Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim tamlaması bulunmaktadır? Kitaplar, insan hayatında vazgeçilmez varlıklardır. Dünyada hiçbir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim tamlaması bulunmaktadır? Kitaplar, insan hayatında vazgeçilmez varlıklardır. Dünyada hiçbir."— Sunum transkripti:

1 1/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim tamlaması bulunmaktadır? Kitaplar, insan hayatında vazgeçilmez varlıklardır. Dünyada hiçbir dost, insana kitap kadar yakın değildir. Çağımız insanları, kitaba daha çok önem vermelidir. Bir kitabın kapağı bile okuyucuyu kendine çekebilir. A B C D

2 2/24 İsim (Ad) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Pencere camı Ağaçların arası Uçak yolculuğu Çiçek bahçesi A B C D

3 3/24 İsim (Ad) “Bahçe duvarının köşesini dönünce arkadaşlarıyla karşılaştı.” cümlesindeki tamlamanın çeşidi nedir? Belirtili isim tamlaması Belirtisiz isim tamlaması Sıfat tamlaması Zincirleme isim tamlaması A B C D

4 4/24 İsim (Ad) “Kayığımızın burnu suları yara yara ilerledi.” cümlesinde bulunan tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Belirtisiz isim tamlaması Sıfat tamlaması Belirtili isim tamlaması Zincirleme isim tamlaması A B C D

5 5/24 İsim (Ad) “Fetih günlerini anmasa hisar; Her bir taşında ölümsüz destan var.” mısralarında bulunan isim tamlaması, aşağıdakilerden hangisidir? Ölümsüz destan Fetih günleri Anmada hisar Her bir taşında A B C D

6 6/24 İsim (Ad) Aşağıdaki bileşik isimlerden isim tamlaması olmayan hangisidir? Tepebaşı Ayakkabı Hanımeli Karagöz A B C D

7 7/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ders” kelimesi, tamlanan durumundadır? Dersimizin konusu, “Ülkemizin Ekonomisi”dir. Dersten çıkınca öğretmenimle görüşmeliyim. Ders saatlerinde anlatılanları titizlikle dinliyorum. Çalışmadığı için arkadaşımın dersleri iyi değil. A B C D

8 8/24 İsim (Ad) “Saka kuşunun ötüşünü balkona çıkarak dinledi.” cümlesindeki tamlamanın bir benzeri, aşağıdakilerden hangisinde vardır? Oturma odasından dışarıyı seyretti. Çiçeklerin kokusu bütün mahalleye yayıldı. Bülbülün sesi saatlerce sürdü. Bahçe kapısının kilidi kırıldı. A B C D

9 9/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ad tamlaması yoktur? Genç kız, bütün sergilerini, coşkularını resimleyerek dile getirmiş. Anadolu sanat ürünlerinde çok zengin desenler görürsünüz. Genç kızlarımız, el işlemelerini öğren- meye altı yedi yaşlarında başlarlar. Birçok örtüde, duvar süslemelerinde, perdelerde çeşitli resimler var. A B C D

10 10/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır? Şimdiye kadar bu aletleri hiç kullanmamıştım. Ağaç işlerini artık pek sevmiyordum. Böyle işler, bilmeyene kolay görünür. Düz tahtayı kesmeye başladım. A B C D

11 11/24 İsim (Ad) “Artık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır? Yemek hazır, artık sofraya oturabiliriz. O bardaktaki artık suyu dökebilirsin. Havalar ısındı, artık kar yağmaz. Sus artık, biraz da beni dinle. A B C D

12 12/24 İsim (Ad) “-lik” eki aşağıdaki kelimelerden hangisine getirilirse; soyut bir isim elde edilir? Çalışkan Söz Çiçek Perde A B C D

13 13/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” kelimesi soyut bir kavramı nitelemektedir? Gezide renkli simalarla karşılaştık. Toplantıda çok renkli düşünceler ileri sürüldü. Gökyüzünü havaî fişeklerin renkli ışıkları doldurdu. Tablosunu renkli çizgilerle bezemiş. A B C D

14 14/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-gin” ekiyle, çeşidi bakımından diğerlerinden farklı bir kelime türetilmiştir? Arabacı, dizginleri zor zaptetti. Hatayı en çok dalgın kişiler yapar. Bir süre ırmağın akışını seyretti. Yorgun insanın dinlenmeye ihtiyacı vardır. A B C D

15 15/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi isim olarak kullanılmıştır? Gelirden şimdilik söz etmeyelim. Pazar günü açık cenaze bulamadık. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Güzel ama, oldukça pahalı bir elbise. A B C D

16 16/24 İsim (Ad) Aşağıdakilerden hangisi küçültme anlamı ifade eder? Mehmetçik İncecik Arpacık Kimsecik A B C D

17 17/24 İsim (Ad) İsim tamlamasında zamirler de tamlayan olur. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? Onun kardeşi köyde, öğretmenmiş. Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı. Yolcunu çantasını bulup getirmişler. Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu. Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu. A B C D E

18 18/24 İsim (Ad) “Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.” atasözünde isim olan kelime sayısı kaçtır? 2 3 4 5 A B C D

19 19/24 İsim (Ad) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü, çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Üzülmek Araştırmak Kovalamak İncelmek A B C D

20 20/24 İsim (Ad) Aşağıdaki kelimelerden hangisi, kökünün çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Çamlıca Güneşli Askılık Balıkçılar A B C D

21 21/24 İsim (Ad) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “kapılar-demirci-sevinç” kelimelerinden birinin özelliklerine tam olarak uyar? Madde-cins-çoğul-birleşik Tekil-madde-türemiş-özel Türemiş-madde-tekil-cins Madde-basit-çoğul-özel A B C D

22 22/24 İsim (Ad) Aşağıdakilerin hangisi “silgi- okullar” kelimelerinin ikisinin özelliklerine aynen uyar? İsim-çoğul-cins Madde-fiil-isim Cins-çoğul-madde İsim-cins-madde A B C D

23 23/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime, kelime türü bakımından ötekilerden farklıdır? Yeni bir kitaplık alması gerekli. Bugünlerde sende bir durgunluk var. Yalnızlık, en korktuğu şeydi. Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı. Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor. A B C D E

24 24/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır? O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin. Öğrenciler, fen derslerinin boş geçme- sinden yakınıyorlar. Ankara’nın adını yeni duyduğum semtleri var. Yeni defterini bu kağıtla kaplamalısın. Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur. A B C D E


"1/24 İsim (Ad) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim tamlaması bulunmaktadır? Kitaplar, insan hayatında vazgeçilmez varlıklardır. Dünyada hiçbir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları