Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAİ MÜLKİYET HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
HALİS KARA TUR 102

2 MARKA Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

3 Tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır.
Tescil işlemleri ortalama ay sürmektedir. Marka tescili 10 yıl süreyle korunmakta olup bu sürenin sonunda 10’ar yıllık periyotlarla yenilenebilmektedir. Marka başkasına devredilebilir. Marka kullanım hakkı lisans olarak verilebilir. İşlemler başvuru sahibinin kendisi veya TPE Vekilleri aracılığıyla yürütülebilir. Marka yurtdışında kullanılacak ise o ülkede de başvurusunun dosyalanması gerekir. Marka hakkının ihlali halinde dava yoluyla ihlalin durdurulması talep edilebilir. Tescilli markalar için “registered” işareti kullanılır.

4

5

6 Türkiye’de tescil için müracaat edilmiş ilginç markalar
“Köfte, yiyecek ve içecek hizmetleri vs.” için tescili alınan marka. “İç ve Dış giysiler, yorganlar, danteller, peruklar vb.” için tescili alınan marka “cenaze hizmetleri” için tescili alınan marka

7 Marka Olarak Tescil Edilemezler
Devletlere ait arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerini içeren işaretler Kamuyu ilgilendiren tarihi, kültürel değerler bakımından halka mâl olmuş kişi adları, işaretler (Atatürk, Mevlana) Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalarla, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler (Adidas) Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler, (Hz. Muhammed) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler (terör örgütü) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler, (Doktor, para, LCD) Mal veya hizmetler için cins, çeşit, vasıf, kalite, amaç, değer, miktar, coğrafi kaynak gösteren veya diğer karakteristik özelliklerini belirten işaretler, (Takılar için ALTIN markası, tatlılar için BAKLAVA)

8 Tanınmış Marka Tanınmış markalar, yüksek bilinirlik seviyesine sahip markalardır. Tanınmış marka statüsü almak için TPE’ye tanınmışlığı kanıtlayan belgeler ile başvuru yapılır. Kabul edildiğinde markaya tanınmış marka statüsü verilir ve sicilde “özel” koduyla gösterilir. Kriterler; Markanın üzerinde kullanıldığı mal/hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı Markaya ilişkin promosyon çalışmaları (Promosyonun süresi, harcanan para, yayıldığı coğrafi alan vs) Markanın tanıtım faaliyetleri (gazete, dergi, fuarlarda teşhiri vs ) Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırması Markanın üçüncü kişilerce taklit edilip edilmediği gibi.

9 DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI
Marka Ülke ABD ABD ABD ABD ABD ABD

10

11 ENDÜSTRİYEL TASARIM Bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür. Başvuru siyah beyaz görsel ile dosyalanabilir. Başvuru teknik resim görseli ile dosyalanabilir. Başvuru renkli görsel ile dosyalanabilir.

12 Tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır.
Tescil işlemleri ortalama ay sürmektedir. Tasarım tescili 5 yıl süreyle korunmakta olup bu sürenin sonunda 5’er yıllık periyotlarla 25 yıla kadar yenilenebilmektedir. Tasarım hakkı başkasına devredilebilir. Tasarım kullanım hakkı lisans olarak verilebilir. İşlemler başvuru sahibinin kendisi veya TPE Vekilleri aracılığıyla yürütülebilir. Tasarım yurtdışında kullanılacak ise o ülkede de başvurusunun dosyalanması gerekir. Tasarım hakkının ihlali halinde dava yoluyla ihlalin durdurulması talep edilebilir.

13 Tescil edilebilme kriteri
Bir tasarımın Türk Patent Enstitüsü tarafından korunabilmesi yani yapılan başvurunun kabulü ancak iki önemli kriterin sağlanması ile mümkündür. * YENİLİK: Bu kavram ile başvuruya konu tasarımın aynısının veya ayırtedilemeyecek kadar benzerinin başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması kastedilmektedir. * AYIRTEDİCİLİK : Bu kavram ile tescile konu tasarım ile herhangi bir tasarımın yarattığı izlenimler arasında belirgin bir farklılık olması gerektiği kastedilmektedir. Bu kriterlerden birinin sağlanmadığına dair başvuruya itiraz edilmesi ve belgelerle kanıtlanması halinde başvuru reddedilir. Tescil belgesi alındıktan sonra tescilin bu kriterlerden birini sağlanmadığına dair dava açılması ve belgelerle kanıtlanması halinde tescil hükümsüz kalır.

14 Tescile konu tasarımlar

15

16 Patentin en kısa tanımı BULUŞ BELGESİ’dir.
BULUŞ iki yolla korunur. FAYDALI MODEL belgesi 10 yıl süre ile hak sağlar, yenilemesi yoktur. Koruma süresinden sonra kamuya malolur. PATENT belgesi 20 yıl süreyle hak sağlar, yenilemesi yoktur.

17 Patent Verilebilirlik Kriterleri
Dünya’da yenilik Tekniğin bilinen durumunun aşılması (Buluş Basamağı - Inventive Step) Sanayiye uygulanabilirlik FAYDALI MODEL Dünya’da yenilik Sanayiye uygulanabilirlik

18 Patent Koruması TEKEL İŞLEVİ BİLGİ İŞLEVİ
Buluş sahibine, buluşunu açıklaması karşılığında 20 yıl süre ile tekel hakkı tanınır. Bu hak buluş yapmayı özendirir. Patent sahibinin açıkladığı bilgiler yayınlanır. İlgili herkes bu bilgilere ulaşır. Yeni buluşların yapılmasında yararlanır.

19 Buluş başvurusunun içeriği
TARİFNAME Buluş başlığı Buluşun teknik alanı Tekniğin bilinen durumu Buluşun amacı Buluşun tanımı Teknik resimlerin tanımı Buluşun ayrıntılı açıklaması Teknik resim referans listesi İSTEMLER Patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlanır. ÖZET Buluşun temel özellikleri kısaca ifade edilir. TEKNİK RESİM Buluşun tarifnamede açıklanması teknik resim gerektiriyorsa kullanılmaktadır. Teknik resimler olarak ürünün fotoğrafları verilemez

20

21 COĞRAFİ İŞARET Coğrafî işaretler, bir ürünün belli bir yöre, alan veya bölgeye aidiyetini, bir başka ifadeyle ürünün coğrafî kaynağını gösteren işaretlerdir. Türkiye’de bazı ürünleriyle ünlü olan coğrafi bölgeler ya da iller vardır. Bu başvurular genellikle o bölgenin Ticaret ve Sanayi Odaları, Dernekleri, Vakıfları gibi kuruluşlar tarafından dosyalanmaktadır. Coğrafi işaretlerin tescili, marka tescilinin sağladığı hakların aynını sağlamakta ve bu tescil, uluslararası sözleşmelerle öngörülen yollarla yabancı ülkelerde de Mümkün olmaktadır.

22 Tescilli Coğrafi işaretlerden bazıları
Malatya Kayısısı Gemlik Atı Ödemiş Patatesi Kütahya Çinisi Devrek Bastonu Isparta Halısı

23

24 ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI
Entegre Devre, elektronik bir işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü” şeklinde tanımlar. ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI ise, “entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi” olarak açıklanır. Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunması ile ilgili kanun, patent ve markaya ilişkin düzenlemelerden daha geç gerçekleşmiştir. Özellikle elektrik, elektronik ve makine sektörleri için önem taşıyan “Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun” Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe girdi. Entegre devre topografyalarında tescil 10 yıl için bir koruma sağlamakta, hak sahibi, bu süre boyunca kendisinin izni olmadan üçüncü şahıslarca yapılan fiilleri önlemede yetkili bulunmaktadır.

25 Tescile konu entegre devreler

26 TEŞEKKÜRLER…


"SINAİ MÜLKİYET HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları