Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ
YÖN720 Girişimcilik Ders - III Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Yeni Girişim Yeni girişim,
Mevcut ya da yeni bir pazara yeni bir ürün sunumunu, Yeni bir pazara mevcut bir ürünün sunumunu, Yeni bir işletme kuruluşunu içerir. Girişimci strateji – Yeni bir girişim gerçekleştirmek ve süreç içerisinde bu girişimi büyütmek ile ilgili karar, eylem ve reaksiyon kümesini tanımlar.

3 Girişimci Strateji Yeni Girişim Fırsatlarının Kullanılması
Bilgi Diğer Kaynaklar Kaynak Sepeti Yeni Girişim Fırsatının Değerlendirilmesi Giriş Stratejisi Risk Organizasyon Örgütsel Performans

4 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması
Rekabet avantajının dayanağı olarak kaynaklar Kaynaklar, bir işletmenin işlev görmesine ve performansına dayanak oluşturan ve üretim sürecine girdi olarak yansıyan yapıtaşlarıdır. Farklı biçimlerde birleştirilebilir. Kaynak sepeti, bir işletmeye, üstün performans gösterebilmesi için gerekli kapasiteyi sağlar. Kaynaklar, Değerli, Az bulunur, Taklit edilemez olmalıdır.

5 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması
Değerli, az bulunur ve taklit edilemez kaynakların yaratılması Girişimciler, eşsiz deneyim ve bilgilerinden yararlanmak durumundadır. Pazar bilgisi – Pazarın ve müşterilerin durumuna ilişkin içgörü sunan bilgi, teknoloji, know-how ve becerilerdir. Teknolojik bilgi – Yeni bir bilgi yaratmaya yönelik içgörü sunan bilgi, teknoloji, know-how ve becerilerdir.

6 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması
Yeni bir girişimin çekicilik durumunu değerlendirme Sahip olunan bilginin ve kısıtlı rasyonellik düşüncesi çerçevesinde karar alma isteğinin düzeyine bağlı olarak değişir. Yeni girişime yönelik bilgi Önceki bilgi ve bilgi arayışı Daha çok bilgi daha etkin bir arayış sürecini güvence altına alır. Arayış maliyeti, zaman ve paradır. Bir girişimin yaşayabilirliği, fırsat penceresi aracılığıyla açıklanabilir.

7 Yeni Girişim Fırsatının Kullanılması
Belirsizlik durumunda karar verebilme rahatlığı Daha fazla bilgi ile fırsat penceresinin kapanması olasılığı değiş tokuş girişimci için bir ikilem yaratır. Atama hatası – Algılanan bir fırsat üzerine eylemde bulunmaktan kaynaklanan negatif çıktı Atlama hatası – Yeni bir girişim fırsatı üzerine eylemde bulunmamaktan kaynaklanan negatif çıktı

8 Yeni Girişim Fırsatlarının Kullanılması
Bilgi Diğer Kaynaklar Yeni Girişime Yönelik Bilginin Düzeyi Fırsat Penceresinin Açıklığı Belirsizlik Altında Karar Alma Rahatlığı Yapma / Yapmama Kararının Alınması Tercih Hatası: Atama veya Atlama

9 Yeni Girişim Stratejisi
İlk olma, örgütsel performansı geliştirecek çok sayıda avantajı da beraberinde getirir: Maliyet avantajı Daha az rekabet Önemli tedarikçileri ve dağıtım kanallarını garanti altına alma şansı Müşterileri tatmin etmek için daha iyi konumlanma fırsatına sahiplik olasılığı Katılımcılık aracılığıyla deneyim elde etme olasılığı

10 Yeni Girişim Stratejisi
Çevresel değişkenlik ve ilk olma (dez)avantajları Girişimci, yeni girişim için hedeflenen sektördeki – çevresel değişkenlikten etkilenen - kilit başarı unsurlarını belirlemelidir. Çevresel değişiklikler, yeni ortaya çıkan sektörlerde sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Talep belirsizliği – Pazarın potansiyel büyüklüğünü, ne kadar hızlı büyüyeceğini, büyümesine eşlik edecek anahtar boyutları tahmin etmedeki güçlüğü belirtir.

11 Yeni Girişim Stratejisi
Teknolojik belirsizlik – Teknolojinin işe yarayıp yaramayacağını, alternatif teknolojilerin ortaya çıkıp çıkmayacağını, ortaya çıkan yeni teknolojilerin mevcut ortadan kaldırıp kaldırmayacağını değerlendirme güçlüğünü belirtir. Uyum – Yeni çevresel koşullara uyum sağlama güçlüğünü ifade eder. Sebat ve kararlılık gibi nitelikler, girişimcinin değişimin farkına varma ve uyum sağlama yeteneklerini engelleyebilir.

12 Yeni Girişim Stratejisi
Müşteri belirsizliği ve ilk olma (dez)avantajları Müşteri belirsizliği – Yeni mal ve hizmetlerin müşterilere bir değer yaratıp yaratmadığını kesin olarak belirlemekteki zorluğu belirtir. Müşteri belirsizliği, Bilgilendirici reklamlar, Mal / hizmetin ikame mallara üstünlüğünün vurgulanması, Potansiyel müşteriler için bir referans noktası oluşturulması, Demo gösterim ve belgelendirme ile müşterilerin eğitilmesi aracılığıyla giderilebilir.

13 Yeni Girişim Stratejisi
Çevrim süresi ve ilk olma (dez)avantajları Çevrim süresi – Sektöre ilk giren işletmenin sınırlı rekabet ortamında faaliyet gösterdiği dönemi tanımlar. Çevrim süresi, ilk girenin, Müşteri sadakati geliştirme, Değiştirme maliyetini yükseltme, Ürün eşsizliğini koruma, Tedarik ve dağıtım kanallarına erişimi garanti altına alma gibi uygulamaları ile uzatılabilir.

14 Riski Azaltma Stratejisi
Risk, pazarda mevcut talep, teknolojik gelişim ve rakip eylemlerinden kaynaklanan belirsizlikten türer. Belirsizliği azaltmak için iki strateji uygulanabilir: Pazar kapsam stratejisi – Hangi müşteri gruplarına ve onlara ne sunulacağına odaklanmak, Taklit stratejileri – Diğerlerinin uygulamalarını kopyalama

15 Riski Azaltma Stratejisi
Pazar kapsam stratejisi Yakın – kapsam stratejisi, belirgin bir ihtiyacı karşılamak amacıyla küçük bir müşteri grubuna küçük bir ürün gamı sunumunu içerir. Üst düzey ustalık gerektiren, kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş ürünlerin üretimine odaklanmayı gerektirir. Özel bilgi ve uzmanlıkla sonuçlanır. Pazarın üst ucu, yüksek kârlı bir niş’i temsil eder. Rekabeta dayalı riskleri düşürürken, pazar belirsizliği ile ilgili riski arttırır.

16 Riski Azaltma Stratejisi
Pazar kapsam stratejisi Uzak – kapsam stratejisi, değişik bir müşteri gruplarına daha geniş bir ürün gamı sunumunu içerir. Bir öğrenme sürecinin eşlik ettiği bilgi aracılığıyla ortaya çıkan stratejidir. Bir işletmeyi, çok sayıda ve farklı rekabete açar. Pazar belirsizliği ile riski düşürürken, rekabeti yükseltir.

17 Riski Azaltma Stratejisi
Taklit stratejisi Neden? Başarılı bir işletme uygulamalarını taklit etmek kolaydır. Sektörde başarılı olmak için gerekli becerilerin edinilmesine yardımcı olur. Örgütsel meşrutiyet sağlar. Taklit stratejisinin türleri Franchising – Franchise alan, yeni girişim için gerekli «kanıtlanmış» formülün kullanım hakkını elde eder. “Ben de” stratejisi – Bir rekabet avantajı geliştirebilmek için mevcut mal ve hizmetlerin küçük değişikliklerle kopyalanmasıdır.

18 Riski Azaltma Stratejisi
Taklit stratejisi Taklit stratejisi, potansiyel olarak, Girişimcinin araştırma ve geliştirme ile ilgili maliyetlerini düşürür. Müşteri belirsizliğini azaltır. Daha ilk günden yeni girişimi meşru gösterir.

19 Riski Azaltma Stratejisi
Yeniliği yönetmek Yeniliğin sorumluluğu, benzersizlikten kaynaklanır. Yeni görevleri öğrenme maliyeti Sorumluluklardaki örtüşmeler ya da boşluklardan kaynaklanan çatışmalar İletişimin biçimsel olmayan (enformel) ve yapılandırılmamış durumu Yeni bir işletme Çalışanlarını eğitmeli ve geliştirmelidir. Roller arası çatışmaları gidermelidir. Biçimsel olmayan ilişkileri arttıracak ve işlevsel bir kurum kültürü oluşturacak eylemleri desteklemelidir.

20 Riski Azaltma Stratejisi
Yeniliği yönetmek Kurulu rutin, sistem ve süreçlerin eksikliği bir öğrenme avantajı sağlar. Sürekli değişen bir çevrede yeni bir bilgi öğrenme yeteneğinin arttırılması, rekabet avantajının önemli kaynaklarından birisini oluşturabilir.


"Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları