Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMİRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMİRLER."— Sunum transkripti:

1 ZAMİRLER

2 Sözcük Halindeki Zamirler
ZAMİR NEDİR? İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan,isimlerin yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirler sözcük ve ek durumunda olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük Halindeki Zamirler Kişi Zamirleri İşaret Zamirleri Belgisiz Zamirler Soru Zamirleri Halindeki Zamirler İlgi Zamirleri İyelik Zamirleri

3 SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER
Sözcük durumundaki adıllar da kendi aralarında; şahıs, gösterme(işaret), belgisiz ve soru olmak üzere dörde ayrılır

4 1)Şahıs(kişi) Zamirleri
Sadece insan isimlerinin yerini tutan zamirlerdir.Sözü söyleyenle diğerlerini ayırmada kullanılır.Üç tekil,üç de çoğul olmak üzere altı şahıs zamiri vardır.Bunlara kişi adılı da denir. Bu zamirler BEN,SEN,O,BİZ,SİZ,ONLAR’ dır. ÖRNEK: Size ben yardım ederim. O,sana mektup göndermiş

5 NOT!: Şahıs zamirlerinin yerine kullanılabilen ama esas olarak şahıs zamirleriyle birlikte kullanılarak cümledeki anlamı pekiştiren kendi zamiri vardır.Bu zamire dönüşlülük zamiri de denir. ÖRNEK: Bu kitabı ben yazdım Bu kitabı ben kendim yazdım

6 ÖRNEK:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri bir isim tamlamasının tamlayanı görevinde değildir? A)Onun görüşlerine tamamıyla katılıyorum B)Senin gülüşünü seviyorum C)Başkalarının derdiyle uğraşamam şimdi D)Benim arabam daha güzeldi CEVAP:C

7 İşaret (Gösterme) Zamirleri
İsimleri,yerini işaret yoluyla,göstererek tutan zamirlerdir. Gösterme adılları tekil veya çoğul olarak bulunabilir.Asıl işaret zamirleri:BU,ŞU,O,BUNLAR,ŞUNLAR,ONLAR’ dır. ÖRNEK: Bu bana dedemden kaldı Şunlar neden masanın üzerinde duruyor

8 NOT!: İşaret zamirleri varlıkların mesafesini belirtmek için
kullanılır. “ Yakında olan için => bu Biraz uzakta olan için => şu En uzakta olan için => o “işaret zamirleri kullanılır. NOT!:”o ve onlar” zamirleri hem işaret zamiri hem de şahıs zamiri olarak kullanılabilir. Bu zamirler insan isimleri yerine kullanılırsa şahıs,insan dışındaki nesnelerin yerine kullanılırsa işaret zamiridir ÖRNEK: O,tatilde dayısının yanına gidecek… Onlar,okulun en çalışkan öğrencileridir… cümlelerindeki altı çizili zamirler insanların yerine kullanıldığı için şahıs zamiri; ÖRNEK: O,okula giderken cebinden düşmüş… Onlar,bayatladığı için çöpe atıldı… cümlelerindeki altı çizili zamirler,insan dışındaki nesneleri karşıladığı için işaret zamiridir

9 ÖRNEK:“şu” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?
A)Şu kitabı almak istiyorum B)Şu size daha çok yakışır. C)Şu evi bir görelim mi? D)Şu çocuklar ne yapıyorlar? CEVAP:B

10 Belgisiz Zamirler İsimlerin yerini belli belirsiz,kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir.Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir.Bunlara belirsizlik adılı da denir. Bazısı,kimi,çoğu,hapsi,birkaçı,birçoğu,tümü,tamamı,herkes,hiçbiri,biri,falan,şey… ÖRNEK:Biri bizi gözetliyor. Herkes Fatih-Harbiye’ yi okusun.

11 ÖRNEK:“Sürekli olarak yaptığımız şey ne ise biz oyuz;o halde
mükemmellik,bir eylem değil,bir alışkanlıktır…” cümlesinde kullanılan belgisiz zamir aşağıdakilerden hangisidir? A)şey B)ne C)o D)bir CEVAP:A

12 Soru Zamirleri İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.Esas soru zamirleri KİM-NE dir.Bunun yanında soru bildiren diğer sözcükler de soru zamiri olarak kullanılabilir. ÖRNEK: Ali sana ne dedi? Bana hanginiz seslendi? NOT!:Soru zamiri olarak kullanabileceğimiz diğer sözcükler şunlardır:nere,nereye,nereden,nerede,kime,kimde,kimden,kimi,kaçı,kaçımız,hanginiz…

13 ÖRNEK:“O dün okulda sana ne dedi
ÖRNEK:“O dün okulda sana ne dedi?” cümlesindeki altı çizili sözcükler çeşidi bakımından aşağıdakilerden hangisine uygundur? A)işaret zamiri-kişi zamiri-soru zarfı B)kişi zamiri-kişi zamiri-soru zamiri C)işaret sıfatı-işaret zamiri-soru sıfatı D)işaret zamiri-işaret sıfatı-soru zamiri CEVAP:B

14 EK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER
Ek durumundaki adıllar da kendi aralarında:iyelik ve ilgi zamiri olmak üzere ikiye ayrılır.

15 İyelik zamirleri İsimlere getirilerek,onların ait oldukları kişiyi bildiren zamirlerdir. 1.tekil-m çoğul-miz 2.tekil-n çoğul-niz 3.tekil-ı çoğul-ları ÖRNEK: Okulumuz ana yolun kenarındadır. Annesi güzellik salonu açmış. NOT:Kısacası,isim tamlamalarının tamlananlarında bulunan eklere iyelik zamiri denir.İyelik ekleri aynı zamanda iyelik zamirleridir.

16 ÖRNEK:”Bu yıl tarih konularımız çok kolay” cümlesindeki zamir çeşidi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A)Senin kalemin mi sarı? B)Evlerinde kedi besliyorlar C)Resimdeki manzara çok hoş D)Yonca’nın sınavı kötü geçmiş CEVAP:B

17 İlgi Zamirleri Cümlede daha önce geçen bir ismin ya da isim tamlamalarında tamlamanın yerini tutan ek halindeki “-ki”zamiridir.Bu zamir kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ÖRNEK:Benim Barbie’m seninkinden daha güzel. Bahçedekiler içeri girsin.

18 CEVAP:A ÖRNEK:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A)Vitrindeki değerli bir vazoya benziyor. B)Karşıdaki okul bu sene açıldı C)Çantadaki delikten kalemlerim düşmüş D)Akşamki filmi herkes çok beğenmiş CEVAP:A

19 HİÇ BİTMEYECEK SANDIM’’’

20 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM DİLVİN ABİ   


"ZAMİRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları