Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZARLARIMIZ VE ESERLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZARLARIMIZ VE ESERLERİ"— Sunum transkripti:

1 YAZARLARIMIZ VE ESERLERİ

2 1-NAMIK KEMAL( ) Şiirlerinde ve nesirlerinde (roman -tiyatro) vatan,millet,hürriyet gibi kavramları,toplumsal konuları işlemiş olan Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Romanları : İntibah ,Cezmi Tiyatroları:Vatan Yahut Silistre,Zavallı Çocuk,Gülnihal, Akif Bey, Celaleddin Hrzemşah, Kara Bela

3 2-HALİT ZİYA UŞAKLIGİL(1866-1945)
Batı tesirindeki Serveti Fünun edebiyatının ve edebiyatımızın önemli yazarlarındandır. Tnzimatla birlikte edebiyatımıza giren romanı geliştiren yazarımızdır. Edebiyatımızda batılı anlamdaki ilk romanı Halit Ziya yazmıştır.Roman ,Hikaye,Anı türünde eserleri vardır. Romanları:Mai ve Siyah,Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar...

4 3-TEVFİK FİKRET ( ) Serveti Fünun döneminin büyük şairi olup, edebiyatımıza yenilikler getirmiştir.Şiirlerinde hürriyet, yurtseverlik ,Batılılaşma konularını işlemiştir . Türk şiirinde bir takım yenilikler yapmıştır. Şiiri düz yazıya yaklaştırmış, şiirlerinde toplumsal konulara yer vermiştir. Şiirleri:Şermin,Halukun Defteri,Rübab-ı Şikeste

5 4-AHMET HAŞİM ( ) Fecr-i Ati topluluğunda yer almış,bu topluluk dağıldıktan sonra hiçbir topluluğa dahil olmamıştır. Süslü ve sanatlı bir dil kullanmış,şiirin yanında düz yazıyı da yazmıştır. Şiirleri:Göl Saatleri, Piyale Nesirleri:Bize Göre. Frankfurt Seyahatnamesi

6 5-ÖMER SEYFETTİN ( ) Milli edebiyatın önemli temsilcilerindendir.Türkçe’nin sadeleşmesi,yabancı kelimelerin,tamlamaların,kuralların Türkçe’den atılması için vermiş , edebiyatımızda hikayeleri ile tanınmış bir yazarımızdır. Hikayeleri:Bomba, Kaşağı,Beyaz Lale,Gizli Mabet,Yalnız Efe,Yüksek Ökçeler,Forsa...

7 6-YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1885-1974)
Milli edebiyatın önemli yazarlarından olup özellikle romanlarıyla tanınmaktadır.Roman,hikaye anı ve makale türünde eserleri vardır.Romanlarında Türk toplumundaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin toplumda oluşturduğu kargaşayı işlemiştir. Romanları:Yaban ,Kiralık Konak,Nurbaba Hikayeleri:Bir Serencam,Milli Savaş Hikayeleri.

8 7-REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1886-1956)
Kurtuluş savaşından sonra bir çok yazar gibi eserlerinde Anadolu’yu işleyen bir yazardır. Müfettiş olması nedeniyle yurdumuzun birçok yerini gezmiş ve gördüklerini eserlerinde işlemiştir. Özellikle ‘Çalıkuşu’ bu sahada meşhur bir romandır. Roman,tiyatro ve gezi yazısı türlerinde eserleri vardır. Romanları: Çalıkuşu,Yaprak Dökümü,Yeşil Gece...

9 8- HALİDE EDİP ADIVAR (1884-1964)
Kurtuluş savaşı yıllarındaki çalışmalarıyla ve bu dönemi yansıtan roman ve hikayeleriyle tanınmış,kurtuluş savaşı sırasında mitingler düzenlemiş,Anadolu’ya geçerek istiklal mücadelesine destek olmuştur.Sultanahmet meydanındaki mitingle dikkati çekmiştir. Romanları:Sinekli Bakkal,Ateşten Gömlek,Handan,Vurun Kahpeye Hikayeleri:Dağa Çıkan Kurt,Harap Mabetler. ANI:Mor Salkımlı Ev

10 9-SAİT FAİK ABASIYANIK (1906-1954)
Genellikle balıkçıların, kenar semtlerde yaşayanların,sarhoşların,avare insanların günlük hayatlarını anlatmıştır. Onun hikayelerinde sıradan insanlar vardır.Edebiyatımızın en büyük hikayecilerindendir.,Hikayeleri:Semaver,Sarnıç,Mahalle Kahvesi ,Havada Bulut,Son Kuşlar.

11 10-MEMDUH ŞEVKET ESENDAL (1885-1952)
Olayları arka plana atan ve günlük hayattan bir kesiti anlatan hikayeleriyle meşhurdur.Edebiyatımıza yeni bir hikaye tarzı getirmiştir. Hikayeleri:Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler,Ev Ona Yakıştı,Veysel Çavuş,İhtiyar Çilingir.. Romanları: Ayaşlı ve Kiracıları,Miras, Vassaf Bey

12 11- PEYAMİ SAFA ( ) Romanlarında Doğu-Batı karşılaştırmasını, madde-ruh çatışmasını, insan pisikolojisini incelemiş olan yazarımızdır. Romanları:Dokuzuncu Hariciye Koğuşu,Fatih Harbiye,Yalnızız ,Sözde Kızlar ,Matmazel Noralyan’ın Koltuğu...

13 12-TARIK BUĞRA ( ) Özellikle ’Küçük Ağa’ romanıyla meşhur olan hikaye ve roman sahasında eser vermiş yazarımızdır. Romanları:Küçük Ağa,İbişin Rüyası,Ankara, Firavun İmanı.. Hikayeleri:Oğlumuz, Yarın Diye Bir şey Yoktur,İki Uyku Arasında...

14 13-AHMAET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)
Hemen hemen bütün edebi türlerde eserler vermiş.Roman,hikaye ve şiirleriyle tanınmış bir yazarımızdır.”zaman” ve “rüya” onun şiirlerinde dikkati çekici kavramlardır. Romanları:Huzur ,Mahur Beste,Saatleri Ayarlama Enstitüsü Hikayeleri:Abdullah Efendinin Rüyaları,Yaz Yağmuru,

15 14-ZİYA GÖKALP ( ) Fikir ve sanat adamıdır.Milli edebiyatın kurulup gelişmesinde büyük katkıları olmuş,genç sanatçıları sade dile milli konulara yönelmiştir. Şiirleri:Yeni Hayat,Kızıl Elma, Altın Işık Nesirleri:Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak,Türkçülüğün Esasları

16 15-CAHİT SITKI TARANCI (1910-1956)
Şiirleriyle özelliklede “Otuzbeş Yaş” şiiriyle meşhurdur. Genellikle yaşam sevinci ve ölüm korkusu temalarını. işlemiştir. Şiirleri:Ömrümde Sükut, Düşte Güzel,Otuzbeş Yaş

17 16-ORHAN VELİ KANIK ( ) Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile edebiyatımıza”Garip” adıyla yeni bir tarz getirmiştir.Edebiyatımızdaki bütün kurallara karşı çıkmış kuralsızlığı kural haline getirmiştir. Dili oldukça sadedir. Şiirleri: Garip, Vazgeçemediğim,Destan Gibi.

18 17- FAZIL HÜSNÜ DĞLARCA (1914- ?)
Tanzimattan günümüze edebiyatımızın en üretken sanatçılarındandır. Şiir kitapları vardır. Şiirleri: Çocuk ve Allah, Çakırın Destanı,Üç Şehitler, Toprak Ana...

19 18- AHMET MUHİP DRANAS (1909-1980)
Heceyi ustalıkla kullanan şairlerimizdendir. Ses ve şekil mükemmelliğine dayanan şiirler yazdı. Şiirin yanında tiyatro eserleri de yazmıştır. Şiirleri: Gölgeler,Şiirler... Tiyatroları: O Böyle İstemezdi, Çıkmaz Sokak...

20 19- YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)
Şiirlerinde aruzu kullanmış,eski şiirle yeni şiiri kaynaştırarak yeni bir öze ermiş,şiirde şekle ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir. Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz,Eski Şiirin Rüzgarıyla... Nesirleri:Aziz İstanbul,Eğil Dağlar, Edebiyata Dair.

21 20-FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1838-1969)
Şiire aruzla başlayıp heceye dönmüş ‘Beş Hececiler’ adıyla bilinen şairlerimizin en başarılısıdır. Şiirlerinde memleket gerçeklerini anlatmıştır. Şiir ve tiyatro türündeki eserleriyle tanınmıştır. Şiirleri: Han Duvarları ,Çoban Çeşmesi..

22 21- MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936) İstiklal Marşımızın şairidir.
Şiirlerini aruzla yazmıştır. Manzum hikayeleri ile tanınır. Şiirlerinde toplum gerçeklerini başarıyla anlatmıştır. Gözleme büyük önem vermiş,realist yani (gerçekçi) bir sanatçıdır.

23 Devamı Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu’ya geçmiş halkımızı İstiklal Mücadelesi için şuurlandırmaya çalışmıştır “Safahat” adlı şiir kitabıyla tanınır. “Safahat” yedi ayrı kitaptan oluşur.

24 23- MEHMET RAUF ( ) Roman yazarıdır romanlarında esas muhtevayı ferdin iç hayatına ilişkin çözümlemelerin oluşturmasına karşın ancak Eylülün pisikolojik roman türüne girdiği kabul edilmiştir. Romanları:Eylül,Genç Kız Kalbi,Define, Kan Damlası

25 24-MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944)
Milli edebiyat hareketinin öncü kalemlerindendir.Şiirlerinde toplumsal sorumları işleyerek kendisinden sonra gelenlere öncülük etmiştir.Atatürk tarafından milli şair olarak onurlandırılmıştır. Eserleri:Türk Sazı, Ordunun Destanı,Zafer Yolunda

26 25-ARİF NİHAT ASYA ( ) Milli ruh ve geleneksel kahramanlığımızı düşünce yönünden zenginleştirerek duygulu bir dille işlemiştir. Eserleri:Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor,Kökler ve Dallar

27


"YAZARLARIMIZ VE ESERLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları