Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansman Kaynaklarına Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansman Kaynaklarına Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü"— Sunum transkripti:

1 Finansman Kaynaklarına Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü
Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü

2 SeedQube SeedQube, start-up girişimcilere özel olarak dizayn edilmiş butik bir inkübasyon merkezidir. Tüm girişimciler için esnek ve terzi usulü yaklaşım sergiler. Başvuru süreci kolay ve anlaşılır. SeedQube hızlı karar alır ve alınan kararları hızlıca uygulamaya geçirir. Hızlı kararlar vermek ve doğru yatırımları hayata geçirmek bizim için çok önemlidir.

3 Değerlendirme Süreci

4 Değerlendirme Süreci

5 Ana Hizmet Alanlarımız
SeedQube Ana Hizmet Alanlarımız Projelendirme Altyapı ve operasyon Mentorlük Finans kaynaklarına erişim

6 Alternatif Finansman Kaynakları
Alternatif Finansman Teknikleri Faktoring KGF KOBİ A.Ş. Proje Finansmanı ve Yatırım Kredileri Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası GİP Kosgeb Desteği Doğrudan Yabancı Sermaye ve Türkiye Uygulamaları Stratejik Ortaklıklar ve Finansal Ortaklıklar

7 Alternatif Finansman Kaynakları
Faktoring Nedir? Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür.

8 Alternatif Finansman Kaynakları
Faktoringin Avantajları Vadeli alacakların vadesini beklemek zorunda kalmazlar. Alıcılara vade imkanı sağlayarak rekabeti artırabilir. Bilançonun aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar. İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı azalır. Banka kredi limitleri kullanılmadan finansman sağlanır. Yapılan istihbaratla alıcıların mali durumları öğrenilir. Açık hesaplarda çek veya senet yaratılmadan da finansman sağlanması imkanı vardır.

9 Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Nedir? KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.

10 Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Ortakları TOBB KOSGEB TOSYÖV Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Özel ve Devlet Bankaları

11 Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Kimler Yararlanabilir? Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler. Nasıl Başvurulur? KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde bize iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

12 Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Maliyet Nedir? Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır. Kefalet Limiti Ne kadardır? Bir KOBİ için kefalet üst limiti TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti TL'dir.

13 Alternatif Finansman Kaynakları
KGF Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir. KGF, Bankalar ve Finansal Kiralama Şirketleri ile çalışmaktadır.

14 Alternatif Finansman Kaynakları
Kobi A.Ş. Nedir? KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketlere sermaye desteği sağlayarak ortak olmaktadır. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelerin sermaye ihtiyacına göre başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu bir şirketi olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Doları yatırım yapmaktadır.

15 Alternatif Finansman Kaynakları
Kobi A.Ş. Ortaklığı

16 Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı Proje finansmanı, projenin hayata geçebilmesi için gereken fon kaynaklarının bulunması sürecidir. Kamu ve Özel sektörde süreç farklılıkları bulunmaktadır.

17 Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı Bilanço yapılarını bozmadan mevcut yatırımları büyütme ve farklı alanlarda yatırım imkanı sunar. Ekonomik olarak ayrıştırılabilen projelerdir. Şirketin değil projenin varlıkları teminat alınır. Projenin yaratacağı nakit akışı temlik alınır. Kredi değerliliğinde projenin yarattığı nakit akışı esas alınır. Şirketin genel kredi ihtiyacı değil, projenin kredi ihtiyacına odaklanılır. Geri dönüş, proje fiziki bitimine kadar ya da kredi bitimine kadar sürebilir.

18 Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı Elektrik Üretim Santralleri Doğalgaz Dağıtım Projeleri Gayrimenkul Geliştirme Projeleri (AVM Projeleri) Lojistik, Ulaşım (Liman ve Havaalanı Projeleri) Çevre ve Enerji Verimliliğine Yönelik Projeler. Altyapı Yatırımları Madencilik Telekomünikasyon Petrokimya Turizm ve Otel Yatırımları Üretim

19 Alternatif Finansman Kaynakları
Proje Finansmanı Başvuru ve ön değerlendirme İstihbarat Teknik değerlendirme (teknik etüt, teknolojik inceleme, fizibilite, kapasite) Yatırım tutarının hesaplanması (sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin hesaplanması) Ekonomik değerlendirme (ürün özellikleri, Talep-Arz koşulları) Mali değerlendirme (Tüm Değerlemelerin Karması)

20 Alternatif Finansman Kaynakları
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası IMKB Piyasaları dört ana grupta teşkilatlanmıştır: Hisse Senetleri Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası

21 Alternatif Finansman Kaynakları
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası Nedir? Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasadır.

22 Alternatif Finansman Kaynakları
Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası GİB’in Firmalara Sağladığı Fayda ve Avantajlar Finansman kaynağı Fiyat oluşumu ve likidite sağlama Çıkış alternatifi sunma Tanınılırlık ve kredibilite sağlama Kurumsallaşma

23 Alternatif Finansman Kaynakları
SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında,  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” oluşturulmuştur. KOSGEB, “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile üst limiti toplam TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlayacaktır.

24 Alternatif Finansman Kaynakları
Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL)     Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)  60.000  75 Bağımsız denetim hizmeti bedeli  20.000 SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı  10.000  100 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

25 Alternatif Finansman Kaynakları
Doğrudan Yabancı Sermaye ve Uygulamaları Doğrudan yabancı sermaye yatırımları firmaların durumlarına göre finansal veya stratejik ortaklık şeklinde gerçekleşebilir. Finansal ve stratejik ortaklık, şirket sermayesinin bir kısmının, yatırımcıya satılması ile şirkete veya ortaklarına nakit girişi sağlayan finansman yöntemidir. Ortak alınan kurum aynı faaliyet kolunda ise stratejik ortaklık, finans kurumu veya VC ise finansal ortaklık olarak tanımlanabilir.

26 Teşekkürler… Koray İNAN Finansal Hizmetler Koordinatörü
KAF / Etkin Proje İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.


"Finansman Kaynaklarına Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları