Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EDEBİYAT HAZIRLAYAN AKIN DOĞAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EDEBİYAT HAZIRLAYAN AKIN DOĞAN"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EDEBİYAT HAZIRLAYAN AKIN DOĞAN

2 Genç Kalemler dergisinin 191 l’ de Selanik’te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler ’in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle “sade Türkçe” bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olur. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp “Yeni Lisan” makalesi etrafında doğan yeni hareketin öncüleri olurlar.

3 Genç Kalemler’ in ardından çıkan Türk Yurdu ve Yeni Mecmua gibi dergiler, Ziya Gökalp’ in sosyolojik çalışmaları, Halide Edip’in Yeni Turan romanı Türkçülük akımın gelişmesini, edebiyat ortamının değişmesini ve Milli Edebiyat Akımı’nın doğuşunu Sağlar. Batı taklitçiliğinden kaçınarak, milli konulara yönelme, yeni ve millibir edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür. Türk kültürü ve tarihi el değmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir. Sade bir dili savunmuşlar, dilde karşılığı bulunan ve dilimize fazla oturmayan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamıştır.

4 “Toplum için sanat” anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konmuştur.
Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmış ve şiirler sade bir Türkçeyle yazılmıştır. Halk edebiyatı esas alınmış ve sadece hece ölçüsü kullanılmıştır. Tam ve zengin uyağın yanında yarım uyak da kullanılmıştır. Halkın yaşamı ve sorunlarının yanı sıra bireysel konular da işlenmiştir. Roman ve hikayelerde toplumsal konulara realist bir bakışla yer verilmiştir. • Roman ve hikayelerde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

5 Bu dönemle birlikte hikaye ve romanlarda İstanbul dışına çıkılmış ve Anadolu anlatılmıştır.
Anadolu’nun edebiyata girmesiyle birlikte memleket edebiyatı da başlamıştır. Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür. Özel ve resmi (Darülbedayi) tiyatrolar kurulmuştur. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahipzade Celal sadece tiyatro eserleri vermişlerdir. Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin gibi isimler eserler ortaya koymuşlardır.

6 Dönemin Sanatçıları: Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin,Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Peyami Safa

7 MiLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

8 Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ve bu savaşa yazdıklarıyla katılan sanatçıların eserleriyle oluşan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı, dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat döneminin devamı niteliğindedir. Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatının alt yapısını oluşturan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında vatan, bağımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı ve onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edilmiştir. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında hece ölçüsüyle Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyla milli duyguları ele alan, moral verici, orduyu coşturucu şiirler yazılmıştır. (Dönemin önemli şairleri: Faruk Nafiz, Halide Nusret, Mehmet Emin, Kemalettin Kamu...)

9 Milli Mücadele Dönemi Turk Edebiyatı romanlarında işgal altındaki kentler (İstanbul, Izmir...), aydın-halk çatışması, yanlış batılılaşma işlenmiş, idealize tipler yaratılmıştır. (Dönemin önemli romancıları: Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Refik Halit...) Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı hikayelerinde savaşa ait gözlemler, Türk insanının, askerinin kahramanlığı ve fedakarlığı anlatılmıştır. (Dönemin önemli hikayecileri:Halide Edip, Yakup Kadri)

10 Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen makale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coşturucu söylevler verilmiştir. (Dönemin önemli makale, fıkra ve deneme yazarları, söylevcileri : Yakup Kadri Ruşen Eşref, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Halide Edip, Hamdullah Suphi, Mehmet Akif...)

11 Milli Mücadele Yıllarında veya Sonrasında Yazılmış
Milli Mücadele Konulu Önemli Eserler Git Bahar/ Halide Nusret / Şiir İstiklal Marşı / Mehmet Akif / Şiir Dumlupınar Yolunda / Kemalettin Kamu / Şiir Üç Şehitler Destanı / Fazıl Hüsnü Dağlarca / Şiir Kuvayi Milliye Destanı / Nazım Hikmet / Şiir Dağa Çıkan Kurt/Halide Edip Adıvar/Öykü (Savaş yıllarında yazılmıştır.) Milli Savaş Hikayeleri / Yakup Kadri / Öykü (Savaş yıllarında yazılmıştır.) Vurun Kahpeye / Halide Edip / Roman Ateşten Gömlek / Halide Edip / Roman (Savaş yıllarında yazılmıştır.)

12 Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara / Yakup Kadri / Roman
Yeşil Gece / Reşat Nuri Güntekin / Roman Çete / Refik Halit / Roman Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı / Kemal Tahir/ Roman Küçük Ağa / Tarık Buğra / Roman Kalpaklılar / Samim Kocagöz / Roman Kurtlar Sofrası / ,Attila İlhan / Roman Vatan Yolunda / Yakup Kadri / Anı Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip / Anı Ergenekon / Yakup Kadri / Makale

13 ÖMER SEYFETTİN (1884 — 1920) Maupassant tarzı olay hikayeciliğinin bizdeki en büyük ismidir. Hikayeciliği meslek olarak gören ilk sanatçıdır. Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesiyle dilin sadeleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Uzun cümlelerden, söz oyunlarından, yabancı sözcük ve tamlamalardan kaçınmış, konuşma ve yazı dili arasında bir uyum kurmaya çalışmıştır. “Toplum için sanat” anlayışıyla milli değerlere yönelmenin önderliğini yapmıştır. Realist bir yazardır. HikayeIerinde milIi bilinci uyandırma ve güçlendirme amacı taşımıştır.

14 Mizahtan da yararlanarak toplumdaki aksayan yönleri eleştirmiştir; bu bakımdan hikayeleri toplumsal hiciv karakteri taşır. Hikayeleri teknik açıdan zayıftır, tasvirlere, psikolojik tahlillere önem vermez, daha çok olayı ön plana çıkarır. Türk tarihi, toplum sorunları, çocukluk anıları ve balkanlardaki Türkler, başlıca konulardır. Hikayelerinde menkıbe, efsane, destan, halk fıkraları ve tarihten yararlanmıştır. Kitaplaştırmadığı az sayıda şiirleri de vardır.

15 ESERLERİ: Hikaye: Ashab-ı Kehfimiz, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler,Bomba, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Aşk Dalgası,Gizli Mabet, Tarih Ezeli Bir Tekerrür, Pembe İncili Kaftan,Kaşağı, Falaka, Kızıl Elma Neresi, Başını Vermeyen Şehit,Diyet, And, Teke Tek, Kütük, Efruz Bey, Yalnız Efe...

16 ALİ CANİP YÖNTEM ( ) Fecr-i Ati topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçmiştir. Hem heceyi hem de aruzu kullanmıştır. Eleştirileri, makaleleri ve edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanınmıştır. ESERLERİ: Şiir: Geçtiğim Yol Makale: Mil Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım Antoloji: Türk Edebiyatı Antolojisi

17 ZİYA GÖKALP (1876—1924) Türkçülük akımını sistemleştiriştir ve Türk milliyetçiliği fikrini “Türkiyecilik”, “Oğuzculuk ve Türkmencilik”, “Turancılık” devrelerine ayırmıştır. Şair ve yazar kimliği kadar sosyolog olarak da önemlidir; sosyoloji çalışmalarında Emile Durkheim’den etkilenmiştir. Türk sosyolojisinin kurucusu olarak görülmüştür. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili araştırmalar yapmıştır. Konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olmasını, edebi eserlerde İstanbul ağzının esas alınmasını ve heceyi kullanmak gerektiğini savunmuştur.

18 ESERLERİ: Dergi: Yeni Mecmua, Küçük Mecmua Şiir: Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık Makale; Türkleşmek — İslamlaşmak — Muassırlaşmak inceleme: Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi Mektup: Malta Mektupları

19 MEHMET EMİN YURDAKUL (1869— 1944)
“Türk Şairi”, “MilIi Şair” unvanlarıyla anılmıştır. Milli duyguları dile getirdiği ilk şiiri Cenge Giderken’le heceyle şiir yazma eğiliminin öncülüğünü yapmıştır. Anadolu insanının acılarını, düşmana karşı mücadelesini coşkun bir dille anlatan ilk şairdir. Bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

20 ESERLERİ: Şiir: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Aydın Kızları, Zafer Yolunda, Ankara, Turan’a Doğru, isyan ve Dua

21 AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1860— 1927)
Önceleri Servet-i Fünun topluluğu içinde yer aldı. Yeni Lisan hareketini benimsedikten sonra milli konularda sade bir dille eserler yazmıştır. ESERLERİ: Hikaye: Haristan ve Gülistan; Çağlayanlar Roman: Gönül Hanım

22 MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890— 1927)
Edebiyata Fecr-i Ati’yle ve şiirle girdi, sonraları Milli Edebiyat’a katıldı. Türk kültürü, dili ve uygarlığıyla ilgili önemli çalışmalar yaptı. Türk edebiyat tarihi alanında dünyaca ünlü bir bilim adamıdır. Ordinaryüs Profesör ünvanını almıştır. Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’yi tanıtt

23 ESERLERİ: Edebiyat tarihi — Makale: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Azeri Edebiyatına Ait İncelemeler, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Türk Saz Şairleri...

24 HALİDE NUSRET ZORLUTUNA
Kurtuluş Savaşı yıllarında yayımlanan “Git Bahar” şiiriyle ünlenmiştir. Heceyle, sade bir dille, anlaşılır şiirler yazmıştır. Cumhuriyet sonrasında da “Hisar” dergisi çevresinde bulunmuştur ESERLERİ: Şiir: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü

25 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889— 1974)
Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine geçirdiği dönüşümleri anlatmıştır. Fecr-i Ati’den Milli edebiyata geçen bir sanat çizgisi izlemiştir. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türk toplumunun yaşamını ve sorunlarını işledi. Romanlarını sağlam bir teknikle kaleme almış, karakterleri başarıyla canlandırmıştır. “Toplum için sanat” anlayışıyla ağır olan dilini sadeleştirmiştir.

26 Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini -özellikle “Yaban”la- getirmiştir.
Realizmden etkilenmiştir. İlk romanı olan Kiralık Konak’ta — Tanzimat’tan 1. Dünya Savaşı’nın sonuna— bir ailenin üç kuşağını; Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore’de İstanbul’un mütareke yıllarını; Yaban’da Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu’yu ve aydın-halk kopukluğunu; Panaroma’ da Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yenilikleri, Atatürk’ün ölümünden sonraki yılları anlatı

27 ESERLERİ: Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Panaroma, Nur Baba, Hep 0 Şarkı,Bir Sürgün Hikaye: Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri, Rahmet Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl Ulus gazetesinde Kurtuluş Savaşıyla ilgili yazdığı makaleleri: Ergenekon Biyografi: Atatürk

28 HALİDE EDİP ADIVAR (1884—1964) Roman, hikaye ve anı türlerinde eserler vermiştir, Tekniği zayıf olmakla beraber tasvir ve tahlilleri güçlü romanlarıyla tanınmıştır. Süssüz, kısa cümleli romanlarında güçlü kişilikli kadın kahramanlar ön plandadır. Aşk ve kadın psikolojisini işlediği ilk romanlarından (Handan, Seviye Talip.. .) sonra Türkçülük hareketinin ve MilIi mücadelenin etkisiyle toplumsal konulara yönelmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecini anlattığı Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi romanlarıyla sevilmiştir. Ateşten Gömlek Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşını işleyen ilk romandır.

29 4 Sinekli Bakkaldan sonraki romanlarında sosyal çevre tasvirlerine büyük önem vermiştir.
Realizmden etkilenmiştir. ESERLERİ: Roman: Seviye Talip, Handan, Son Eseri, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Yol Palas Cinayeti... Hikaye: Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler, İzmir’den Bursa’ya, Kubbede Kalan Hoş Seda Anı: Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

30 REFİK HALİT KARAY (1888— 1966) Deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikaye türlerinde eserler vermiştir. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Beyrut ve Halep’te 15 yıl sürgün hayatı yaşamıştır. Sürgün hayatında tanıdığı Anadolu’yu ve Anadolu dışındaki yerleri anlamıştır. Türk edebiyatında bir yazarın Anadolu’yu yakından tanı yarak, içinde bulunarak Anadolu’yu anlattığı ilk hikayeler olan Memleket Hikayeleri ile tanındı. “Kirpi” takma adıyla mizahi hicivler yazmıştır. Realizmden etkilenmiştir.

31 ESERLERİ: Roman: Yezidin Kızı, Sürgün, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Yeraltında Dünya Var, Istanbul’un İç yüzü, Çete,Nilgün Hikaye: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri Mizah: Kirpinin Dedikleri Tiyatro: Deli

32 REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889— 1956)
Roman, öykü, gezi, eleştiri ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Sade bir dille yazdığı eserlerinde Türkçeyi tüm canlılığıyla kullanmıştır. İstanbullu idealist bir genç kızın, Feride’nin, öğretmen olarak gittiği Anadolu’da yaşadıklarını anlattığı Çalıkuşu’yla sevilmiştir. Yaprak Dökümü’nde Batılılaşmanın Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisini; Yeşil Gece’de Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrasında dini istismar eden kişilerin eleştirisini romanlaştırır.

33 Öğretmenliğinden dolayı tanıdığı Anadolu’yu, gözlemci yönüyle yansıtmıştır.
Romantizm ve realizm akımlarından etkilenmiştir. Görevi sırasındaki gözlemlerini anlattığı Anadolu Notları gezi türünün en önemli eserlerindendir.

34 ESERLERİ: Roman: Çalıkuşu, Gizli El, Acımak, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği, Kavak Yelleri, Son Sığınak, Kan Davası Hikaye: Olağan İşler, Leyla ile Mecnun, Sönmüş Yıldızlar, Tanrı Misafiri Gezi Kitabı: Anadolu Notları Oyun: Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Hülleci, Ümidin Güneşi. Ayrıca Yaprak Dökümü” romanı tiyatroya uyarlanmıştır.

35 FALİH RIFKI ATAY (1884— 1971) Fıkra, anı, makale ve gezi yazılarıyla tanınmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını, Batılılaşmayı, Cumhuriyeti konu edinmiştir. Yakından tanıdığı Atatürk’le ilgili anı türünde verdiği eserleriyle ve gezi kitaplarıyla ün yapmıştır. ESERLERİ: Anı: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya, Atatürk’ün Hatıraları, Babamız Atatürk Gezi: Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hind, Bizim Akdeniz, Yolcu Defteri, Yeni Rusya

36 PEYAMİ SAFA (1889— 1961) Psikolojik roman türünün usta ismidir. Roman tekniği oldukça gelişmiştir. Batılı olamayan ama Doğulu da kalamamış Türk toplumunu konu edinmiştir; bu konu Fatih Harbiye romanında daha da öne çıkar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu hasta bir gencin psikolojisini anlattığı otobiyografik bir romandır, Olaylardan çok psikolojik tahlillere önem vermiştir. Ekonomik nedenlerle kaleme aldığı eserlerinde Server Bedi takma adını kullanmıştır.

37 ESERLERİ: Roman: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı, Sözde Kızlar, Fatih-Harbiye, Yalnızız, Mahşer

38 BEŞ HECECİLER (Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel) Şiire aruzla başlamışlardır. Özellikle Ziya Gökalp’ ten etkilenerek Milli edebiyat akımına yönelmişlerdir. Anadolu’yu ve Anadolu insanının yaşamını coşkuyla yansıtmışlardır. Süsten uzak, günlük konuşma dıliyle şiirler yazmışlardır. Ağırlıklı olarak hece ölçüsünü ve dörtlüğü kullanmışlardır.

39 HALİT FAHRİ OZANSOY (1891 — 1971)
Aruzla şiire başlamış sonraları heceyle şiirler yazmış ve Beş Hececiler’e katılmıştır. Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir. ESERLERİ: Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Efsaneler Tiyatro: Sönen Kandiller (Manzum) Roman: Sulara Giden Köprü Anı: Edebiyatçılar Geçiyor

40 ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1892— 1949)
Şiire arzula başlamış Ziya Gökalp’ in etkisiyle heceyi kullanmaya başlamıştır. “Gemiciler” şiiri başta olmak üzere, Türk denizciliğiyle ilgili şiirleriyle tanınmıştır. Son yıllarında tasavvufi şiirler de yazmıştır. ESERLERİ: Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)

41 YISUF ZİYA ORTAÇ (1895— 1967) Hem heceyle hem de aruzla şiirler yazmıştır. Türk edebiyatının önemli mizah yazarlarındandır. Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. ESERLERİ: Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Yanardağ, Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri) Anı: Portreler, Bizim Yokuş (Gazetecilik Anıları) Roman: Göç, Uç Katlı Ev Fıkra: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Gezi Yazısı: Göz Ucuyla Avrupa

42 ORHAN SEYFİ ORHON (1890— 1972) Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya başlamıştır. Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır. “Peri Kızı ile Çoban Hikayesi” adlı manzum masalıyla sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır. ESERLERİ: Şiir: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler Mizah-hiciv hikayeIeri: Asri Kerem, Düğün Gecesi Makaleleri: Dün-Bugün-Yarın Fıkra: Kulaktan Kulağa

43 FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898 — 1914)
Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de ustaca kullanmıştır. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.

44 Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmıştır.
Realist-romantik özellikler taşır. “Han Duvarları” şiiriyle sevilmiş bir şairdir. ESERLERİ: Şiir: Dinle Neyden. Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, Sudaki Halkalar, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Akıncı Türküleri... Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı... (Çoğu manzumdur) Roman: Yıldız Yağmuru, Ayşe’nin Doktoru

45 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDEKi BAĞIMSIZ SANATÇILAR
MEHMET AKİF ERSOY ( ) İstiklal Marşı’nın şairidir. Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir. Toplumcu bir sanattan yanadır. Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyetle kurtulabileceğini savunmuştur. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.

46 Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane toplumsal konulu önemli şiirleridir.
Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Manzum hikayeciliğin usta ismidir. İstiklal Marşı’nı orduya hediye ettiği için Safahat’a almamıştır. ESERİ Şiir: Safahat (Yedi bölümden oluşur: Safahat, Hakkın Sesleri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Gölgeler, Asım)

47 YAHYA KEMAL ( ) Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır. Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönelmiştir. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok’tur. Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar. Klasik Türk müziğine hayranlığıyla da tanınır. İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.

48 Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmıştır.
Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bütünlüğüne, ahenge ve kat iyeye büyük önem vermiştir. Parnasizmin bizdeki temsilcisidir. Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etkilenmiştir. Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.

49 ESERLERİ: Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Portreler Anı: “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım”

50 KONUYLA İLGİLİ SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir? A) Eski Şiirin Rüzgarıyla B) Kendi Gök Kubbemiz C) Süleymaniye Kürsüsünde D) Siyasi ve Edebi Hatıralarım E) Eğil Dağlar

51 2. …..Avrupa’da Bir Cevelan’da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey’in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan gezi kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri……………. olur. “Denizaşırı”, “Tuna Kıyıları”, Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Yolcu Defteri”, “Bizim Akdeniz”, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar, …………. “Anadolu Notları” ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay Reşat Nuri Güntekin B) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı Reşat Nuri Güntekin C) Ahmet Mithat Efendi — Reşat Nuri Güntekin — Falih Rıfkı Atay D) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı Falih Rıfkı Atay E) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay — Halikarnas Balıkçısı

52 3. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?
A)Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır. B)Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır. C)Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer. D)Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır. E)Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

53 4. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A) Bir Tereddüdün Romanı B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu C) )Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu D) Kendi Gök Kubbemiz E) Fatih-Harbiye

54 5. 1. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.
Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak bozuklukları konu edinir. Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir? A) Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

55 6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır. B) Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır. C)Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır. D) Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir. E)Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır,

56 7. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?
A) Yusuf Ziya Ortaç B) Orhon Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Cevdet Kudret Solok E) Halit Fahri Ozansoy

57 8. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?
A) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır. B) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır. C) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır. D) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır. El Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

58 9. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören
9. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören ; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? A) Cenap Şahabettin — sembolizm B) Abdulhak Hamit — parnasizm C) Tevfik Fikret — parnasizm D) Ahmet Haşim — romantizm E) Mehmet Akif — sembolizm

59 10. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler B) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev C) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye E) Sinekli Bakkal, Handan

60 11. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?
A) Miskinler Tekkesi B) Canavar C) Miras D) Yalnızız E) Çağlayanlar

61 12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Fehim Bey ve Biz-Abdülhak Şinasi Hisar B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy C) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı D) Fatih — Harbiye - Peyami Safa E) Çankaya - Halide Edip Adıvar

62 13. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır. B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir. C) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir. D) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür. E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

63 14. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?
Kaşağı B) Pembe İncili Kaftan C) Beyaz Lale D) Bahar ve Kelebekler E) Kızıl Elma

64 15. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir. B) Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur. C) Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır. D) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır. E) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

65 16. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?
A) Yaban B) Nur Baba C) Sodom ve Gomore D) Kiralık Konak E) Okun Ucundan

66 17. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan C) Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar D) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikayesi E) Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi


"MİLLİ EDEBİYAT HAZIRLAYAN AKIN DOĞAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları