Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ
YÖN720 Girişimcilik Ders - IV Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Yenilik ve Yaratıcılık
Yaratıcılık, yeni düşünceler geliştirebilme veya mevcut sorun ya da fırsatlar için yeni bakış açıları keşfedebilme yeteneğidir. Yenilik (inovasyon) ise, bireylerin yaşamlarını geliştirebilmek ya da zenginleştirebilmek için yaratıcı çözümlerin sözü edilen sorun ya da fırsatlara uygulanabilmesi yeteneğidir.

3 Yaratıcılık = Düşünce Yaratıcılık,
Hiçbir şeyden ‘bir şey’ ortaya çıkarmayı içerir. En beklenmedik yerlerde karşınıza çıkabilir. Edwin Land’in Polaroid düşüncesi, vb. Buna karşın, bir iş fikrine dönüştürülmedikçe ‘değersiz’dir.

4 Yenilik = Düşünce + Eylem
Girişimcilik, yaratıcık ve yenilikçiliğin disiplinli ve sistematik olarak pazarda mevcut istek, ihtiyaç ve fırsatlara uygulanmasının sonucudur. Milyonlarca birey, yeni veya farklı bir mal / hizmete yöneticilik yaratıcı fikre sahiptir; buna karşın, çoğunluk eyleme geçmez. Girişimciler, diğerlerinden farklı olarak yaratıcı düşüncelerini amaçlı bir eylem ve bir iş yapısı ile destekler. Sonuçta, başarılı bir girişimcilik süreci, pazarda, yaratıcılık, yenilikçilik ve uygulamaya dayanan sürekli bir süreçtir.

5 Yenilik Yalnıza 1 Yeni Ürün 3.000 Yeni Düşünce 4 Geliştirme Aşaması
2 Ürün Başlangıcı 4 Geliştirme Aşaması 3.000 Yeni Düşünce

6 Yaratıcılık - Yenilikçilik
Girişimciler, Yeni şeyler düşünerek ya da yaparak ya da Eski şeyleri yeni bir biçimde düşünerek ya da yaparak başarılı olur. Harika bir düşünceye sahip olmak tek başına yeterli değildir; o harika düşüncenin gözle görülür mal / hizmet / işletme biçimine dönüştürülmesi bir sonraki adım olmalıdır.

7 Eğilimler Yeşil Trend Temiz Enerji Trendi Organik Yönelim Trendi

8 Eğilimler Sosyal Medya Trend Sağlık Trendi Web Trendi

9 Yeni Düşünce Kaynakları
Müşteriler Mevcut İşletmeler Dağıtım Kanalları

10 Yeni Düşünce Kaynakları
Hükümet Araştırma – Geliştirme (AR-GE)

11 Yeni Düşünce Geliştirme Teknikleri
Odak Grup 6-12 Grup üyesinden oluşur. Moderatör, grup tartışmasını yönlendirerek ya da yönlendirmeksizin yönetir. Başlangıç aşamasındaki yeni düşünce ve kavramların izlenmesi açısından çok yararlıdır.

12 Yeni Düşünce Geliştirme Teknikleri
Beyin Fırtınası Yeni düşünce ve çözümlerin elde edilmesine yönelik bir grup çalışması yöntemidir. 4 Kural önemlidir: Eleştiri yoktur. Serbest çağrışım yapılır. Ne kadar uç görünse de düşünceler ortaya konulur. Çok sayıda düşünce geliştirilmelidir. Düşüncelerin kombinasyonu ve iyileştirilmesi teşvik edilir.

13 Yeni Düşünce Geliştirme Teknikleri
Problem Havuzu Tüketiciler, belirli sorunları belirgi ürünlerle özdeşleştirir; genellikle de ayırt edilen sorunu içermeyen yeni ürünler geliştirir.

14 Yeni Düşünce Geliştirme Teknikleri
Problem Havuzu Kendi başına yeni düşünceler geliştirmek yerine, tüketicilere genel ürün kategorisi altında problem listesi verilir. Sonrasında, belirgin bir problem gördükleri ürünleri ayırt etmeleri ve tartışmaları istenir. Bilinen ürünleri, ileri sürülen problemlerle eşleştirerek yeni ürünlere ulaşılmasını sağlaması nedeniyle tamamen yeni bir ürün düşüncesi geliştirmekten çok daha kolaydır. Bu nedenle, etkin bir yöntemdir. Sonuçlar, yeni bir iş düşüncesi yansıtmayabileceği için dikkatli bir biçimde değerlendirilmelidir.

15 Yaratıcı Problem Çözme
Yaratıcılık, başarılı bir girişimcinin önemli bir özelliğidir. Ne yazık ki, Yaş, eğitim, kullanım sıklığı ve bürokrasiden etkilenmektedir.

16 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
Beyin Fırtınası Yaratıcı problem çözmede ve yeni düşünce geliştirmede kullanılır. Yaratıcı problem çözme, yeni düşüncelerin elde edilmesine yönelik bir yöntemdir. Katılımcıların spontane katkısı söz konusudur. Problem, ne çok geniş ne de çok dar tarif edilmelidir. Katılımcıların söylemlerine müdahale edilmemelidir. Problem alanında uzman hiç kimse bulunmamalıdır. Mantık dışı bile olsa düşünceler kayıt edilmelidir. Oturum boyunca eleştiri veya değerlendirme yapılmamalıdır.

17 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
Ters Beyin Fırtınası Olumsuz yöne odaklanarak yeni düşünceler geliştirmeye yönelik bir grup çalışması tekniğidir. «Bir düşünce kaç farklı biçimde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir?» sorusunu sorarak hatayı arama yaklaşımıdır. Grup moralini korur. Yenilikçi düşünceyi tetikler. Sıklıkla, bir düşüncenin yanlış taraflarının tümünün ayırt edilmesinin ardından bu problemlerin nasıl çözüleceğine ilişkin tartışma ile biter.

18 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
Beyin Yazması Beyin fırtınasının yazılı halidir. Sessiz bir ortamda, bir grup bireyin düşüncelerini yazarak geliştirmesidir. Bu durum, bir e-posta aracılığıyla da geliştirilebilir. Çalışma kitapçığı, sahibine geri dönene kadar etrafta dolaştırılır. Sözlü tartışmanın sağladığı heyecanın etkisi yoktur.

19 Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
Gordon Yöntemi Bireylerin sorunun farkında olmadığı zaman yeni düşünceler gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Problem hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmaz. Oturum başlığı, «modanın son trendleri» gibi bir şey olabilir. Kontrol Listesi Yöntemi İlişkili bir liste aracılığıyla yeni düşüncelerin geliştirilmesine yönelik bir tekniktir.

20 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Değerlendirme Ölçütlerinin Oluşturulması Ürün planlama ve geliştirme sürecinin her bir aşamasında, değerlendirme için ölçütlerin belirlenmesidir. Ölçütler, Ürünü dikkatli bir biçimde izlemek için gerekli her şeyi içermeli ve sayısal olmalıdır. Yeni düşünceyi, Pazar fırsatı, Rekabet, Pazarlama sistemi, Finansal unsurlar, Üretim unsurları açısından değerlendirmelidir.

21 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Değerlendirme Ölçütleri Pazar fırsatı, Ürün düşüncesi için ihtiyaç belirgin olmalıdır. Pazarın büyüklüğü ve doğası ayırt edilmeli ve ürünü alması muhtemel tüketicilerin karakteristik ve özellikleri belirlenmelidir. Ürünün ele geçirebileceği pazar payı ortaya konulmalıdır. Rekabet, Rakipler, fiyatlar, pazarlama politikaları değerlendirilmelidir. Pazarda halihazırda bulunan ürünler ile rekabet edebilmek için mevcut ve algılanan rekabet koşullarını karşılayacak, hatta aşacak özelliklere sahip ürünler geliştirilmiş olmalıdır.

22 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Değerlendirme Ölçütleri Pazarlama sistemi, Yeni ürün, var olan yönetim yetenekleri ve pazarlama stratejileri ile uyumlu olmalıdır. İşletme, pazarlama deneyimi ve uzmanlığını yeni üründe de kullanabilmelidir. Finansal unsurlar, Yeni ürün, finansal yapı tarafından desteklenebilmeli ve finansal yapıya katkıda bulunmalıdır. Başabaş noktası ve uzun dönemli kâr görüntüsü önceden belirlenmelidir.

23 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Değerlendirme Ölçütleri Üretim unsurları, Yeni ürün mevcut üretim süreçleri ile entegre edilemiyorsa, yeni düşünce daha az olumludur. Yeni bir üretim planı, maliyet hesabı ve yerleşim düzeni gerekiyorsa, bunlar belirlenmelidir.

24 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Beş ana aşamadan oluşur: Düşünce aşaması Kavram (konsept) aşaması Ürün geliştirme aşaması Pazarlama testi aşaması Ticarileştirme aşaması

25 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Düşünce aşaması Gelecek vaat eden yeni mal / hizmet düşünceleri ayırt edilmelidir. Uygulanması pratik olmayanlar elimine edilmelidir. Değerlendirme yöntemi olarak sistematik pazar değerlendirme kontrol listesi kullanılabilir. Kavram (konsept) aşaması Gözden geçirilerek rafine edilmiş düşüncenin tüketici tarafından kabul görüp görmeyeceğine ilişkin testler yapılmalıdır. Değerlendirme yöntemi olarak, geleneksel mülakat yöntemi kullanılabilir.

26 Ürün Planlama ve Geliştirme Süreci
Ürün geliştirme aşaması Fiziksel mal / hizmete tüketicinin reaksiyonu belirlenir. Genel olarak tüketici paneli uygulaması söz konusudur. Tüketici tercihleri; Çoklu marka karşılaştırmaları, risk analizi, tekrar satın alma düzeyleri veya tercihin yoğunluğu analizleri ile belirlenebilir. Pazarlama testi aşaması Başarılı ticarileştirme olasılığını arttırır. Tüketicinin kabul düzeyini gösterebilecek gerçek satış sonuçlarını sunar. Olumlu test sonuçları, başarılı ürün başlangıcı olasılığını işaret eder.

27 E-Ticaret ve İşletme Kuruluşu
E-ticaret, girişimcilere yaratıcı ve yenilikçi olmak için bir fırsat sunar. E-ticarette büyük çaplı bir büyümeyi kolaylaştıran unsurlar şunlardır: PC’lerin yoğun kullanımı İşletmelerde iç ağ kullanımlarının yaygınlaşması Bir iş platformu olarak Internet’in kabulü Daha hızlı, daha güvenli sistemler

28 E-Ticaretin Yaratıcı Biçimde Kullanımı
Bir e-ticaret platformu başlatan girişimciler, diğer girişimcilerin karşı karşıya oldukları stratejik ve taktik problemlerin aynısı ile karşı karşıyadır. Girişimciler, Internet operasyonlarını, İşletme içerisinde mi, İşletme dışarısında da mı yapacaklarını karar vermelidir. Bir başka alternatif, e-ticaret paketleri kullanmaktadır.

29 E-Ticaretin Unsurları
Internet üzerinde ticaretin iki ana unsuru bulunur. Ön yüz operasyonları Arka yüz operasyonları Ön yüz ve arka yüz operasyonlarının entegrasyonu, İnternet üzerinde iş yapma ile ilgili en büyük zorluktur. Sürdürebilir bir rekabet avantajı geliştirmek için bir fırsat sunar. En büyük hata, görsel ve interaktif bir görünümün sorunu çözeceği düşüncesidir.

30 E-Ticaretin Unsurları
İyi bir web sitesi: Kullanım kolaylığı sunar. Bilgiyi belirli bir yapı ve organizasyon içerisinde sunar. Görseldir. Profesyonel görünümlüdür. Arama yetkinliği sunar. E-posta ile cevap verir. Hızlıdır. Güvenlidir. Her tür teknik donanımda çalışır.

31 Müşteri Bilgilerini İzleme
Veritabanı, Endüstrinin, Pazar bölümünün, İşletmenin eylemlerini izler. Bireylere kişiselleştirilmiş pazarlama gayretlerini destekler. Kişiselleştirilmiş birebir pazarlama aracılığıyla müşterinin ilgisini çeker.

32 Girişimci Bir İşletme Olarak E-Ticaret Yapmak
Internet aracılığıyla iş yapabilmek için, Ürünler, ekonomik ve uygun olarak teslim edilmelidir. Ürünler, geniş bir pazarı ilgilendirmelidir: İşletme, kendi coğrafyası dışına da teslim edebilmelidir. Çevrimiçi operasyonlar, klasik operasyonlara oranla ciddi bir maliyet indirimi getirmelidir. İşletme, müşterileri ekonomik olarak kendi web sitesine çekebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.


"Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları