Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL
Dr.Sermet Gün ERDEM USK SAĞLIK HİZMETLERİ

2 SUNUM PLANI TARİHÇE NEDEN ORTAK DİL SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN ORTAK DİLİ
MEVZUATIN ORTAK DİLİ

3 Sağlıkta ortak dil toplantısı
Güncelleme:24 Haziran :32 İSTANBUL (İHA) - Aralarında Alman, International, Florance Nightingale gibi hastanelerin bulunduğu özel sağlık kuruluşları, ortak bir kod sistemine geçmeye hazırlanıyor. 26 Haziran Çarşamba günü Cemal Reşit Rey'de büyük özel hastaneleri temsil eden Özel Hastaneler Derneği ile Sağlık Yöneticileri Derneği arasında bir deklarasyon imzalanacak. Toplantıda Özel Hastaneler Derneği'ni Alman ve Vatan Hastaneleri sahibi Dr. Azmi Ofluoğlu temsil ederken Sağlık Yöneticileri Derneği'ni dernek başkanı Süheyl Pozantı temsil edecek. Sağlık Bakanlığı, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası, özel sağlık sigortalarının temsilcilerinin katılacağı panelde "ortak dil" veri, yönetim, kalite ve etik açıdan tartışılacak. Başkent, Bilgi, Boğaziçi, İstanbul ve Marmara üniversitelerinden de akademisyenlerin katılacağı toplantı Sağlık Yöneticilerini İstanbul'da buluşturacak.

4 NEDEN Ortak Dil Nedir: Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil Ne işimize yarar: Birbirimiz anlamaya yarar. Kurumumuzda doğru iş yapmamızı sağlar. Bürokrasi ile anlaşmamızı sağlar

5 SAĞLIK YÖNETİCİLERİ İÇİN
KADRO NEDİR KONSÜLTAN HEKİM NEDİR HER HEKİM SAĞLIK KURUMDA ÇALIŞIRMI

6 KADRO TANIMI Kadrolu Kadro dışı geçici

7 KONSÜLTAN HEKİM Ek- 5 g) (Değişik:RG-23/9/ ) Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilir. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenir. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları hakkında mesul müdür tarafından en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilir. Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir.

8 BAŞKA HANGİ HEKİMLE HASTANEDE ÇALIŞABİLİR
Ek-5 ı) (Ek:RG-23/9/ ) (Değişik birinci cümle:RG-7/4/ ) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.

9 MEVZUATIN ORTAK DİLİ KARMAŞIK VE SIK DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER
ÇEŞİTLİ GENELGELER YAN YÖNETMELİKLER

10 ATT YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
23/7/2008 26945 11/3/2009 27166 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer) 10/3/2010 27517 3/8/2010 27661 25/9/2010 27710 6/1/2011 27807 7/4/2011 27898 3/8/2011 28014 28/9/2011 28068 14/2/2012 28204 3/4/2012 28253

11 GENELGELER Acil hizmetlerin sunumu ile genelge Acil halin devamı
Acilde 1. ve 2. hastane kavramı SGK ve Sağlık Bakanlığı acil değerlendirmelerinde farklılık

12 SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİL ALAN TANIMI
1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, 2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, 3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, 4) Müşahede altına alınan vakalar, 5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, dışında kalan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hiz metlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebli ğ’de yeşil renk kodu adı altında tanımlanmış sağlık hizmetlerinin anlaşılması gerekmektedir.

13 YAN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER
YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ: KAPSAM: MADDE 2 – (1) ……… (2) Özel sağlık tesisleri 27/3/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin yoğun bakım servislerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tâbidir

14 YOĞUN BAKIM TEBLİĞİNDE 3. BASAMAK İÇİN GEREKLİ TIBBİ ALT LİSTESİ
Her yatak için bir monitör, (invaziv monitörizasyon gerekmez) İki adet laringoskop, Transport özelliği olan ventilatör, Kolay ulaşılabilir defibrilatör, (hastanede) Resusitasyon için gerekli donanım. Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör, Her 2 yatak için bir ventilatör, (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör) Portable röntgen cihazı (hastanede), İnfüzyon pompası, Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir), Servis içerisinde defibrilatör, Kesintisiz güç kaynağı, USG cihazı (hastanede) Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör, Her yatak için bir ventilatör, Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri, Beslenme pompası, Yatak tartısı.

15 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE
GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36) İNCELEYİNİZ YAKLAŞIK 3 SAYFA TIBBİ ALET VARDIR

16 İKİ YÖNETMELİĞN KARŞILAŞTIRILMASI
“FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ UYGUN OLAN” OLAN HASTANELER İÇİN YÖNETMELİĞİN TEK FARKLI YANI DAHA FAZLA KADROLU HEKİM İSTEMESİDİR.

17 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
Anlaşılamayan madde tranfüzyon için bir oda istenmesi

18 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Bu tebliğ ile ilgili olarakta acil servisler sınıflandırılmaya başlayacaktır.

19


"SAĞLIK MEVZUATINDA ORTAK DİL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları