Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTALYA ECZACI ODASI E-REÇETE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTALYA ECZACI ODASI E-REÇETE."— Sunum transkripti:

1 ANTALYA ECZACI ODASI E-REÇETE

2 E-REÇETE GETİRDİKLERİ
2

3 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI
Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; 1- Sahte reçeteler; Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait veya sağlık hizmeti sunucusunun adı kullanılarak reçete tanzim edilemeyecektir. 2- Reçete standardı; Reçete oluşturulması standardı sağlanacaktır. Hasta açısından; Yanlış ilaç; Manuel reçetede hekim yazısı veya farklı değerlendirme nedeni ile yanlış ilaç temini ortadan kalkacaktır. 3

4 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE
Eczane açısından; 1- Sahte reçete; Sahte reçeteler nedeniyle eczanelerin daha önce karşılaştıkları cezai durumlar ortadan kalkacaktır. 2- Reçete bilgilerinin kaydı; Mevcut uygulamada eczaneden reçete karşılanmasında 31 veri girişi yapılırken e-reçete ile provizyon sistemine sadece 6 bilgi kaydedilecektir. 3- Cezai işlemler; Manuel reçetede sonradan kim tarafından yapıldığı bilinemeyen değişiklikler sonucu karşılaşılan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. 4- Yanlış ilaç; Manuel reçetede gerek hekim yazısı gerekse farklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verilmesi durumu ortadan kalkacaktır. 5- Manuel evrak; Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir. 4

5 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ?
Sosyal Güvenlik Kurumu açısından; 1- Sahte reçete; Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. 2- Manuel evrak/arşiv; E-faturaya geçilmesi sonrası eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacak; reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve arşivlenmesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır. 3- Reçete eki belgeler; Reçete eki belgelerin de (Tetkik sonucu, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu vb.) Kuruma teslim edilmesine gerek olmayacaktır. 4- Reçete tahrifat; Manuel reçetede sonradan yapılan usulsüz değişiklikler nedeni ile eczane sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. 5- Denetleme; Yapılacak inceleme ve denetimlerde reçetelere ulaşım açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır. 6- Medula hastane-Medula eczane bağlantısı; Medula hastane sistemi ile Medula eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır. 5

6 GENEL SİSTEM TANITIMI 6

7 PLANLANAN DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene
-E-Reçetenin yazılarak hastaya verilmesi -Eczacı tarafından reçetede bulunan bazı bilgilerin kaydedilmesi -Reçetede yanlışlık varsa elektronik olarak hekim tarafından gereken işlemin yapılması -Ay sonunda sadece manuel olarak karşılanan reçetelerin kolilenerek Kuruma teslimi -SGK tarafından örneklenen reçetelerin elektronik olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin elektronik ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Sadece elektronik inceleme -Reçetelerin elektronik ortamda arşivlenmesi 7

8 ELEKTRONİK REÇETE NEDİR ?
Manuel reçetede yer alan bilgilerin elektronik olarak otomasyon sistemi üzerinden oluşturulmuş hali. E-REÇETE OLUŞUMU İKİ AŞAMALIDIR; 1- Hekim tarafından yapılacak işlemler 2- Hastane tarafından yapılacak işlemler 8

9 E-REÇETEDE HEKİM TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Manuel reçetede yapılan işlemlerle aynıdır; 1- Reçete alt türünün seçilmesi 2- Reçete türünün seçilmesi 3- Reçete yazım tarihinin seçilmesi 4- İlaç seçimi 5- İlaç kutu adedi 6- İlaç doz 7- İlaç peryod 8- İlaç kullanım şekli 9- İlaç açıklama alanı 10- Reçete açıklama alanı 9

10 E-REÇETEDE HASTANE TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Hasta başvurusu sırasında MEDULA takip numarası oluşturulmakta: burada alınan bilgiler e-reçete oluşturulması aşamasında otomatik olarak reçeteye eklenmektedir; 1- Hasta adı soyadı 2- Hasta TC Kimlik No 3- Hasta doğum tarihi 4- Hasta cinsiyeti 5- Takip no 6- Takip provizyon tipi (e-reçete provizyon tipi) 7- Takip tarihi (e-reçete tarihi) 8- Takip Reçete alt türü (e-reçete alt türü)(istisnalar hariç) 9- Protokol no 10- Seri no 11- Dr TC Kimlik No 12- Dr Branş kodu 13- Dr sertifika kodu 14- Dr Adı/Soyadı 10

11 E-REÇETEDE ECZANEDE YAPILAN İŞLEMLER
13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- Teşhisler (çoktan seçmeli) 20- Karedkodlu seçimi 21- Özel durum (çoktan seçmeli) 22- Eşdeğer seçimi 23- Rapor seçimi 24- Tedavi şeması girişi 25- 11

12 ECZANE E-REÇETE EKRANI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 E-REÇETE ÖNEMLİ DİĞER KONULAR

23 ECZANE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENEREK HENÜZ REÇETE GİRİŞ EKRANINDAYKEN E-REÇETE ÜZERİNDE ECZANE TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İlaç barkodunun çıkarılması İlacın pasif barkodunun aktif barkod ile değiştirilmesi İlaç adedinin azaltılması İlaç dozunun azaltılması (Belirli bir süre için) İlaç periyodunun değiştirilmesi (Belirli bir süre için)

24 ECZANE TARAFINDAN KAYDEDİLMİŞ E-REÇETEDE HEKİM TARAFINDAN SONRADAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER
İlaç açıklama ekleme Reçete açıklama ekleme ICD 10 ekleme EHU ONAYI ekleme

25 Kırmızı, yeşil, mor, turuncu reçeteler;
Reçete türünde bunların beyan edilmesi SGK tarafından kabul edilecek; Kuruma fatura edilirken manuel olarak gönderilmeyecektir. Ancak bu reçeteler Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda hekim tarafından manuel olarak yine yazılacak, eczane yine Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre işlemleri yapmaya devam edecektir. Endikasyon dışı ilaç kullanım; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “yazının tarih ve sayı ile geçerlik süresi” nin yazılması yeterli olup bu belgeler Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre hekimler tarafından oluşturulmaya devam edilecektir.

26 İlaç Güvenlik İzlem Formu;
İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi “ yazılacaktır ancak Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre yapılması gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir. Sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin; İlaç açıklama bölümünde ilgili alana “yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısı” yazılacaktır. Manuel raporlar; Kurum tarafından belirlenmiş tarihe kadar geçerli kabul edilen manuel raporlar fatura ekinde Kuruma gönderilmeye devam edilecektir.

27 MANUEL REÇETE OLUŞTURMA VE KARŞILAMA;
MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememesi halinde reçete manuel olarak düzenlenecektir. Bu şekilde oluşturulan reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir?

28 E-REÇETE YAZILAMAYACAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI
E-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı; - İşyeri hekimliklerinde - Kurum tabipliklerinde - TSK’nde E-reçete uygulamasına geçilmeyecektir. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.

29 E-REÇETE YAZILAMAYACAK HASTA GRUBU - Yurt dışı hastaları ile - Kurumdan provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti verilerek manuel Kuruma faturalandırılan durumlardaki reçeteler de e-reçete olarak yazılmayacaktır.

30 E-REÇETE YAZILAMAYACAK İLAÇLAR - Majistral ilaçlar - Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar

31 UYGULAMANIN PİLOT OLARAK HAYATA GEÇİRİLDİĞİ ESKİŞEHİR’DEN ÖRNEK PROBLEMLER

32 24 Nisan’da Eskişehir’de e-Reçete Pilot Uygulamasına başlandı.
Özel Hastaneler, Tıp Fakültesi ve Özel Merkezlerde. 2012 Yılı ilaç alım protokolü gereği ‘Islak İmzalı Kağıt Reçeteler’ ile işlemlere devam

33 Uygulama başladıktan sonra TEB, teknik ve pratik pek çok
EKSİKLİK ve HATA tespit etmiştir.

34 E-reçete uygulamasında karşılaşılan eksikler ve hatalar sürekli olarak hem TEB’ne hem de SGK’na düzenli olarak aktarılmıştır.

35 SGK’nun özel hastaneleri sıkı denetim altında tutması sebebiyle uygulama yoğun olarak buralarda yürütülüyor. Tıp Fakültesi büyük oranda e-reçete yazımına son vermiş durumda.

36 Hastanelerin farklı paket program kullanması
PİLOT İLLER’DE GÖRÜLEN PROBLEMLER Hastanelerin farklı paket program kullanması Sistemde çok fazla ilaç kayıtlı olması Eczanede işlem yapıldıktan sonra e-reçetenin düzeltilememesi

37 Periyot uygulamasının doktorlar tarafından uygulanamaması
Kırmızı-Yeşil reçetelerde karışıklık Aynı reçetede majistral ilaç ve normal ilaç yazımı

38 Eczanelerden e-reçete numarasıyla çağrılan reçetenin gelmemesi, reçetedeki ilaçların eksik gelmesi nadiren de olsa görülmüştür. Bazı hastanelerde reçeteleri sekreterler yazmaktadır. Ödenen ilaçların pasif barkodları sisteme kayıtlı çıkıyor.

39 Hasta kontrole gittiğinde sorunlar yaşanıyor.
Hastanın kırmızı-yeşil reçeteli ilacı bitmedi ise doktorun yaptığı bu seçim nedeni ile reçetedeki diğer ilaçlar bu preparat silindikten sonra ödenmiyor. Birden fazla kutu ilaç verildiğinde kutu sayısı yazı ile yazılamıyor.

40 Etik sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz.
Doktor hastaların elindeki ilaçları jenerik isimleriyle görebiliyor. Protokolde e-reçete revizyonu yapılmalı. Sağlık Bakanlığı ile tam bir mutabakat sağlanmalı. Eczacıyı büyük oranda koruyan reçete arkası imza sorunu çözülmeli.

41 Sağlık Bakanlığı, SGK ve TEB işbirliği ile sistemin tüm eksiklikleri giderilmiş, kesintisiz çalışan bir ortamda, Hekimin önünde SUT kuralları dahil tam bir provizyon işleminin yapıldığı, Hekim tarafından e-imza ile imzalanan, Eczacı tarafından reçete muhteviyatı ilaçların verilmesi sonrası güvenli ve elektronik ortamda işlemi kapatılmış, Bir SİSTEM OLMALIDIR.

42 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ANTALYA ECZACI ODASI E-REÇETE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları