Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Risk Yönetimi

2 Risk ve Risk Yönetimi Risk proje ürününü, projenin geliştirme sürecini, proje ortamını olumsuz yönde etkileyen olaydır Risk yönetimi risklerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılan planlanmış, düzenli girişimlerdir. Proje Yöneticisinin önemli görevi, projenin gidişatını ve proje ürününün kalitesini olumsuz etkileye bilecek riskleri sezmek ve onları önlemek için eylemler hazırlamaktır. Risk analizinin sonuçları proje planında yer almalıdır

3 Risk Türleri Risk yöneticiliği, risklerin tanımlanması onların projeye etkisinin en aza indirilmesi girişimlerini içeriyor. Risk projeyi ,oluşturulan proje ürününü ve projeyi gerçekleştiren kurumu tehdit edebilir Proje riskleri proje takvimini ve kaynakları etkiler Ürün riskleri geliştirilen ürünün niteliğini ve başarımını etkiler İş riskleri projenin ait olduğu kurumun gelişimini ve gereksinimlerin edinmesini etkiler

4 Risk türlerine örnekler
Açıklama Personel kaybı Proje Proje tamamlanmadan önce deneyimli personel projeden ayrılır Yönetim değişikliği Çeşitli yöneticilik seviyelerinde yönetim veya yapılandırma değişikliği yapılıyor Donanımın kullanılamaması Proje için çok önemli olan donanım proje takvimine uygun zamanda alınamıyor Gereksinimlerde değişiklik Proje ve ürün Gereksinimlerde tahmin edilenden çok daha fazla değişiklikler ortaya çıkıyor Şartnamelerin gecikmesi Önemli bileşenler için şartnameler gecikiyor Proje boyutunun doğru tahmin edilmemesi Sistemin kapsamı, karmaşıklığı yeterince değerlendirilmemiştir Yazılım geliştirme araçlarının yetersiz olması ürün Proje geliştirmede kullanılan araçlar beklentileri karşılamıyor Teknoloji değişiklikler ticari Proje ürünün temelini oluşturan teknolojinin yerini yeni teknoloji alıyor Ürün rekabeti Proje ürünü teslim edilmeden önce, rekabetçi ürün pazara çıkarılıyor

5 Risk Yönetimi Adımları
1.Riskin tanımlanması; Mümkün proje, ürün ve ticari riskler tanımlanıyor 2. Riskin çözümlenmesi; Tanımlanmış risklerin olasılıkları ve muhtemel sonuçları tahmin ediliyor 3. Riskin planlanması; riskin aradan kaldırılmasına veya etkilerinin en aza indirilmesine yönelik eylemler planı hazırlanıyor 4.Riskin izlenilmesi; proje geliştirme süreci boyunca yeni bilgiler elde edindikçe riskin değerlendirilmesi ve planlanmasında uygun değişiklikler yapılıyor

6 Risk Yönetimi Süreci

7 Riskin Tanımlanması Risklerin tanımlanması, risk yönetimi sürecinin birinci adımıdır. Burada amaç, projenin geliştirilmesi sürecinde ortaya çıka bilecek risklerin listesini belirlemektir. Çok düşük olasılıklı riskler ve sonuçlarının proje etkisi dikkate alınamayacak kadar küçük olan riskler bu listeye salınmaz Risklerin tanımlanması proje ekibi üyelerinin beyin fırtınası yapmaları ile veya proje yöneticinsin kendi deneyimlerine dayanarak verdiği kararla gerçekleştirilir. Sürece yardım etmek için olası riskler türlerine göre sınıflandırılır

8 Risk Nedenleri Teknoloji riskler; geliştirilen sistemin bir parçası olarak kullanılacak yazılım veya donanım teknolojilerinden doğan riskler İnsan riskleri; projeye katılan insanlarla ilgili riskler Örgütsel riskler; projenin geliştirildiği ortamın örgütsel yapısı ve yönetimi ile ilgili riskler; Araç riskleri; proje geliştirilmesinde kullanılan yazılım geliştirme araçları ve diğer destek araçları ile ilgili riskler; Gereksinim riskleri; müşteri gereksinimlerinin değişmesi ve bu değişimlerin proje yönetimi süresinde dikkate alınması ile bağlı riskler Tahmin riskleri; sistemin özelliklerinin ve sistemi geliştirmek için gereken kaynakların doğru tahminin yapılmaması ile bağlı riskler

9 Risk belirtileri Risk türü teknoloji Kişisel Örgütsel Araçlar
potansiyel belirtiler Risk türü donanım veya yazılımın geç teslimi,çoklu kaydedilmiş teknoloji sorunlar teknoloji personelin moralinin düşük olması,ekip üyeleri arasında iletişim kopukluğu Kişisel örgütsel başıbozukluk, baş yöneticinin eylem eksikliği Örgütsel personelin araçları kullnmada isteksizxliği,yazılım geliştirme araçları ndan şikayet etmeri, yeni araç isteği Araçlar pek çok gereksinimin değişilmesi gerekliliği, müşterilerin şikayeti Gereksinimler proje geliştirme takviminden sapmalar, kusurların açık ifade edilememesi Değerlendirme

10 Riskin Değerlendirilmesi
Riskin çözümlenmesi sürecinde tanımlanmış her bir riskin oluşma olasılığı ve ciddiliği (projeye etki seviyesi) belirlenir. Bu o kadar de kolay bir iş değil. İyi muhakeme yeteneği ve deneyim gerektiriyor. Burada kesin bir sayısal değerlerin hesaplanması gerekmiyor. Parametrelerin ala bileceği değer aralıklarını tahmin etmek yeterlidir. Örneğin, bu türlü değerlendirme yapmak mümkündür: Risk olasılığı çok düşük (< %10),düşük (%10-%25), orta (%25-%50), yüksek (%50-%75),ve çok yüksek (>%75) Riskin etkisi de dağıtıcı, ciddi, katlanılabilir ve önemsiz olarak değerlendirile bilir. Çözümleme sonuçları riskin ciddiliğine göre sıralanır. Bu sıralanmış listeden proje yöneticisi uygun gördüğü sayıda etki seviyesi yüksek olan riskleri seçer

11 Risk olasılığı ve etkisi

12 Risk Nedenlerine Örnekler
mümkün riskler Riskin nedeni sistemde kullanılan veritabanı aynı zamanda çok sayıda kullanıcının erişimini sağlıyamıyor (orta,ciddi) sistemde kullanılacak hazır yazılım paketlerinde kusurlar vardır (orta,ciddi) teknoloji gereken nitelikli personeli bulmak mümkün değil (yüksek,dağıtıcı) projenin önemli bir personeli çok kritik zamanda hastalanmıştır (orta,ciddi) personel için gereken eğitim yapılamyor (orta,katlanılabilir) Kişisel Örgütün yeniden yapılanması sonucu yproje yönetisi değişmiştir (yüksek,ciddi) örgütsel mali sorunlar proje bütçsinin küçülmesine sebep olmuştur (düşük, dağıtıcı) Örgütsel Yazılım Geliştirme araçları ile üretilen kodlar yetersizdir(orta,önemsiz) Yazılım Geliştirme araçları geliştirlen sistemle bürtünleşemiyor(yüksek, katlanılabilir) Araçlar Gereksinimlerdeki değişikler proje çalışmalarında önemli değişikler yapılmasını gerektiriyor (orta,ciddi) Müşteri, gereksinim değişikliklerinin etkisini iyi anlamıyor(orta,katlanılabilir) Gereksinimler Yazılımı geliştirmek için gereken süre yeterli değil /yüksek,ciddi) Kusurlar sayısı beklenenden yüksektir (orta,katlanılabilir) Yazılımın boyutu tahmin edilenden daha büyüktür (yüksek,katlanılabilir) Değerlendirme

13 Riskin planlanması Riskin varsayımı ve bu riskin yönetimi için strateji geliştirilmesi Riski önleme stratejileri Riskin oluşma ihtimalinin azaltılması Minimalleştirme stratejileri Riskin projeye veya ürüne etkisi azaltılır Olasılık planları Risk oluşmuşsa, bu riskle ilgili olasılık planları geliştirilir

14

15 Risk Yönetimi Stratejisi -devamı
Kaçınma stratejisi. Bu stratejiye göre , riskleri oluşturan nedenler aradan kaldırılır. En aza indirme stratejisi. Bu strateji ile riskin etkisinin en aza indirilmesi düşünülüyor. Tesadüfi planlar. Bu stratejinin anlamı budur ki, en kötüsü oluşmuşsa buna hazırlıklısın ve onunla başa çıkmak için bir stratejin var.

16 Risklerin İzlenilmesi
Proje süresince risklerin sürekli izlemesi yapılıyor. Bunun amacı her hangi riskin olasılığının artması veya azalmasını, riskin projeye etkisinin daha da güçlenmesini veya zayıflamasını ortaya çıkarmak, böylelikle de risk parametrelerini gerekiyorsa yeniden değerlendirmektir. Doğrudan riski ölçmek mümkün olmadığından diğer etkenlerin yardımı ile bu yapılıyor. Bu etkenler risklerin türüne bağlıdır Risk izleme sürekli yapılmalıdır. Projenin her bir önemli adımı için risk önemli riskler dikkate alınmalı ve yöneticilik toplantılarında tartışılmalıdır.


"Risk Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları