Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kıbrıs Gündem Araştırması Araştırma Sonuçları Sunumu BRT 22 Ocak 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kıbrıs Gündem Araştırması Araştırma Sonuçları Sunumu BRT 22 Ocak 2003."— Sunum transkripti:

1 Kıbrıs Gündem Araştırması Araştırma Sonuçları Sunumu BRT 22 Ocak 2003

2 22.01.20032 Araştırma Künyesi  Araştırma 11-12 Ocak 2003 tarihlerinde STRATEJI | GfK Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada, KKTC seçmen nüfusunu temsil eden, tabakalı rastsal örnekleme yöntemi ile seçilmiş 1038 kişilik bir örneklem kullanılmıştır.  Araştırmanın istatistiksel hata payı %3’tür.

3 22.01.20033 Araştırma Kapsamı  KKTC vatandaşlarının, BM Genel Sekreteri tarafından hazırlanan barış planının kapsamı hakkındaki bilgi düzeyi,  Bu planda yer alan önerilerin ne derece kabul gördüğü,  Genel olarak ele alındığında bu plana verilen destek.

4 22.01.20034 Araştırma Metodolojisi  Bu araştırma 11-12 Ocak 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada Kıbrıs seçmen nüfusunu temsil eden tabakalı rastsal örnekleme yöntemi ile seçilen 1038 kişi ile görüşülmüştür.  Görüşmeler 5 ilçenin kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinde, hanelerde yüzyüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

5 22.01.20035 Araştırma Örneklemi  Araştırma örnekleminin tasarımında Devlet Planlama Ofisi tarafından yayınlanan nüfus ve seçim istatistiklerinden yararlanılmıştır.  Görüşmelerin gerçekleştirileceği yerleşim birimleri nüfusa orantılı rastsal seçim yöntemi (PPS) ile belirlenmiştir.  Elde edilen veriler demografik değişkenlerin dağılımı açısından kontrol edilmiş ve nüfus sayımı bilgilerinde yer alan dağılımlara ulaşıldığı tespit edilmiştir.

6 22.01.20036 Araştırma Örneklemi – İlçelere Dağılım  Görüşmelerin % 47’si ilçe merkezlerinde, geri kalan kısmı bu ilçelere bağlı bucak ve köylerde gerçekleştirilmiştir. KöyŞehirToplam Lefkoşa107207314 Güzelyurt7765142 Girne13966205 İskele8633119 Magosa109149258

7 Araştırma Sonuçları

8 22.01.20038 BM Planı Hakkında Bilgi Sahipliği  Seçmenlerin yaklaşık dörtte biri BM Planı konusunda kendisini çok bilgi sahibi olarak görmektedir. Biraz bilgi sahibi olanlarla birlikte bu oran % 79’a çıkmaktadır.

9 22.01.20039 BM Planına Genel Olarak Destek  Genel olarak bakıldığında, planı mevcut haliyle onaylayanların oranı % 32 olarak görülmektedir. Seçmenlerin % 62’si ise onaylamadıklarını belirtmişlerdir.

10 22.01.200310 Kıbrıs’ta Bir Anlaşma Sağlanacağına İnanç  Önümüzdeki bir yıl içinde Kıbrıs’ta bir anlaşma sağlanacağına inananların oranı % 54’tür. İnanmayanların oranı ise % 44’tür. Bunların yaklaşık yarısı (%26) “hiç inanmadıklarını” belirtenlerdir.

11 22.01.200311 Müzakereler Konusunda Sn. Denktaş’a Duyulan Güven  Müzakerelerle ilgili olarak KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş’a “tamamen güvendiğini” belirtenlerin oranı % 39’dur. “Biraz güvendiklerini” belirtenlerle birlikte bu oran % 52’ye çıkmaktadır. “Hiç güvenmediklerini söyleyenlerin oranı ise %35’tir.

12 BM Planı Hakkında Görüşler

13 22.01.200313 BM Belgesi’nde Yer Alan Haritalar  Görüşülen kişilerin BM belgesinde yer alan haritalar hakkındaki görüşleri sorulduğunda bu haritaları destekleyenlerin oranının % 42, desteklemeyenlerin oranının ise % 48 olduğu görülmektedir. Bu kesimin büyük çoğunluğu (%41) hiç desteklemediklerini belirtmişlerdir.

14 22.01.200314 K.K.T.C. Vatandaşlarının Göç Etmesi  Görüşülen kişilerin yaklaşık % 42’si “52 köyde yaşayan yaklaşık 50 bin K.K.T.C. vatandaşının göç etmesi”ni öngören maddesini desteklediklerini (“Biraz desteklerim” ve “Kuvvetle desteklerim” cevabını verenlerin toplamı) belirtmişlerdir. Desteklemeyenlerin (“Hiç desteklemem” ve “Pek desteklemem” diyenlerin toplamı) oranı ise % 53’tür.

15 22.01.200315 Rumların Eski Yaşadıkları Yerlere Dönmesi  BM Planı kapsamında, Rumların yeniden eski yaşadıkları yerlere dönmesini ve eskiden sahip oldukları mallarına tekrar sahip olmasını destekleyenlerin oranı % 34,4, desteklemeyenlerin oranı ise % 60’tır.

16 22.01.200316 Rumların Kuzeyde Yaşamaya Başlaması ve Seçme - Seçilme Haklarına Sahip Olması  Plan dahilinde yer alan Rumların nüfusun % 28’i oranında Kuzeyde yaşamaya başlaması ve seçme-seçilme haklarına sahip olması konusunu destekleyenlerin oranı % 31, desteklemeyenlerin oranı ise % 64’tür.

17 22.01.200317 Eşdeğer ve İskan Uygulamalarının Geçersiz Sayılması  Adadaki güvenliği Uluslararası Barış Gücü’nün sağlamasını ve Türkiye’nin garantörlüğünün sınırlandırılmasını konusundaki görüşler sorulduğunda, % 61’lik bir kesim desteklemeyeceğini, % 32’lik bir kesim ise destekleyeceklerini belirtmişlerdir.

18 22.01.200318 Türkiye’nin Garantörlüğünün Sınırlandırılması  Adadaki güvenliği Uluslararası Barış Gücü’nün sağlamasını ve Türkiye’nin garantörlüğünün sınırlandırılmasını konusundaki görüşler sorulduğunda, % 61’lik bir kesim desteklemeyeceğini, % 32’lik bir kesim ise destekleyeceklerini belirtmişlerdir.


"Kıbrıs Gündem Araştırması Araştırma Sonuçları Sunumu BRT 22 Ocak 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları