Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Moleküler Geometri VSEPR Valens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Moleküler Geometri VSEPR Valens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori"— Sunum transkripti:

1 Moleküler Geometri VSEPR Valens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori
Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şeklini-yapısını) belirler. Molekül geometrisi molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Molekül geometrisini açıklamak için farklı kuramlar mevcuttur. modeller VSEPR Valens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori

2 Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory)
Molekül şeklini (geometrisini), merkez atom üzerindeki (bağ yapmış ve bağa katılmayan) elektron grupları üzerinden tahmin yapılabilir.

3

4 Elektron çiftleri (bağ yapmış ve bağa katılmayan) birbirlerini iterler
Elektron çiftleri (bağ yapmış ve bağa katılmayan) birbirlerini iterler. Bunun sonucunda, elektronlar birbirlerinden mümkün olduğunca uzakta yerleşirler (itme kuvvetlerinin en az olacak yerleşme düzeni) Son yörüngede 2 elektron çifti olması halinde Çizgisel (lineer) Son yörüngede 3 elektron çifti olması halinde Üçgen düzlemsel Son yörüngede 4 elektron çifti olması halinde Düzgün dört yüzlü (tetrahedral) Son yörüngede 5 elektron çifti olması halinde Üçgen bipiramidal Son yörüngede 6 elektron çifti olması halinde Düzgün sekiz yüzlü (Oktahedral) Bağ yapmamış elektron çiftlerinin diğer elektron çiftlerini itme gücü, bağ elektronlarının itme gücünden daha yüksektir.

5 Elektron çiftleri birbirleri arasındaki itme kuvvetlerinin en az olacağı geometride yerleşirler

6 Elektron çiftleri birbirleri arasındaki itme kuvvetlerinin en az olacağı geometride yerleşirler

7 Elektron çiftleri birbirleri arasındaki itme kuvvetlerinin en az olacağı geometride yerleşirler

8 Elektron çiftleri birbirleri arasındaki itme kuvvetlerinin en az olacağı geometride yerleşirler

9 VSEPR teorisinin uygulanması
Molekül veya iyon için Lewis yapısı çizilir. Merkez atomun bağ yapmamış elektron çifti sayısı ile sigma bağ sayısı belirlenir. B + No Elektron çifti sayısına karşılık gelen elektron çifti geometrisi belirtilir. molekül geometrisi bulunur.

10 VSEPR teorisine göre CO2 HCN CH4, NH3 SO2 PCl5, SF6 and H2O H2CO bileşiklerinin şekillerini açıklayınız.

11

12

13 Bağ yapmamış e- Bağ yapmamış e Bağ yapmamış e-bağ e  bağ e - bağ e
İtme Kuvveti Bağ yapmamış e- Bağ yapmamış e Bağ yapmamış e-bağ e  bağ e - bağ e Bağ yapmamış e çiftleri molekülün yapısının belirlenmesinde bağa katılan elektronlar kadar önemlidir. Bağ yapmamış elektronlar bağ elektronlarından daha fazla yer kaplarlar. Merkez atom üzerinde bağ yapmamış elektron çifti mevcut ise, elektron çiftlerinin yerleşim düzeni,olduğu tüm elektron çiftlerinin bağ elektronları geometrik şekilden farklı olacaktır. Bağ açıları molekülde bağ yapmayan elektron çiftleri sayısı arttıkça azalır.

14

15

16

17 H – N – C – C – O – H H H H O H-N-C-C-O-H
Molekülünde her bir merkez atomun moleküler geometrisini gösterin H-N-C-C-O-H

18

19 H3COH molekülünün üçboyutlu geometrisini çiziniz.

20 Valens (Değerlik) Bağ Teorisi
Kovalent bağ, iki atomun tek elektronlu orbitallerinin uygun şekilde üstüste çakışması (örtüşmesi) sonucunda (elektronların zıt spinli bir şekilde bu orbitalleri doldurması ile) oluşur.

21

22

23 Valens Bağ molekülün şeklini çakışan orbitallerin şekli ve yerleşme düzenine göre açıklar.
Çoğunlukla bağ oluşumu için atomlarda elektron düzenlemesi ve orbitaleri şeklinin değişmesi olur. Bunun sonucunda merkez atomda hibrit orbitaller meydana gelir.

24

25 Metan ın hibritleşmesi ve bağ yapması

26 Geometri Orbital sayısı Hibritleşme tipi 2 sp 3 sp2 4 sp3 5 sp3d 6
Çizgisel (lineer) 2 sp Üçgen düzlemsel 3 sp2 Düzgün dört yüzlü (tetrahedral) 4 sp3 Üçgen bipiramidal 5 sp3d Düzgün sekiz yüzlü (Oktahedral) 6 sp3d2

27 CH4, PCl5, SF6. NH3 BeF2 bileşiklerinin hibritleşme türü ve molekül geometrilerini bulunuz.

28 H – N – C – C – O – H H H H O H-N-C-C-O-H
Molekülünde her bir merkez atomun hibritleşmesini gösterin H-N-C-C-O-H

29 Çoklu bağlar: tek elektronlu orbitallerin çakışması sonucu δ bağı oluşur, eksenlerde geri kalan e ların paralel örtüşmesi sonucu ise π bağları oluşur.

30 Molekül Orbital Teori Bir molekülde atom çekirdeklerinin etrafında molekül yörüngeleri bulunur. Molekül orbitaller atom yörüngelerinin birleştirilmesiyle oluşur.

31 Atomik Orbitallerin birleşmesi

32

33 Bağ derecesi = 2 MO deki bağ elektronları sayısı - antibağ MO deki
elektron sayısı 2

34

35

36

37

38 HF, CN- ve NO için molekül orbital diagramı çiziniz

39

40

41

42

43

44 Elektron denizi modeli
Metalik Bağ Elektron denizi modeli Band teori

45 Metalik Bağ Elektron denizi modeli

46 Metalik Bağ Band teori

47 Band teori

48

49 Yarı iletkenler Intrinsic semiconductors: fixed band gap.
Ex. CdS, absorbs violet light and some blue, reflects less energetic light. Thus looks bright yellow. GaAs, small band gap, all visible light is absorbed, looks black. Extrinsic semiconductors: band gap is controlled by addition of impurities – doping. Energy level of P is just below the conduction band of Si. P uses four of five electrons to bond to Si, one left over can be donated. n-type semiconductor – n refers to negative, the type of charge that is MOBILE. Energy level of Al is just above the valence band. Electrons can move into the Al orbital and leave a HOLE in the valence band. Positive charge can move around thus this is a p-type semiconductor.

50 Photovoltaic Cells


"Moleküler Geometri VSEPR Valens Bağ Teorisi Molekül Orbital Teori" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları