Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

3 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır. Onlar Hazreclilerin müttefiki idiler.

4 4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun Oluşumu

5 MEDİNE Beni Kaynuka Beni Kaynuka Beni Kurayza Beni Kurayza Beni Kurayza Beni Nadir Beni Nadir Beni Nadir

6 KUBA MESCİDİ

7 MEDİNE Beni Kaynuka Beni Kurayza Beni Nadir

8 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kıblenin Değişmesi; (H2) Hicretten 17 Ay sonra; Bedir’in hemen öncesinde nazil olan; "Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. -Ey müslümanlar!- Siz de nerede olursanız olun, -namazda- yüzlerinizi o tarafa çevirin." (Bakara 144) ayetiyle,

9 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kıblenin Değişmesi; (H2) Kıble'nin değiştirilmesi yahudileri çok öfkelendirdi. Müşrikler karşısında kendilerinin dini üstünlükleri bulunduğunu iddia ediyorlardı. Ayrıca o zamana kadar İslâm'ın kıblesi Mescid-i Aksa olduğu için, İslâm bile kendilerinin kıblesine yöneliyor diye övünüyorlardı.

10 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kıblenin Değişmesi; (H2) İslâm, kıblesini değiştirince öfke ve nefretleri birden ayyuka çıktı. Hakaretler etmeye ve çirkin sözler söylemeye başladılar. "Muhammed, her meselede bize karşı çıkmak istediğinden sırf muhalefet olsun diye kıbleyi de değiştirdi" dediler.

11 4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun Oluşumu

12 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Bedir Savaşı'ndan sonra Kaynukaoğullarının kalplerini kin bürüdü ve bu savaşta zafer elde eden Müslümanları kıskanmaya başladılar.

13 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Peygamberimiz Kaynukâ'oğullarını kendi pazar yerlerinde toplayarak Kureyş'in Bedir’de uğradığı yenilgiyi hatırlatıp kendilerini ikaz etti. Onları İslâm'a davet etti. Kendisinin peygamber olduğunu hatırlattı. Fakat Yahudiler, Kureyş'in savaş tekniğini bilmediğini, kendilerinin ise usta savaşcı olduklarını yineleyerek Hz. Peygamber’i tehdit ettiler ve antlaşmaya ihanetin sinyallerini verdiler.

14 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Rasulullah, Kaynukaoğullarıyla direk bir savaş düşünmüyordu. Onları tatlılıkla uyarıyor ve akıllı olmaya davet ediyordu. Ama bir taraftan da, Yahudilerin kendilerine olan güven ve gururları son haddeye varmış, müslümanlara karşı düşmanlıkta sınırları zorlamaya başlamışlardır.

15 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kışkırtma ve sürtüşmelerinde oldukça ileri gittiler. Kargaşalıklar çıkartıyorlar, Müslümanları küçümsüyorlar, Alaya alıyorlardı. Durum böyle olmasına rağmen Allah Rasulü anlaşmayı bozan tarafın kendisi olmamak için sabrediyordu.

16 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Peygamberimiz Yahudilerin bu tutumundan endişelenmeye başladı. Potansiyel bir tehlike haline gelmişlerdi. Bu durumda iken Allah, Rasulüne ne yapması gerektiğini öğretiyordu. (Ey Nebi) “Ve eğer (aranızda anlaşma bulunan) bir toplumun ihanetinden haklı nedenlerle kaygıya kapılırsan, durumu dengelemek için onlarla yaptığın anlaşmayı geçersiz ilan et: unutma ki Allah hainleri sevmez!( ”.(Enfal 58)

17 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Bunun üzerine Peygamberimiz, Bedir’den 20 gün kadar sonra Şevval 2/Mart-Nisan 624’te onların üzerine yürüdü. Son bir kere daha onları İslâm'a davet etti. Fakat Kaynukâ'oğulları kendilerinin Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından daha önce bu konuda ikaz edildiklerini belirterek davete olumsuz cevap verdiler.

18

19 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Müslümanların hamlesinden sonra kalelerine çekildiler. Müslümanlar onları on beş gün süreyle kuşattılar. Yedi yüz savaşçıya sahip olan Kaynuka’ Yahudileri korkuya kapıldılar. Hz. Peygamber'in vereceği karara razı olmak üzere kalelerinden çıkarak teslim oldular.

20 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynukâ'oğullarının eski müttefiki ve münafıkların başkanı Abdullah b. Übey, Hz. Peygamber’den ısrarla onların bağışlanmalarını istedi. Peygamberimiz onların Medine'yi terketmelerini emretti. Bu defa Abdullah b. Übey Kaynukâ'oğullarının yerlerinde bırakılmaları için çaba sarfettiyse de bunu başaramadı.

21 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynuka’oğulları ailelerini yanlarına alarak Medine'yi terkettiler. Önce Vâdilkurâ’ya uğrayıp bir ay kaldılar. Burada binek ve yiyecek ikmali yaptıktan sonra Suriye tarafına gittiler ve Ezriat şehrine yerleştiler. Bin beş yüz kılıç, üç yüz zırhlı elbise, iki bin mızrak ve beş yüz kalkandan ibaret olan silahlarını ve mallarını Medine’de bıraktılar.

22 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Onlardan kalan malların beşte biri Beytülmâle ayrılarak gerisi Müslümanlar arasında taksim edildi. Kaynaklarda Bedir Gazvesi'nden sonra beşte biri (Humus) ayrılan ilk ganimetin bu Yahudi kabilesinden elde edilen ganimet olduğu kaydedilir.

23 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynukaoğullarının Medine’den çıkışından sonra, müslümanlar yeni cephanelik, silah, mal ve harp aletleri elde etmişlerdir. Anlaşma ve sözleşme tanımayan azgın bir düşman daha yok edilmiştir. Bu durum, diğer Yahudi ve düşmanlara bir gözdağı olmuş ve Kureyza ve Nadiroğullarını korkutur bir hal almıştır….

24 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynukaoğullarının Medineden çıkartılma nedenleri arasında; bir kuyumcuda Müslüman bir kadının örtüsüne saldırıldığı yada eteğinin sırtına iliştirilerek ayağa kalktığında avret mahallininin görünmesi üzerine bastığı feryada müslümanların karşılık vermesi olarak gösterilir……….


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları