Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB 7. ÇP ve Fikri Mülkiyet Hakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB 7. ÇP ve Fikri Mülkiyet Hakları"— Sunum transkripti:

1 AB 7. ÇP ve Fikri Mülkiyet Hakları
Nebilay Erdoğan 3 Mart 2010

2 Kapsam Fikri Mülkiyet: Genel Bilgi 7.ÇP’de Fikri Mülkiyet:Genel Bilgi
Foreground Backgorund Erişim Hakları

3 Fikri Mülkiyet Hakları Nedir? (1)
1. ‘Fikri mülkiyet’, ‘Fikri ve sinai mülkiyet’, ‘Fikri, sinai ve ticari mülkiyet’ kavramlarının anlamı ve kapsamı aynıdır.Bu kavramlar, Bilgisayar Programları ve Veri Tabanlarını da içeren fikir ve sanat eserleri üzerindeki telif haklarını Patentleri Markaları Faydalı Modelleri Tasarımları Coğrafi Adlar ile İşaretleri Çipleri ve dijital iletişimleri içermektedir.

4 Fikri Mülkiyet Hakları Nedir? (2)
2. Fikri mülkiyetin konusu bir fikri üründür. 3. Türk Hukukunda Fikri Mülkiyet mevzuatı, fikri ürünün konusuna göre düzenlenmiştir. Ör: fikri ürün bir buluş ise, bu buluş üzerinde kurulacak “fikri mülkiyet hakkı (patent), Patent mevzuatında düzenlenmiştir. Sanatsal eser ise fikir ve sanat eserleri mevzuatı vb. 4. Markalar ve ticaret ünvanları, işletme adları ve işaretlerin fikri ürün niteliği yoktur.Ayırt edici nitelikleri vardır.

5 7.ÇP’de Fikri Mülkiyet (1)
En önemli bilgi kaynağı: 2. Bu web sayfası incelendiğinde, 7.ÇP’de fikri mülkiyet kurallarının belirlenmesinde en önemli dökümanların 1906/2006 sayılı Konsey Tüzüğü (Rules for Participation) Standart Proje Sözleşmesi (GA) da yer alan IPR hükümleri (GA-KISIM C-BÖLÜM 1-2, Madde:26-34) ve bu hükümleri açıklayan “Fikri Mülkiyet Hakları” rehberi olduğu görülmektedir. 3.Ayrıca her sektör açısından daha detaylı fikri mülkiyet kurallarının yer aldığı raporlar, dökümanlara da erişmek mümkün.

6 7.ÇP’de Fikri Mülkiyet (2)
Önemli kavramlar Foreground(Edinilen Bilgi) Background (Sahip olunan bilgi) Access rights (Erişim hakları) Not: Burada belirtilen kurallar Collaborative Projeler için geçerli olan kurallardır. ERC,Marie-Curie ve Özel Gruplar Yararına eylemlerle ilgili projelerdeki fikri mülkiyet kuralları çok küçük farklılıklarla, genel kurallarla uyumludur.

7 Foreground (1) Foreground: Proje sonucunda elde edilen korunsun ya da korunmasın ortaya çıkan bilgi, materyal ve fikri mülkiyet haklarıdır. 2. Kural: Bilgiyi yaratan onun sahibidir. Fakat, proje ortaklarının ortak çalışması sonucunda elde edilen bilgiye, bütün ortaklar müştereken sahiptir. Bu nedenle, ortaklar konsorsiyum anlaşmasına ilave etmek ya da ayrı bir sözleşme yapmak suretiyle, proje sonucunda elde edilecek bilginin nasıl ve nerede korunacağı, bu bilgiye erişim hakkı, üründen elde edilecek gelirin nasıl paylaşılacağı vb. hususları önceden düzenlemelidir. Standart bir konsorsiyum anlaşması modeli yok, fakat sayfasında bazı örnek modeller var.

8 Foreground (2) 4. Foreground korunmalıdır, fikri mülkiyet yoluyla koruma zorunlu değildir, yayınlar yapma ya da kamusal alana bilginin açılması yolları da tercih edilebilir. 5.Ticarileşebilecek ve sanayiye yönelik bilgi uygun yöntemlerle korunmalı, korunmayacaksa, bilgi dolaşıma girmeden önce Komisyon bilgilendirilmelidir. Komisyon, bu korumayı kendisi yapabilir. 6. Foreground daha ileri araştırmalar için kullanılmalı ve yayılmalıdır. Kullanma, bilgiye sahip olanın söz konusu bilgiyi kendi faaliyetleri doğrultusunda kullanması gibi doğrudan olabileceği gibi, 3. kişilere lisans vermek yoluyla dolaylı da olabilir. 7. Yukarıdaki tüm hususlar konsorsiyum anlaşmasında ya da ayrı bir sözleşmede karara bağlanmalıdır.

9 Background (1) 1. Ortağın proje sözleşmesi öncesinde sahip olduğu bilgi ve fikri mülkiyet haklarıdır. 2. Proje başlamadan önce korunması amacıyla başvurusu yapılan fikir mülkiyet projeye dahil edilir. 3. Projeye hangi background’un getirildiğinin belirlenmesinde iki yöntem vardır. Background’un bazı elementlerinin ya da boyutlarının erişim hakkı dışında tutulması: Erişimin engellendiği durumlarda, bunun gerekçesi açıklanmalıdır. Projede kullanılacak background’un liste halinde belirtilmesi: Riskli bir yöntem. Proje için önemli bazı background çeşitli nedenlerle liste dışı kalabilir ve bu durum, projenin Technical Annex II kısmının yeniden müzakere edilmesine neden olabilir.

10 Erişim hakları 1. Projenin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için diğer bir ortağın sahip olduğu kaynak, know-how (yazılım, patent hakkı, çalışma metotları vs) ve bilgiye lisans yoluyla ya da kullanım hakkı elde etmek suretiyle erişmek anlamına gelir. 2. Foreground ve background’a erişimin neden gerekli olduğu kanıtlanmalı ve erişim hakkı yazılı bir şekilde ortaktan talep edilmelidir. Foreground’a erişim, projenin yürütülmesi için gerekiyorsa gayri maddi hak bedelinden (royalty) muaf, kullanım amaçlı erişim talep ediliyorsa uygun bir bedel karşılığında bilgiye ulaşılır. Backgorund’a erişim ,projenin yürütülmesi için gerekiyorsa aksi sözleşmede belirtilmediği sürece gayri maddi hak bedelinden (royalty) muaf, kullanım amaçlı erişim talep ediliyorsa uygun bir bedel karşılığında.

11 Erişim Hakları-2 5. Kural:Foreground ve backgorund’a erişim hakkı alt-lisans vermek hakkını içermez. Aksi sözleşmede kararlaştırılabilir. 6.Sadece tek bir ortağa ya da üçüncü kişiye inhisari lisans (tam-exclusive licence) verilebilir,ancak; diğer ortakların yazılı olarak erişim haklarından feragat ettiklerini bildirmeleri gerekir. 7. Feragat edilmediği durumlarda yine de tam lisans verilebilir,ancak; diğer ortakların bilgiye erişim hakkı saklı kalır (quasi-exclusive-licence)

12 TEŞEKKÜRLER Soru ve önerileriniz için;


"AB 7. ÇP ve Fikri Mülkiyet Hakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları