Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

2 AB HUKUKUNUN KAYNAKLARI
BİRİNCİL MEVZUAT İKİNCİL MEVZUAT

3 Birincil Mevzuat 1951 PARİS ANTLAŞMASI / AKÇT (ECSC)
Kurucu Antlaşmalar 1951 PARİS ANTLAŞMASI / AKÇT (ECSC) 1957 ROMA ANTLAŞMASI / AET (EEC) 1957 ROMA ANTLAŞMASI / AAET(EURATOM)

4 Birincil Mevzuat 1967 FÜZYON ANTLAŞMASI
EKLER + PROTOKOLLER 1967 FÜZYON ANTLAŞMASI 1973 DANİMARKA, İRLANDA VE İNGİLTERE’NİN KATILMA ANTLAŞMASI 1981 YUNANİSTAN’IN KATILMA ANTLAŞMASI 1986 İSPANYA VE PORTEKİZ’İN KATILMA ANTLAŞMASI 1987 TEK AVRUPA SENEDİ 1993 MAASTRICHT ANTLAŞMASI 1995 AVUSTURYA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN KATILMA ANTLAŞMASI 1999 AMSTERDAM ANTLAŞMASI 2003 NICE ANTLAŞMASI (10 ÜYENİN KATILIM ANT.)

5 İkincil Mevzuat Tüzük (Yönetmelik) Direktif (Yönerge) Karar Görüş

6 İkincil Mevzuat TÜZÜKLER
Roma Antlaşması’nın 189. maddesi uyarınca, Konsey ve Komisyon görevlerini yerine getirmek için ve Antlaşma’da öngörülen koşullarla, tüzükler ve direktifler çıkartır, kararlar alır, tavsiyelerde bulunur ve görüşler bildirir. 189. maddede Maastricht Antlaşması ile yapılan değişiklik uyarınca, bu düzenlemeler, Konsey ve Komisyonun yanısıra Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile ortaklaşa gerçekleşebilecektir.

7 İkincil Mevzuat TÜZÜKLER
Tüzükler, herhangi bir transformasyon işlemine gerek kalmaksızın üye ülkelerin tamamında doğrudan uygulanır. Üye ülke vatandaşları nezdinde hak ve yükümlülükler doğurmak için ulusal makamların herhangi bir düzenleme yapmaları gerekmez. Tüzükler, üye ülke vatandaşlarına, ulusal yasalarda olduğu gibi doğrudan hak ve yükümlülükler getirir.

8 İkincil Mevzuat DİREKTİF/YÖNERGELER
Direktifler, tüm üye ülkelerle veya tek bir üye ülkeyle ilgili olabilir. Tüzüklerden farklı olarak, direktifler iç hukuka uyarlanmak suretiyle uygulamaya girer.

9 İkincil Mevzuat KARARLAR
Kararlar, bir üye ülkeyi, bir firmayı ya da kişileri muhatap alabilir. Karar kime yönelmişse onun açısından bağlayıcı nitelik taşır.

10 İkincil Mevzuat KARAR TÜRLERİ
Topluluk Kararları Konsey veya Komisyon tarafından alınan kararlardır. İcra hükümleri vardır. Topluluk kararlarının gerekçeleri bunları uygulamak zorunda kalan ülke ve kuruma yazılı olarak bildirilir.

11 İkincil Mevzuat KARAR TÜRLERİ
Avrupa Parlamentosu Kararları Bazı kararlar öneri şeklinde, bazıları ise Konsey veya Komisyon’a tavsiye şeklinde olur. Avrupa Parlamentosu Başkanı, Parlamento’nun onayladığı metni, Parlamento önerisi olarak Konsey veya Komisyon’a iletir. Yetkili Komisyonların incelemeleri sonrasında bir rapor hazırlanır ve onaylanır. Kabul edilen kararlar Resmi Gazete’nin C serisinde yayımlanır.

12 Gerekçeli Kararlar İkincil Mevzuat KARAR TÜRLERİ
AKÇT Anlaşması’nın 88 nci maddesinde öngörülmüş olan ve Komisyon tarafından üye ülkelerin eksiklikleri durumunda alınan kararlardır. AET ile EURATOM Antlaşmaları’nda öngörülen gerekçeli görüşlere benzer niteliktedir. Ancak, icra hükmü daha fazladır. Üye ülkeler, Adalet Divanı’na başvurarak gerekçeli kararlara karşı gelebilirler. Fakat başvuruların reddedilmesi halinde gerekçeli karara uyulması zorunludur.

13 İkincil Mevzuat GÖRÜŞLER
Görüş, üye ülkelere bazı durumlarda da Topluluk vatandaşlarına, herhangi bir konuda özel bir tutum benimsenmesini önerir ya da Topluluk görüşünü iletir. Görüşler, herhangi bir yükümlülük ya da bağlayıcılık içermez. Görüş, Topluluk organları tarafından bir karar alınmadan önce verilir. Uygulamaya konulup konulmaması ve ne şekilde uygulanacağı üye ülkelerin seçimine bırakılmıştır.


"AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları