Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ"— Sunum transkripti:

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ
Doç. Dr. Esvet AKBAŞ YYÜ Rektörlüğü PDO Koordinatörü 2013-VAN

2 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Bu program 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

3 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Programın Hedefi Ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, Yüksek öğrenim almış, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması, Uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması, Yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

4 Bu destekten kimler yararlanabilir.
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu destekten kimler yararlanabilir. Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, Yüksek lisans veya doktora öğrencileri, Ya da; Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinin birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

5 Programın Nihai Süresi, Bütçesi ve Zamanı
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Programın Nihai Süresi, Bütçesi ve Zamanı Programın Nihai Süresi: 2023 Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı ,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Destek başvurusunun zamanı Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

6 Destek kapsamında bulunan gider kalemleri
Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,(Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz.) Sarf malzemesi giderleri (Kırtasiye giderleri karşılanmaz.) Personel giderleri, (En fazla 3 personel çalışabilir.) Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri, (Hizmet alımı ve danışmanlık harcamaları toplam bütçenin % 20’sini geçemez. Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz.) Genel işletme giderleri. (Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş giderleri Kira giderleri karşılanmaz.)

7 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Kapsamında Yenilikçi İş Fikirleri Yeni Süreç, Yeni Sistem, Yeni Uygulama, Çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan fikirlerdir. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 7

8 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Maden arama ve sondaj faaliyetleri, Web sitesi veya tasarımları, Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler, 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar, Çıktısı reklama yönelik olan fikirler, Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, Yatırım, ticari üretim veya seri üretim. 8

9 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Başvuru Şekli 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

10 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

11 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ön Başvuru Dosyası Başvuru dilekçesi, Mezun olabilecek durumdakiler için belge, Girişimciye ait bilgiler, İş fikri ile ilgili bilgiler, İş fikrinin tanımı, İş planı ile ilgili ön bilgiler. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 11

12 Desteklenen İşletme Sayısı (Sözleşme İmzalayan)
BAŞVURU Sayısı ve Desteklenen işletme ANALİZİ Yıl Başvuru Sayısı Desteklenmeye Değer Bulunan Girişimci Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı (Sözleşme İmzalayan) 2009 159 83 78 2010 724 100 102 2011 859 288 272 2012 1.597 296 289 GENEL TOPLAM 3.339 767 741


"YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları