Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Support to Local Administration Reform 1 Yerel Yönetim Birlikleri ve hizmetlerin verilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Support to Local Administration Reform 1 Yerel Yönetim Birlikleri ve hizmetlerin verilmesi."— Sunum transkripti:

1 Support to Local Administration Reform 1 Yerel Yönetim Birlikleri ve hizmetlerin verilmesi

2 Support to Local Administration Reform 2 Yerel Yönetim Birliklerinin Ana Görevleri Her bir Yerel Yönetim Birliğinin kendi iş sahası içinde iki temel görevi vardır: –Temsil ve –Hizmet verme

3 Support to Local Administration Reform 3 Temsil Görevi Temsil görevi, üyelerin menfaatlerinin temsil edilmesi açısından, yerel yönetim birliğinin temel görevi veya ana işlevidir: –Mevzuatı ve mevzuatın uygulanmasını denetlemek –Birlik üyelerinin menfaatlerini korumak ve üyelerin haklarını müdafaa etmek –Üye belediyelere etkisi açısından mevzuatı analiz etmek –Yerel yönetimlerin kendi problemlerini çözme, kaynaklarını artırma veya görevlerini yerine getirme becerilerini kısıtlayan kararları incelemek, tespit etmek ve bunlara ilişkin önlem almak

4 Support to Local Administration Reform 4 Temsil araçları Birliklerin temsil görevlerini yerine getirirken kullandıkları araçlar esas itibariyle şu şekildedir: –Politika oluşturma –Lobicilik stratejileri –Ulusal temsilcilik ve iletişim ağı oluşturma –Uluslararası Temsilcilik

5 Support to Local Administration Reform 5 Üyelere Hizmetler Genel olarak, üye belediyelere sağlanabilecek hizmetler:  Bilgi hizmetleri  Danışmanlık ve teknik hizmetler  Eğitim  Merkezi satın alma ve tedarik  Projeler ve programlar  Diğer hizmetler

6 Support to Local Administration Reform 6 Bilgi hizmetleri Yerel yönetim birlikleri üyelerle ilgili bilgi toplar. Birlikler bu bilgiyi ilgili taraflara (merkezi idare, uluslararası kuruluşlar ve donörler vs.) sağlar. Birliğin bilgiyi toplama, işletme ve sunma becerisinin, politika üretme, lobicilik, araştırma ve eğitim gibi diğer bütün faaliyetler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu hizmet genellikle ücretsizdir.

7 Support to Local Administration Reform 7 Danışmanlık ve teknik hizmetler Danışmanlık ve teknik hizmetler, üyeler tarafından talep edilen (yerel yönetimler) uzmanlığı ve bilgiyi vermeyi hedefler. Danışmanlık ve teknik hizmetler, eğitim ve diğer kapasite geliştirme girişimleriyle bütünleştirilmelidir. Danışmanlık desteği vermeden önce kapsamlı ihtiyaç değerlendirmesi (talep/ pazara göre planlama) Genellikle ücretli hizmetler

8 Support to Local Administration Reform 8 Merkezi satın alma ve tedarik Yerel Yönetim Birliğinin merkezi satın alma faaliyetleri altındaki temel amaç; üyeler için ekonomik anlamda cazip fiyatları ve koşulları güvence altında almak, ve aynı zamanda, Birliğin gelişmesine yatırım yapmak için ufak miktarda kar yapmak Bu hizmet, kamu alımları için oluşturulan yasal çerçeve (Kamu İhale Yasası) ile düzenlenir ve yasal imkan varsa geliştirilmelidir. Genellikle üyeler Birliklere komisyon öder.

9 Support to Local Administration Reform 9 Projeler ve programlar Dış fonların alınması (genellikle donör) ve stratejik ortaklıkların kurulması ile proje ve programlar, Birliğin yeni hizmetler geliştirmesine ve belirli alanlarda üyelerine destek vermesine imkan sağlamaktadır. Bunlar aynı zamanda birtakım konuların gündeme getirilmesi veya desteklenmesi için kullanılabilir ve böylelikle, Birliğin temsil görevini destekler. Projeler/programlar Birliğin uyguladığı diğer tüm görevleri besleyen ana faaliyetlerden bir tanesidir. Bu hizmetten gelen gelir, proje sözleşmesine bağlıdır.

10 Support to Local Administration Reform 10 Üyelere verilen diğer hizmetler Üye belediyeler için proje ve program geliştirme Proje ve program uygulamasına destek (raporlama, denetleme ve değerlendirme dahil) Yerel ve merkezi yönetimle donör kuruluşlar için araştırma Üye belediyeler için istihdam hizmetleri (belediye personelini mülakata alma, seçme ve değerlendirme)


"Support to Local Administration Reform 1 Yerel Yönetim Birlikleri ve hizmetlerin verilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları