Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK"— Sunum transkripti:

1 Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK
Balıkesir Sanayi Odası 26 Şubat 2013 Structure of the CSE Panel Presentation: 20 minutes presentation by the Partner Candidate 25 minutes Q&A section from panel members General guidance: -Please make sure you limit your presentation to 3 slides, as indicated in this template – focus on most important information for all headings. You can use visuals, tables, etc. – free to use the space, but please do not add slides to the template! How you use the slides in terms of visuals, table, text, etc. is up to your judgment and preference You will only have 20 minutes to present, so please make sure you cover all important parts in this period, because your presentation will be stopped after 20 minutes (even in case not finished) to allow room for questions.

2 Bölgeler (6 bölge) Katma değer vergisi konusu ve kapsamı itibariyle bir muamele vergisidir. Diğer bir ifadeyle mal teslimleri ile hizmet ifası şeklinde gerçekleşen işlemler üzerinden alınan bir vergidir. Katma değer vergisi harcamalar üzerinden alınan çok aşamalı ve yayılı satış vergisi niteliğinde olup; mal veya hizmetin her el değiştirilmesinde eklenen değer üzerinden tarh edilmektedir. Teslim ve hizmet nedeniyle ödenen KDV, satış safhasında tahsil edilen KDV den indirilmekte; aradaki fark hazineye intikal ettirilmektedir. Tüketimin vergiye tabi bir işlem ile devam ettirilmemesi halinde, vergi nihai tüketim amacıyla yapılan alışlar üzerinde kalmaktadır.

3 Karar kapsamındaki destekler
Katma değer vergisi konusu ve kapsamı itibariyle bir muamele vergisidir. Diğer bir ifadeyle mal teslimleri ile hizmet ifası şeklinde gerçekleşen işlemler üzerinden alınan bir vergidir. Katma değer vergisi harcamalar üzerinden alınan çok aşamalı ve yayılı satış vergisi niteliğinde olup; mal veya hizmetin her el değiştirilmesinde eklenen değer üzerinden tarh edilmektedir. Teslim ve hizmet nedeniyle ödenen KDV, satış safhasında tahsil edilen KDV den indirilmekte; aradaki fark hazineye intikal ettirilmektedir. Tüketimin vergiye tabi bir işlem ile devam ettirilmemesi halinde, vergi nihai tüketim amacıyla yapılan alışlar üzerinde kalmaktadır.

4 Yatırım Sınıflandırması
Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar

5 Destekler Genel Bölgesel Büyük ölçekli Stratejik Öncelikli
KDV İstisnası + Gümrük vergisi muafiyeti Vergi İndirimi SGK İşveren Payı Tersanelerde gemi inşaatları (18 ay) Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi GV Stopajı 6. Bölge SGK İşçi Payı

6 Vergi İndirimi Sabit yatırım tutarının belli bir %’si yatırıma katkı tutarıdır. Yatırıma katkı tutarı ise vergi indirimi nedeniyle ödenmeyen vergilerin toplamıdır. Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulanabilir. Yatırım tutarı = Yatırıma katkı oranı = %25 Yatırıma katkı tutarı = Vergi İndirimi = %60 (Vergi oranı = %8) İndirimli vergi Uygulanacak toplam kazanç = (= / %12)

7 Vergi İndirimi Amaç yatırımdan elde edilen kazanca vergi indirimi uygulanmasıdır. Bölge ve yatırım cinslerine göre değişen oranlarda, sadece yatırım döneminde diğer kazançlara da vergi indirimi uygulanması mümkündür. Diğer kazançlara vergi indirimi uygulaması yatırıma katkı tutarının belli bir yüzdesi ile sınırlıdır. Yatırıma katkı tutarı = Diğer kazançlara vergi indirimi %’si = % 20 (= ) Vergi indirimi uygulanacak diğer kazanç = 416,667 (= / %12)

8 Vergi İndirimi Bölgesel ve Büyük Ölçekli I II III IV V
Katkı Tutarının %’si %0 %10 %20 %30 %50 Yatırım döneminde tüm kazançlara indirimli vergi uygulanabilir Stratejik ve Öncelikli I II III IV V Katkı Tutarının %’si %50 Yatırım döneminde tüm kazançlara indirimli vergi uygulanabilir

9 Vergi İndirimi Balıkesir

10 Balıkesir 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 1. Bölge 3. Bölge
Katma değer vergisi konusu ve kapsamı itibariyle bir muamele vergisidir. Diğer bir ifadeyle mal teslimleri ile hizmet ifası şeklinde gerçekleşen işlemler üzerinden alınan bir vergidir. Katma değer vergisi harcamalar üzerinden alınan çok aşamalı ve yayılı satış vergisi niteliğinde olup; mal veya hizmetin her el değiştirilmesinde eklenen değer üzerinden tarh edilmektedir. Teslim ve hizmet nedeniyle ödenen KDV, satış safhasında tahsil edilen KDV den indirilmekte; aradaki fark hazineye intikal ettirilmektedir. Tüketimin vergiye tabi bir işlem ile devam ettirilmemesi halinde, vergi nihai tüketim amacıyla yapılan alışlar üzerinde kalmaktadır. 4. Bölge 1. Bölge 3. Bölge

11 Bölgesel teşvik uygulaması (Balıkesir)
Destek Unsurları III OSB Yatırıma katkı(%) 25 30 Yatırım/İşletme 20/80 30/70 Vergi Oranı (%) 8 6 Sigorta primi işveren hissesi desteği 5 yıl 6 yıl Sigorta primi işveren hissesi desteği Üst Sınırı (Yatırım Tutarı x %) 20 Yatırım yeri tahsisi + Faiz desteği 3/1 Faiz Desteği Üst sınır

12 Büyük ölçekli yatırımlar (Balıkesir)
Destek Unsurları III OSB Yatırıma katkı(%) 35 40 Yatırım/İşletme 20/80 30/70 Vergi Oranı(%) 8 6 Sigorta primi işveren hissesi desteği 5 yıl 6 yıl Sigorta primi işveren hissesi desteği Üst Sınırı (Yatırım Tutarı x %) 10 Yatırım yeri tahsisi + Faiz desteği -

13 Stratejik yatırımlar Asgari sabit yatırım tutarı > 50 M TL
Yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması Katma değerin asgari %40 olması Son 1 yıl içinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 M USD’nin üzerinde olması 1 - 5 Bölge 6.Bölge YKO 50% İVO 90% Yatırım / İşletme 50%/50% 80%/20% SGK İşveren Dest. 7 Yıl 10 Yıl Faiz Desteği Puanı (TL / Döviz) 5 / (SYT’nın %5’i ve 50 M TL ile sınırlı) KDV İadesi 500 M TL ve üzeri yatırımlarda bina İnşaat Harcamaları için GV Stopajı ve SGK İşçi Payı Dest.

14 Öncelikli yatırımlar 1 ila 5 inci bölge yatırımları için 5. Bölge destekleri 6. Bölge yatırımları için 6.Bölge destekleri Asgari sabit yatırım tutarları bölgesel yatırımlar ile aynı 1 - 5 Bölge 6.Bölge YKO 40% 50% İVO 80% 90% Yatırım / İşletme 50%/50% 80%/20% SGK İşveren Dest. 7 Yıl 10 Yıl Faiz Desteği Puanı (TL / Döviz) 5 / ( TL ile sınırlı) 7 / ( TL ile sınırlı) Faiz Desteği Üst sınırı (TL) GV Stopajı ve SGK İşçi Payı Dest. 10 yıl

15 Asgari yatırım tutarları
1. ve 2. Bölgelerde Asgari TL 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde Asgari TL Büyük Ölçekli Yatırımlar Asgari TL

16 Büyük Ölçekli Yatırımlar
Sektör Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı 200 Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1.000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları Ana Sanayi Yatırımları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları LCD/Plazma Üretimi Modül Panel Üretimi Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Diğer Elektronik Sektörü Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı Yatırımları Makine İmalat Yatırımları Madencilik Yatırımları (Maden Kanunu'nda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere yönelik entegre madencilik yatırımları dahil)

17 Öncelikli Yatırımlar Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları Asgari m2 kapalı alana sahip uluslar arası fuar yatırımları (konaklama ve LVM üniteleri hariç)

18 Öncelikli Yatırımlar Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 M TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları, ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. SSM’dan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 M TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar Maden istihraç yatırımları ve ve/veya maden işletme yatırımları (1.Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul’da gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar

19 Öncelikli Yatırımlar Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilen asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim yatırımları (Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Saprop madenlerinin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları)

20 Serbest Bölgelerde yapılan yatırımlar
Serbest bölgelerde teşvik belgeli yatırımlar mümkündür. Vergisel desteklerden faydalanılması mümkün değildir. (KDV, gümrük vergisi ve vergi indirimi) Vergi dışı desteklerden faydalanılması mümkündür. Sigorta primi işveren hissesi desteği, Sigorta primi işçi payı desteği, Faiz desteği

21 Yatırımdan elde edilen kazanç ???
Komple yeni yatırım, tevsi yatırım ayrımı Toplam sabit kıymet tutarının etkisi Brüt değeri yüksek, atıl sabit kıymetlerin elden çıkarılması Birden fazla alternatif var ise karlılığı yüksek firmada yatırım yapılması Yatırım dönemi süresinin önemi

22 Desteklenmeyen yatırım konularına ilişkin bilgiler
Balıkesir ilinde desteklenmeyen yatırımlar Tekstil ürünleri imalatı Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (patlayıcı madde imalatı hariç) İç ve dış lastik imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerden; fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç ve çok katlı yalıtım camları imalatı

23 Balıkesir ilinde desteklenmeyen yatırım konularına ilişkin bilgiler
Balıkesir ilinde desteklenmeyen yatırımlar Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı Motosiklet ve bisiklet üretimi Sadece plastikten imal edilen mobilya imalatı Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 1. Grup madenler ve mıcır yatırımları

24 Balıkesir ilinde desteklenen bazı yatırım konuları
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) Giyim eşyası imalatı Derinin tabaklanması (sadece organize sanayi bölgelerinde) ve işlenmesi yatırımları Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı Sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

25 Balıkesir ilinde desteklenen yatırım konuları
Patlayıcı madde imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi Metal eşya Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) Makine ve teçhizat imalatı Sınai kalıp Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

26 Balıkesir ilinde desteklenen yatırım konuları
Elektrikli makine ve cihazları imalatı Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 3 yıldız ve üzeri Oteller (Turizm yatırım işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi, ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz. Öğrenci yurtları Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

27 Balıkesir ilinde desteklenen yatırım konuları
Hastane yatırımı, huzurevi Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. Asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları (2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.)

28 TEŞEKKÜRLER


"Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları