Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA"— Sunum transkripti:

1 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA 2010-2014

2 Stratejik Plan  TKY  Projeler

3 Okul/Kurumlarda Stratejik Planlamanın Bağlayıcılığı
2010/14 Sayılı Genelge ile İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir.

5 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2010 2014 2011 2012 2013

6 Stratejik Planlama Yapılırken Şu Sorulara Yanıt Aranacaktır:
Nerdeyiz? Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Nasıl Ulaşırız? Başarımızı Nasıl Takip Ederiz ve Değerlendiririz?

7 Okul/Kurum stratejik planının ayırt edici özellikleri
Uzun dönemli olmalı Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun/kurumun geleceğinin tasarlamalı Okulun/kurumun dışındaki dünyayı, paydaşları ve gelecekteki eğilimleri dikkate almalı Okulun/kurumun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarını dikkate almalı

8 Stratejik Planlama Süreci
Tarihçe Yasal Yükümlülükler Ürün/Hizmetler Kurum İçi ve Çevre Analizi GZFT (SWOT) Analizi Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Eylem Planları Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME  BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

9 OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN DAĞILIMI

10 OKUL STRATEJİK PLAN TEMALARI

11 Misyon için cevaplanması gereken sorular
NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

12 Örnek: Okul için Misyon ifadesi
“Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır”

13 VİZYON Vizyon kuruluşun geleceğini simgeler Kuruluşun gelecekte neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

14 Vizyon Ulaşılmak istenen zirve İdealist, özgün, çekici, heyecan verici
İddialı / gerçekçi

15 Misyon - Vizyon Misyon Vizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir
Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

16 Temalar Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.
Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olur. ( kelime)

17 Örnek Tema Başlıkları EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
Paydaş İlişkileri İnsan Kaynakları Sektörel İşbirliği Fiziki Durum Disiplin Mali Kaynaklar Akademik Başarı …..

18 Stratejik Amaçlar Sonuca yönelik
Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun) Kavramsal Yön belirlerler

19 Stratejik Amaçlar Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir.
..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir.

20 Stratejik Amaç Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır. Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle,daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir.

21 Hedefler Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler
Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman Rakamsal Kısa vadeli Sonuca odaklı

22 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir. 2014’te nereye varacağız? Ona göre düşünülür. …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır Hedeflerle faaliyetler karıştırılmamalıdır.

23 Hedeflerin Niteliği S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)
S-Somut Ö-Önemli Ö-Ölçülebilir G-Gerçekleştirilebilir Z-Zaman ilişkili

24 Açık olmayan hedefler Örnek Hedef: Devamsızlığı ortadan kaldırmak.
Neden Yanlış: Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil

25 Açık olmayan hedefler Örnek Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim niteliğini 2014 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak. Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir.

26 İyi belirlenmiş hedefler
Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını 2014 öğretim yılı sonunda %65’ten %72’ye çıkartmak. Neden doğru: belirli bir hedef belirli bir zaman çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler mevcuttur.

27 İyi belirlenmiş hedefler
Hedef: 2012Yılında ortalama 10 gün/öğrenci olan devamsızlık 2013 Yılı sonunda 8 gün/öğrenciye, 2014 yılı sonunda 5 gün/öğrenciye indirmek. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirebilir.

28 Amaç- Hedef-Faaliyet AMAÇ 2: İlköğretim 1. ve 2. Kademe öğrencilerinin karakter gelişimini sağlayarak şiddet eğilimini (psikolojik problemli öğrenci sayısını) azaltmak. Hedef 2.1 – Okulumuzda şiddet eğilimi (psikolojik problem) gösteren öğrenci oranını 2009’ da %6 dan, 2010’ da %4 e 2011’de % 2 ye düşürmek. Faaliyet – eğitim öğretim yılında karakter gelişimi ile alakalı “İyilik Çemberi” adlı faaliyetin uygulanması. (Her çocuk yaptığı iyiliği yazarak sınıfında bir kitapçık oluşturma yada okul çapında bir kitap oluşturma)

29 Performans Göstergeleri
Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir.

30 Performans Gösterge Tablosu
S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Mevcut Durum 2010 2011 2012 2013 2014 Dönem Sonu PG-1 Memnuniyet oranı %52 %55 %57 %60 %65 %70 PG-2 Katılımcı sayısı 26 70 75 80 90 PG-3 Etkinlik sayısı 1 3 5 7 …. …………

31 Faaliyet/Projeler Neyi başaracağız? Amaç ve Hedefler
Nasıl başaracağız? Faaliyet ve projeler

32 Okul için Faaliyet/Projeler
Faaliyetler Projeler Kurslar Ölçme değerlendirme Soru bankası oluşturma Gezi gözlem Bilgilendirme faaliyeti Veli toplantıları Veli ziyareti faaliyeti Hizmet içi eğitim faaliyeti Okul içi eğitim faaliyeti Fiziki yapı planlaması Ödüllendirme faaliyeti Etkin öğrenme yöntemleri semineri Bireysel danışmanlık projesi Ortak sınav faaliyeti …………. Kültürler arası etkileşim (Commenius) Teknoloji Kullanım ( TUBİTAK) Ek derslik projesi (TrakyaKA) Sağlık taraması Toplum hizmeti projesi Akıllı tahta Kitap toplama kampanyası(IPA) …………………

33 Maliyetlendirme Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır

34 Eylem Planı Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER
HEDEFLERE ULAŞMADA YAPILACAK FAALİYETLER VEYA PROJELER STATEJİK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

35 İzleme Değerlendirme Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız?
Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır.

36 İzleme ve Değerlendirme Formu
STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.1: FAALİYET1.1.1 İZLEME PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık Yıllık) Yapılan Çalışmalar Karşılaşılan Sorunlar HEDEF GERÇEKLEŞEN HEDEF 1.2: FAALİYET1.1.2 3 Aylık/

37 Planlı Yaşamak Video

38 Kurum Sitenize Stratejik Planlarınızı Ekleyiniz
luleburgaz.meb.gov.tr Kurum Sitenize Stratejik Planlarınızı Ekleyiniz TEŞEKKÜR EDERİZ


"OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları