Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Şubesi Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi

2 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Ülkemizde tıbbi amaçla kullanılmak üzere yasal ticarette bulunan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarların ; Daha rasyonel ve bilinçli kullanımını sağlamak , Amaç dışı kullanımını, Kaçağa kaymasını önlemek üzere bir sistem oluşturulmuştur.

3 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP İLAÇ REÇETELERİ
* KIRMIZI REÇETE * YEŞİL REÇETE * MOR REÇETE * TURUNCU REÇETE

4 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
- Uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlarının, tedavisinde ihtiyaç duyulan hastaya doktor tarafından yazılarak kontrollü kullanımını sağlamak, amaç dışı kullanılarak suistimalini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca çıkarılan tamimlerle,

5 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
1985 yılından itibaren, uyuşturucu madde ve müstahzarları için KIRMIZI, 1986 yılından itibaren, psikotrop madde ve müstahzarları için YEŞİL REÇETE sistemi uygulamasına başlanmıştır. Bunlar kendinden kopyalı üç nüshalı seri numaralıdır.

6 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Şimdi bu sistemin halkası olan KIRMIZI ve YEŞİL REÇETE sistemine bir göz atalım. 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi gereğince Ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar reçeteye tabidir. Söz konusu bu ilaçlar bağımlılık yapma özelliği ve suiistimal riski olan psikotrop madde ihtiva ettikleri için eczanede alıkonulması zorunlu olan ilaçlardır.

7 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Kırmızı ve Yeşil reçeteler sadece Sağlık Bakanlığı tarafından bastırılmakta olup; il Sağlık Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda İlaç veTıbbi Cihaz Kurumu’nca tahsisat verilmektedir.

8 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
İhtiyacı olan serbest hekimler, Aile Hekimleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları kırmızı ve yeşil reçeteleri bulundukları İlin Sağlık Müdürlüklerinden temin edebilmektedir.

9 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Bilindiği gibi, yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları eczaneler tarafından, bu reçetelerdeki bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanan bir form eşliğinde, her ayı müteakiben ilk 10 iş günü içinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmektedir.

10 Reçetenin Doktor Tarafından Doldurulacak Bölümü
Hastanın Adı Soyadı, Adresi, Hastanın TC Numarası, Hastanın Cinsiyeti, Hastanın Kurumu, Tarih ve protokol numarası, Dr Adı Soyadı, Dip.No, Kurumu, Teşhis İlaçlar.

11 Eczanede Doldurulacak Bölüm
Eczacı Tarafından Eczanede Doldurulacak Bölüm İlacın veriliş tarihi, Verilen ilaç miktarı, Eczanenin ve Eczacının Adı ve Adresi (Bu bölüme Eczacının ve Eczanenin adı bulunan kaşesi basılacaktır).

12

13 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Bir etken maddenin farklı dozaj formlarını içeren ilaçlar, oral veya parenteral yolu için tespit edilmiş maksimum yazılabilen dozu aşmamak şartı ile aynı reçeteye yazılabilir. Örnek: Akineton Amp. 1 Kutu Akineton Tb. 1 Kutu

14 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Aynı etken maddeyi içeren farklı farmasötik şekildeki müstahzarlar, kendi farmasötik formları için belirlenmiş maksimum miktarları aşmayacak şekilde aynı reçeteye yazılabilir. Örnek: Diazem 5 mg Cap. 1 Kutu Nervium 5 mg Tb. 1 Kutu

15 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Yeşil Reçeteye tabi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla) reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etken maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 kutu yazılabilmesine bu miktarın üzerindeki ilaçların reçetelendirilmesi, hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını içeren ilgili (Klinik/Bilim Dalı/ Anabilim Dalı) sağlık kurulu raporunun reçeteye eklenmesi suretiyle yapılması gerekmektedir.

16 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Kırmızı ve yeşil reçeteleri zamanında göndermeyen, Sağlık Bakanlığı Genelgelerine aykırı hareket eden eczanelerin birkez yazılı uyarılması, aynı hatanın tekrarı halinde; konuya ilişkin olarak 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Eczaneler ve Eczane hizmetleri hakkında yönetmelikte bir cezai işlem bulunmaması nedeniyle,

17 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Kırmızı ve Yeşil reçetelerle ilgili reçetelerin süresinde gönderilmemesi ve yapılan uyarılara rağmen aynı fiillerin tekrarlanmasıyla ilgili olarak bir cezai yaptırım bulunmaması nedeniyle Bakanlığımızın 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı “Kabahatler Kanunu’nun” 32. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmaktadır.Aynı idari yaptırım mor ve turuncu reçeteler içinde geçerlidir.

18 Uygun Yeşil Reçete örneği

19 Uyumsuzluk tespit edilen yeşil reçete örneği(doz aşımı)

20 Uygun kırmızı reçete örneği

21 Uygun olmayan kırmızı reçete örneği(doz aşımı)

22 TURUNCU REÇETE (HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ)
Hemofili takip karnesinde, hastanın kimlik bilgileri ile ilacın adı yazılacağı özel renkteki turuncu hemofili reçetesi bulunur.

23 TURUNCU REÇETE Eczacı tarafından verilen hemofili reçeteleri hemofili reçete formuna işlenip her ayın reçetesi müteakip ayın 1 ile 10 arasında İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimine gönderilir.

24 TURUNCU REÇETE Hemofili reçetesinin hematoloji, dahiliye uzmanı veya pediatri uzmanları tarafından yazılması zorunludur.

25 TURUNCU REÇETE Turuncu reçete’de ; Hastanın Adı Soyadı, TC No, kurumu,
Hasta sigorta veya emekli sicil numarası, Hastalığı teşhisi, Kanama yeri, mevcut faktör düzeyi, inhibitör düzeyi, vücut ağırlığı,

26 TURUNCU REÇETE Reçetenin yazıldığı tarih ve protokol numarası,
Dr. Adı Soyadı, kurumu, Dip.no. Bulunur. Bu bölümler Doktor tarafından doldurulur.

27 TURUNCU REÇETE Eczacı tarafından doldurulan bölümler
Eczane tarafından verilen ilaç miktarı, ilacın veriliş tarihi, ilacın fiyatı, Verilen ilacın seri numarası, Hasta karne numarası, Eczanenin adı ve adresi

28 TURUNCU REÇETE

29

30 MOR REÇETE Bu reçetede; Hastanın kurumu,
Hastanın sigorta veya emekli sicil numarası, Hastalığın teşhisi. Bu bölümler ilacı yazan hekimler tarafından doldurulur.

31 MOR REÇETE İlacın fiyatı, Kullanılan kan ürünün seri numarası,
Eczane tarafından verilen ilaç miktarı, Eczanenin adı ve adresi. Bu bölümler eczacı tarafından doldurulur.

32 MOR REÇETE Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini içeren “Kan Ürünleri Reçete Formunu” doldurarak her ayın ilk haftasında İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şubesine gönderilir.

33 MOR REÇETE (Kan Ürünü Reçetesi)
Faktörler dışındaki diğer kan ürünleri (Human Albüminler, İmmünglobilinler) özel bir renkte olan mor “Kan ürünleri reçetesine” yazılır. Bu reçeteler uzman hekimler tarafından ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporuna istinaden yazılır.

34 MOR REÇETE

35

36 TEŞEKKÜRLER Ecz.Hakan AĞIRBAŞ


"Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları