Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNİK RESİM 1. HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNİK RESİM 1. HAFTA."— Sunum transkripti:

1 TEKNİK RESİM 1. HAFTA

2 Başlangıç AutoCad programını çalıştırdığımızda karşımıza aşağıdaki gördüğünüz ekran gelir. Eğer Create New Drawing ileti kutusu ekranda ise Cancel’a tıklayarak kapatabilirsiniz.

3 Ekranı Klasik AUTOCAD Ekranı Haline Getirmek

4 AUTOCAD Ekranını Tanıyalım

5 AUTOCAD Çizim Programında Komutları Uygulamak
1- Menü çubuğundaki menüleri kullanarak AutoCAD ekranında gördüğünüz menü çubuğunda genellikle bilgisayar programlarının çoğunda olduğu gibi, tıklandığında aşağıya doğru açılan menüler ve bunların altında bulunan komut ve komutların alt seçenekleri bulunmaktadır. 2- Araç çubuklarındaki komut düğmeleri (buton) kullanarak Araç çubukları, menülerin görsel halidir. Genellikle her menüye ait bir araç çubuğu ve araç çubuğu üzerinde de menüye ait komut butonları bulunmaktadır. İmleç butona yaklaştırıldığında imlecin ucunda açılan pencerede komutun adı yazar. En kullanışlı komut uygulama yöntemi olduğu için ders uygulamalarımızda bu yöntemi kullanacağız. 3- Komut penceresine ilgili komutu yazarak Bu seçenekte ise komut satırına komutun adı yazılarak komut girişi yapılabilir. AutoCAD programını yeni kullanmaya başlayan biri için komutları ezberlemek çok pratik olmadığı için dersimizde bu yöntemi kullanmayacağız.

6 Durum Çubuğu: (Çizim Yardımcıları)

7 Durum Çubuğu: (Çizim Yardımcıları)

8 Durum Çubuğu: (Çizim Yardımcıları)

9 Durum Çubuğu: (Çizim Yardımcıları)

10 Komut Penceresi Yazılı olarak komutun girildiği ve komut’a ait mesajların görüldüğü penceredir. Komut, yukarıda anlatılan yöntemlerden hangisi ile girilmiş olursa olsun, komutun işlevini tamamlamak için yapmamız gerekenleri bize bildirir, yani bizi yönlendirir. Bu pencere, imlecinizle kenarlara yaklaştığınızda beliren simgeyi kullanarak istenen boyuta getirilebilir.

11 Menüler ve Araç Çubukları Arasındaki İlişki
AutoCAD programında genellikle menüler altında bulunan komutlar, aynı ismi taşıyan araç çubuğu üzerinde simgesel butonlarla ifade edilir. Draw menüsü ve Draw araç çubuğu: Çizim yapmaya yarayan komutları içerir.

12 Menüler ve Araç Çubukları Arasındaki İlişki
Modify menüsü ve araç çubuğu: Daha önceden çizilmiş obje ve çizimleri tekrar düzenleme ve düzeltme komutlarının içerir;

13 Araç Çubukları Araç çubukları komutları girmek için kullanılan butonların yer aldığı çubuklardır. Normal olarak AutoCad programını ilk çalıştırdığımız zaman Standart, Layers ve Properties araç çubukları ekranın üst kısmında yatay olarak, Draw ve Modify araç çubukları ise ekranın sol ve sağ yanında düşey olarak yer alır. En çok kullanacağımız araç çubuklarından Draw (çizim) ve Modify (çizimi düzenleme) araç çubukları da aşağıdaki gibidir. Draw menüsünün alt seçeneklerinde gördüğümüz komutlar bu butonların üzerindeki simgelerle görsel olarak belirtilmiştir ve bu butonlara tıklandığında menüdeki komutlar gibi çalışır. Aynı şekilde diğer menülerdeki komutlarda ilgili araç çubukları üzerindeki butonlarda mevcuttur.

14 Araç Çubukları İmlecinizi butonlara yaklaştırdığınız zaman imlecin hemen altında açılan küçük sarı pencerede butonun ifade ettiği komutun adı yazar! Aşağıdaki resimde imleç Line (çizgi) butonuna yaklaştırılmıştır.

15 Araç Çubukları AutoCad sürümünde 30’a yakın araç çubuğu vardır ve araç çubukları istendiğinde ekrana getirilebilir veya ekrandan kaldırılabilir. Menü satırındaki Tools (Araçlar)menüsü, Toolbars...’a tıklayınız. Toolbars alt seçeneği, ve AutuCAD’İ seçiniz. Açılan listeden Dimension,Draw, Layers, Modify, Properties, ve Standart araç çubuklarını seçili hale getirin. Bu araç çubukları en fazla kullandığımız araç çubuklarıdır ve her zaman ekranda olması gerekir. Seçili olmayan araç çubukları ekranda görülmez. Daha sonra gerektikçe diğer araç çubuklarını ekrana getirip işimiz bittiğinde ekrandan kaldırarak ekranda yeterli çizim alanı ile çalışabiliriz.

16 Araç Çubukları Araç çubuklarını ekrana getirip veya ekrandan kaldırmanın daha pratik olan 2. bir yolu daha vardır; İmlecinizi herhangi bir araç çubuğunun (Şekilde Standart araç çubuğuna tıklanmıştır) üzerine getirip farenin sağ tuşuna tıklarsanız yanda görüldüğü gibi araç çubuklarının listesi görüntülenir. Bu listeden istediğiniz araç çubuğuna fare ile tıklayarak ekrana getirebilir, yine fare ile seçili araç çubuğuna tıklayarak ekrandan kaldırabilirsiniz. Araç çubuklarını, farenin sol tuşu ile sürükleyip ekranda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

17 Komut Girişi AutoCAD programlarında çizim yaparken 3 şekilde komut girebilirsiniz. 1. Menülerin alt seçeneklerinden 2. Araç çubuğunda ilgili butona tıklayarak 3. Komut satırına komutu yazarak. Biz bu dersi işlerken yeni öğrenenler için en pratik yol olan araç çubuklarındaki butonları kullanacağız.

18 Alıştırmalar 1-Draw, Modify, Zoom (çizimi büyütüp küçültme) ve Dimension (ölçülendirme) araç çubuklarını Tools menüsünü kullanarak ekrana getiriniz ve ekranda ise kaldırınız. 2-Ekranınızı bu 4 menü ekranda kalacak şekilde bırakınız. 3-Draw, Modify, Zoom (çizimi büyütüp küçültme) ve Dimension (ölçülendirme) araç çubuklarını, Standart araç çubuğuna farenizin sağ tuşu ile tıklayarak, açılan listeden ekrana getiriniz ve ekranda ise kaldırınız. 4-Ekranınızı bu 4 menü ekranda kalacak şekilde bırakınız. 5-GRİD butonuna tıklayarak seçili duruma getirin. Bu defa seçili durumda olan GRİD butonuna sağ tuş ile tıklayın . Drafting Settings (aşağıdaki) ileti kutusu açılacaktır.

19 Alıştırmalar 5-GRİD butonuna tıklayarak seçili duruma getirin. Bu defa seçili durumda olan GRİD butonuna sağ tuş ile tıklayın . Drafting Settings (aşağıdaki) ileti kutusu açılacaktır. Snap and Grid sekmesinin seçili olduğuna dikkat edin. Değilse üzerini sol tuş ile tıklayarak aktif hale getirin. Grid X Spacing :20 Grid Y Spacing :20 Angle(açı) : 45 Yazın ve OK’e basarak onaylayın. Ekranda grid (ızgaranın) nasıl şekil değiştirdiğini izleyin. Aynı Şekilde SNAP butonunu tıklayarak seçili (aktif)hale getirin. İmlecinizi Ekranın noktalı kısmında dolaştırın ve sadece Grid noktalarına kenetlendiğini izleyin.

20 Uygulama Aşağıda Line komutu kullanılarak rast gele çizilmiş A,B,C,D,E,F kırık çizgisi görülmektedir ve doğruların boyu ve ABC, BCD, CDE gibi açıların değeri önemsenmemiştir. Serbest elle çiziyormuş gibi davranabiliriz. Şimdi bu şekli birlikte çizelim.

21 Uygulama 1. İmlecinizin her yöne gidebilmesi için Durum Çubuğunda “ORTHO” nun çalışır durumda olmaması gerekir. Bunun için ORTHO’ ya tıkladığınızda komut penceresinde <Ortho Off> yazması gerekir. (Ortho On yazıyorsa tekrar tıklayı, Off olacaktır!)

22 Uygulama 2. Draw araç çubuğunda “Line” butonuna tıklayınız. 3. Ekranda A noktası olarak seçtiğiniz her hangi bir yere tıklayınız. 4. İmlecinizi B noktasına doğru sürükleyiniz. 5. B noktası olarak seçtiğiniz yere tıklayınız. 6. İmleci C noktasına doğru sürükleyiniz. 7. C noktası olarak seçtiğiniz yere tıklayınız. 8. F noktasına kadar şeklinizi bu şekilde çizerek tamamlayınız.

23 Uygulama BC arasındaki çizgiyi silmek: 1. Modify araç çubuğundan Erase (silgi) butonuna tıklayınız. 2. Komut satırında “select object” objeyi (silinecek nesneyi) seçin ifadesi görülür. (Bu arada imleciniz küçük bir kare şeklini alır.) 3. BC arasındaki çizgiye tıklayarak seçin. 4. Enter tuşuna basarak komutu onaylayın. Çizgi silinecektir. Silme işlemini çizgiyi seçtikten sonra “Delete” tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz. Sonra DE arasını silin. Standart araç çubuğunda “geri al” düğmesine tıklayarak DE çizgisini geri getirin.

24 Uygulama Çizimi büyütüp küçültmek: ZOOM yapmak 1-Zoom Window : Çizimin pencere içine alınan kısmını ekrana getirir. 2-Zoom in : Bu butona tıkladığınızda çizimi büyütür 3-Zoom out : Çizimi küçültür. 4-Zoom all : çizimi tüm ekranı kaplayacak şekilde büyütür.

25 Uygulama Çizimi büyütüp küçültmek: ZOOM yapmak Zoom Araç çubuğunu ekrana getirin. Zoom window’a tıklayın. Komutun satırında ‘‘Specify first corner’’ (1. köşeyi belirle) yazar. İmlecinizi aşağıdaki resimdeki karede görüldüğü gibi B noktasına yakın bir yere tıklayın. Komut satırında ‘‘Specify opposite corner’’ (karşı köşeyi belirle) yazacaktır. İmlecinizi sürükleyerek şekildeki kareyi tamamlayın. Şeklinizin kare içinde kalan kısmı büyüyecek ve ekranı kaplayacaktır. Diğer zoom butonlarını deneyiniz.

26 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
AutoCAD programını çalıştırdığımızda karşımıza ilk olarak Create New Drawing ileti kutusu gelir. (Eğer gelmiyorsa komut satırına (penceresine) qnew yazıp ENTER tuşuna basarak yeni bir dosya alınız.) Bu iletişim kutusu bize aşağıdaki seçenekleri sunar: 1-Open a Drawing: Mevcut çizilmiş çizimleri listeden seçerek açmaya yarar.

27 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
2-Start from Scratch Hiç bir ayar yapmadan çizime başlamak hızlı bir yoldur. Yeni bir çizime başlamak için hangi ölçüm sistemine dayandığına karar vermek gerekir. Burada English (Parmak/ inç) ya da Metric (metrik) sistemi kullanılmaktadır. Hangi sistemde çizim yapılacaksa o sistem seçildikten sonra OK sekmesine basarak çizime başlanabilir.(Biz Metrik sistemde çalışacağımız için Metric seçeneği işaretli olmalıdır.

28 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
3-Use a Template (Çizimi bir şablon çizim kullanarak başlat.) Şablonlar önceden çeşitli ayarları yapılmış hazır kalıplardır. Çeşitli şablon çizimleri AutoCAD’le birlikte gelmiştir. Bunlar ISO– ANSI– DIN ve JIS çizim formatına uygun şablonlardır. Belli bir çizimin ayarları sıkça kullanılıyorsa bunlar şablon haline getirilerek her defasında yapılan katman (layer) tanımlamaları, ölçek tanımlamaları ve kağıt ebatları ve çıktı almak için çizici tanımlamalarından kurtulmuş olunur. Bu şablonlardan herhangi biri seçilerek çizime başlama şansımız vardır.

29 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
4-Use a Wizard Kısaca kullanıcı sihirbazıdır. File menüsünden yeni bir dosya açıldığında karşımıza gelen “Create New Drawing” iletişim kutusunda Use a Wizard seçildiğinde Select a Wizard (bir sihirbaz seç) listesinde Advanced Setup (Gelişmiş Kurma Sihirbazı) ve Quick Setup (Hızlı Kurma Sihirbazı) seçeneklerini sunar.

30 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
4-2.Advanced Setup (Gelişmiş çizim ayarları): Beş alt seçeneği vardır ve bu alt seçenek ayarları, AutoCAD programının her versiyonunda Default-varsayılan olarak ayarlanmıştır. Bunlar : Units (Birimler): Ondalık Birim sistemi yani “Decimal” seçilir. (zaten default olarak seçilidir).

31 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
4-2-2.Angle (Açı): Açı birimi Decimal Degree (Derece) seçilir.

32 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
4-2-3.Angle Measure (Açı ölçüsü): 0 derecenin hangi yön üzerinde yer alacağı belirlenir. East-Doğu bizim kullandığımız standarda en uygun olanıdır.

33 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
4-2-4.Angle Direction: (Açı yönü): Açı ölçüsünün yönü belirlenir. Saat yönünün tersi bize en uygun olandır.

34 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
Area (Alan): Çizim alanının eni ve boyu Aşağıda görüldüğü gibi 420mmx297mm yani A3 kağıdı boyutuna ayarlanmıştır. Bu ayarları yaptıktan sonra GRİD ON yaparsanız çizim alanınızı daha iyi görebilirsiniz. Ve nihayet son’ a tıklayabilirsiniz. Çizim Alanını Format menüsünden Drawing limits’e tıklayarak da belirleyebilirsiniz.

35 Yeni Çizim Dosyası Oluşturmak
Area (Alan): Çizim alanının eni ve boyu !!! Bununla beraber; çizim yaparken ekrandaki çizim alanının dışına çıkabilirsiniz. Sonra çizimler yazdırılırken sayfa düzeni ayar yapmak mümkündür.

36 Çizimi Kaydetmek Bunun için ilk önce File menüsü- Save as alt seçeneği ile çiziminize bir isim vererek bilgisayarınızda veya Flaş belleğinizde istediğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz. Daha sonra aynı dosya üzerinde çalışmak istediğinizde, AutoCAD’i çalıştırdıktan sonra , File menüsünden “Open” alt seçeneğine tıklayıp, istediğiniz dosyayı görüntüleyerek açabilirsiniz.


"TEKNİK RESİM 1. HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları