Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Q-BİZ İŞ ZEKASI PLATFORMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Q-BİZ İŞ ZEKASI PLATFORMU"— Sunum transkripti:

1 Q-BİZ İŞ ZEKASI PLATFORMU

2 Q-BİZ İŞ ZEKASI Kullanıcı, yetki ve izinler çerçevesinde tanımlanmış ;
Kullanıcı Adı Parola HayadaSoft Portal Adı bilgilerini kullanarak Q-Biz oturumunu açar.

3 Q-BİZ İŞ ZEKASI Q-Biz oturumunuz açıldığında yukarıdakine benzer bir ekran sizi karşılayacaktır. Sol panel Üst ve Alt olarak iki bölümden oluşur: Üst bölüm, HayadaSoft Portal ile bağlantıyı kurup, onunla veri alışverişi olan RDBMS üzerinden ilgili uygulamalara, şirketlere ve dönemlere erişim için kullanılan «Bağlantı Bölümü» ‘dür. Alt bölüm ise, aktif (mavi zeminli) döneme ait oluşturulmuş raporlara ve yetkisi olan kullanıcılar için yeni raporlar üretebilecekleri rapor kaynaklarına erişimi sağlayan sekmelerin yer aldığı «Raporlar ve Rapor Kaynakları Bölümü» ‘dür.

4 BI ARAYÜZÜ

5 BI ARAYÜZÜ Bağlantı kurulabilecek Portal/Portallar ağaç yapısının ilk seviyesindedir. Bağlantı kurulan Portal ile iletişim halinde olan İlişkisel Veritabanı Sunucusu mantıksal ad(lar)ı. İlgili SQL sunucusu üzerinde koşturan ve Q-Biz için aktif hale gelmiş uygulama(lar). Uygulama üzerinde tanımlı şirket(ler)in mantıksal ad(lar)ı. Uygulamaya göre değişiklik gösterebilecek dönem(ler). Belirli bir mali yıl, dönem bağımsız vb. Etkinleştirilen şirket-dönem için oluşturulmuş mevcut raporların kategoriler halinde görünümü. Aynı bölümde yer alan diğer sekme «Rapor Kaynakları» yeni bir rapor hazırlama aşamasında kullanılmaktadır. Uygulama veritabanında yer alan stok hareket tablo(ları) kullanılarak, Envanter kategorisi altında oluşturulmuş örnek bir stok giriş-çıkış raporu. Etkin rapora ait sistem menüsü. Etkin raporun çalıştırılması ve sonuç veri seti işlemleri menüsü. Raporun döndürdüğü sonuç veri setinin görüntülenme alanı. Bir raporun döndürdüğü sonuç veri seti, arzulanan sayıda farklı görselde (liste, pivot, grafik, 3D grafik, gauge, ...) sekmeler halinde oluşturulabilir.

6 BI ARAYÜZÜ Ana Menü Araçlar Menüsü Dashboard Menüsü
Hazırlanmış durumda olan raporların kopyalanabileceği, birbiriyle uygun raporların birleştirilerek birleşik raporların oluşturulabileceği sihirbazlar içerir. Dashboard Menüsü İçinde her türlü rapor stilinin bir arada bulunduğu (grafik, liste, pivot, gauge, zengin metin) pek çok farklı dashboard hazırlayabildiğimiz menü. Pencere Menüsü Multiple Document Interface (MDI) açılan rapor ekranlarının yerleşimlerini değiştirerek görüntüleyen bölüm. Kullanıcı Menüsü Q-BİZ arayüzü içerisinde çalıştırabileceğimiz programların (calculator,Word,Url vb.) kısayol linklerini oluşturmamızı sağlayan tanım ekranı.

7 BI ARAYÜZÜ Kontol Çubuğu
Ekran yönetimini rahatlatan kulakçıkların ve açılan raporların geçişini sağlayan başlıkların bulunduğu çubuktur. Ana menünün hemen altında yer alır. Varsılayan olarak bağlantılar kulakçığı göster, Veri kaynakları kulakçığı gizle durumundadır. Sol Panel Kulakçığı (Bağlantılar&Veri Kaynakları Paneli) Açık durumda bulunan raporlar.

8 BI ARAYÜZÜ Rapor Kaynakları
Bağlantı Paneli’nde etkinleştirilmiş şirket-döneme ait kaynakların bulunduğu bölümdür.Kullanıcının raporlama için kullanılmasına sunulmuş tablolar (Table), Görüntüler (View) ve Veri kümelerinden oluşur . Yeni Rapor tasarlamak için bu panelde bulunan veri kaynalarında biri seçilmelidir. Veri Kümeleri Birbiriyle ilişkilendilmiş tablo ve görüntüler bütünüdür.

9 BI ARAYÜZÜ Durum Çubuğu
Rapor sonuç veri setinin altında yer alan ve raporun alındığı döneme ait bilgileri gösteren alan. Sırasıyla ; » Bağlantısı sağlanan Portal » Portal üzerinde iletişimde bulunan SQL sunucusu » Aktif halde bulunan Uygulama » Uygulamaya bağlı tanımlı Şirket » Bir mali yıl içeren Dönem.

10 BI – RAPORLAR Q-Biz sisteminde rapor kaynakları başlığı altında belirttiğimiz ; Tablolar, Görüntüler ve Veri Kümelerinden hazırlanır. Sistemimizde anlık raporlar hazırlanabilir yada daha önceden hazırlanan rapor üzerinde değişiklik yapılarak rapor sonuçları elde edilebilir.Kullanıcı sadece kendisine verilen yetki çerçevesinde rapor kaynaklarına erişebilir, yeni rapora başlayabilir, yazıcıya veya diğer programlara gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebilir. Sistemde iki tür rapor oluşturulabilir. Birincisi kullanıcıların oluşturduğu Raporlar , diğeri ise farklı veya aynı dönemlere ait hazırlanmış bu raporların birleştirildiği Birleşik Raporlar’dır.

11 BI – RAPOR OLUŞTURMA Rapor kaynakları panelinde bulunan Tablo , Görünüm veya Veri Kümesi sekmesinden biri seçilir.Rapor alınmak istenen Rapor kaynağınını çift tıklayarak veya sağ tıklatıp açılan menüden «Rapora Başla» komutu ile rapor tasarım işlemine başlayabiliriz. Rapora başlamak için veritabanında mevcut olan Stok Hareket veri kümesi seçilirse karşınıza yandaki Rapor Stil Tanım Ekranı gelicektir.Rapor başlangıcında stil adı olarak "Varsayılan" ve Stil tipi olarak da "Pivot Rapor" gelmektedir. Bu değerleri tanımlı stil biçimi kadar değiştirebiliriz. Her rapor en az bir tane stil içerir ancak dilerseniz rapora yeni stiller de ekleyebilirsiniz.

12 BI – RAPOR OLUŞTURMA Rapor Stil Tanım Ekranı onaylandıktan sonra aşağıdakine benzer bir ekran gelecektir. Veri kümesine ait tablo bağlantılarının izlendiği ağaç yapısı hemen göze çarpmaktadır. Ağaçta seçili durumda olan tabloya ait sahalar da hemen aşağıdaki listede görüntülenmektedir.

13 BI – SAHA İŞLEMLERİ Saha işlemlerini daha önce hazırlanmış bir rapor üzerinden anlatacağız. Raporlar sekmesinde Envanter kategorisi altında bulunun "Stok Giriş_Çıkış Raporu" çift tıklanır. Kullanıcı kendisine verilen yetki çerçevesinde bu ekranı görebilir veya sadece raporu görüntüleyebileceği «Rapor Sonuç» ekranı ile de karşılanabilir.

14 BI – SAHA İŞLEMLERİ Cari ismin bulunduğu tablonun üzerine gelinir.
Sahalar arasında süzme işlemi yapan kutucuğa aranılan sahaya ait birkaç harf girilir. Saha listesinde bulunan saha üzerine çift tıklanarak bu saha rapora dahil edilir. Dahil edilen saha görüntülenir. CARI_ISIM olarak eklenen bu sahaya kullacıya anlamlı gelebilecek raporun içeriğine uygun bir isim vermek istediğimizde saha üzerinde «Saha Adı» kısmına tıklatılarak yazım moduna geçilir ve ilgili yere "Cari İsim" yazılır.

15 BI – SAHA ÖZELLİKLERİ Q-Biz sahalar üzerinde Saha Adı, Saha Tipi, Görünür ,Basamak ,Simge, Filtre ,Grup(Kümüle) ve Sıra özellikleri bulundurur. Saha özellikleri açıklamaları sırasıyla aşağıda verilmiştir. Saha Adı : Varsayılan olarak verilen Takma İsim buraya getirilir ve istenilirse saha adı değiştirilerek rapor bazında özelleştirme yapabılabilir. Saha Tipi : Kullandığınız sahanın türünü burada göreblirsiniz. Filtre verirken, basamak ve simge işlemlerini yaparken kullanıcılar görmek isteyeceklerdir. Görünür : Rapor sahalarında yer almasına rağmen, rapor sonucu görüntülenirken görünmesini istemediğiniz saha varsa buradan yönetebilirsiniz. Genel olarak Filtre sahaları için kullanılır. Sahaya filtre verilmek istenir ancak bu saha raporlanmak istenmeyebilir. Basamak : Saha tipi TAMSAYI veya ONDALIKSAYI ise rapor sonuç ekranlarında sahanın kuruş hanesinin kaç basamak görünmesi isteniyorsa buraya giriş yapılır. Simge : Saha tipi TAMSAYI veya ONDALIKSAYI ise rapor sonuç ekranlarında sahanın değerinin yanında gelmesi istenen değer buraya girilir. Açılır liste içerisinde YTL, $ gibi bazı seçenekler bulabilirsiniz. Filtre : Filtre vermek istediğiniz sahayı buradan işaretlemelisiniz. İşaretleme yapıldığında "Rapor Araç Çubuğu" üzerindeki «Filtreler» Seçeneği Aktif olacaktır. Seçenek tıklanarak Filtre ekranına geçiş yapılır ve bu sahaya gerekli kısıtlar verilir. Kümüle : Eğer kümülasyon raporlar oluşturulmak istenirse, hangi sahaya göre gruplama yapılacağı buradan seçilir. Seçim yapıldığında "Rapor Araç Çubuğu" üzerindeki «Gruplar» seçeneği aktik olacaktır. Gruplar ekranına geçiş yapılarak kümülasyon sonrasında sahalara yapılması istenen gruplama seçenekleri düzenlenir. Sıra : Hazırlanan raporun belli bir sıralama ölçüsüne göre gelmesi istenirse açılır listeden seçim yapılabilir. Seçenekler arasında "Artan" ve "Azalan" değerleri yer alır. Bu seçenek ile Liste Raporları için manuel sıralama işlemleri yapılamış olur.

16 BI – HESAP SAHASI Veritabanından değer döndüren sahalar her zaman ihtiyacı karşılayamayabilir. Bazen bazı sahaların, diğer sahalarla farklı koşullarda aritmetiksel ve - veya mantıksal kaşılaştırmalarla bir arada değer döndürmesi istenebilir. Böyle durumlarda hesap sahası oluşturabilirsiniz. "Rapor Araç Çubuğu" üzerindeki «Hesap Sahası» komutu verilerek Hesap Saha tanımına başlayabiliriz.

17 BI – HESAP SAHA ÖZELLİKLERİ
Veri Kümesinden rapor hazırlanıyor ise veri kümesine ait tablo ilişki hiyararşisi. Seçili tabloya ait sahalar Saha Tip seçenekleri OndalıkSayı, kuruş hanesi olması muhtemel sahalar. Tamsayı, kuruş hanesi olmayan rakamsal sahalar. Metin, alfasayısal değerler içeren sahalar. Tarih, tarih değeri içeren sahalar.

18 BI – HESAP SAHA TİPLERİ Hesap saha Tipleri
Temel Hesap Sahası, Birleşik Rapor Sahası, Grup Hesap Sahası , Alt Sorgu ve Kullanıcı Fonksiyonu Olmak üzere 5 adet saha çeşidiimiz vardır. Temel(Normal) Hesap Sahası Veritabanından gelen statik sahalar üzerinde çeşitli aritmetiksel ve mantıksal işlemler yapılarak sonuç üretmek üzere tasarlanmıştır. Tüm sql komutları kullanılabilir. Birleşik Rapor Sahası Tasarladığınız raporu başka raporlarla birleştirerek "Birleşik Rapor" oluşturmak istediğinizde kullanılmalıdır.İki raporu birbirinden ayrıştırmak için bir saha belirtilir.Örnekte "Yıl" isimli bir Birleşik Rapor sahası tanımlanmış ve değer olarak her satırda '2012' getirecektir. Aynı rapor '2011' yılında da varsa ve oradaki Yıl sahasının içinde de '2011’ yazıyorsa bu iki rapor için Yıl kırılımlı birleşik rapor alınabilir.

19 BI – HESAP SAHA TİPLERİ Kümülatif (Grup) Hesap Sahası
Oluşturulan rapor eğer kümülatif bir rapor ise kümülasyon sonucu oluşturulan hesap sahasının kümüle edilerek getirilmesi sağlanır.

20 BI – HESAP SAHA TİPLERİ Alt Sorgu
SQL sorgusu olarak düşünülürse Alt Sorgu hesap sahası bir "SubQuery"’dir. Hesap Saha Tipi olarak «Alt sorgu» seçildiğinde filtre kutucuğunun yanında "Şablonlar" butonu görünür.Tıklanıldığında sağdaki gibi bir sihirbaz ekranı açılır ve buradan istenilen tablo/görünüm seçilerek oluşturulur. Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı üzere Hesap sahasının formül alanına elinizle de SQL cümlesi yazabilirsiniz.

21 BI – HESAP SAHA TİPLERİ Kullanıcı Fonksiyonu
Veritabanında tanımlı olan "User Defined Function" ‘ları kullanabilmemizi sağlar. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere sistemde bulunan kullanıcı tanımlı fonksiyonlar sağ panelden çift tıklanarak formül alanına atılır. Fonksiyona ait parametreler sol panelde bulunan sahalarla veya elle girilecek sabit değerlerle doldurulur.

22 BI – FİLTRE İŞLEMLERİ Saha işlemlerinde Filtre verilmek üzere işaretlenen sahalar «Filtreler» alanında görüntülenir.Veritabanından gelecek verilerin belirli kısıtlar çerçevesinde gelmesini sağlar. Filtre tiplerini buradan seçilir. (Filtre tiplerini bir sonraki slayt’ta bulabilirsiniz.) Filtre tipine uygun olarak değerlendirmek üzere filtre içeriğini burada belirtilir. Eğer filtre tipi iki değer bazında yorumlanıyorsa örneğin "Arasında ise" gibi. İkinci filtre içeriğini buraya yazılır. Filtre tipine uygun olarak listeden seçim yapabilmeniz için seçim ekranı gelir. Verilen birden fazla filtre için bağlaç seçmeniz istenecektir. Varsayılan bağlaç "ve" bağlacıdır. Verilen birden fazla filtre için seçilen bağlaçlar arasında parantez koyarak mantık değerlendirmelerini yönetebilirsiz. Bu alanda parantez açılır. (7. kısımda ise parantez kapatılır.)

23 BI – FİLTRE TİPLERİ FILTER DEFINITION
Eşit "Değer 1" alanına yazılan değere eşit kayıtlar getirilir. Eşit Değil "Değer 1" alanına yazılan değere eşit olmayan kayıtlar getirilir. Küçük "Değer 1" alanına yazılan değerden küçük kayıtlar getirilir. Küçük yada eşit "Değer 1" alanına yazılan değerden küçük ve değere eşit kayıtlar getirilir. Büyük "Değer 1" alanına yazılan değerden büyük kayıtlar getirilir. Büyük yada eşit "Değer 1" alanına yazılan değerden büyük ve değere eşit kayıtlar getirilir. Arasında ise "Değer 1" ve "Değer 2" alanına yazılan değerler aralığına uyan kayıtlar getirilir. Arasında değil ise Değer 1" ve "Değer 2" alanına yazılan değerler aralığı dışındaki kayıtlar getirilir. İle Başlar "Değer 1" alanına yazılan değer ile başlayan kayıtlar getirilir. Örneğin il sahasına filtre verdiğimizi ve "Değer 1" alanına "BA" yadığımızı düşünürsek veritabanından BALIKESİR, BATMAN vb. gibi iller gitirilecektir. İle Başlamaz "Değer 1" alanına yazılan değer ile başlamayan kayıtlar getirilir.Yukarıdaki örneği baz alırsak listeye BATMAN, BALIKESİR vb. illeri haricindeki iller gitirilecektir. İle Biter "Değer 1" alanına yazılan değer ile biten kayıtlar getirilir. Örneğin il sahasına filtre verdiğimizi ve "Değer 1" alanına "SA" girdiğimizi düşünürsek, listeye BURSA, MANİSA vb. kayıtlar gelecektir İle Bitmez "Değer 1" alanına yazılan değer ile biten kayıtlar haricindekiler getirilir. Yukarıdaki örneği baz alırsak listeye BURSA, MANİSA vb. haricindeki diğer iller getirilir. İçerir "Değer 1" alanına yazılan değer getirilecek olan kaydın içeriğinde bulunuyorsa getirilir. Örneğin il sahasına filtre verdiğimizi düşünürsek ve "Değer 1" alanına "BU" girdiğimiz düşünürsek listeye İSTANBUL, BURSA vb. iller getirilecektir. İçermez "Değer 1" alanına yazılan değer getirilecek olan kaydın herhangi bir pozisyonunda bulunmuyorsa getirilir. Listede Olanlar Kullanıcıya açılacak seçim ekranından kullanıcının işaretlediği kayıtlar gitirilecektir. Listede Olmayanlar Kullanıcıya açılacak seçim ekranından kullanıcının işaretlediği kayıtların dışındaki kayıtlar gitirilecektir. Boş İse Saha hiçbir değer içermiyorsa getirilir. Veritabanındaki NULL değeridir. Boş Değil ise Saha değer içeriyorsa getirilir. Veritabanındaki NOT NULL değeridir.

24 BI – FİLTRE REHBER KULLANIMI
Sahalara filtre verirken değer veya değerler kullanıcı tarafından yazılabileceği gibi, istenirse veritabanında ilgili saha için girilmiş olan mevcut kayıtların listesi getirilerek içlerinden seçim yapılabilir. Filtre kutucuğunda üzerinde üç nokta bulunan bir rehber butonu çıkar. Butonu tıklattığınızda yandaki örneğe benzer bir seçim ekranı çıkacaktır. Filtrelerde liste rehber kullanımı da aynı şekildedir.

25 BI – KÜMÜLASYON(GRUP) İŞLEMLERİ
Q-BİZ veritabanından hazırladığınız raporlarla verilerinizi çeker.Dilerseniz çekeceğiniz bu verileri bazı sahalar bazında gruplayarak getirebilirsiniz.

26 BI – KÜMÜLASYON(GRUP) İŞLEMLERİ
Örnek Raporda "CARI_ISIM" sahasına göre gruplama yapılmıştır. Gruplama yapıldıktan sonra bu saha haricindeki sahaların hangi grup fonksiyonu ile toplam işlemlerine tabi tutulacağı «Gruplar» alanında seçilmelidir. Aşağıdaki örnek görüntüde de görüleceği üzere «Kümüle Fonksiyonu» kolonundan seçimler yapılır.

27 BI – KÜMÜLEME FONKSİYON ÖZELLİKLERİ
«Kümüle Fonksiyonu» kolonundaki işlem tipleri sahanın tipine göre değişiklik gösterir. İşlem Tipleri ; Kayıt sayısı : Sahanın kayıt sayısını getirir. En büyük : Sahanın en büyük değerini getirir. En küçük : Sahanın en küçük değerini getirir. Toplam al : Sahanın tüm değerlerini toplar ve toplam rakamı getirir. (Sadece rakamsal değerler için) Ortalam al : Sahanın tüm değerlerini toplar ve kayıt sayısına böler, elde edilen ortalam değeri getirir. (Sadece rakamsal değerler için) Ekranda ayrıca filtreleme işlemlerinde olduğu gibi (slayt : 21) filtre tipi,içerikleri,liste,verilen birden fazla filtre için bağlaç ve bağlaçlar arasında parantez koyarak mantık değerlendirmeleri yapılabilir.

28 BI – RAPOR SONUCU Tasarımı yapılan raporun sonucunu görmek istediğimizde «Rapor Sonuç» alanı tıklatılır. Sonuç komutu tıklandığında raporun döndürdüğü sonuç veri setinin görüntülenme alanı açılacaktır. Açılan sonuç penceresinde liste, pivot, grafik, zengin metin ve gauge (ölçüm göstergesi) gibi mevcut stillerden raporlar hazırlayabilirsiniz.

29 BI – RAPOR STİLLERİ Rapor tasarlandıktan sonra dilediğiniz kadar stil tanımı yapabilirsiniz. Stil yönetim çubuğu sağ tıklanıp «Ekle» komutu verildiğinde aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi "Rapor Stil Tanım" ekranı çıkacaktır. Tasarlanacak stile uygun bir isim verilip bir stil tipi seçilir.

30 BI – LİSTE RAPOR Liste Rapor
Aşağıda liste rapora örnek olarak Stok Giriş/Çıkış analizi verilmiştir. Rapor saha başlıkları ve altında değerleri dökülmektedir. Arayüz olarak excel ortamını andırır.

31 BI – LİSTE RAPOR Genellikle kayıtların kontrol edilmesi amacıyla detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğunda kullanılan rapor stilidir. Rapor bir kez çalıştırıldıktan sonra oluşan verilerden gruplar oluşturabilir, gruplar bazında alt toplam alabilir, filtreler verebilir, kolonları farklı renklere boyayıp, farklı font ve puntolara çevirebilirsiniz. Sonuç ekranının herhangi bir yerinde sağ tıklatılıp «Grup Kutusu» yada «Filtre Kutusu» seçeneği aktif yapılır. Grup İşlemleri İstenilen sahalar grup alanına sürükle-bırak matığına dayalı çekilir.Gruplanan alanın sol tarafındaki açma butonu tıklandığınızda ise detaylara ulaşılır. Filtre İşlemleri Birçok verinin bulunduğu sahalar üzerinde filtreleme işlemi yapılabilmektedir.Örnek raporumuzda Stok İsmi "KABLO BAGI,SIYAH,100 mm NYLON 66. " olan stoklar kısıt verilerek veriler üzerinde süzme işlemi yapılmıştır.

32 BI – LİSTE RAPOR - FİLTRELEME
Filtreleme yapılacak sahanın sol tarafındaki açma butonuna tıklandığınızda verilere ulaşarak süzme işlemi yapılabilir. «Özel» olarak filtreleme yapılmak istenirse örnekteki gibi "Özel Filtre" ekranı açılarak filtreleme işlemlerine tabii tutulabiir. Rapor üzerinde yapılan tüm süzme işlemlerini Özelleştir bölümünden de takip ederek yönetebilirsiniz..

33 BI – PİVOT RAPOR Verilerinizi pivot rapor üzerinden dilediğiniz şekilde özetleyebilirsiniz.Kırılımlar yapıp filtreler vererek verilerinizin özeti üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz.

34 BI – PİVOT RAPOR Pivot üzerinde rapor sahalarını yerleştirmeniz için Satır, Sütun, Veri ve Filtre Alanları bulunur. Satır alanı : Raporumuzda dikey alanda yer almasını istediğiniz satırları oluşturacak saha veya sahaları bu alana sürükleyiniz. Birden fazla saha sürüklerseniz saha bazında satır kırılımı oluşacaktır. (Teknik literatürde drill down olarak adlandırılır.) Sütun alanı : Yatay alanda yer almasını istediğiniz kolonları oluşturacak saha veya sahaları bu alana sürükleyiniz. Birden fazla saha sürüklerseniz saha bazında sütun kırılımı oluşacaktır. Veri alanı : Satır ve sütun alanlarında bulunan sahaların durumuna ve kırılımlarına göre özetlenecek sayısal sahaları bu alana sürükleyiniz. Filtre alanı : Kullanımı zorunlu değildir. Raporun diğer alanlarında bulunmayan ancak filtre verdiğimiz bir saha varsa ve bu sahanın filtre içerdiğini hatırlamak amaçlı görmek istiyorsanız sahayı bu alana sürükleyiniz. Buraya sürüklenen ve geri alınan sahalar raporun içeriğinde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Bilgilendirme amaçlı kullanılır.

35 BI – PİVOT RAPOR Görüntüde Saha Listesi penceresinden rapor sahalarının pivot üzerindeki uygun alanlara yerleştirilmesi ile pivot raporun nasıl oluşturulduğu gösterilmiştir.

36 BI – PİVOT RAPOR SONUCU Örnek Raporumuzda ay ay satır kırılımlı (drill down matığına dayalı) Stok Kodu, Stok Adı ve Fiş Numaraları Fatura Tip sütunlarına bölünerek tüm sayısal verilerin kümüle olarak gösterimi verilmiştir.Giriş/Çıkış ve Döviz Tip sahaları filtre alanına taşınarak (süzme işlemi tabii tutulup) ekrana sadece Girişi olan ve Döviz Tipi Euro olan verilerin getirilmesi sağlanılmıştır.

37 BI – PİVOT RAPOR SONUCU Aynı görünüm Çıkışlar pivot stili için filtreleme yapılarak kümüle halinde getirilmiştir.

38 BI – GRAFİK RAPOR Hazırlamış olduğumuz raporun görsel ve sayısal analizini aynı anda yapmak için grafik raporlarını kullanabiliriz.Grafik rapor için öncelikle "Veri Gruplarının" hangi saha veya sahalara göre yapılması gerektiğine karar verilir.Saha Seçici tıklatılıp «Veri Grupları» sekmesinden seçilen ilgili sahalar (sürekle- bırak ile) Seviyeler sekmesine taşınır.

39 BI – GRAFİK RAPOR Seviyesi belirlenen grafik rapor için "Seri Sahaları" belirlenir. Seri sahalarının seçimini «Seriler» sekmesini tıklayarak liste içerisinden yapabiliriz. Aşağıdaki örnekte "Miktar" ve "Tutar" sahaları seriler olarak seçilmiştir.

40 BI – GRAFİK RAPOR – SEVİYE FİLTRELERİ
Grafik raporlarınızda vermiş olduğunuz tüm seviye sahaları için filtre uygulayabilirsiniz.Aşağıdaki örnekte Seviyeler alanından Giriş-Çıkış sahası için filtre listesi açılıp listeden "ÇIKIŞ" verisi seçilir.Böylece Çıkışı olan Stokların "Miktar" ve "Tutar" sahalarının grafiği çizilmiş olur. Yukarıdaki raporun pasta grafik olarak görüntülenmiş şeklini resimdeki farklı grafik türleriyle de görüntüleyebilirsiniz.

41 BI – GÖSTERGE RAPOR Bir veriyi kategorilere ayırarak göstermek amacıyla oluşturulan sitildir. Belirlenen her bir veri aralığı –iyi, çok iyi, kötü, çok kötü vb. bir kategoriye karşılık olarak belirtilir. Rapor sonucu elde edilen veri bu gösterge panosunda (gauge) bir yere karşılık gelir. Böylece hem verinin değerini hem de hangi kategoriye karşı geldiğini görebilirsiniz. Resimdeki panelde görüldüğü gibi Cari_İl bazında Borç Tutarı bilgisi min ve max değerleri aralığında getirilmiştir.Cari_İl sahası filtre verilerek 0 ile 33 arası kırmızı ,34 ile 70 arası sarı ve 70 ile 100 arası yeşile denk gelicek şekilde seviye seviye gösterilmiştir.

42 BI – GÖSTERGE RAPOR Borç tutarı aralığı kadar min ve max değerler Temel Hesap Sahası seçilerek belirtilir.

43 BI – ZENGİN METİN Rapor sonucu oluşan verileri, herhangi bir metin içine yerleştirmek amacıyla kullanılır. Kolondaki bir veri metnin içerisine satırdaki değeriyle, alt toplam değeriyle veya gruplandırma yapılmışsa grup toplamı değeriyle aktarılabilir.

44 BI – ZENGİN METİN «Saha Seçici» tıklatılıp yazma moduna geçilerek örnekteki gibi kolanlardaki değerler aşağıdaki yazım kuralları ile alınabilir. <|V:|MIKTAR||> Grid üzerinde bulunulan aktif satırdaki MIKTAR kolonuna ait değeri getirir. <|T:|TUTAR||> Grid üzerinde; TUTAR kolonuna ait, alt toplam kutucuğunda yazan değeri getirir. <|G:|TUTAR|"F_TIP=ALIS FATURASI",«DOVIZ_TIP=EURO"|> Grid üzerinde FATURA TİP ve DÖVİZ TİP sahalarına göre grup kırılım yapıldığında;TUTAR kolonuna ait, kırılımdan dolayı oluşan, grup toplam kutucuğundaki değeri getirir.Bu değeri getirirken de; kırılım değerleri hedef alınır.

45 BI – RAPOR SONUÇ İŞLEMLERİ
Çalıştır : Tasarımı yapılmış raporun istek cümlesi oluşturulur ve Portal’a gönderilir.Gelen veriler kullanıcının tercihine göre görüntülenir. Katla-Aç : Gruplanan liste rapor veya pivot raporların kırılımlarının tümünü katlar veya tümünü açar. Saha Seçici : Rapor sahaları «Saha Seçici» alanına taşınabilir veya bu alandan tekrar kullanıcının bilgisine sunulabilir. Hazırladığınız rapor tipi Pivot ise raporu tasarlayıp ilk çalıştırışımızda tüm sahaların Saha Seçicisinde yer aldığını, Liste raporda ise tüm sahaların grid içinde yer aldığını görebilirsiniz. Baskı Önizleme : Raporumuzu yazıcıya göndermeden önce baskı önizlemesini buradan alabilirsiniz. Yazdır : Basım penceresini açar. İstenen yazıcı ve ayarlar seçilerek yazım işlemini yapabilirsiniz. Gönder : Hazırlanan raporu Excel, Html, Xml vb. gibi farklı ortamlara aktarabilirsiniz. SQL Görümümü Oluştur : Hazırlanıp saklanmış raporun sonuç verisini döndüren view veritabanınızda oluşturulur.

46 BI – RAPOR GÖRÜNTÜ STİLLERİ
Görüntü stilleri Liste ve Pivot raporlar için hazırladığımız otuzdört adet görüntü şablonundan oluşur. Yeni hazılanmış bir rapor için Rapor stili tanımsızdır. Görüntü stili vermek için rapor veri alanında (Liste veya Pivot) herhangi boş bir alanı sağ tıklamalısınız. Tıklama sonucunda gelen ekrandan Liste rapor için «Grid Stilleri», Pivot rapor için ise «Pivot Stilleri» seçilerek istenilen şablon seçimi yapılmalıdır.

47 BI – RAPOR GÖRÜNTÜ STİLLERİ
Liste veya Pivot Rapor için «Saha Stilleri» kullanılarak kolonlar üzerinde dilediğiniz biçimde görüntüleme yapabilirsiniz.Farklı renklere boyayıp, farklı font ve puntolara çevirebilirsiniz.Örnek görüntüde açılır menünün çıkması için rapor sahalarından ilgili saha başlığını sağ tıklamalısınız.İçerik ve Toplam olmak üzere iki özelliğe sahiptir. (Liste Örneği)

48 BI – RAPOR GÖRÜNTÜ STİLLERİ
(Pivot Örneği)

49 BI – LİSTE RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
Alt ve Grup Toplam Grup bazında Kırılımlı raporlarda alt ve ara toplam almak için liste raporun boş bir alanını sağ tıkladığınızda «Görünüm» seçeneğinin de içinde bulunduğu açılır menü karşınıza gelir. Görünüm penceresini açtığınızda aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere gridin görüntüsünü özelleştirebileceğiniz seçenekler bulunur ve buradan istenilen seçimler yapılır. Grup Toplam açılır menü özelikkleri ; Yok : Ara toplam alanını gizler. Açılınca: Ara toplam alanı kırılım açılınca görünür. Her zaman : Ara toplam alanı her zaman görünür.

50 BI – LİSTE RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
Hazırlamış olduğumuz raporun ara ve/veya alt toplam alanlarına getirilecek rakamların hangi şekilde hesaplanacağına karar verebilirsiniz. Toplam kutucuğuna sağ tıkladığınızda resimde gördüğünüz açılır menü açılacaktır. Burada sahanın tipine göre açılır menü seçenekleri değişiklik gösterecektir. Menü seçenekleri aşağıda gösterilmiştir. Saha ; tarih içerik ise metin içerik ise sayı içerik ise

51 BI – PİVOT RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
Sürüklenmiş saha üzerinde sağ tıklanıldığında «Görüntü Biçimi» seçeneğinin bulunduğu açılır menü altında sahanın görüntü seçenekleri listelenmektedir. Tarihsel : İşlem yapacağınız sahanın türü tarih ise tarih içerik gruplandırması yapmak için seçenekler açılır. Bu seçeneklerin neler olduğunu resimde görebilirsiniz. Örnekte Stok Tarih bilgisi Ay ay getirilmiştir.

52 BI – PİVOT RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
Tarihsel menü seçenekleri ; Tarih : Tarih değeri içeren sahanın orjinal değerlerinin görünmesi sağlar. Daha önce aşağıdaki seçeneklerden birisi seçildi ise seçeneğin iptali için kullanılır. Dönem : Tarih değerlerini 4 dönem için gruplar. Ocak ayından itibaren üçer aylık dönemler halinde tarihler gruplanır. Örneğin ile tarihleri arası "Birinci Çeyrek" altında gruplanır. Gün : Tüm aylar ayın birinden, otuzbirine kadarki aralıkta gruplanır. Ay : Saha içeriğindeki tüm tarihler 'Ocak' ile 'Aralık' ayları arasında gruplanır. Yıl : Saha içeriğindeki tüm tarihler yıl bazında gruplanır. Haftanın Günü : Pazartesiden Pazara kadar toplam 7 gün altına tüm tarihler gruplanır. Yılın Günü : Saha içeriğindeki tüm tarihler, artık yıl ile birlikte toplam 366 gün altında gruplanır. Ayın Haftası : Saha içeriğindeki tüm tarihler, bir aya isabet eden hafta numarası için gruplanır. Ayın ilk haftası birinci hafta, son haftası duruma göre dört veya beş hafta içerebilir. Yılın Haftası : Saha içeriğindeki tüm tarihler toplam 54 hafta altında gruplanır.

53 BI – RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
Baskı Önizle Hazırladığınız raporu yazdırmadan önce önizleme yapabilirsiniz. Baskı önizleme penceresinde Raporun başlığı ve rapora verdiğiniz filtreler de basılmaktadır.

54 BI – RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
Yazdır Raporunuzu aşağıdaki yazdırma penceresini kullanarak yazdırabiliriniz. Yazıcı, kağıt tipi vs. standart tüm yazım seçeneklerinin bulunduğu bu ekrandaki değişiklikler anlıktır. Rapor ile beraber saklanmaz. Gönder Hazırlanan raporun verilerine başka ortamlarda da ihtiyaç duyduğunuzda Gönder menüsünü kullanabilirsiniz.

55 BI – RAPOR GÖRÜNTÜ AYARLARI
SQL Görünümü Oluştur Raporunuzun sonuç verisini döndüren view, veritabanınızda rapor adının önüne "P2P_OC_" eklenerek oluşturulur. Rapor adında ve rapor sahalarında boşluk karakteri ve türkçe karakterler olmamamalıdır. Aksi halde view oluşturulmaz. Rapor adında değişiklik yapıldığında View adı da otomatik olarak değiştirilir. Rapor silinirse View da veritabanından kaldırılır.

56 BI – RAPOR KOPYALA Sistemde hazırlanıp saklanmış raporların dilenirse kopyası çoğaltılabilir. Resimde görüldüğü üzere Stok_Giris_Cikis, Kopya Stok Giriş/Çıkış olarak kopyalanacak. Bu ekran üstte "Kaynak", altta "Hedef" olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Herhangi bir Portal üzerindeki herhangi bir SQL sunucusunda çalışan herhangi bir uygulamaya ait rapor yine aynı koşullarda çok farklı bir ortama kopyalanabilir. İşlemi başlatmak için "Kopyala" komutunu tıklatılır.

57 BI – RAPOR İŞLEMLERİ Kaydet
Yeni hazırlanan veya daha önce hazırlanıp üzerinde değişiklik yaptığınız raporları bu ekrandan saklayabilirsiniz Sil Silmek istediğiniz raporu öncelikle açmalısınız. Rapor başarılı şekilde açıldıktan sonra silmek istediğinizde aşağıdaki onay ekranını göreceksiniz.

58 BI – RAPOR İŞLEMLERİ Künye
Hazırlamış olduğunuz raporun detaylarını izleyebileceğiz ekrandır.Kaydetme anında rapor için yazılan açıklamaları görebiliriz. Künye Butonuna tıklatılıp Kaydet anında girilen veriler daha sonrada gözlenebilir.

59 BI – RAPOR İŞLEMLERİ Ön Uyarı
Rapor çalıştırıldığında kullanıcaya yönelik yapması gereken uyarı yazılarını Ön Uyarı penceresi sayesinde verebiliriz.. Taman denildikten sonra Saha İşlemlerinde kullanıcının girişiyle oluşturulacak saha verileri Hesap Grubu - Öndeğer Sorgu Sahası ile ekrana getirilmektedir.

60 TAM KONTROL


"Q-BİZ İŞ ZEKASI PLATFORMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları