Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİBE KAPSAMINDAKİ YATIRIM ALANLARI TKDK KÜTAHYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİBE KAPSAMINDAKİ YATIRIM ALANLARI TKDK KÜTAHYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 HİBE KAPSAMINDAKİ YATIRIM ALANLARI TKDK KÜTAHYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 TKDK Yetki Devri:29 Ağustos 2011
TKDK Kuruluş:18 Mayıs 2007 TKDK Yetki Devri:29 Ağustos 2011 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 5648 SAYILI KANUNLA KURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ İDARİ VE MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP ÖZEL BÜTÇELİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ KURULUŞUDUR.

3 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
NE İŞ YAPAR? ÇİFTÇİLERE, TARIMSAL İŞLETMELERE VE YATIRIMCILARA YATIRIMLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATKISI DAHİL AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINI PROJELER KARŞILĞINDA HİBE (KARŞILIKSIZ PARA) OLARAK VERMEKTEDİR. 3

4 TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEN IPA BÜTÇESİ KIRSAL KALKINMA (IPARD)
PROJE BAŞVURU YÖNETİMİ BİRİMİ TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEN IPA BÜTÇESİ (TOPLAM) KIRSAL KALKINMA (IPARD) 873,9 Milyon € Bu rakama faydalanıcı katkısı da ilave edildiğinde yapılacak toplam yatırım 2,5 Milyar Avroyu bulacak.

5 HİBE KAPSAMINDA OLAN YATIRIM ALANLARI NELERDİR?

6 IPARD TEDBİR NO TEDBİR ADI SEKTÖR/ALT TEDBİR 101
Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Süt üreten tarımsal işletmeler Et üreten tarımsal işletmeler 103 Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Et ve Et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 302 Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi 6

7 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101 TEDBİRİ 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK YATIRIM Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal İşletmeler Büyükbaş-Küçükbaş Besi Hayvancılığı Süt Hayvancılığı Tavuk-Hindi Yetiştiriciliği 7

8 103 TEDBİRİ 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 8

9 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
302 TEDBİRİ 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi Arıcılık Süs bitkileri Tıbbi ve aromatik bitkiler Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi El sanatları Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri Kırsal turizm Kültür balıkçılığının geliştirilmesi 9

10 Kamu Katkısı %50 (%75 AB+%25 T.C.) YARDIM ORANI %50 İstisnalar: Süt ve Et Üreten Tarımsal işletmeler için 40 yaşın altında olması ve yatırımın dağlık alanda olması kriterlerini sağlayan başvuru sahipleri % 65 oranında yardım alabilir. Her İl Koordinatörlüğünün, kendi ilinde uygulanan tedbirleri yukarıdaki formatta listelemesi gerekmektedir.

11 DESTEĞE ESAS UYGUN HARCAMA TUTARI
DESTEK TUTARI-TAKSİT SAYISI Minimum 5.000 € Maksimum DESTEĞE ESAS UYGUN HARCAMA TUTARI TEK TAKSİT 2 TAKSİT 3 TAKSİT TAKSİT SAYISI 11

12 KDV MUAFİYETİ Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde sağlanacak mali yardımın uygulanması Çerçeve Anlaşması Madde 26 gereğince, faydalanıcılar için uygun harcamalar kapsamında yer alan herhangi hizmet ve/veya tedarik edilen mal ve/veya yapılan iş için KDV’den muaf tutulacaklardır. KDV ile ilgili istisna ve muafiyet sağlanan durumlara ilişkin düzenlemeler, Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.

13 Yatırımda hangi kalemlere destek verilecek?
Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı İnşaat İşleri Hizmet Alımı Proje Görünürlüğü 13

14 103 HİZMET ALIMI Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik masraflardır. Söz konusu %12’lik tutara dahil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamını en fazla %4’ne karşılık gelen ve 6000 Avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil)

15 BU HİBELER İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

16 Sağlanması Gereken Genel Koşullar
Kimler Başvurabilir? Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir) Sağlanması Gereken Genel Koşullar 65 yaş sınırı Mesleki yeterlilik Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olma Vadesi Geçmiş Vergi borcu Vadesi Geçmiş SGK Prim borcu Adli Sicil Kaydı 16

17 103 PROJE SÜRECİ? 1. BAŞVURU PAKETİ’NİN HAZIRLANMASI VE KURUMA SUNULMASI 2. BAŞVURU PAKETİNİN KURUM TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA YATIRIMIN GERÇEKLEŞMESİ 3. YATIRIMIN TAMAMLANMASI VE HİBE DESTEĞİNİN KURUM TARAFINDAN ÖDENMESİ

18 BAŞVURU PAKETİ BAŞVURU FORMU RESMİ BELGELER TEKLİFLER
MİMARİ, İNŞAAT, ELEKRİK –TESİSAT, MEKANİK-TESİSAT ÇİZİMLERİ İŞ PLANI TEKNİK PROJE 18

19 Hibe kapsamındaki yatırım alanları nelerdir?
Yatırım alanlarına özgü başvuru şartları, kapasite şartları ve gerekli mesleki yeterlilik şartları nelerdir? Yatırım alanlarına özgü max. ve min. hibe oranları ve hibe tutarları ne kadardır?

20 SÜT ve BESİ HAYVANCILIĞI
Süt Hayvancılığı Besi Hayvancılığı Büyükbaş-Küçükbaş Besi Hayvancılığı Tavukçuluk ve Hindi Yetiştiriciliği

21 SÜT ve BESİ HAYVANCILIĞINDA BAŞVURU ŞARTLARI
Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olmak Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı Olmak Ulusal Vergi Sistemine Kayıtlı Olmak

22 SÜT HAYVANCILIĞI KAPASİTE ŞARTLARI
baş süt ineği kapasitesine veya baş koyun veya keçi kapasitesine sahip olmalı (7,8,9 baş süt ineğine sahip olanlar, yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine sahip olmalı)

23 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ BESİ HAYVANCILIĞI KAPASİTE ŞARTLARI
Kırmızı et için baş sığır kapasitesine veya baş koyun veya keçi kapasitesine sahip olmalı

24 TAVUKÇULUK ve HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPASİTE ŞARTLARI
Kanatlı eti için broyler/dönem veya hindi/dönem kapasitesine sahip olmalı

25 SÜT ve BESİ HAYVANCILIĞINDA MESLEKİ YETERLİLİK
Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıllık Kayıt veya Tarım alanında en az 3 yıllık mesleki hizmet kaydı

26 SÜT ve BESİ HAYVANCILIĞINDA HİBE ORANI
Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı % 50 Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında olan başvuru sahiplerinin yatırımları için % 55 Dağlık alanlarda ki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 Her iki koşulu aynı anda sağlayan işletmelere yatırımlar için %65

27 SÜT HAYVANCILIĞI UYGUN HARCAMA TUTARI En az 15.000 €
En fazla €

28 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ BESİ HAYVANCILIĞI
UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

29 TAVUKÇULUK ve HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

30 2. İŞLEME ve PAZARLAMA YATIRIM ALANLARI
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

31 İŞLEME ve PAZARLAMA ALANINDA BAŞVURU ŞARTLARI
AB ihracat numarasına sahip olmamak 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık ciro veya bilançosu 40 milyon TL‘yi aşmayan küçük ve orta ölçekli işletme olmak

32 SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI
SÜT İŞLEME MERKEZLERİ * Günlük ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olmalı UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

33 SÜT TOPLAMA TESİSLERİ UYGUN HARCAMA TUTARI En az 25.000 €
Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş üretici örgütleri Gerçek ve Tüzel Kişiler UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

34 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI
KIRMIZI ET KESİMHANE VE İŞLEME en az 30 sığır+50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır+2000 koyun /keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır, ya da sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır, ya da sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır. Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

35 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI
KANATLI ETİ KESİMHANE VE İŞLEME Saatte en az tavuk, en fazla tavuk kesim kapasitesine sahip olmalıdır, Ya da saatte en az 100, en fazla hindi kesim kapasitesine sahip olmalıdır. Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

36 MEYVE ve SEBZE ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI
5957 Sayılı kanununda belirtilen maddeleri karşılayabilen gerçek kişiler, tüzel kişiler ve üretici grupları bu alan için başvuru yapabilirler. Soğuk hava deposu yatırımı varsa kapasitesi m3’ü geçmemelidir. UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

37 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI
En az en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı veya yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu işleme için üretim kapasitesine sahip olmalı UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

38 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
3. KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ARICILIK SÜS BİTKİLERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ KIRSAL TURİZM KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ EL SANATLARI YEREL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ

39 KIRSAL EKONOMİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
BAŞVURU ŞARTLARI 50 Kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık ciro veya bilançosu 8 milyon TL‘yi aşmayan mikro ve küçük ölçekli zanaatkâr veya işletme olmak

40 A. ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Arıcılık, Süs Bitkileri, Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Arıcılık yapıyorsa kovana sahip olmalı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs bitkileri üretimi varsa sera büyüklüğü en fazla 1 ha, Süs bitkileri üretiminde ise açık alan üretiminin büyüklüğü en fazla 2 ha olmalı ÇKS’ ye kayıtlı olmalı UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

41 B. YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ
UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla € YEREL ÜRÜNLER Sarımsak, Leblebi, Kiraz, Vişne, Tarhana, v.b. ürünler GELENEKSEL EL SANATLARI Ağaç işleri, Altın İşlemeciliği, Bakır İşlemeciliği, Cam İşlemeciliği, Seramik Üretimi, Çömlekçilik, Çinicilik, Dokumacılık, Gümüş İşlemeciliği, Hasırcılık, Oya örücülüğü , Sepet Örücülüğü, Müzik Aleti Yapımcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Halıcılık, Semer Yapımcılığı, Taş İşlemeciliği, Süs Taşları İşçiliği , Sedef İşlemeciliği.

42 C. KIRSAL TURİZM Konaklama tesisleri yatırımın sonunda en fazla 25 yatak odası kapasitesine sahip olmalı UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

43 KIRSAL TURİZMDE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR
Pansiyon veya mikro ölçekli (en fazla 25 yataklı) konaklama tesisleri (yayla, dağ, çiftlik ve köy evleri, bungalov, termal tesisler ) Çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama tesisleri ve binaları (kamp alanları, spor ve rekreasyon alanları, araç park alanları) Yeme-içme tesislerinin (lokanta, pastane, kahvaltı yerleri, yemek çadırı ) kurulması Turistik açık alan aktiviteleri (at bakımı ve binicilik, balık avlama, havuz filtreleme ve dezenfeksiyon, bisiklet kullanımı ve tamiri, rafting, doğa yürüyüşleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi)

44 D. KÜLTÜR BALIKÇILIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Tarımsal İşletme, yılda 10 tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya yılda tona kadar kurulu üretim kapasitesine sahip küçük ölçekli işletme olmalı Restaurant yapımı ve ilgili makine ekipmanları Desteklenecek Türler Alabalık , Sazan, Alg, Kurbağa, Levrek, Karabalık, Yayın Balığı, Turna Balığı, Tilapia UYGUN HARCAMA TUTARI En az € En fazla €

45 SÜT ve BESİ HAYVANCILIĞINDA DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ
Süt Sağım Odası Tesisatı

46 Süt Sağım Robotu Süt soğutma ve depolama tankı Somatik hücre ölçüm cihazı Genel temizlik ünitesi

47 Mısır Silaj makinesi Ot Silaj makinesi Silaj üfleçleri

48 Yem Ezme Makinesi Ot / Çayır Biçme makinesi Yem depolama siloları Yem karma ve dağıtma römorku

49 Gübre sıyırıcısı (traktör ekipmanı) Otomatik gübre sıyırıcı Sıvı Gübre taşıma ve dağıtma tankı

50 Traktör

51 Sürü yönetimi sistemi Kızgınlık dedektörü Hayvan ultrason cihazı

52 Araç Üstü Süt Taşıma Tankı Süt Balans Tankı
SÜT İŞLEME VE PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Araç Üstü Süt Taşıma Tankı Süt Balans Tankı Pastörizatör Süt Temizleme Seperatörü

53 Konserve Et Dolum Makinesi
ET İŞLEME VE PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Et Parçalama Hattı Havalandırma Sistemi Konserve Et Dolum Makinesi Sığır Kaldırma Vinci

54 Seçme ve Ayıklama Hattı Kurutma Ünitesi Soğutmalı Taşıma Aracı
MEYVE - SEBZE İŞLEME VE PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Seçme ve Ayıklama Hattı Kurutma Ünitesi Soğutmalı Taşıma Aracı Mekanik Boylama Hattı Paketleme Hattı

55 Plakalı Dondurma Makinesi
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Frigofirik Araç Plakalı Dondurma Makinesi Otomatik İç Organ Makinesi Konserve Et Dolum Makinesi

56 Hızar Makinesi Kovan Satın Alınması Karavan Bal Isıtma Sistemi
KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Hızar Makinesi Kovan Satın Alınması Karavan Bal Isıtma Sistemi

57 Nakış Makinesi Meyve Yıkama Makinesi Çerez Kavurucu Tarhana Makinesi
YEREL ÜRÜNLER VE EL SANATLARI TEDBİRİNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Nakış Makinesi Meyve Yıkama Makinesi Çerez Kavurucu Tarhana Makinesi

58 KIRSAL TURİZM TEDBİRİNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ
Isıtmalı Yemek Tezgahı Çamaşır Makinesi Bot Bisiklet Parkı Malzemesi

59 Havalandırma Sistemi Ekipmanı
KÜLTÜR BALIKÇILIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DESTEKLENECEK MAKİNE EKİPMAN ÖRNEKLERİ Motorlu Kayık Havalandırma Sistemi Ekipmanı UV Sterilizasyon Sistemleri Kuluçka Ekipmanı

60 Tel: 0 274 225 02 00 Kütahya İl Koordinatörlüğü Yardım Masası
İletişim Bilgileri SORULARINIZ İÇİN… Kütahya İl Koordinatörlüğü Yardım Masası Tel: İLETİŞİM İÇİN:

61 Vefa Mah. Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Cad. No:20
ADRES Vefa Mah. Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Cad. No:20 (Dempark-Eski Yimpaş) Merkez / Kütahya

62 DETAYLI BİLGİ İÇİN

63 Teşekkürler TEŞEKKÜRLER


"HİBE KAPSAMINDAKİ YATIRIM ALANLARI TKDK KÜTAHYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları