Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. YILINDA Kamu-BİB 10 Türkiye Bilişim Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". YILINDA Kamu-BİB 10 Türkiye Bilişim Derneği"— Sunum transkripti:

1 . YILINDA Kamu-BİB 10 Türkiye Bilişim Derneği
Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Birliği 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . YILINDA Kamu-BİB Hazırlayan ve Sunan: Semih IŞIKSAL

2 Kamu-BİB 10.YIL ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Prof. Dr. ALİ YAZICI  (TOBB ETU ) Prof. Dr. K.İBRAHİM AKMAN  (Atılım Üniversitesi) Üyeler : ABDULLAH KÖRNES  (Eximbank) AYLA ALTUN  (Kamu BİB) H.CEMAL TURA  (TBD) ERDAL İ. NANECİ  (Milli Kütüphane) İSMAİL İLKER TABAK  (Bilişim Ltd.) KEMAL KARAKOÇAK  (Kamu BİB) MEHMET YILMAZER  (Kamu BİB) MUSTAFA KEMAL AKGÜL  (MPM) MURAT KAZANCI  (Sağlık Bakanlığı) NECATİ ETLACAKUŞ  (Kamu BİB) ÖNDER ÖZDEMİR  (Kirpi Bilgi Teknolojileri) ÖNDER ÖZKAZANÇ  (Ahmet Yesevi Üniversitesi) RAHMİ AKTEPE  (Gümrük Müsteşarlığı) RASİM YILMAZ  (TSE) RECEP SADIK  (ÖSYM) SAADET İNCİ  (DTM) SELÇUK KAVASOĞLU  (TBD YK Kamu-BİB Temsilcisi) SEMİH IŞIKSAL  (TÜİK) UFUK BODUR  (SPK) ZİYA KARAKAYA  (Atılım Üniversitesi)

3 10. Yılında Kamu-BİB Dünden Bugüne 10 yılda Kamu-BİB
Kamu-BİB Etkinlikleri Kamu-BİB Etkinliklerinin Kazanımları ve Yansımaları Geleceğe Bakış

4 Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Birliği
Verimlilik e-Devlet 1 kitap, 4 el kitabı, 2 şura sonucu 2 adet büyük rapor, 13 adet çalışma raporları

5 TBD Kamu-BİB Misyonu: BİM sorunlarına ortak çözümler aramak, üretmek
BİM ler arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, Bilgi Toplumuna geçişte ülke yönetimine öneriler oluşturmak ve takipcisi olmak.

6 TBD Kamu-BİB Vizyonu Bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı, Ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması, Bilgi İşlem Birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, Mesleki dayanışmanın geliştirilmesi Sorunlara ortak çözümler oluşturulması farkındalık ve sinerji yaratmak

7 TBD Kamu-BİB Yapılanması

8 TBD Kamu-BİB Görev Tanımı
Çalışma grupları oluşturmak, Verimlilik toplantıları düzenlemek İletişimin geliştirilmesi amacıyla toplantı ve yayın yapmak Bilgi işlem yöneticileri arasında eşgüdümü sağlamak Bilgi teknolojileri konusunda yardımcı olmak Personel Sorunlarına çözüm aramak Eğitimler düzenlemek Kamu Personelini bilişim konusunda bilgilendirmek Sosyal faaliyetler düzenlemek Uluslararası standartların oluşturulması çalışmalarında yer almak ve yaygınlaştırmak Türkiye kamu bilgi bankasının oluşumuna katkıda bulunmak Bilişim organizyonlarının ve bilişim ünvanlarının standartlaşmasına katkı vermek

9 TBD Kamu-BİB Etkinlikleri
Verimlilik toplantıları Şura ve Kurultay çalışmalarına doğrudan katkı Güncel bilişim konularında aylık toplantılar yapılması Bilgi Toplumu çalışmaları.

10 Verimlilik Toplantılarını Uygulama Yöntemi
Konu belirleme Çalışma gruplarını oluşturma Doküman üretme Değerlendirme toplantıları Etkinlik yapma Devletin yetkili organlarını ve kamuoyunu bilgilendirme

11 Verimlilik Toplantıları Ana Temaları
e-Kurum, Bilgi İşlem Uygulamalarında Verimliliğin Artırılması, Kurumsal Bilişim Politikaları, Yazılım, Yatırım ve Örgütlenme Gereksinimleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Kamu Bilişim Platformu, e-Devlet, e-Toplum, e-İmza, Bilgi Toplumuna Doğru, Birlikte Çalışabilirlik, Kamu-BİB le 10 Yıl

12 Verimlilik Toplantıları Göstergeleri

13 Raporların Oluşumuna Katkıda Bulunan Katılımcı Sayıları
Tarih Çalışma Grup sayısı Katkıda Bulunan Katılımcı Sayısı 1999 3 16 2000 45 2001 13 65 2002 72 2003 6 80 2004 52 2005 26 2006 5 60 2007 75 2008 70 Toplam:

14 Diğer Etkinlik Çalışmaları - 1
Şura çalışmaları Aylık Bilgilendirme Toplantıları- Kurumsal stratejik planlama Konferanslar – Adli Bilişim, BİM Yön.Sorumlulukları Eğitimler – Web servisleri, servis tabanlı yazılım Sosyal Etkinlikler –Tiyatro,Satranç Anketler El kitapları Bilişim Mevzuatı El Kitabı Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı e-Devlet Kavramları (e-Kapı dahil) El Kitabı Bilgi Yönetimi El Kitabı

15 Diğer Etkinlik Çalışmaları - 2
Diğer Kitap ve Dökümanlar Yazılım Geliştirme Kurumsal BT uygulamaları Model ve çözüm önerileri E-Devlet, gelişme ve izleme mevcut durum analizi Kamu bilişim stratejileri e-İmza Bilgi Toplumu Kamu Bilişim Projeleri Yönetimi Yetkinliği Kurumlararası Ortak İş/Proje Geliştirme Bilişim Teknolojilerinin kullanılmasının hukuksal boyutu

16 TBD Kamu-BİB Etkinliklerinin Kazanımları ve Yansımaları
Bilişim Şuraları (2002 ve 2004 yılları) e-Dönüşüm Eylem Planı (2005 yılı) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ) Çözümler Eylemler Aktörler Eylem tarihleri

17 Bilgi Toplumu Stratejisine TBD Kamu-BİB’in Katkısı
Bilgi toplumu stratejisi ( ) belgesi 111 eylem 77’si Kamu-BİB çalışmalarında önerilmiş, 6 eylem Kamu-BİB söylemleriyle ilişkili, 28 eylem Kamu-BİB ilgi alanı dışında, Kamu-BİB ilgi alanı dışında olan eylemlerden 15’i TBD tarafından çeşitli platformlarda dile getirilmiş.

18 Bilgi Toplumu Stratejisine TBD Kamu-BİB’in Katkısı
111 eylemden 92’si doğrudan 6’sı dolaylı olmak üzere 98’i Türkiye Bilişim Derneğinin söylemleriyle örtüşmektedir

19 Geleceğe Bakış Geçen Dönem - 1
TBD ve Bilişim sektörü ile Kamu BİM’leri arasında artarak gelişen oldukça başarılı bir iletişim kurulmuştur, Kamu BİM’lerindeki “ Verimlilik” ve “ Yeniden yapılanma sorunu” başta Bilişim sektörü olmak üzere Türkiye Kamu Yönetiminin gündemine taşınmış bulunmaktadır, Kamu BİM’lerinde çalışan Bilişimcilerin Kamu yönetimince daha çok bilinmesi ve ilgilenilir eleman konumuna gelmeleri sağlanmış ve bu konuda önemli mesafeler kat edilmiştir, Kamu Kuruluşları arasında ilk defa uzun soluklu çalışabilen “genel çalışma toplantıları“ ile “alt çalışma grupları” oluşumları başarıyla kurulmuş ve sürdürülmüştür,

20 Geleceğe Bakış Geçen Dönem - 2
e-Devlet çalışmalarının teorik altyapısı Devletin resmi çalışmalarından önce kurulmaya başlanmış ve bu konuda önemli bir mesafe alınmıştır, Düzenlenen toplantılar ile e-Devlet, e-Dönüşüm, Bilgi Toplumu kavramlarının ve çalışmalarının Devletin yetkili organlarında da gündeme alınması sağlanmıştır, 2002 yılında “e-Devlet Yolunda Türkiye” kitabı yayınlanmış ve “Eylem Planı” öngörüsü yapılmıştır. 2002 ve 2004 yılında düzenlenen“ Bilişim Şuraları”nın temelleri atılmıştır, “Bilişimsizlik Maliyeti” gibi önemli bir konuyu Devletin tedbir gündemine getirmiş ve bu konudaki çalışmalara öncülük etmiştir.

21 Geleceğe Bakış Gelecek Dönem
Belirlenecek belirli konularda çalışma grupları yerine, doğrudan çözüm grupları oluşturarak çözüm örneklerini benzetim (simulasyon ) anlamında değil doğrudan bire bir yapılmasını sağlamak, Kamu BİM Elemanlarına ve Üst Yönetimlerine, e-Dönüşüme ve Bilgi Toplumuna yönelik eğitim paketleri hazırlamak, Devlet işleyişinde rolü olan kurum sorumlularının göreve çağrılıp, sürekli çalışma grupları kurularak uygulamalara esas veya örnek olacak çalışmalar yapılmalıdır.

22 Geleceğe Bakış Gelecek Dönem
Çalışma Gruplarına sektör dışı katılımcıların da katılımı sağlanmalıdır. “e-Devlet” veya e-Dönüşüm enstitüsünün kurulması için görüşmeler başlatılmalı ve kurulumu sağlanmalıdır, Her yıl ortaya çıkarılan dokümanların kalıcı nitelikte elektronik ortamda paylaşılabilir şekilde olması sağlanmalıdır. Kamu da bilişim alanı dışında çalışan personeli ve kamu hizmeti alan vatandaşlarımızı bilgilendirecek etkinlikler ve seminerler düzenlenmelidir.


". YILINDA Kamu-BİB 10 Türkiye Bilişim Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları