Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI"— Sunum transkripti:

1 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD.DOÇ.DR. HATİCE ÖZUTKU HAZIRLAYANLAR EMRE DELİHOCA ONUR YALÇIN

2 “En Kötü Plan Bile Plansızlıktan İyidir.”
GİRİŞ “En Kötü Plan Bile Plansızlıktan İyidir.”

3 İNSAN KAYNAĞININ SAĞLANMASI
1.) Durum Değerlendirmesi Yapmak. Gelecek Politikalarını Belirlemek. 2.) Mevcut İş Kalıplarını Belirlemek. İş analizi iş tanımı yapmak.

4 POLİTİKA OLUŞTURMA A.) Örgütün Aşırı Büyümesi.
B.) Karar verilecek Durumların Sık Sık Tekrarlanması. C.) Kararlardan Elde Edilen Sonuçlara İlişkin Bir Değerlendirmeye İhtiyaç Duyulması.

5 İK POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ
1.) Örgüt; Misyon, Faaliyet ve Amaçlara Uygun Olmalı. 2.) Sosyal Sirayet Yaklaşımı.

6 KATILIMIN ROLÜ Anahtar Sözcük Katılım.
Politikayı Uygulayacak ve Sonucuna Katlanacak Olan Da İşgörendir.

7 POLİTİKALARIN YAYINLANMASI
Üst Yönetim Yayınlar. Politikayı herkesin anlayabilmesi için en geniş iletişim yöntemi kullanılmalıdır.

8 İKP TANIMI ve ÖNEMİ Tanım : “Doğru zamanda, doğru kişilerin istihdam edilmesini sağlama sürecidir.” İKP’nin Önemi; İşgücü ihtiyacındaki daralmaları önceden görerek ihtiyaçların buna göre karşılanmasını sağlamak. İşgücünün bilgi ve becerisinden, optimum verimliliğin elde edilmesini sağlamak

9 İKP TANIMI ve ÖNEMİ Örgütsel planlama sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. İhtiyaç duyulan spesifik işgücü niteliklerini ortaya koymak. Tüm organizasyonel kademelerde insan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak.

10 İKP AMAÇ ve KAPSAMI İşgücü kaynaklarını nitelik ve nicelik olarak doğru biçimde saptamak ve onlardan maksimum verim sağlamak. Mevcut durumun doğru analizi yapılmalı ve yakın ve uzak gelecekteki işletme potansiyeli öngörülmeye çalışılmalıdır. Kapsam bakımından üç aşamalıdır. İnsan kaynağı arzı, planlaması ve insan kaynakları bilgi sistemidir.

11 İNSAN KAYNAĞI ARZI A.) İşgücü Genel Envanteri.
B.) İşgücü Beceri Envanteri. C.) Terfi Şemaları. D.) Personel Devir Oranı. E.) Devamsızlık Oranı.

12 İNSAN KAYNAĞI ARZI Genel Müdür Stajyer Yönetim Asistanı
Üretim Asistanı Bölüm Şefi Bant Şefi Kısım Müdürü Genel Müdür Birim Müdürü

13 İNSAN KAYNAĞI ARZI İşten çıkanlar
PDO = X Ortalama İşgören Sayısı Dönem Başı İşgören Sayısı + Dönem Sonu İşgören Sayısı OİS = 2

14 İNSAN KAYNAĞI ARZI Kaybedilen Toplam İşgücü Saati
DO = X Planlanan Toplam İşgücü Saati Kaybedilen Gün Sayısı DO = X 100 Çalışılan Gün + Kaybedilen Gün Sayısı

15 İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI Amaç Belirlemek.
İnsangücünün Mevcut Durumunu Değerlendirmek. İnsangücü Programlarını Hazırlamak ve Değerlendirmek. Uygulama ve Sonuçları Değerlendirmek.

16 İK BİLGİ SİSTEMİ İK’nın nicelik ve niteliklerinin yer alacağı bu bilgi sisteminde bilgilerin sınıflanması ve analiz edilerek yoruma hazır hale getirilmesi, İK planlamasına hız katacaktır. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sisteminin İK planlamasının etkinliğinde kilit rol oynadığı unutulmamalıdır.

17 İNSANGÜCÜ TALEBİNİN TAHMİN MODELLERİ
SEZGİSEL MODELLER SAYISAL MODELLER Regrasyon Korelâsyon Modelleri. Optimizasyon Modelleri. Bireysel Skotastik Benzetim (simülasyon) Modelleri. Global Deterministik Benzetim Modeli.

18 İKP’YE İLİŞKİN SORUNLAR
Sektörün Türü Yönetim Üyeleri Arasındaki Muhalefet ve Şüphecilik. Planda İfade Edilmiş Değişikliklere Direnç. Krizleri Öngörememe. İşgören Veritabanı Eksikliği. Teknolojideki Hızlı Değişimler.

19 “BİLDİĞİM TEK ŞEY HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMDİR.” SOCRATES…
TEŞEKKÜR EDERİZ “BİLDİĞİM TEK ŞEY HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMDİR.” SOCRATES…


"İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları