Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı"— Sunum transkripti:

1 MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı

2 Beyaz Ticaret İşletmesi 01/12/2013 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla faaliyete başlamıştır.
100 Kasa: ¨ Banka: ¨ Ticari Mal: ¨ Demirbaş: ¨ 15.000 102 BEYAZ TİC. İŞL. 50.000 01/12/2013 TARİHLİ BİLANÇOSU 100-KASA 15.000 500-SERMAYE 153 102-BANKALAR 50.000 12.000 153-TİC. MAL. 12.000 255-DEMİRBAŞ 30.000 255 30.000 100-KASA 15.000 102-BANKALAR 50.000 500 153-TİC.MAL 12.000 255-DEMİRBAŞ 30.000 500-SRM

3 veresiyeli olarak alınmıştır.
05/12/2013: Adedi ¨ (%18 KDV Hariç)’dan 16 adet ticari mal, satıcı Ali Yıldız’dan veresiyeli olarak alınmıştır. 153 12.000 16.000 191 2.880 153-TİCARİ M. 16.000 320 191-İND. KDV. 2.880 18.880 320-SATICI 18.880

4 05/12/2013: Toplam maliyeti ¨ 10.000 olan 10 adet ticari mal,
adedi ¨ (%18 KDV Hariç)’dan Hasan Demir’e veresiyeli olarak satılmıştır. 120 23.600 600 20.000 391 3.600 621 120-ALICILAR 23.600 10.000 600-YİS 20.000 391-HS.KDV 3.600 153 621-STMM 10.000 12.000 10.000 153-TİC.MAL 10.000 16.000

5 08/12/2013: Hasan Demir işletmemize olan borcunun ¨ 20
08/12/2013: Hasan Demir işletmemize olan borcunun ¨ ’lık kısmını nakit olarak ödemiştir. 100 15.000 20.000 120 23.600 20.000 100-KASA 20.000 120-ALICIL. 20.000

6 09/12/2013: Yönetim bölümünün aralık ayı kirası olan brüt ¨ 1.000’dan
%20’lik stopaj kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar nakit olarak ödenmiştir. 770 1.000 360 200 100 15.000 800 770-GYG 20.000 1.000 360-ÖDVF 200 100-KASA 800

7 12/12/2013: Satıcı Ali Yıldız’a olan borca karşılık ¨ 18
12/12/2013: Satıcı Ali Yıldız’a olan borca karşılık ¨ ’lık çek verilmiştir. ¨18.880 seksen 320 18.880 18.880 320-SATICILAR 18.880 103 103-VÇÖE 18.880 18.880

8 16/12/2013: ¨50’lık (%18 KDV Hariç) elektrik faturası tutarı nakit olarak ödenmiştir.
770 1.000 50 191 2.880 9 100 15.000 800 770-GYG 20.000 59 50 191-İND. KDV. 9 100-KASA 59

9 Muhasebe Ücretini Ödenmesi
¨200 Stopaj ¨1.000’lık Hizmet ¨800 + ¨ 180 KDV TC. Maliye Bakanlığı SMMM Mükellef

10 20/12/2013: SMMM Kemal Çiçek’e brüt ¨ 1
20/12/2013: SMMM Kemal Çiçek’e brüt ¨ 1.000’lık (%18 KDV Hariç) muhasebe ücreti ödenmiştir. 770 1.000 50 1.000 191 1.000 2.880 9 200 1.000 X 0,20 800 180 180 1.000 X 0,18 980 360 200 200 100 15.000 800 770-GYG 20.000 59 1.000 980 191-İND. KDV 180 360-ÖDVF 200 100-KASA 980

11 alınmıştır. Fatura bedeli karşılığında senet verilmiştir.
25/12/2013: Adedi ¨ (%18 KDV Hariç) ’dan 5 adet ticari mal, satıcı Burak Kaya’dan alınmıştır. Fatura bedeli karşılığında senet verilmiştir. 153 12.000 10.000 16.000 6.000 191 2.880 9 180 1.080 153-TİCARİ M. 6.000 321 191-İND. KDV. 1.080 7.080 321-BORÇ SNT. 7.080

12 26/12/2013: Satıcı Ali Yıldız verilen çekin bedelinin banka hesabımızdan ödendiği bankadan alınan hesap özetinden anlaşılmıştır. 26/12/2013 Çek Bedelinin Ödenmesi-Ali Yıldız’a 31.120 01/12/2013 Para Yatırma 50.000 103 18.880 18.880 102 50.000 18.880 103-VÇÖE 18.880 102-BANKA 18.880

13 27/12/2013: Toplam maliyeti ¨ 5.000 olan 5 adet ticari mal,
adedi ¨ (%18 KDV Hariç)’dan Adem Karadeniz’e peşin olarak satılmıştır. 100 15.000 800 20.000 59 17.700 980 600 20.000 15.000 391 3.600 2.700 621 100-KASA 17.700 10.000 5.000 600-YİS 15.000 391-HS.KDV 2.700 153 621-STMM 5.000 12.000 10.000 153-TİC.MAL 5.000 16.000 5.000 6.000

14 İşçi Ücret Tahakkuku Brüt Ücret
Maliye Bakanlığı Brüt Ücret SGK İşçi Payı (2.000 x 0,14) İşsizlik İşçi Payı (2.000 x 0,01) Gelir Vergisi ( ) x0, İşçi Damga Vergisi (2.000 x 0,00759) ,18 Net Ücret ( ,18) ,429,82 AGİ ,33 İşveren SGK Yükümlülükleri SGK İşveren Payı (2.000 x 0,20) İşsizlik İşveren Payı (2.000 x 0,02)

15 770 1.000 50 1.000 Brüt Ücret 770-GYG 2.440 2.440 SGK İşçi Payı İşçi Ücret Gid 136 Vergi Res. Harç İşsizlik İşçi Payı 80,33 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 80,33 Gelir Vergisi AGİ ,33 335 ,18 Damga Vergisi 335-PERS. BORÇLAR 1.510,15 1.510,15 ,429,82 Net Ücret Ücret ,82 360 AGİ ,33 200 360-ÖD.VERGİ ,33 AGİ 270,18 Gelir Ver 270,18 Damga Ver ,18 361 361-ÖD.SOSYAL G. İşveren SGK Yükümlülükleri 740 740 İşçi SGK İşçi İşsizlik İşveren SGK SGK İşveren Payı İşveren İşsizlik ....40 İşsizlik İşveren Payı

16 31/12/2013: Aralık ayı KDV tahakkuku yapılmıştır.
391 3.600 2.700 6.300 6.300 6.300 191 2.880 4.149 9 180 1.080 4.149 4.149 391-HS. KDV 6.300 360 191-İND.KDV 4.149 200 360-ÖVF 2.151 270,18 2.151 2.151

17 100 Genel Geçici Mizan 15.000 800 20.000 59 17.700 980 102 100 KASA HESABI 52.700 1.839 50.861 - 102 BANKALAR HESABI 50.000 18.880 31.120 - 50.000 18.880 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 18.880 18.880 - - 103 120 ALICILAR HESABI 23.600 20.000 3.600 - 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 80,33 - 80,33 - 18.880 18.880 153 TİCARİ MALLAR HESABI 34.000 15.000 19.000 - 120 191 İNDİRİLECEK KDV 4.149 4.149 - - 23.600 20.000 136 80,33 153 12.000 10.000 16.000 5.000 6.000 191 2.880 9 180 1.080 4.149 4.149

18 255 Genel Geçici Mizan 30.000 320 18.880 18.880 100 KASA HESABI 52.700 1.839 50.861 - 102 BANKALAR HESABI 50.000 18.880 31.120 - 321 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 18.880 18.880 - - 7.080 120 ALICILAR HESABI 23.600 20.000 3.600 - 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 80,33 - 80,33 - 335 153 TİCARİ MALLAR HESABI 34.000 15.000 19.000 - 191 İNDİRİLECEK KDV 4.149 4.149 - - 1.510,15 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 30.000 - 30.000 - 320 SATICILAR HESABI 18.880 18.880 - - 360 321 BORÇ SENETLERİ HESABI - 7.080 - 7.080 200 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI - 1.510,15 - 1.510,15 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI - 2.821,18 - 2.821,18 270,18 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HESABI - 740 - 740 2.151 391 HESAPLANAN KDV HESABI 6.300 6.300 - - 361 740 391 3.600 2.700 6.300 6.300

19 500 Genel Geçici Mizan 600 20.000 100 KASA HESABI 52.700 1.839 50.861 - 15.000 102 BANKALAR HESABI 50.000 18.880 31.120 - 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 18.880 18.880 - - 621 120 ALICILAR HESABI 23.600 20.000 3.600 - 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 80,33 - 80,33 - 10.000 5.000 153 TİCARİ MALLAR HESABI 34.000 15.000 19.000 - 191 İNDİRİLECEK KDV 4.149 4.149 - - 770 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 30.000 - 30.000 - 320 SATICILAR HESABI 18.880 18.880 - - 1.000 321 BORÇ SENETLERİ HESABI - 7.080 - 7.080 50 1.000 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI - 1.510,15 - 1.510,15 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI - 2.821,18 - 2.821,18 2.440 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HESABI - 740 - 740 391 HESAPLANAN KDV HESABI 6.300 6.300 - - 500 SERMAYE HESABI - - 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI - 35.000 - 35.000 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS. 15.000 - 15.000 - 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 4.490 - 4.490 - GENEL GEÇİCİ MİZAN TOPLAMI ,33 ,33 ,33 ,33

20 31/12/2013: Demirbaşlar için %20 oranında amortisman ayrılmıştır.
(Demirbaşların ¨ ’lık kısmı pazarlama bölümünde, ¨ ’lık kısmı yönetim bölümünde kullanılmaktadır.) Pazarlama Bölümünün Payı: ¨ x 0,20= ¨ 2.000 Yönetim Bölümünün Payı : ¨ x 0,20= ¨ 4.000 760 2.000 770 760-PSDG 2.000 1.000 50 770-GYG 4.000 1.000 257-B.AMORT. 6.000 2.440 4.000 257 6.000

21 31/12/2013: Bankadan alınan hesap özetinden banka hesabımıza ¨ 600 faiz geliri işlendiği anlaşılmıştır. 30/12/2013 Faiz tahakkuku +600 31.720 26/12/2013 Çek Bedelinin Ödenmesi-Ali Yıldız’a 31.120 102 01/12/2013 Para Yatırma 50.000 50.000 18.880 600 642 600 102-BANKALAR 600 642-FAİZ G. 600

22 MALİYET HESAPLARININ KAPATILMASI
760 770 2.000 2.000 1.000 8.490 631-PSG 50 2.000 1.000 632-GYG 8.490 2.440 761-PSDY 2.000 4.000 771-GYGY 8.490 761 771 2.000 761-PSDY 2.000 8.490 8.490 2.000 771-GYGY 8.490 760-PSD 2.000 770-GYG 8.490 631 632 2.000 8.490

23 GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ
600-YURTİÇİ SATIŞLAR (+) 35.000 621-STMMM (-) (15.000) 631-PAZARLAMA SAT. DAĞ. GİDERLERİ (-) (2.000) 632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) (8.490) 642-FAİZ GELİRLERİ (+) 600 KÂR/ZARAR 10.110

24 GELİR-GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI
GELİR HESAPLARININ KAPATILMASI 600 690 600-YİS 35.000 642-FG 600 35.000 35.000 25.490 35.600 690-DKZ 35.600 10.110 642 692 GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI 600 600 10.110 10.110 690-DKZ 25.490 621 621-STMM 15.000 590 631-PSD 2.000 15.000 15.000 632-GYG 8.490 10.110 631 690-DKZ 10.110 2.000 692-DNK 10.110 2.000 632 692-DNK 10.110 590-DNK 10.110 8.490 8.490

25 Erkan Tokatlı


"MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları