Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüz Yüze Eğitimin Dezavantajlarına Açık ve Uzaktan Eğitimin Katkısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüz Yüze Eğitimin Dezavantajlarına Açık ve Uzaktan Eğitimin Katkısı"— Sunum transkripti:

1 Yüz Yüze Eğitimin Dezavantajlarına Açık ve Uzaktan Eğitimin Katkısı
Prof. Dr. Alper Cihan, 2014-Mayıs, BaltalimanI

2 EĞİTMEK VE ÖĞRETMEK  BİLGİ VE BECERİ AKTARMAK
Eğitim - Öğretim

3 Uzaktan eğitim nedir? Teknoloji
Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaklık (Distance) Yönüyle Yapılan Tanımlar Teknoloji Yönüyle Yapılan Tanımlar Öğretmen Eksikliği Yönüyle Yapılmış Tanımlar

4 Medya Trendleri – Geleneksel Medyanın Sonu
Kaynak:

5

6 Enflasyon: Gofreti her gün daha pahalı yemek

7

8 ÇOKLU ZEKA SİSTEMİNE GÖRE TASARIM

9 Harmanlanmış Öğrenme Konuşma Video Ses Metin Okuma Test Oyun Bilmece
Zenginleştirilmiş Sunum Konuşma Video Ses Metin Okuma Test Oyun Bilmece Meydan Okuma

10 5 Duyuya Hitap Etmek Dokunulabilir Tadılabilir İşitilebilir
Görülebilir Koklanabilir

11

12

13 ÜRÜNLER Ders videosu

14 ÜRÜNLER Kurgulu ders anlatımı Kurgulanmış yerinde ders anlatımı

15 ÜRÜNLER Yardımcı öğretim seti

16 ÜRÜNLER 3D Sanal Öğrenme Materyalleri

17 ÜRÜNLER İnteraktif Bilgi Bankası

18 EĞİTİMDE YAZIDAN HAREKETE

19 Özetlerin Gücü

20 Yeni Nesile Uygun İçerik
Editörlük Hedef Kitleni Tanı Y Nesli Yeni Nesile Uygun İçerik Mesaj bir cümle Çerçeveleme Harmanlanmış Öğrenme Ayrıntılar Nasıl Öğreniyoruz Netlik Öykülerin Gücü Akıl Haritası Soru Sorma Reçetelerin Gücü Listelerin Gücü

21 Bir Ders Planının Temellerini Oluşturmak
Bu dersin amacı nedir? Bu dersle ne/neler öğrenecekler? Neyi ne kadar öğrenecekler? Hangi yeterlilik düzeyine ulaşacaklar? Öğrenmelerini ne yaparak / Ne sunarak sağlayacağız? Bu yeterlilik düzeyine ulaştıklarını nasıl ölçebiliriz? Programın, yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız. Öğrenme çıktılarına ulaşılmayı test etme araçları nelerdir? Programın bu öğrenme hedefleri ve mesleki yeterliliklere ulaşımı nasıl test edeceği ve değerlendireceği açıklanmalıdır. Burada hangi kazanım ve yeterliliklere ulaşma hangi yöntem ile belirlenecek, bilgi düzeyi ve anlama hangi ölçme yöntemi ile değerlendirilecek, kazanılacak beceri ve kabiliyetler hangi ölçme yöntemi ile değerlendirilecek, bunların sıklığı ve zamanları nasıl olacak açıklanmalıdır. Eğiticinin ve ders materyallerinin öğrenme çıktılarına ulaştırma kapasitesini ölçme araçları nelerdir? Eğiticilerin ve ders materyallerinin öğrenme hedeflerine ulaştırma kapasitesi öğrencilere yapılan anketlerle sağlanmalıdır. Bu kapsamda ders notları için bir soru seti, diğer öğrenme materyalleri ve öğreticiler için soru seti eklenmeli ve bu değerlendirmenin hangi dönem ve sıklıkta yapılacağı belirtilmelidir.

22 Ders Planı Hazırlama Dersin İçeriği Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İşleniş Yöntemi Dersin Değerlendirme Sistemi Ödevler Sunum Ara sınavlar Proje Klinik Uygulama Laboratuvar Saha Çalışması Diğer Uygulamalar Kısa Sınavlar Dönem Ödevi / Projesi Portfolyo Çalışmaları Raporlar Öğrenme Günlükleri Bitirme Tezi/Projesi Seminer Yarıyıl Sonu Sınavı Diğer (sözlü vb.) Dersin içeriği olarak derslerin hafta hafta olan konu başlıkları alt detaya girilmeden yazılmalıdır. Dersin İçeriği Dersin öğrenme hedefleri, mesleki ve akademik yeterlilikler çerçevesinde, varsa ulusal veya uluslararası yeterlilikleri birebir kapsayan şekilde yazılmalıdır. Dersin haftalık konu başlıkları da bu öğrenme hedefleri ile tam uyumlu olmalıdır. Dersin öğrenme hedefleri mutlaka programın öğrenme ve mesleki akademik yeterlilik ve kazanımları kapsamında olmalıdır. Programın mesleki ve akademik kazanımları ve yeterliliklerine dâhil olmayan alanları içermemelidir. Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin işleniş yöntemi olarak teorik, pratik, laboratuvar, saha çalışması ve tüm faaliyetlerin ne şekilde gerçekleştirileceği, yüz yüze gündüz, yüz yüze akşam, uzaktan eş zamanlı, eş zamansız, kişisel çalışma gibi detaylarla verilmelidir. Dersin İşleniş Yöntemi Dersin değerlendirme sistemi, hem öğrencilerin öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştıklarını ve yeterliliklerin ne kadarını kazandıklarını, hem de dersin ve öğreticinin öğretme işlevini ne kadar yerine getirdiğini gösterir. Bunun için aşağıdaki yöntemler tarif edilen özelliklerde kullanılmalıdır. Dersin Değerlendirme Sistemi Ödev olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Ödevler Sunum olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Sunum Ara sınav olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Ara sınavlar Proje olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Proje Klinik uygulama olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Klinik Uygulama Laboratuvar olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Laboratuvar Arazi çalışması olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Arazi Çalışması Diğer uygulamalar olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Diğer Uygulamalar Kısa sınavlar olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Kısa Sınavlar Dönem ödevi olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Dönem Ödevi / Projesi Portfolyo olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Portfolyo Çalışmaları Raporlar olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Raporlar Öğrenme günlükleri olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Öğrenme Günlükleri Bitirme tezi olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Bitirme Tezi/Projesi Seminer olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta hazırlanacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Seminer Yarıyıl sınavı olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Yarıyıl Sonu Sınavı Sözlü ve benzeri sorgulamalar olarak hangi konularda, ne sıklıkta ve hangi formatta yapılacağı yazılmalıdır. Bu yöntemle hangi kazanımların ölçülebileceği ve toplam nota ne şekilde ve ne kadar etki edeceği belirtilmelidir. Diğer (sözlü vb.) Bu ölçme ve değerlendirme metotlarından alınan notlardan nasıl bir toplam ve ağırlık oranlı not oluşturulacağı tarif edilmelidir. Toplam: Yarıyıl içi sınavların başarı notuna katkısı açıklanmalıdır. Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı: Yarıyıl sonu sınavların başarı notuna katkısı açıklanmalıdır. Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı: AKTS İş Yükü tablosu olarak tüm etkinliklerin ne kadar süre yapılacağı ve değerlendirileceği Tablo 5’te görüldüğü gibi ayrı ayrı yazılmalıdır. AKTS - İş Yükü Tablosu Etkinlikler

23 Formal Sunum

24 İçerik Zamanlama Uzunluk

25 Prova

26 Renk Seçimi Hangisi Okunaklı Hangisi Okunaklı

27 Görseller Ne Yapmalı? Az Yazı Etkili Mesaj Odaklanma YANLIŞ DOĞRU

28 Daha İyisi Olabilir Satışlarla birlikte, satış maliyetleri giderek yükseliyor. Satış maliyetlerinin yükselmesinin bir nedeni de satışların geniş bir coğrafyaya yayılması dır. Birim satış maliyeti, satışların dağınıklığıyla artıyor.

29 Klasik Eğitim ile Bilgisayar Destekli Eğitim Karşılaştırması
Geleneksel ve Görsel uygulamalara eşlik eden 80 Coğrafya Lisans öğrencisi seçilmiştir. Aldıkları derslerden sonra kendilerine görsel teknolojilere dayalı eğitim hakkındaki görüşleri sorulmuştur.

30 Ders Sürecinin Hızı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

31 Dersin Anlaşılması Kolaylaştı mı?

32 Dersin İçeriğinde Artış Oldu mu?

33 Sorulara Daha Kolay Cevap Verebiliyor musunuz?

34 Dersin İşlenmesini Pedagojik Buluyor musunuz?

35 Coğrafi Algınız Değişti mi?

36 Geleneksel Görsel Teknolojiler
Klasik Yöntemler Görsel Teknolojiler Yenilikçi Yöntemler

37 Teşekkürler 1. Melih Arat, AUZEF Sunumu 2. Deniz Ekinci, İÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü çalışması


"Yüz Yüze Eğitimin Dezavantajlarına Açık ve Uzaktan Eğitimin Katkısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları