Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenen Gruplar Olarak Sınıflar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenen Gruplar Olarak Sınıflar"— Sunum transkripti:

1 Öğrenen Gruplar Olarak Sınıflar

2 Düşünelim - Tartışalım
Gözlerinizi kapatın ve şu ana kadar parçası olduğunuz sınıfları düşünün. İlkokulda, lisede, üniversitede... Bazıları öğretmen merkezliydi, bazıları ise öğrencilerin aktif ve istekli olduğu ortamlardı. Bazıları düzensiz ve öğretimi etkileyen faktörler içeriyordu. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

3 Düşünelim - Tartışalım
Şimdi iki ayrı liste yapın. Biri öğretimi olumlu etkilediğini düşündüğünüz özellikler olsun. Diğeride olumsuz etkilediğini düşündüğünüz özellikleri içersin. Şimdi listenizi analiz edin ve öğretmenlerin bu sınıfları bu duruma getirmek için neler yaptığını düşünün. Öğrenci özellikleri, sınıfın fiziksel durumu vb. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

4 Teorik Destek Motivasyon Destek Teorisi İhtiyaçlar Teorisi
Bilişsel Teori Sosyal Öğrenme Teorisi Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

5 Motivasyon Motivasyon (Nasıl davranacağımızı belirleyen süreçler)
İÇSEL Kendi ilgi ve merakımız veya sadece yaşayacağımız deneyimden duyacağımız mutluluk ile oluşan motivasyon Ör: Gün batımını seyretmek DIŞSAL Dış etkenler veya çevresel faktörler nedeni ile oluşan motivasyon Ör: ödül, ceza, sosyal baskı Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

6 Motivasyon (İçsel ve Dışsal)
Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

7 Destek Teorisi (Skinner)
Pozitif Destek: Gösterilen davranışın tekrarlanmasını teşvik edici yönde tepkiler Negatif Destek: Gösterilen davranışın tekrar edilmemesi yönünde tepkiler Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

8 İhtiyaçlar Teorisi (Maslow)
Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

9 Motivasyona Yaklaşımlar
Teori Teorisyen Ana Fikir Destek Skinner Bireyler dışarıdan gelen destek ve çevre olaylarına tepki verirler. İhtiyaçlar Maslow Bireyler güven, karar verme, başarı ve etkileşim gibi ihtiyaçlarını karşılama eğilimdedirler. Bilişsel Weiner Bireyin davranışları, başarı ve başarısızlık durumları ile belirlenen inanç ve özelliklerinden etkilenir. Sosyal Öğrenme Bandura Bireyin davranışları, başarı için beklentileri ve değer taşıyan amaçlarından etkilenir. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

10 Öğrenen Grupların Özellikleri
Sınıf Özellikleri Çok yönlülük Eşzamanlılık Anında çözülmesi gereken durumlar Tahmin edilemez durumlar Sürekli gözlenme durumu Tarihsel süreçlerle edinilen deneyim, değer ve olaylar Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

11 Öğrenen Grupların Özellikleri
Sınıf Süreçleri Beklentiler Liderlik Dikkat çekme Değerler İletişim Tutarlılık Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

12 Öğrenen Grupların Özellikleri
Sınıf Yapıları Sınıf İşlem Yapıları Amaç ve Ödül Yapıları Katılım/Etkileşim Yapıları Sosyo-Kültürel Perspektif Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

13 3 Farklı Amaç Yapısı Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

14 Sınıfın 3 Boyutu Sınıf Özellikleri Sınıf Yapıları Sınıf ve Öğrenciler
Sınıf Süreçleri Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

15 3 Tür Sınıf Yapısı İşlem Özellikleri Amaç ve Ödüller
Ders ve Etkinlikler Katılım Yapıları Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

16 3 Tür Eğitmen OTORİTER DEMOKRATİK MAX-MODERN  Cezalandırıcı Rahat
Cezalandırıcı Kusur Arayıcı Talepkar Yargılayıcı Eleştirisel Baskıcı Zorlayıcı Korkutucu Baskın Arkadaşça Tutarlı Cesaretlendirici Yardım edici Yol Gösterici Sıcak İlgili Adil Etkileyici Rahat Tam özgürlükten yana Kural koyamayan Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

17 Motivasyon ve Öğrenen Gruplara İlişkin Araştırmalar
Sınıf ortamı ve motivasyon arasındaki ilişki Liderlik ve öğrenme süreci arasındaki ilişki Öğrenci davranışlarının birbirleri ve öğretmen üzerindeki etkileri Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

18 Dışsal motivasyonu gereğinden fazla vurgulamayın
Öğrenen Grupları Üretken Hale Getirmek ve Motive Edebilmek için Stratejiler Öğrencilerinizin yeteneklerine inanın ve değiştirebileceğiniz faktörlerle ilgilenin Dışsal motivasyonu gereğinden fazla vurgulamayın Öğrenme durumları için pozitif ortamlar oluşturun Öğrencinin ilgisi ve içsel motivasyon değerlerine göre davranın Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

19 Öğrenme etkinliklerini akıcılığı sağlayacak şekilde yapılandırın
Öğrenen Grupları Üretken Hale Getirmek ve Motive Edebilmek için Stratejiler (devam) Öğrenme etkinliklerini akıcılığı sağlayacak şekilde yapılandırın Dönüt verin ve hataları gözardı etmeyin Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelin Öğretim amaçları ile öğretim işlemlerinin güçlüğü konularına özen gösterin Grup dinamiği oluşturmaya çalışın Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

20 Ne Kadar Anladık? Motivasyona ilişkin 4 teoriyi karşılaştırın, teorilerin her birinin öğretmene nasıl yardımcı olduğunu tartışın. İçsel ve dışsal motivasyon arasındaki fark nedir? Sınıf özellikleri ile sınıfta yaşanan süreçleri karşılaştırın. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

21 Ne Kadar Anladık? Hangi liderlik stili öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemektedir? Öğrenci davranışları diğer öğrencilerin ve öğretmenin davranışını ne şekilde etkilemektedir? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

22 Düşünelim - Tartışalım
Öğretmenler motivasyonu yükseltmeye çalışırken neden kontrol edebildikleri faktörlere odaklanmalıdır? Hangi durumlarda öğretmenler öğrencilerin sınıf planlamasına katılmasına izin vermelidir? Bu durum öğrenci motivasyonunu nasıl etkiler? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

23 Öğrenen Gruplar Olarak Sınıflar
Arends, R. I. (2000). Learning to Teach (5th Ed.). USA: McGraw-Hill Companies, Inc.


"Öğrenen Gruplar Olarak Sınıflar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları