Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMASYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMASYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 AMASYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
KABLOSUZ İNTERNET (WİRELESS) BAĞLANTISININ BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Proje Sorumlusu: ALPER ERDEM Mail: Danışman Öğretmen: Murat AYDIN KURUM: AMASYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

2 ARAŞTIRMANIN AMACI Kablosuz İnternet (wireless) bağlantısının bitkiler üzerindeki etkisinden yola çıkarak canlılara verdiği zararları ortaya çıkarmak ve çözüm önerisi sunmaktır.

3 PROBLEM CÜMLESİ Wireless cihazının yaydığı radyasyon canlılara zarar vermektedir. Bu konuda neler yapılabilir?

4 ALT PROBLEMLER 1.Kablosuz internet bağlantısının canlılar üzerindeki zararları neler olabilir? 2.Bu konuda insanları bilinçlendirmek için nasıl proje geliştirilebilir? 3.Kablosuz internet bağlantısının zararlarını azalta bilmek için alternatif çözümler neler olabilir?

5 YÖNTEM Projede; Literatür taraması, Deney, Anket, Gözlem metotları uygulanmıştır. Kablosuz İnternet (wireless) bağlantısının bitkiler üzerindeki etkisinden yola çıkarak canlılara verdiği zararları ortaya çıkarmak için kaynak taraması yapıldı. Projede kullanılmak üzere fasulye, nohut, bezelye ve ıspanak tohumları temin edildi. İnsanların wireless’ in zararları hakkında bilinç düzeyini ölçme anketi oluşturuldu. Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlere uygulanarak, geri dönütler alındı. Kontrollü deney yöntemi ile bütün tohumlardan oluşan iki tane deney grubu ve bir tanede kontrol grubu oluşturuldu. 4’erli gruplar halinde 12 tane pet bardağa fasulye ,nohut, bezelye ve ıspanak tohumları dikildi. Ektiğimiz tohumlarımız için eşit ortam koşulları oluşturuldu. Sıcaklık(25 ±2),ışık, su(gün aşırı 20 ml), toprak haricinde sadece mesafe farkı bulunmaktadır. (İlk grubumuz Wireless’e 15 cm uzaklıkta diğer grubumuz aynı odada Wireless’e 5 m uzaklıkta son grubumuz ise 15 m uzaklığa yerleştirilmiştir).

6 PROJE MALZEMELERİMİZ

7 DENEY AŞAMALARI KONTROL GRUBU

8 1.DENEY GRUBU

9 2.DENEY GRUBU

10 BULGULAR Kontrollü deney yöntemi kullanıldı.5 günün sonunda wireless ’in yanında olan 1.deney grubumuzda hiçbir çimlenme belirtisi görülmedi. Wireless’le aynı odada 5 m uzaktaki 2.deney grubumuzda sadece fasulye bitkisinin tohumları çimlendi. Wireless’ın olmadığı diğer odada (15m uzaklık hariç şartlar aynı) ki tohumlarımızın hepsinin çimlendiği gözlemlendi. Wireless’ın yaydığı radyasyona çözüm olacak bir bitki araştırdık ve kaktüs bitkisinin radyasyonu engellediği bilgisine ulaştık. wireless’in yanına yeniden tohumlarımızı ekip bu sefer yanına kaktüs koyduk ve 5 günün sonunda fasulye ve nohut tohumlarının çıktığını gördük. En son olarak wireless hakkında 4 soruluk bilinç düzeyi ölçme anketi oluşturduk.

11 WİRELESS HAKKINDA BİLİNÇ DÜZEYİ ÖLÇME ANKETİ
Sıra Sorular Evet Hayır Erkek Kız 1 Wireless hakkında bilginiz var mı? 32 - 3 2 Evinizde wireless var mı? 21 14 Wireless bağlantısıyla neler yapabileceğiniz hakkında bilginiz var mı? 30 4 Wireless’ın bildiğiniz zararları var mıdır? 20 7 8 NOT: 1) Bu anket 35 kişiye uygulanmıştır. (10 öğretmen 25 Öğrenci) 2) Anketimize 17 erkek 18 kız katılmıştır. Anketimiz incelendiğinde wiriless yoğun bir şekilde kullanılmakta ve zararları hakkında ise bilinç düzeyi %55 düzeyindedir. Cinsiyet açısından incelendiğinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

12 DENEYİMİZİN SONUCU 1.DENEY GRUBU

13 2.DENEY GRUBU

14 KONTROL GRUBU

15 DENEYİMİZİN SON HALİ

16

17 ULAŞILAN SONUÇLAR Projemiz wireless ’in zararlarının canlıların gelişimini olumsuz etkilediğini ve bu olumsuz etkiden bir kaktüs bitkisinin etkilenmeyip wireless ’in yaydığı radyasyonu engellediği sonucuna ulaştık. Anketimizde öğrencilerin yarı yarıya kablosuz interneti kullandığı,yarı yarıya da zararlarından haberdar oldukları gözlemlendi. Öğretmenlerdeyse bu durum kullanım olarak %50 ye %50 olduğu tespit edildi, wireless’in zararlarından da bütün öğretmenlerimizin haberdar oldukları gözlemlendi.Kaktüsle yaptığımız deney ve gözlem sonucu diktiğimiz bitkilerden sadece fasulyenin çimlediği gözlemlendi. Ayrıca insanlar kablolu internet kullanmaya özendirilmelidir.

18 KAYNAKLAR Wlana Org, Education, What is a Wireless LAN? Öztürk E. WLAN kablosuz yerel alan ağları (wireless local area networks) teknolojisinin incelenmesi, mevcut düzenlemelerin değerlendirilmesi ve ülkemize yönelik düzenleme önerisi. Uzmanlık Tezi. Ankara: 2004 Canseven AG, Atalay SN. Manyetik alanın dokuya etkisi. Bilişim Toplumuna Girerken Elektromanyetik Kirlilik Etkileri Sempozyumu1999; 89–95 Yılmaz H. Kablosuz yerel alan ağlarından kaynaklanan elektromanyetik alanın, işitme üzerine etkilerinin araştırılması. Uzmanlık Tezi İstanbul: 2007 tr.wikipedia.org/wifi/Wİ-Fİ

19 TEŞEKKÜR EDERİM MAİL:


"AMASYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları