Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konuşma Becerisini Geliştirici Yöntem ve Teknikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konuşma Becerisini Geliştirici Yöntem ve Teknikler"— Sunum transkripti:

1 Konuşma Becerisini Geliştirici Yöntem ve Teknikler
Kdz.Ereğli-2014

2 Konuşma Becerisi ve Önemi
Günlük yaşamda en çok kullandığı becerilerden biri, Konuşma kurallarını uygulama Sesini ve beden dilini kullanma Hazırlıklı konuşmalar yapabilme Kendi konuşmasını değerlendirebilme Kendini sözlü olarak ifade edebilme

3 Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler
Serbest anlatma çalışmaları Sorular sorarak cevaplamalarının istenmesi Okunanların sınıfta anlatılması Tahmin etme çalışmaları Konuşmadaki becerilerin kontrolü, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, yorumlama, sorgulama çalışmaları Beyin fırtınasının kullanımı Dramatizasyon çalışmaları Tartışmaların yapılması Söz korosu: şiirin ve metnin birlikte okunması Görsel materyal üzerine konuşma Güzel ve etkili konuşma etkinlikleri Tekerleme çalışmaları İrticalen konuşma alıştırmaları

4 Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler
İkna Etme Amaç: Bir konu hakkındaki fikirlerin dinleyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenmesini sağlamaktır. Bir fikrin desteklenmesi için argümanlar bulunur ve sınıfta sunulur. Eleştirel Konuşma Amaç: Tarafsız bakış açısı ile olumlu ve olumsuz yanları ile bir konuya bakma, fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir. Bir konu alınır, tarafsız bilimsel gözle sunar.

5 Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler
Katılımlı Konuşma Amaç: Dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırma ve konuya farklı bakış açıları getirmektir. Konuşma yer yer kesilir, dinleyicilerin duygu, düşünceleri vs. alınır. Tartışma: Öğrencilerin fikirlerini savunabilmelerini geliştirmektir. Konu seçilir, araştırma yapılır. Empati Kurarak Konuşma Amaç: Karşısındakinin değer yargılarını, duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirerek etkili iletişim kurdurmaktır. Konu belirlenir. Konuşma yaptırılır, bir başka kişi de konuşanı anlayarak konuşma yapar.

6 Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler
Güdümlü Konuşma Amaç: Öğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini, duygularını, düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmektir. Bir konu seçilir. Öğrenciler belirlenir bu konu hakkında konuşmaları istenir. Serbest Konuşma Amaç: Her hangi bir konudaki düşüncelerini sözlü olarak ifade gücü geliştirmektir. Öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı verilir.

7 Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler
Yaratıcı Konuşma Amaç: Öğrencilerin konuşma yeteneklerinin ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Konu verilir öğrenci konuşur, diğer öğrenci farklı bakış açısı ile konuya devam eder. Tümevarım Amaç: Öğrencilerin genelleme becerilerinin gelişmesini sağlamaktır Konu verilir farklı bakış açısından konuşulur. En sonunda genel bir yargıya varmaları istenir

8 Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler
Tümdengelim Amaç: Herhangi bir genel görüşün özel durumlara uygulanabilmesi için fikir geliştirmelerini sağlamaktır. Genel ilkeler çerçevesinde bir konu verilir. Bunun özel durumlar için de uygulanması için konuşmaları istenir. Hafızada Tutma Tekniği Konuşmanın kesintiye uğratılmadan kurallarına uygun olarak yapılabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin konuşmaları ile ilgili imgeler oluşturarak zihinlerinde bir sıraya koyabilmeleri sağlanır. Kaynak Murat Özbay’ın Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II kitabı


"Konuşma Becerisini Geliştirici Yöntem ve Teknikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları