Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI"— Sunum transkripti:

1 GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI

2 Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı
29/09/2005-ANTALYA

3 Turizm ile İlgili Bir Hatıra
SİDE 29/09/2005-ANTALYA

4 Turizm Nereden Nereye Geldi?
Yıllara göre gelen turist sayısı (Kaynak: DİE) 29/09/2005-ANTALYA

5 Turizm Sağlığından Sağlık Turizmine
Turistin sağlığı: “Yurtdışından belli bir süre için gelen insanların bu süre içinde hastalanmaları, tedavileri, turistlerin bulundukları yerlerin sağlıklı olması ve turistlere hizmet sunanların sağlığı ile ilgili konuları kapsayan sağlık hizmetlerinin bütünüdür.” 29/09/2005-ANTALYA

6 Turizm Sağlığından Sağlık Turizmine
“Bir ülkeden diğer bir ülkeye hastanelerde bekleme sürelerinin uzunluğu, tedavinin dışarıda ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti veya tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu gibi herhangi bir sebeple ve özellikle tedavi amaçlı gidilmesidir.” 29/09/2005-ANTALYA

7 Sağlık Turizmi Konuları
Planlı tedavi Sigorta kapsamı dışında kalan sağlık hizmetleri (Laser Excimer, saç ekilmesi, estetik cerrahi) Sigorta kapsamında ödeme yapılan sağlık hizmetleri (Diyaliz hastaları, acil yardım hizmetleri, vb.) Kaplıca tedavisi Dinlenme amaçlı kaplıca hizmetleri (Wellness, restness) Tedavi amaçlı kaplıca hizmetleri (Kur tedavisi) Yaşlı ve Özürlü Tatil Köyleri (Tatil ve bakım amaçlı) 29/09/2005-ANTALYA

8 Başka Bir Açıdan Sağlık Turizmi
Orta Doğu’dan tedavi amaçlı gelen-getirilen insanlara tedavi sunumu (11 Eylül sonrası tablo) Orta Asya’dan tedavi amaçlı gelen-getirilen insanlara tedavi sunumu (Zengin Rus işadamları, Türki Cumhuriyetlerin bürokratları) Avrupa’da yaşayan göçmen gruba sağlık hizmeti sunumu ( ’a yakın Türk, ’u aşkın Müslüman göçmen) 29/09/2005-ANTALYA

9 Avrupa’da Yaşayan Vatandaşlarımız
Ülkeler  Gurbetçi Sayısı Almanya Hollanda Fransa Avusturya Belçika Danimarka 61.364 İngiltere Norveç 10.915 İsveç 33.094 İsviçre 78.256 İtalya 5.284 Finlandiya 1.981 İspanya 1.289 AVRUPA TOPLAM ARAP ÜLKELERİ TOPLAM RUSYA VE ORTA ASYA TOPLAM 48.150 ABD Kanada 40.000 Diğer Ülkeler 85.383 GENEL TOPLAM Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığından 2002 yılında alınan istatistikler 29/09/2005-ANTALYA

10 Milletlerarası Sözleşmeler
Kısa Vadeli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Tedavi) Olan Ülkeler (Toplam yaşayan vatandaşımız ) Almanya Hollanda Belçika Avusturya İsviçre Fransa KKTC Türkiye'de izin süresince SB hastanelerinden faydalanabilirler. 29/09/2005-ANTALYA

11 Milletlerarası Sözleşmeler
Kısa Vadeli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Tedavi) Olmayan Ülkeler (Toplam yaşayan vatandaşımız ’i aşkın) Norveç İsveç Danimarka Finlandiya İngiltere ABD Avustralya Kanada Rusya Ve birçok ülke Türkiye'de izin süresince hiçbir resmi hastanelerinden faydalanamazlar. 29/09/2005-ANTALYA

12 Avrupa’daki Gurbetçilerimizin Durumu
Milletlerarası ikili sözleşme şartlarına göre sağlık hizmeti alıyorlar. Yurt dışında oturum hakkı olan vatandaşlarımız tatilde turistlerle aynı haklara sahip. Gurbetçilerimizin yabancı dili genelde zayıf. Sahip oldukları hakları tam bilmiyorlar. Yaygın bir şekilde kapsamını tam bilmedikleri paket sigorta poliçelerini satın almaktadırlar. 29/09/2005-ANTALYA

13 Sağlıkta Dönüşüm Devam Ediyor
Temmuz 2003-Resmi hastalar özel sağlık kurumlarından faydalanabiliyor. Ocak 2004-SSK’lılar Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sevksiz yararlanabiliyor. Şubat 2005-Tüm SSK , diğer resmi ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri tek çatı altında. Ve Şimdi-Genel Sağlık Sigortası 1-2 ay içerisinde yasalaşacak. 29/09/2005-ANTALYA

14 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
SSK Kuyrukları tarihte kaldı. Vatandaşa özel hastane yolu açıldı. 29/09/2005-ANTALYA

15 GSS Kanun Tasarısına Göre Yurt Dışından Gelenler Açısından GSS’nin Kapsamadığı Kişiler
Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş nam ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabii olduğunu belgeleyen kişiler (GSS Md. 6/e) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığına da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası anlaşmalar ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar (GSS Md. 6/l) 29/09/2005-ANTALYA

16 Yurt dışından gelen turistler GSS kapsamında değildirler.
GSS Kanun Tasarısına Göre Yurt Dışından Gelenler Açısından GSS’nin Kapsamadığı Kişiler Yerleşim yeri Türkiye olmayan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı vatandaşlardan a ve b bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayanlardan Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle yerleşen kişiler GSS’li sayılır (GSS Md. 60/d). Bir yıldan az süreyle kalıp izin sürelerini aşan gurbetçiler GSS kapsamı dışı kalıyorlar? Yurt dışından gelen turistler GSS kapsamında değildirler. Milletlerarası sözleşme olup da kısa vadeli sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkede çalışan Türk vatandaşları (Norveç, Danimarka, İsveç, İngiltere, ABD vb.) 29/09/2005-ANTALYA

17 GSS Dışında Kalan Yurt Dışı Kaynaklı Kişilere Sağlık Hizmeti Sunumu
GSS dışındakilere özel sağlık kurumları hizmet verecek. Bu gruba BUT ücretlerinden değil TTB ücretlerinden hizmet verilecek. Bu kişiler kendi sigorta poliçeleri kapsamında hizmet alacaklar. Özel hastane işletmecilik mantığı kaybolmamalı. Ödeme gücü yüksek olan özel sigorta ve gruplara yönelmek daha verimli olacaktır. 29/09/2005-ANTALYA

18 Yurt Dışından Gelenler ve GSS
GSS kapsamında olanlar Milletlerarası sözleşmeli ülkelerdeki gurbetçiler (izin süresince) GSS kapsamında olup da hizmet alamayanlar Tedavi müstahaklık belgesini (T/A 11, N/TUR 111, B/T 8) yanında getirmeyenler GSS kapsamında olmayanlar Milletlerarası sözleşmesi olmayan ülkelerdeki gurbetçiler Yabancı uyruklu turistler Bazı özel durumlardaki yabancılar (GSS Md. 6/d, 6/e, 6/l)15, 16 GSS kapsam dışında olup yurt dışından gelen hastalara hangi sağlık kurumu, hangi şartlarda hizmet verebilir? 29/09/2005-ANTALYA

19 B/T 8 N/TUR 111 T/A 11 29/09/2005-ANTALYA

20 Gurbetçilerin Tedavi Müstahaklık Belgesini Getirmeme Sebepleri
Türkiye’ye ulaşımın kolaylaşmasından dolayı sık sık ve kısa süreli seyahatlerin artması İşsizlik ödeneği olanların ödeneklerinin kesilmemesi için habersiz seyahate çıkmaları Bazı ülkelerde sigorta yetkililerinin “belgeye gerek yok, sigorta kartı yeterlidir” diye bilgilendirmeleri Gurbetçilerin bu konudaki ihmalli ve bilgisizliği Türkiye’nin gurbetçileri etkin ve yaygın olarak bilgilendirmemesi. 29/09/2005-ANTALYA

21 Gurbetçilere Çözüm GSS kapsam dışı olan gurbetçilerimiz (Norveç, Danimarka, İsveç, İngiltere, ABD vb. çalışanlar) özel seyahat sigortaları kapsamında özel sağlık kuruluşlarına yönlendirilebilir. Gurbetçilere tedavi müstahaklık belgesini yanında getirmeleri hususunda daha etkin bilgilendirme yapılmalı. Hatta girişlerde pasaport ile beraber kontrol edilebilir. GSS kapsamında olup da tedavi müstahaklık belgesini (T/A 11, N/TUR 111, B/T 8, vb.) yanında getirmeyenlerin belge faksları pasaport ibrazı ile kabul edilebilir. 29/09/2005-ANTALYA

22 GSS Sonrası Özel Sağlık Kurumlarının Sağlık Turizmi Karşısındaki Durumu
Özel hastanelerde oluşan yığılmalar nedeniyle verimsizlik kaçınılmaz olabilir. Milyonlarca dolara mal olan hastaneler BUT fiyatlarından yatırımlarının karşılığını bulamayabilirler. Bütçeden sağlığa ayrılan payın oranı genellikle değişmediğine göre; Yurt dışı kaynaklı hastalara TTB ücretlerinden kaliteli hizmet vermek ciddi girdi sağlayacaktır. 29/09/2005-ANTALYA

23 Bilgilendirme ve Tanıtım
Avrupa sigorta mevzuatlarını iyi öğrenmeliyiz. Avrupa’da yaşayan gurbetçileri bilgilendirmeliyiz. Ülkemizin sağlık kurumlarını ve kaplıcalarını iyi tanıtmalıyız. Yurt dışı tanıtım için STK-Özel ve Resmi Sağlık Kurumları işbirliğini güçlendirmeliyiz. 29/09/2005-ANTALYA

24 İşleyiş Denetleme Standardizasyon
Sağlık turizmi konusuna hakim danışman firmalar yaygınlaşmalı. Sağlık turizmine ve turist sağlığına yönelik hizmetleri denetleyen STK’lar ve resmi kuruluşlar olmalı. Sağlık turizmine yönelik çalışan sağlık kurumlarımız standardize edilmeli. Asistan firmaların işleyişi ve çalışmaları standardize edilmeli (yetkileri, sorumlulukları, bağlı oldukları bakanlık, kadroları vb). 29/09/2005-ANTALYA

25 29/09/2005-ANTALYA

26 Sonuç Olarak Ülkemizde özellikle son yıllarda ciddi boyutlarda özel hastaneler, kaplıcalar, diyaliz merkezleri kurulmuştur. Artık Avrupa’ya hizmet sunabilecek kadar kaliteli, Orta Asya ve Orta Doğuya hizmet verebilecek kadar yakın ve uygun bir ortamdayız. Kendimizi yurtdışında iyi tanıtıp, pazarlamalıyız. 29/09/2005-ANTALYA

27 Sonuç Olarak GSS’nin ve özel sağlık kurumlarının geleceğinin sağlam zeminlere oturtulması için ciddi finansa ihtiyaç vardır. Bu finans sağlık turizmi çerçevesinde ihraç edilecek sağlık hizmetleri sayesindeki döviz girdisi ile karşılanabilir. 29/09/2005-ANTALYA

28 İlginiz ve sabrınız için
TEŞEKKÜRLER... 29/09/2005-ANTALYA


"GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları