Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment"— Sunum transkripti:

1 bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment
VBT ile yorumlanan molekül özellikleri bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment

2 Bağ uzunluğu rCH hibrit 105.7 pm 107.9 pm sp 109.4 pm sp2 sp3
örtüşme integrali değeri arttıkça, çekirdekler arasında elektronların bulunma olasılıkları artar, bağ kuvvetlenir ve bağ uzunluğu kısalır. Örtüşme integrali sırası: sp > sp2 > sp3 > s-s >> p-p Bağdaki s karakteri arttıkça örtüşme artar ve bağ uzunluğu azalır. rCH 105.7 pm 107.9 pm 109.4 pm hibrit sp sp2 sp3 HCCH H2C=CH2 CH4

3 Bent Kuralı (isovalent hybridization)
Elektronegatif sübstitüentler daha az s karakterine sahip orbitallerini tercih ederler ve elektropozitif sübstitüentler daha çok s karakterine sahip orbitalleri tercih eder. SORU: PCl3F2 bileşiğinde F atomları hangi konumu tercih eder? Eksen konumundaki bağ çifti dp karakterinde Ekvator konumundaki bağ çifti sp2 karakterinde Elektronegatif F atomu daha az “s” karakterine sahip eksen konumunu tercih eder.

4 S : hibritteki s karakteri
P : hibritteki p karakteri Bağ açısı %30 s, %70 p %20 s, %80 p  = 104.5° CH4 H2O  = 109.5  = 115.5  : yalın çiftler arasındaki açı  : HCH bağ açısı

5 CH3F C-F bağındaki s karakteri < % 25 p “ > % 75
C-H bağındaki s karakteri > % 25 p “ < % 75 CH3F F F SORU : CH3F molekülünde HCH bağ açısını hesaplayınız. F

6 Bağ kısaldıkça kuvvetlenir ve bağ enerjisi artar.
Etan Etilen Asetilen C—C uzunluğu 153 pm 134 pm 120 pm C—H uzunluğu 111 pm 110 pm 106 pm C—C BAE 368 kJ/mol 611 kJ/mol 820 kJ/mol C—H BAE 410 kJ/mol 452 kJ/mol 536 kJ/mol C hibritleşmesi sp3 sp2 sp % s karakter 25% 33% 50% pKa 62 45 26 Bağ kısaldıkça kuvvetlenir ve bağ enerjisi artar. 18

7 Kuvvet sabiti − k  C-N 5.3 md/Å 1000 cm-1 C=N 10.5 md/Å 1500 cm-1 −
İki atomlu moleküllerde titreşim frekansı k: kuvvet sabiti : indirgenmiş kütle Bağın kuvvet sabiti arttıkça, titreşim frekansı artar. İndirgenmiş kütle azaldıkça, titreşim frekansı azalır. k C-N md/Å C=N md/Å CN md/Å O-H 5 md/Å 1000 cm-1 1500 cm-1 2000 cm-1 3600 cm-1 =c.

8 CN 2080 cm-1 2097 cm-1 2006 cm-1

9 Bağ Polarlığı (Bond Polarity)
Cl2 HCl Apolar bağ Polar bağ Bağların polarlığı, bağ elektronlarının eşit olarak paylaşılmamasından kaynaklanır. Bütün farklı atomlu bağlar, bir miktar polariteye sahiptir. Atom arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça () polarite artar.

10 OH bağı, OF den daha polardır polaritesi ters yönlüdür.
Hangi bağ daha polardır? O—H O—F OH bağı, OF den daha polardır ve polaritesi ters yönlüdür.

11 Molekül Polaritesi Apolar Polar
Polar moleküller, net dipol momente sahiptir.

12 Apolar moleküller

13 Polar moleküller

14 Dipole Moment m = QR Charge magnitude Separation distance R + center

15 Dipole Moment Elektrik alan yok, moleküller düzensiz yönelir.
Elektrik alan var, moleküller düzgün yönelir eksi uç, pozitif kutba doğru artı üç, negatif kutba doğru ÖRNEK : HF nin denel dipol momenti 1.83 D dır. A) HF iyonik bağ olsaydı dipol moment ne olurdu? (bağ uzunluğu = 92 pm), B) Bağın iyoniklik yüzdesi nedir?

16 Dipol Momentler

17 Kısmi İyonik Bileşikler
Kovalent Cl-Cl Polar Kovalent O-H 1.2 İyon karakteri artar İyonik Na-Cl 2.3

18 Kısmi İyonik Bileşikler (devam)
(dipol moment X-Y)deneysel % İyonik Karakter = x 100% (dipol moment X+Y-)hesaplanmış


"bağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları