Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
SİVİL SAVUNMA Yzb.GÜRHAN 5nci Tnk BL K. Komutanım Atatürk ve Türk Ordusu konulu takdimi MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ 1

2 TAKDİM PLANI * Sivil Savunma Kavramının Doğuşu * Sivil Savunmanın Tanımı * Ülkemizde Sivil Savunma Teşkilatı * Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Görevleri * Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Vatandaşın Sorumluluğu - Doğal Afet Nedir? - Başlıca Doğal Afetler . Deprem . Yangın . Sel

3 Sivil Savunma Kavramının Doğuşu
Savaşta kullanılan silahların, cephe gerisine uzanan etkileri göz önüne alınarak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sivil halkın, bu silahların etkilerinden korunması bakımından “PASİF KORUNMA” adı altında bir teşkilatlanmaya gidilmesi fikri ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de 1928 yılında hava saldırılarına karşı sivil halkın korunması için Pasif Korunma Teşkilatı kurulmuştur.

4 Sivil Savunma Kavramının Doğuşu
İkinci Dünya Savaşı, savaşların bilinen karakterini değiştirmiş, özellikle uçak teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmeler, savaşan devletlerin tüm ülke alanlarını savaş alanı haline sokmuştur. Bir fikir vermesi açısından, İkinci Dünya Savaşı’ndaki 10 milyon insan kaybının, yaklaşık % 48’inin sivillerden olduğunu söyleyebiliriz.

5 Sivil Savunma Kavramının Doğuşu
Bundan dolayıdır ki, cephede savaşanlar kadar cephe gerisindeki sivil halk da savaştan etkilenmektedir. Bu etkileri en aza indirmek amacıyla, Sivil Savunma örgütleri oluşturulmuştur. Sivil Savunma kavramı aynı zamanda barış zamanlarında meydana gelebilecek doğal afetlerle, büyük yangınlara karşı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını da içine almıştır.

6 Sivil Savunma Kavramının Doğuşu
Bu oluşuma tüm dünya ulusları gibi ülkemizde de “SİVİL SAVUNMA” adı verilmiş ve 1959 yılında yürürlüğe giren 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

7 Sivil Savunmanın Tanımı
Sivil Savunma, düşman saldırıları, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, yaşamsal önem taşıyan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması, acil onarım ve ıslahı ile savunma gayretlerinin sivil halk tarafından topyekûn desteklenmesi ve cephe gerisindeki halkın moralinin korunması amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ile faaliyetleri kapsar.

8 Sivil Savunma Teşkilatı
İl Teşkilatı * İllerde Sivil Savunma Müdürlükleri, * İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri veya Memurlukları, * Kurumlarda Sivil Savunma Uzmanları, * Sivil Savunma Mahallî Kuvvetleri. Merkez Teşkilatı * Sivil Savunma Koleji, * Sivil Savunma Birlikleri, * Uyarı Alarm Merkezleri.

9 Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri
Bu kuvvetler, askerlikle ilgisi olmayan ya da kendisine Milli savunma ile ilgili diğer kanunlarla herhangi bir görev ve yükümlülük verilmemiş, 15 yaşını bitirmiş ve 65 yaşını bitirmemiş kadın - erkek yurttaşlar arasında sivil savunma yükümlülüğü verilenlerden meydana gelir. Bu kuvvetler üçe ayrılır.

10 Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri Resmi ve Özel Kuruluşların Teşkilleri
Şehir ve Kasaba Sivil Savunma Teşkilleri * Karargâh Servisi * Kurtarma Servisi * İlk Yardım ve Ambulans Servisi * Sosyal Yardım Servisi Korunma Kılavuzları * Şef kılavuzluk * Baş kılavuzluk * Kılavuzluk Resmi ve Özel Kuruluşların Teşkilleri * Kontrol Mrk.ve Kh. Servisi * Emniyet ve Kılavuz Servisi * İtfaiye Servisi * Kurtarma Servisi * İlk Yardım Servisi * Sosyal Yardım Servisi * Teknik Onarım Servisi İtfaiye Servisi Emniyet ve Trafik Servisi Teknik Onarım Servisi Hastaneler Servisi

11 Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri
Korunma kılavuzları, yalnız hassas bölgelerde kurulur. Hassas Bölgeler; Şef Kılavuzluk, Baş Kılavuzluk ve Kılavuzluk kademelerine ayrılır. Bir kılavuzluk, 2000 kişinin oturduğu bir bölge olup, bunun 5 katı bir baş kılavuzluk, onun da 5 katı bir şef kılavuzluktur.

12 Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri
Korunma kılavuzları o yerde oturan iyi tanınmış ve çevresini tanımış aydın kimselerden (emekli memur, subay, astsubay, zabıta memuru, muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclis üyelerinden) seçilir. Bir hassas bölgedeki korunma kılavuzları bütün olarak bir KILAVUZ SERVİSİ’ni oluşturur. Bu servisin başkanlığını, Emniyet Müdürü veya Amirleri, bunların bulunmadığı yerlerde de Jandarma Komutanları yapar.

13 Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Görevleri
Sivil Savunmanın tanımı bölümünde belirtilen görevlere ilişkin tedbir ve faaliyetlerin yurt düzeyinde gerçekleştirilmesi sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre, Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

14 Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Görevleri
* Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

15 Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Görevleri
* Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, * Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkilatlarının standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, kurumları denetlemek ve koordinasyonu sağlamak,

16 Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Görevleri
* Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek, * Sivil savunma fonunu yönetmek, * Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak, * Özel kanunla verilen diğer görevleri yürütmektir.

17 Doğal Afet Nedir? Doğal afetler büyük felaketlere, yıkımlara, çok sayıda insan ve hayvanın ölümüne yol açan deprem, sel, yangın, çığ, heyelan, kasırga, lav püskürmesi ... gibi olağanüstü büyük olaylara denir.

18 Başlıca Doğal Afetler Doğal afetler deprem, yangın, sel, çığ, heyelan, kasırga, lav püskürmesi.. gibi felaketlerden oluşur.Bunlar içerisinde özellikle deprem, yangın ve sellerin ayrı bir yeri vardır.


"MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları