Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Tarafından Finanse Edilen Hibe Programı Temel Eğitim Toplantısı KOBİ Gelişimi Ürün ve Hizmetlerin Modernizasyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Tarafından Finanse Edilen Hibe Programı Temel Eğitim Toplantısı KOBİ Gelişimi Ürün ve Hizmetlerin Modernizasyonu."— Sunum transkripti:

1 AB Tarafından Finanse Edilen Hibe Programı Temel Eğitim Toplantısı KOBİ Gelişimi Ürün ve Hizmetlerin Modernizasyonu

2 Teklif Çağrısının (TÇ) Genel Amacı KTt’deki küçük, orta ve büyük işletmelerin rekabetçiliğini güçlendirmek ve yerel ekonomiyi iş pazarını geliştirmek ve doğal kaynakları korumak için bir araç olarak farklılaştırmak. Yeşil Hat (YH) boyunca ticareti destekleyen çift toplumlu projeler özellikle kabul edilecektir.

3 TÇ’nin Spesifik Amaçları  İş mükemmeliyeti, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ayrıca kalite yöneyim standartları konularında teşvik ederek Kıbrıs Türk KOBİ'lerinin ürün ve hizmetlerini modernize etmek  Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji (EVYE),  Çevrenin Korunması,  Bilgi Teknolojileri

4 Teklife Çağrı İki Önlem İçermektedir  Önlem A: Kalite ve çevre standartlarının tanıtımı (ISO EN 9000 ve 14000 serileri), enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla KOBİ’lerin üretim süreçlerini modernize etmek.  Önlem B: KOBİ’lerin hizmetlerini kalite standartları ve bilgi teknolojilerinin tanıtılması ile modernize etmek.

5 TÇ için Ayrılan AB Bütçesi İşbu Teklif Çağrısı için tahsis edilen AB bütçesi 5 milyon Avro’dur.

6 Lot Başına Ayrılan Fon Tahsisatı:  Önlem A için iki Lot halinde 2,8 milyon Avro tahsis edilecektir.  Lot A.1, 2,6 milyon Avrodan oluşmaktadır ve kurulu işletmelere ayrılmıştır.  Lot A.2 ise 200,000 Avro’dan oluşur ve yeni başlayanlara ayrılmıştır.  Önlem B için iki Lot halinde 2,2 milyon Avro tahsis edilecektir.  Lot B.1, 2 milyon Avrodan oluşmaktadır ve kurulu işletmelere ayrılmıştır.  Lot B.2 ise 200,000 Avro’dan oluşur ve yeni başlayanlara ayrılmıştır.

7 AB Hibelerinin Boyutu ve AB’nin Katkısı*  Önlem A (Üretim Süreçleri):  Lot A1: Kurulu işletmeler:  Minimum miktar: 80,000 Avro,  Maximum miktar: 300,000 Avro  Lot A.1 için  Minimum yüzde: Aksiyonun tahmini toplam uygun maliyetlerinin %50’si.  Maximum yüzde: Aksiyonun toplam uygun maliyetlerinin %75’i. *Aradaki fark başvuru sahibi veya ortağın veya AB dışındaki üçüncü bir tarafın katkısı ile finanse edilmelidir.

8 AB Hibelerinin Boyutu ve AB’nin Katkısı  Lot A2: Yeni başlayanlar:  Minimum miktar: 10,000 Avro;  Maximum miktar: 20,000 Avro.  Lot A.2 için  Minimum yüzde: Aksiyonun tahmini toplam uygun maliyetlerinin %50’si.  Maximum yüzde: Aksiyonun toplam uygun maliyetlerinin %85’i.

9 AB Hibelerinin Boyutu ve AB’nin Katkısı  Önlem B (HİZMETLER):  Lot B1: Kurulu işletmeler:  Minimum miktar: 50,000 Avro,  Maximum miktar: 75,000 Avro  Lot B.1 için  Minimum yüzde: Aksiyonun tahmini toplam uygun maliyetlerinin %50’si.  Maximum yüzde: Aksiyonun toplam uygun maliyetlerinin %75’i.

10 AB Hibelerinin Boyutu ve AB’nin Katkısı  Lot B2: Yeni başlayanlar:  Minimum miktar:10,000 Avro;  Maximum miktar: 20,000 Avro.  Lot B2 için  Minimum yüzde: Aksiyonun tahmini toplam uygun maliyetlerinin %50’si.  Maximum percentage: Aksiyonun toplam uygun maliyetlerinin %85’i.

11 Uygunluk Kriterleri: Kimler Başvuruda Bulunabilir? Başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen kriterlere uyması gerekmektedir:  Tüzel kişi olmak,  AB “Küçük, Orta ve Büyük İşletme” tanımına uymak:  250’den az çalışana sahip olmak  ve 50 milyon Avro’yu aşmayan bir yıllık ciroya, VEYA  43 milyon Avro’yu aşmayan yıllık bilanço toplamına sahip olmak

12 Uygunluk Kriterleri: Kimler Başvuruda Bulunabilir?  Ortakları ile birlikte aksiyonun hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı,  Kıbrıs’ın kuzey kesiminde kurulmuş olmalı:  Kuruluş yerinin kanıtı olarak: Resmi Kabz ve Mukkayitlik Dairesi’nden Şirket Kayıt Belgesi veya Bağlı olunan yerel otoriteden İşletme İzin Belgesi alınmalıdır.

13 Kimlerin Başvurusu Kabul Edilemeyebilir?  yasal temsilcileri kamu kurumunda çalışan başvuru sahipleri  AB dışı aksiyonlar için sözleşme prosedürleri hakkında Pratik Rehber’in 2.3.3. bölümünde listelenen durumlardan birinde olan potansiyel başvuru sahipleri teklif çağrılarına katılamaz veya hibe alamaz.

14 Ortakların Uygunluğu Başvuru sahipleri bireysel olarak veya ortak kurumlar ile ortaklık içinde başvurabilirler. Ortaklıklar teşvik edilir. Ortaklar:  Başvuru sahibi ile aynı ugunluk kriterlerini karşılamak zorundadırlar (Madde D dışında) ve “Ortaklık Beyannamesi”ni imzalamalıdırlar.  Projenin tasarım ve uygulanmasına katılırlar ve maliyetleri Başvuru Sahibi ile aynı şekilde uygun olmalıdır.

15 İştirakçiler de katılabilir Diğer kurumlar da bu aksiyonda bulunabilir. İştirakçiler:  Uygunluk kriterlerini karşılamayan diğer kurumlardır  Projede aktif bir rol oynarlar fakat hibeden günlük masraflar veya seyahat masrafları dışında fon almazlar  Hibe Başvuru Formunda “Projeye Katılan Başvuru Sahibinin İştirakçisi” olarak belirtilmelidir. Yükleniciler  Ne ortak ne de iştirakçi değildirler,  Standart hibe sözleşmesinin Ek IV’ünde belirtilen ihale koşullarına tabidirler.

16 Projelerin Süresi Projenin (faaliyetlerin) süresi 24 ayı aşamaz

17 Önlem A’nın İçeriği ve Kuralları Kalite ve çevre standartlarının tanıtımı ve enerji verimliliği ile KOBİ’lerin üretim süreçlerini modernize etmek

18 Uygun Sektör(ler) Özellikle iki toplumlu aktiviteler ve Yeşil Hat üzerinden ticaret yapmak üzere üretimin geliştirilmesi

19 Önlem A’nın Hedefleri AŞAĞIDAKİLER GİBİ, fakat onlarla sınırlı olmayan, KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler uygundur:  İstihdam yaratan (Genel Koşullara bakınız)  Enerji tüketimini azaltan  Enerji verimliliği önlemlerinin benimsenmesi, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve kullanımı  Çevresel önlemlerin getirilmesi ve ISO EN 14000 standartlar serisi ile uyumlu olarak çevre yönetimi uygulamalarının benimsenmesi

20 Önlem A’nın Hedefleri  ISO EN 9000 standartlar serileri ve CE işaretleri ile uyumlu olarak kalite yönetim sistemlerinin getirilmesi ve iyileştirilmesi  Risk değerlendirmenin geliştirilmesi, pazarlama/ambalajlama/ihracat stratejilerinin, insan kaynaklarının (İK) ve maliyet yönetimi planlarının iyileştirilmesi yoluyla işletmelerin ve ürün kalitesinin yükseltilmesi  Gida/ürün güvenliği ve/veya ürünün pazarının kalitesine uyması için işletmenin geliştirilmesi

21 Faaliyet Türleri Önlem A’nın amaçları ile uyumlu tüm faaliyetler uygundur, ör:  modern makine ve ekipmanların, üretim hatlarının, aletlerin ve ölçüm araçlarının satın alınması  Yukarıdaki madde 1 altında satın alınan ekipmanların montajı/yerleştirilmesine yönelik altyapı işleri,  Hizmetlerin satın alınması SADECE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN madde 1 ve 3 (10,000 Avro’ya kadar) geçerli olacaktır

22 Önlem B’nin İçeriği ve Kuralları KOBİ Hizmetlerininin Kalite Standartları Ve Bilgi Teknolojileri Yoluyla Modernize Edilmesi

23 Uygun Sektör(ler) Özellikle iki toplumlu faaliyetler ve Yeşil Hat üzerinden ticaret için hizmetlerin geliştirilmesi.

24 Önlem B’nin Hedefleri AŞAĞIDAKİLER GİBİ, fakat onlarla sınırlı olmayan, KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler uygundur:  İstihdam yaratan (Genel Koşullara Bakınız)  Teknoloji Standartlarının İyileştirilmesi  Yenilikçi işletmelerin kurulması için ARGE’nin benimsenmesi ve kullanımı  Yeni hizmetlerin tanıtılması ve pazarlanması  Turistik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin artırılması

25 Önlem B’nin Hedefleri  TKY uygulamalarının ve standartlarının (ör. ISO 9001) getirilmesi yoluyla hizmet kalitesinin artırılması  Risk değerlendirmenin geliştirilmesi, pazarlama/ambalajlama/ihracat stratejilerinin, insan kaynaklarının (İK) ve maliyet yönetimi planlarının iyileştirilmesi yoluyla işletmenin geliştirilmesi

26 Faaliyet Türleri Önlem B’nin amaçları ile uyumlu tüm faaliyetler uygundur, ör:  Yeni ürünlerin oluşturulması veya uygulamaların/yeni başlayanların geliştirilmesi için eekipmanların satın alınması  Yukarıdaki madde 1 altında satın alınan ekipmanlara yönelik altyapı işleri  Hizmetlerin satın alınması SADECE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN madde 1 ve 3 (10,000 Avro’ya kadar) geçerli olacaktır

27 Uygun Olmayan Faaliyetler  Sadece veya temel olarak workshop, seminer, konferans veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar ile ilgili faaliyetler;  Sadece veya temel olarak çalışmalar veya eğitim programları için bireysel burslar ile ilgili faaliyetler;  Başka bir kurum tarafından halihazırda kısmen veya tamamen finanse edilmiş olan faaliyetler;  Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce gerçekleşmiş olan faaliyetlerin masrafları;  İkinci el makine veya ekipman alımı ile ilgili faaliyetler.

28 Uygun Maliyetler  KDV de dahil olmak üzere vergiler Yararlanıcının onları tekrar talep edememesi halinde uygun maliyetler olarak kabul edilecektir.  İhtiyat akçesi (Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı yetkilendirmesi ile uygun maliyetlerin %5’ni aşmayacak şekilde kullanılabilir).  Genel masraflar  Aynı katkılar uygun maliyet olarak kullanılamaz.

29 Uygun Olmayan Maliyetler  Borçlar ve borç hizmet ücretleri  Kayıplar veya gelecekteki potansiyel borçlar;  Faiz borçları;  Yararlanıcı tarafından beyan edilen ve başka bir faaliyet veya iş programı tarafından karşılanan maliyetler ;  Arazi veya bina alımları ;  Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet haklarına saygı duymaksızın yapılan renovasyon/yenilemeler ;  Kur değişiminden kaynaklanan kayıplar;  Üçüncü kişilere verilen krediler ;  Sözleşmenin imzalanmasından önce ortaya çıkan maliyetler.

30 Nasıl Başvuru Yapılır: Takip Edilecek Prosedürler İki Aşamalı Prosedür (Sınırlı TÇ):  Kavram Belgesi (14 Eylül 2012 tarihine kadar)  Tam Başvuru-Önceden Seçilmiş Kavram Belgeleri (sadece şartlı seçilmiş başvurular için 05 Kasım 2012 tarihine kadar)

31 Nasıl Başvuru Yapılır: PADOR’a Kayıt Olmak Bu Teklife Çağrısı için şartlı şeçilen işletmeler PADOR’a kayıtlı olmak zorundadır. PADOR-Potansiyel Başvuru Sahiplerin Online Kaydı http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pa dor/index_en.htm

32 Nasıl Başvuru Yapılır: PADOR’a Kayıt Olmak  Başvuru sahipleri ve (varsa) ortkak(ları) teklifin basılı versiyonunda EuropeAid ID (EID) numarasını belirtmek zorundadır.  Bu EID numarasını almak için kurumunuz PADOR zorunlu verilerini (her ekrandaki turuncu ile yazılı alanlar) ve ilgili belgeleri tescil ettirmeli, kaydetmeli ve "imzalamalıdır”.  PADOR ile ilgili Presentasyon

33 Nasıl Başvuru Yapılır? SUNULMASI GEREKEN BELGELER:  Kavram Belgesi  Kavram Belgesi için Kontrol Listesi – Tam B aşvuru Formunun A Kısmının II. bölümü  Kavram Belgesi için Başvuru Sahibinin Beyanı - Tam B aşvuru Formunun A Kısmının III. bölümü

34 Destekleyici Belgeler  Resmi Kabz ve Mukkayitlik Dairesi’nden Şirket Kayıt Belgesinin kopyası  Bağlı olunan yerel otoriteden İşletme İzin Belgesinin kopyası.  Bütçe  Kavram Belgesinde, başvuru sahiplerinden sadece tahmini bütçeyi belirtmeleri istenmektedir.  Detaylı bütçe Tam Başvuru yapılacağı zaman talep edilecektir ve ilk aşamada belirtilen tahmini bütçe ile uyumlu olmalıdır (%20 oranından fazla sapamaz)

35 Nasıl Başvuru Yapılır?  Başvuru sahipleri İngilizce başvuru yapabilir  İlk Aşamada, sadece Kavram Belgesi sunulmalıdır  İlk Aşamada, başvuru sahipleri Sözleşme Makamından talep edecekleri tahmini katkı miktarını belirtmelidir.  Kavram Belgesi bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. El ile yazılmış Kavram Belgeleri kabul edilmeyecektir.

36 Nasıl Başvuru Yapılır?  Kavram Belgesi, Kavram Belgesi için Kontrol Listesi ve ve Kavram Belgesi için Başvuru Sahibinin Beyanı ile birlikte her biri ciltli ve A4 boyutunda 1 orijinal ve iki kopya halinde sunulmalıdır.  Kavram Belgesi ayrıca elektronik formatta (CD) da sunulmalıdır.  Her bir önlem için sadece bir başvuru yapılmalıdır  Bir Başvuru Sahibi hem Önlem A hem Önlem B için başvuru yapabilir. Ancak, her başvuru ayrı olarak yollanmalıdır.  Başvuru sahibi aynı zamanda başka bir başvuruda ortak olamaz. Ortaklar birden fazla başvuruya katılamaz.

37 Kavram Belgeleri aşağıdaki adrese ofis çalışma saatleri içerisinde 09:00-18:00 iadeli taahhütlü posta, özel kurye hizmeti veya elden teslim yöntemiyle (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı makbuzu verilecektir) mühürlü zarfta teslim edilecektir: AB Programı Destek Ofisi 38-44 Girne Caddesi Lefkoşa

38 Kavram Belgeleri başvurusu için son gün 14 Eylül 2012 saat 16:00'dır.

39 Kavram Belgesi Değerlendirme Cetveli Puanlar 1. Faaliyetin İlgililiğiAlt Puanlar 30 1.1. Teklif Önlem A/B’nin özel hedefleri ve öncelikleri ile ne kadar ilgilidir? 5x2 1.2. Teklif hedef bölge(lerin) özel ihtiyaçları ve sıkıntılşarı ile ne kadar ilgilidir? 5x2 1.3. Katılanlar ne kadar net tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiş? İhtiyaçları net olarak belirlenmiş mi teklif uygun bir şekilde bunlara hitap ediyor mu? 5 1.4Teklif çevresel konular, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi, engelli kişilerin ihtiyaçları, azınlık ve yerli hakları veya inovasyon ve en iyi uygulamalar, iki toplumlu faaliyetler ve YH üzerinden ticaret gibi özel katma değerli unsurlar içeriyor mu? 5

40 Evaluation Grid for Concept Note Puanlar 2. Faaliyetin TasarımıAlt-Puan20 2.1. Faaliyetin genel tasarımı ne kadar uyumludur?5x2 2.2. Faaliyet, hedefler ve beklenen sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilebilir ve tutarlı mı? 5x2 TOPLAM PUAN50

41 Teşekkürler


"AB Tarafından Finanse Edilen Hibe Programı Temel Eğitim Toplantısı KOBİ Gelişimi Ürün ve Hizmetlerin Modernizasyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları