Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öykü ( Hikaye ).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öykü ( Hikaye )."— Sunum transkripti:

1 Öykü ( Hikaye )

2 Öykü ( Hikaye ) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olayların kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak farklı bir kurguyla anlatılmasına "öykü (hikâye)" denir.

3 Öykü ( Hikaye ) Orta Çağda özellikle Hindistan’da Bin Bir Gece Masalları, sağlam bir hikâye geleneğinin varlığını bildirmiş;

4 Öykü ( Hikaye ) Rönesans’tan özellikle XIX. yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının gelişmesiyle bağımsız bir tür hâline gelmiş,

5 Decamerone adlı hikâye kitabı bu türün başlangıcını oluşturmuştur.
Öykü ( Hikaye ) İtalyan yazar Boccacio’nun Decamerone adlı hikâye kitabı bu türün başlangıcını oluşturmuştur.

6 Öykü ( Hikaye ) Türk edebiyatında destan döneminden başlayarak gelişen bir anlatma, hikâye etme geleneği vardır.

7 Öykü ( Hikaye ) Divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında âşıklar tarafından kahvelerde ve köy odalarında söylenen halk hikâyeleri bu türün önemli örneklerini oluşturmuştur.

8 Öykü ( Hikaye ) Bu dönemde meddahlar tarafından el, yüz ve ses taklitleriyle anlatılan meddah hikâyeleri de hikâye türünün bir örneği olmuştur.

9 Öykü ( Hikaye ) Tanzimat Döneminde yapılan ilk tercümeler aracılığıyla Türk edebiyatı modern hikâyeyi tanımıştır.

10 1871’de yayımlanan Emin Nihat’ın Müsameretname'si ilk öykü denemesi;
Öykü ( Hikaye ) 1871’de yayımlanan Emin Nihat’ın Müsameretname'si ilk öykü denemesi;

11 Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif i Rivayat'ı ilk öykü;
Öykü ( Hikaye ) Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif i Rivayat'ı ilk öykü;

12 Samipaşazade'nin Küçük Şeyler'i ise Batılı anlamda ilk öykü olarak
Öykü ( Hikaye ) Samipaşazade'nin Küçük Şeyler'i ise Batılı anlamda ilk öykü olarak kabul edilmiştir.

13 Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf,
Öykü ( Hikaye ) Servet-i Fünun Döneminde hikâye iyice gelişmiştir. Bu dönem yazarları hikâyeyi romanın yanında bir uğraş olarak ele almışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf,

14 Öykü ( Hikaye ) Millî Edebiyat Döneminde Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin hem roman hem hikâye yazmış;

15 Öykü ( Hikaye ) Ömer Seyfettin ve Memduh Şevket Esendal hikâyeyle uğraşmış ve hikâyenin yaygınlaşmasını sağlamışlardır.

16 Cumhuriyet Döneminde Türk hikâyeciliği en parlak dönemini yaşar.
Öykü ( Hikaye ) Cumhuriyet Döneminde Türk hikâyeciliği en parlak dönemini yaşar.

17 Öykü ( Hikaye ) Edebiyatımızda kısa hikâyeyi başlı başına bir tür olarak önemseyen ilk yazar Ömer Seyfettin olmuş, Maupassant tarzı hikâyenin öncüsü olmuştur.

18 Öykü ( Hikaye ) Ömer Seyfettin ve Hikâyelerinde tasvir ve ruh çözümlemesinden çok olaya önem vermiş, hikâye ile toplumu düzeltmek istemiştir.

19 Öykü ( Hikaye ) Hikâyeye modern bir hava getiren hikâyeci Memduh Şevket Esendal ise günlük hayattan kesitler sunarak Çehov tarzı denen durum hikâyesinin öncüsü olmuş;

20 Öykü ( Hikaye ) Memduh Şevket Esendal hikâyelerinin temelinde insan sevgisini; köylünün, kenar mahalle insanının, küçük memurların gösterişsiz hayatlarını anlatmıştır.

21 ele almış, insan sevgisi-
Öykü ( Hikaye ) Diğer bir durum/kesit yazarı olan Sait Faik Abasıyanık da hikâye- lerinde “küçük insanı" ele almış, insan sevgisi- ni dile getirmiştir.

22 Öykü ( Hikaye ) Sait Faik'i diğer yazarlardan ayıran özellik kendi kişiliğini hikâye kişileriyle birleştirip onlarla birlikte yaşamasıdır.

23 Öykü ( Hikaye ) Maupassant Tarzı Hikâye
Aslolan "olay"dır.

24 Öykü ( Hikaye ) Maupassant Tarzı Hikâye
Olay örgüsü kişi, zaman ve mekâna bağlıdır.

25 Öykü ( Hikaye ) Maupassant Tarzı Hikâye
Olaylar serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun verilir.

26 Öykü ( Hikaye ) Maupassant Tarzı Hikâye
Olay beklenmedik bir sonla biter.

27 Öykü ( Hikaye ) Çehov Tarzı Hikâye
Hikâye olaya dayanmaz.

28 Öykü ( Hikaye ) Çehov Tarzı Hikâye
Günlük hayattan bir kesit sunar.

29 Öykü ( Hikaye ) Çehov Tarzı Hikâye
Hayatın doğallığı içindeki insanların davranışları yansıtılır.

30 Öykü ( Hikaye ) Çehov Tarzı Hikâye
Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz.

31 Öykü ( Hikaye ) Çehov Tarzı Hikâye
Abartılmamış gerçekler anlatılır. Belli bir sonucu yoktur.

32 Öykü ( Hikaye ) Halk Hikayeleri
Âşıklar tarafından anlatılır.

33 Öykü ( Hikaye ) Halk Hikayeleri
Manzum - mensur karışıktır.

34 Öykü ( Hikaye ) Halk Hikayeleri
Anonimdir.

35 Öykü ( Hikaye ) Halk Hikayeleri
Aşk ve kahramanlık konuları işlenir.

36 Öykü ( Hikaye ) Halk Hikayeleri
Olağanüstü özellikler vardır.

37 Öykü ( Hikaye ) Halk Hikayeleri
Belirsiz bir yer ve zamanda geçer.

38 Öykü ( Hikaye ) Ben Merkezli Hikayeler
Kişisel bunalım ve çıkmazlar anlatılır.

39 Öykü ( Hikaye ) Ben Merkezli Hikayeler
Kahraman kendi ruh hâlini ve hayal dünyasını yansıtır.

40 Öykü ( Hikaye ) Ben Merkezli Hikayeler
I. tekil kişiyle anlatılır.

41 Öykü ( Hikaye ) Ben Merkezli Hikayeler
Her konuda yazılabilir.

42 Öykü ( Hikaye ) Ben Merkezli Hikayeler
Birey, dış dünyayı olduğu değil kendi ruh durumuna göre olması gerektiği gibi algılar ve anlatır.

43 Öykü ( Hikaye )


"Öykü ( Hikaye )." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları