Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER

2 HAZIRLAYAN VE SUNAN ; ULUSAL KALİTE BERATI sahibi ve okullarda Halkla İlişkiler Biriminin kurulmasında önder Aydınlıkevler Ticaret Meslek, Anadolu Ticaret Meslek, Ankara Anadolu İletişim Meslek Liseleri Müdürü Çetin ERTURAN

3 Eğitim Programının Hazırlanmasında Desteklerinden Dolayı Halkla İlişkiler Uzmanı Sayın Deniz ÇELEN ’e Teşekkür Ederim. Çetin Erturan

4 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR ?
Kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen birimdir.

5 Halkı belirli bir tutuma, kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma
( ikna etme ) sanatıdır.

6 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
tüzüğünde yer alan halkla ilişkiler tanımı ise şöyledir: Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.

7 TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

8 Bir yönetim fonksiyonu olarak bilinçli, örgütlü çabalar biçiminde 1960’lı yıllarda ve önce kamu yönetiminde görülmeye başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde, devlet-vatandaş ilişkileri çok partili hayata geçilmesinden sonra, hükümet programlarında, idari reform çalışma raporlarında, kalkınma planları ve yıllık programlarda önemli bir yer tutmuştur.

9 Araştırma Projesi” (KAYA) “Genel Raporu”
1991’de yayınlanan “ Kamu Yönetimi Araştırma Projesi” (KAYA) “Genel Raporu” halkla ilişkiler hizmetlerinde merkezi düzeyde koordinasyon sağlamak üzere Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Devlet Enformasyon Başkanlığı’na dönüştürülmesi, Bakanlık ve kurum sözcülüğü uygulamasının getirilmesi, kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler uzman yardımcılığı ve uzmanlığı şeklinde istihdam imkanlarının düzenlenmesi gibi önerilere yer verilmektedir.

10 enformasyon politikası ve hükümet stratejilerinin belirlenmesi ve
Ayrıca, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu’nda da halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görevleri genişletilerek Devlet Enformasyon Merkezi’ne dönüştürülmesi ve bu merkezin;    “Devletin halkla ilişkiler ve enformasyon politikası ve hükümet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaların sonuçlarının takibi,

11 Merkezi düzeyde alınan karar ve
uygulamalar konusunda kamuoyunun aydınlatılması, bunlara tepkilerin değerlendirilmesi;     Kamu örgütlerince yürütülen halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetleri arasında koordinasyon sağlanması, yurttaşlık bilincini geliştirecek ve önemli konularda uzlaşma zemini oluşturacak şekilde, karşılıklı etkileşimi arttırıcı danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi, 

12 AMACI Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışmak
Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışmak ve herkesin kişiliğine hürmet ederek toplumsal sorumluluk duygusu yaratmaktır. 

13 Halkla ilişkilerin amacı haberdar ederek onları
ticari değildir, tam tersine daha geniş bir kitleyi olaylardan haberdar ederek onları bilgilendirmektir.

14 PR (PAGE RANK)

15 Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

16 hakkımızda söylediklerinin sonuçları ile, yani "itibarımız"
Halkla İlişkiler, davranışlarımızın, söylediklerimizin ve başkalarının hakkımızda söylediklerinin sonuçları ile, yani "itibarımız" ile ilgili bir uzmanlık alanıdır.

17 İyi bir itibar, bir anda kazanılamaz; dikkatli bir şekilde oluşturulması ve dürüstlükle yönetilmesi gerekir. Çünkü verdiğimiz mesajlar gerçek ile uyumsuz ise kurum itibar kaybına uğrar.

18 “ Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler, geminin bir
türlü batmamasını affedemezler ” BRUNDZİSKİ

19 PR profesyonelleri çalışmalarında
aşağıdaki gibi pek çok teknik Kullanabilirler. Medya ilişkileri - Kurum İçi İletişim e-pr - Pazarlama İletişimi Sponsorluk İletişimi - Etkinlik Yönetimi Araştırma ve Değerlendirme Stratejik Planlama

20 “ Bizzat katlanmadığınız
eziyete, başkasının tahammül etmesini beklemeyiniz. ” SYRUS

21 Bir yıllığına mutlu olacaksanız
Bir saatliğine mutlu olacaksanız şekerleme yapın Bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin Bir aylığına mutlu olacaksanız evlenin Bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun Bir ömür boyu mutlu olacaksanız işinizi sevin

22 İLETİŞİM YATIRIMDIR ÇÜNKÜ...
Kurum veya markanız için arzu edilen olumlu algı ve itibarın oluşması yıllar sürer, kaybedilmesi ise bir anlıktır.

23 Halkla ilişkiler doğruluk, iyi niyet ve dürüstlüğü esas ilke olarak kabul eder.

24 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Halkla İlişkiler Uzmanı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip  İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen(dışa dönük )  Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen    İnsan kalitesi      Girişken                    Araştırıcı  Sabırlı, ölçülü  Kurumun vizyonunu benimseyen, misyona hakim Yaratıcı kimseler olmaları  gerekir.    

25 GÖREVLERİ   Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur Basın toplantısı, sergi ve konferanslar hazırlar Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar

26 Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir, cevaplar hazırlar
 Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar

27 Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar
 Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler

28 Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler  düzenlenmesini sağlar
Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.    

29 “ Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına
Benzer ” TOLSTOY

30 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Büro ortamında görev yapar. Diğer kuruluşlarda düzenlenen toplantı, seminer ve sergilere katılabilir. Çalışırken gazeteci,reklam uzmanı, müşteriler,meslektaşları,yöneticiler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir. Kurumun temsilcisidir, ilk gelen ve son ayrılandır.

31 “ Yarın yorgun kimselerin değil, rahatına kıyabilenlerindir.”
NURULLAH ATAÇ

32 İŞ PİYASASI   Halkla ilişkiler elemanı; Kamu kurumlarında, bürolarda, yayıncılık alanlarında, banka, reklam ajansı, fabrika, hastane, otel, ve çeşitli kuruluşların organizasyon faaliyetlerinde çalışma ortamına sahiptir.

33 Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Önemi
Kamu kuruluşları, görevleri nedeniyle toplumun çeşitli kesimiyle devamlı ilişkiler içinde bulunur. Bu ilişkilerin niteliği kamu kuruluşları için iki yönlü önem taşır : 

34 yürütebilmek için toplumun güvenini, saygısını, ilgi ve
1- Demokratik yaşam düzenine sahip ülkelerde, kamu kuruluşları topluma karşı sorumlu ve saygılı yönetsel davranış içinde olmalıdır. 2-Üstlendikleri görevleri başarıyla yürütebilmek için toplumun güvenini, saygısını, ilgi ve desteğini sağlamak zorundadır.  

35 Kamu Yönetiminde Başarılı Bir Halkla İlişkiler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler 
Kamu yönetiminde siyasilerin etkisi azaltılmalıdır.  Kalite geliştirme süreci planlı olmalıdır. Kamu çalışanları, hizmet sektörü olduğunu daima önde tutmalıdır.  Gizlilik ilkesi azaltılmalı, şeffaf ve açık olunmalıdır.

36 Halkın güven duygusu kazanılmalı,
halkta oluşan ön yargılar giderilmelidir. Halkla yüzyüze iş yapan çalışanların kullandığı dil, giyim,hoşgörü konularının önemi anlatılmalıdır. Çalışanlara,empati geliştirme faydaları açıklanmalıdır.   

37 Kurumlar , sevimli, temiz, düzenli bir yer haline getirilmeli.
Hizmet alacak kişilerin işin hangi bölümde görüleceğini kolayca anlamasını sağlayan önlemler alınmalıdır.  Kamu kurumları , çalışmalarından sürekli halkı bilgilendirmelidir.

38 Şeffaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenirler.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

39 “ Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir.”
KONFİÇYÜS

40 Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

41 “ Hayat insana bağışlanmış değildir, ödünç verilmiştir.”
SYRUS

42 “Kurum içi iletişim için öncelikle bir LİDERLİK
modeline ihtiyaç vardır!”

43 LİDER; Formal bir yapılanmanın yöneticisi, aynı zamanda informal
değişim ve yenilikleride ortaya koyan UFUKTAKİ ÜLKÜYE GÖTÜRECEK ÜMİTTİR. Ç. ERTURAN

44 Liderliğin olmadığı bir yerde “KALİTE’ den bahsetmek tarihsel bir hata olacaktır. Edward Deming

45 LİDER Kendisini izleyenlerin, kendisine yaptığı etkiden
daha fazlasını onlara yapabilen kişidir. LİDER

46 LİDER Başkalarını etkileyebilen, nereye nasıl gidileceğini gösteren hedef ve misyona gidilen yolun rehber kişisidir. (Sabuncuoğlu ve Güz)

47 Kuruluşun Performansının EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSANDIR
Geliştirilmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSANDIR

48 “Kurum İçi İletişim; Kurum Dışına da Yansır….” 

49 “Unutulmamalı ki; çalışanlar kurum dışındaki birer aynamızdır”

50 KULLANILANIM ARAÇLARI
Büro makineleri (telefon, faks, bilgisayar vb.), Fotoğraf makinesi. Kamera, Projeksiyon ve teknolojik ürünler

51 Sosyal Sorumluluk İletişimi
Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi; kurumun çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum örgütleri ve hükümet kuruluşları gibi bir dizi önemli sosyal paydaşıyla değerli ilişkiler geliştirmesini sağlar.

52 Sosyal sorumluluk çalışmaları sonucunda
amaç ; kurumun itibarının artırılması ve farklılaşmasının sağlanmasıdır.

53 Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi
Stratejik iletişim planlarının uygulanması sırasında, yürütülmesi gereken organizasyon çalışmalarını kurumun itibarına değer katacak şekilde gerçekleştirmek ve raporlamak.

54 Kurumun sponsorluk yatırımlarından kazançlı çıkması ve ölçülebilir sonuçlar alması amaçlanır.

55 İlke Merkezli Davranış
Değerler ve kavramlar kargaşasına düştüğünüzde sizi kurtaracak olan ilkelerinizdir.

56 HALKLA İLİŞKİLER BİR EKİP İŞİDİR.
Kurum içi çalışanlar tüm bilgileri kendisine iletir. Doğru bilgi dağıtımı kendisi tarafından yapılır. Hedefi önce insana hizmettir. Hizmet üründür, saygıdır, saygınlıktır, birlikte yaşamanın erdemidir.

57 BAĞLAMANIN AKORDUNU GEVŞEYEN BİR TEL BOZAR.
BİRLİĞİN BAĞLARINI YABANDAN BİR EL BOZAR EKİP OLMAK MEŞVERETİN İHTİYACI HER EKİBİ YALANDAN BİR DİL BOZAR Çetin ERTURAN

58 Halkla İlişkiler Birimi;
Kriz yönetiminde öncelikli merkezdir.

59 KRİZ YÖNETİMİ   Kurumun itibarına ve sosyal paydaşlarıyla olan iletişimine zarar getirme tehdidi içeren kriz durumlarına, hazırlıklı olmak ve oluşacak krizlerin olumsuz etkilerini en aza indirebilme çalışmalarıdır.  

60 Kriz yönetimindeki kargaşadan oluşacak düzensizliği yönetmede ilk basamak halkla ilişkiler elemanlarıdır.

61  Krizden etkilenecek hedef kitle ve paydaşlara, verilecek mesajların, iletişim kanallarının ve son olarak kriz sözcülerinin belirlenmesi doğru bir kriz yönetiminin politikasıdır.

62 Bağlı bulunduğu kurumun KALBİDİR
HALKLA İLİŞKİLER Bağlı bulunduğu kurumun KALBİDİR


"HALKLA İLİŞKİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları