Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

July 23, 2007© Copyright BNGV, 20071 Öğretme ya da Öğrenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "July 23, 2007© Copyright BNGV, 20071 Öğretme ya da Öğrenme."— Sunum transkripti:

1 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20071 Öğretme ya da Öğrenme

2 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20072 Nedir? Öğretmeöğrenme Bilen bir kişiye teslim olup, onun istekleri doğrultusunda bir bilgi ve/ya becerinin kazanılmasıdır. İster kendi kendine isterse bir bilen’den teslim olmaksızın yararlanarak, kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi inisyatifiyle bir bilgi ve/ya becerinin kazanılmasıdır.

3 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20073 Amacı Nedir? Öğretmeöğrenme Gerektiğinde zorlayıcı araçlar da kullanarak, kişinin öğrenmesini sağlamak. Kişinin öğrenmesine, onun istekleri doğrultusunda yardımcı olmak.

4 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20074 Bilen’den hangi amaçlarla yararlanılabilir? Öğretmeöğrenme Nasıl yararlanılacağını belirlemek bilen’ce kararlaştırılıp uygulanır. 1.Kişinin ihtiyaçlarını belirlemesine yardım, 2.Öğrenme sürecinin sıkışılan noktalarında yardım, 3.Öğrenme standartları hakkında değerlendirme yapmak.

5 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20075 Hangi hallerde kullanılabilir? Öğretmeöğrenme •Öğrenilecekler az ve hızlı değişmiyorsa, •Teslimiyet bir tepki yaratmıyorsa, •Bilen tam biliyor, bilmediklerini de biliyorsa, •Bilen’in, koşullandırma vb niyeti yoksa. •Öğrenilecekler sayıca çok ve hızla da değişiyorsa, •Öğrenecek olanın bağımsız bir kişilik yapısı varsa, •Zihinsel taciz (koşullandırma gibi) rahatsız ediyorsa.

6 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20076 Neye ihtiyaç var? Öğretme içinÖğrenme için •Sorgulamayan, yumuşak başlı bir kişilik, •Bilen güven. •Yüksek bir ifade becerisi, •Bağımsız kişilik, •Yüksek motivasyon, •Doğru soru sorma becerisi, •Yaşam alanı sınırlarını bilmek ve objektif olarak daima izleyebilmek.

7 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20077 Verimi ne kadardır? ÖğretmeÖğrenme Koşullara, ‘bilen’ kalitesine ve kişinin ilgi alanına göre değişmekle birlikte genellikle çok düşük verimlidir (~10%). Endirekt bir metottur. Koşullara, yardım alabileceği bilenler’in kalitelerine göre değişmekle birlikte genellikle çok yüksek verimlidir (~100%). Direkt bir metottur.

8 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20078 Yüksek ifade becerisi! •http://tinaztitiz.com/kategori.php?id=12 adresindeki 14 adet makalenin iyice incelenmesi önerilir. •(Kısa ifade konulu makale dağıtılacak) •(Ayrıca kimi ppt sunumlar gösterilecek) •Bir ifadenin yüksek olup olmadığı, "içerik zenginliği" denilebilecek bir kavramla ölçülebilir. Bir bilginin İçerik Zenginliği (İ.Z.); İ.Z.= haber değeri (bit) / toplam bit olarak tanımlanabilir.

9 July 23, 2007© Copyright BNGV, 20079 Örneğin: "ülkemizin son 40 yılına damgasını vurmuş 4 lider arasında yapılan bir ankette YAHOO' nun yeni bir çorap markası olduğuna inanan sayısı yalnızca birdi" gibi bir "bilgi" nin heber değeri 2 bittir. Bilginin toplamı ise 1160 bit olup, İçerik Zenginliği 2/1160=% 0.2 civarındadır. Yani hemen hemen "boş lâf" tır.

10 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200710 Buna karşın: "Ali Konuşkan'ın telefonu (0212)212 3122dir" bilgisi için ise bu oran yaklaşık %10 dur. Diğer bir deyişle uzun ve süslü söze oranla 50 kadar daha yüksek bir ifade gücü vardır.

11 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200711 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: AGORA Belirli bir konuda (örn. zor müşterilerle başa çıkmak gibi) sorunu olan ve her birisinde bilgi ve deneyim birikimi olan çok sayıda kişinin, kontrollu bir kaos ortamında bir araya getirilmeleri yoluyla aralarında bilgileşim sağlamalarıdır.

12 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200712 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: Öğrenme Çemberleri Learning Circles (QC gibi), benzer öğrenme hedefi olan kişiler arasında kurulan 4-5 kişilik gruplardır. AGORA’ya benzer biçimde bilgileşim sağlarlar, fakat bunu bir defa bir araya gelerek değil her ihtiyaç oldukça yaparlar.

13 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200713 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: (kurum) Soruları •Doğru Soru Sorma, •Beyin Fırtınası, •Sorunları Sorulara Çevirerek Çözme gibi teknikleri kullanarak, yaklaşık 2 saat içinde, ele alınacak bir sorun alanı için en iyi birkaç soruyu üretme çalışmalarıdır.

14 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200714 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: Bireysel Değişim Seminerleri Kişilerin, kendilerince belirlenebilecek bir zayıf yönlerini geliştirmek üzere bir plan yapmaları ve bu planı uygulamak üzere bir taahhütte bulunmalarına dayanan 2 tam günlük seminerlerdir.

15 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200715 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: ‘İp Çekme’ Seminerleri Benzer öğrenme hedefleri nedeniyle bir araya gelmiş bir Öğrenme Çemberi’nin, kendi belirledikleri konularda, kendi belirleyecekleri bir program uyarınca ve kendi belirleyecekleri bir uzmandan alacakları desteklerdir. Buradaki ‘ip çekme’ metaforu, öğrenme sürecinin bir ipin çekilmesine benzetilmesi, aksine ise ipin itilmesinin (yani öğretme) mümkün olamayacağına Işaret etmek içindir.

16 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200716 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: Toplu Öğrenme Belirli bir konudaki bilgi becerisini geliştirmek isteyen ve birbirinden farklı başlangıç düzeylerinde bulunan kişiler arasında öğrenişimi özendiren bir tekniktir. (Bkz. Toplu Öğrenme Modeli-başarı hikayesi)

17 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200717 Bir öğrenme ortamında kullanılabilecek araçlar: web desteği Genel ya da özel bir konunun öğrenilmesini destekleyebilecek, içinde görsel ve işitsel malzemenin bulunduğu, sürekli güncellenen bir web sitesi, kurum çalışanlarının sürekli başvurabilecekleri bir kaynak olacaktır. Bu web aracı aynı zamanda kişiler arasında bir bilgileşim aracı olarak da kullanılabilecektir. (örnek için bkz. www.beyaznokta.org.tr, www.seminer.yapabilirsin.com)www.beyaznokta.org.tr www.seminer.yapabilirsin.com

18 July 23, 2007© Copyright BNGV, 200718 Teşekkür ederiz www.beyaznokta.org.tr


"July 23, 2007© Copyright BNGV, 20071 Öğretme ya da Öğrenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları