Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

2 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

3 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ GÜVENLİ Mİ?
Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir. Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi durumunda katılımcı Takasbank’ta saklanan birikimini bir diğer emeklilik şirketine aktararak sistemde kalmaya devam edebilir. Fon malvarlığı kesinlikle haczedilemez, rehnedilemez ve teminat olarak gösterilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetimden geçer.

4 KİMLER BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN FAYDALANABİLİR?
Fiil ehliyetine sahip olan, 18 yaş üzerindeki herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir.

5 HER YIL KATKI PAYI ÖDEMELERİM ARTAR MI?
TL olarak gerçekleştirdiğiniz düzenli katkı paylarınız, aksi bir yazılı talimat vermediğiniz müddetçe, her yıl Aralık ayında (Kasım sonu itibariyle) TÜİK tarafından açıklanan yıllık uçtan uca TÜFE artış oranı baz alınarak artırılır ve tam sayıya yuvarlanır. Düzenli katkı payı tutarınızın asgari katkı payından az olması durumunda, asgari katkı payı tutarı düzenli katkı payınız olarak esas alınır. Dövize endeksli olarak gerçekleştirdiğiniz düzenli katkı paylarınızda ise artış uygulanmaz.

6 NE ZAMAN EMEKLİ MAAŞI ALMAYA BAŞLARIM?
Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

7 EMEKLİLİK DÖNEMİNDE NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
Elde edeceğiniz emeklilik birikimi ve alacağınız maaş, sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, fonlarınızın getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir. En fazla brüt asgari ücretin bir buçuk katı tutarında emekli maaşı alabilirsiniz. Emeklilik şirketleri, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen şartlara ve plan özelliklerine göre oluşturulmuş projeksiyon hesaplamalarına göre tahmini emeklilik birikimi ve maaşı öngörüsü sunar.

8 Yapılan ödemeler nerede değerlendirilir?
Katkı paylarınız, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik yatırım fonu, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan ödediğiniz katkı paylarıyla ilgili mal varlığıdır. Emeklilik şirketleri tarafından kurulan emeklilik yatırım fonları, profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece emeklilik yatırım fonları ile düzenli tasarrufta bulunma, fon yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma ve diğer yatırım fonlarında olmayan vergisel avantaj elde etme imkânına sahip olursunuz. Fonun mal varlığı; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.

9 Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler nelerdir?
Bireysel Emeklilik Sisteminde 3 kesinti türü vardır: 1)Giriş Aidatı 2)Yönetim Gideri Kesintisi 3)Fon İşletim Gideri Kesintisi

10 Ne kadar giriş aidatı ödeyeceğim?
Sisteme yeni giriyorsanız giriş aidatı aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde ödersiniz .(Temmuz dönemine kadar 98 tl) 3 yıl içinde şirketten ayrılırsanız sisteme girdiğiniz tarihteki aylık brüt asgari ücretin yüzde 75’ini ödeyeceksiniz 6 yıldan önce ayrılırsanız brüt asgari ücretin yüzde 50’sini ödersiniz. 10 yıldan önce ayrılırsanız brüt asgari ücretin yüzde 25’ini ödeyeceksiniz. Eğer 10 yılı doldurursanız ya da vefat, maluliyet ve 56 yaş olan emeklilik süresi geldiğinde giriş aidatı ödemeyeceksiniz

11 SİSTEMDEN ZORUNLU NEDENLERLE AYRILIRSAM NE OLUR?
Sistemden yaşam kaybı, sakatlık gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılmanız durumunda, birikiminizin tamamını alabilirsiniz. Emeklilik sözleşmesi devam ederken yaşam kaybı durumunda ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tayin ettiğiniz ve sözleşmede belirttiğiniz lehtar veya lehtarlara yapılır. İstediğiniz kişi(leri) lehtar olarak tayin edebilir ve sözleşme süreniz boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lehtar tayin etmemişseniz yaşam kaybınız halinde hak sahibi, kanuni varislerinizdir.

12 ÖDEMEYE ARA VEREBİLİRMİYİM?
Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.Vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

13 DEVLET KATKISI NEDİR? Bireysel emeklilik sistemine yatırdığınız katkı paylarına karşılık olarak, bu katkı paylarının belirli bir oranında bireysel emeklilik hesabınıza devlet tarafından ödenen tutardır.

14 DEVLET KATKISI HANGİ ORANDA ÖDENİR?
Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında ödenir. Örneğin; aylık 100 TL ödüyorsanız adınıza her ay 25 TL, 800 TL ödüyorsanız 200 TL devlet katkısı ödenir.

15 DEVLET KATKISI İÇİN ÜST LİMİT
Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz. Örneğin, 2013 yılı için yıllık brüt asgari ücretin toplamı ,60 TL’dir yılı içinde hesabınıza ödenen toplam devlet katkısı azami 3.001,5 TL olacaktır. Yıllık toplam brüt asgari ücret hesaplanırken, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

16 HER TUTAR İÇİN DEVLET KATKISI ÖDENİR Mİ?
Sadece düzenli, ek veya başlangıç katkı payı adı altında hesabınıza yatırdığınız tüm katkı paylarınız için devlet katkısı ödenir.

17 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI

18 Geleceğe Yatırım Planı
Geleceğe Yatırım Planı’na dahil olabilmek için aylık ödemeniz gereken asgari katkı payı, plan başlangıç yaşınıza göre değişir. Plan Başlangıç Yaşı Aylık Asgari Katkı Payı Tutarı : 18-25 yaş arası 99 TL 26-35 yaş arası 119 TL 36 yaş ve üstü 149 TL

19 KESİNTİLER Giriş aidatı: Geleceğe Yatırım Planı’nda sözleşme başlangıç tarihinde aylık brüt asgari ücretin %10’u tutarında giriş aidatı alınır. (98 TL). 12 taksite kadar ödeme imkanı var. Yönetim gider kesintisi: Geleceğe Yatırım Planı’nda yatırdığınız katkı payları üzerinden %2 oranında yönetim gider kesintisi alınır.

20 AVANTAJLAR Yatırım danışmanlığı
Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti Anlaşmalı Sağlık kuruluşlarında indirim

21 EV HANIMLARI EMEKLİLİK PLANI
Kadınlarımız lehine pozitif ayrımcılığımız devam ediyor!

22 Aylık ödemeniz gereken asgari katkı payı, plan başlangıç yaşınıza göre değişir.
Plan Başlangıç Yaşı Aylık Asgari Katkı Payı Tutarı : 18-25 yaş arası 99 TL 26-35 yaş arası 119 TL 36 yaş ve üstü 149 TL Katkı payı ödemelerinizi, ABD doları veya avroya endeksli; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak; kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ya da nakit gerçekleştirebilirsiniz.

23 AVANTAJLAR Katkı payı ödeme teminatı: Ev Hanımları Emeklilik Planı’na dâhil olan ve düzenli katkı payı ödeyen evli katılımcılarımızın eşlerinin yaşam kaybı ya da tam ve daimi sakatlığı durumunda; 10 yıllık süreden, sözleşme başlangıç tarihinizden bu durumun gerçekleştiği tarihe kadar geçen süre, indirildikten sonra kalan süreye isabet eden katkı payı ödemeleri düzenli olarak şirketimiz tarafından yapılır. Bekâr katılımcılarımızın kendisinin tam ve daimi sakatlık durumuyla karşılaşması halinde de aynı uygulama söz konusudur.

24 Yatırım danışmanlığı Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim

25 Pusula Emeklilik Planı
Sizin hayatınızın pusulası da keyifli bir emekliliği gösteriyorsa, bireysel emeklilik sisteminde mutlaka yerinizi ayırtın. Pusula Emeklilik Planı, ayrıcalıklı kesinti yapısı ve özel hizmetleriyle tam size göre!

26 Pusula Emeklilik Planı'nda asgari katkı payı tutarı, başlangıç tutarının olup olmamasına bağlı değişiklik gösterir.

27 196 NOLU PLAN: 25000 TL Başlangıç Kapitali ile aylık 149 TL 197 NOLU PLAN: Başlangıç Kapitali olmadan aylık 499 tl YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ 1

28 AVANTAJLAR: Yatırım danışmanlığı İş Kültür Yayınları’ndan indirim
Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti (eş ve çocuklar dahil) Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim FonMatik: Fon tercihlerinizin İş Portföy Yönetimi tarafından geliştirilen model kapsamında hayat boyu planlanmasıdır.

29 Usta Emeklilik Planı Usta Emeklilik Planı'nı belli bir birikime sahip veya belli bir tutarın üzerinde ödeme yapabilecek katılımcılarımız için özel olarak tasarladık.

30 Usta Emeklilik Planı'nda asgari katkı payı tutarı, başlangıç tutarının olup olmamasına bağlı değişiklik gösterir.

31 198 NOLU PLAN: 50000 TL Başlangıç Kapitali ile aylık 149 TL 199 NOLU PLAN: Başlangıç Kapitali olmadan 999 TL YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ 0

32 AVANTAJLAR Otomatik dengeleme: Risk alma eğiliminize göre tercih etmiş olduğunuz fon dağılım oranları, fonların getirilerinin farklılaşması sonucunda zaman içerisinde değişir. Otomatik dengeleme fonksiyonunu seçerek birikimlerinizin üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyotlarla, başlangıçta belirlediğiniz fon dağılım oranları esas alınarak değerlendirilmesini, aldığınız risk seviyesinin sabit kalmasını sağlayabilirsiniz.

33 FonMatik: FonMatik, fon tercihlerinizin İş Portföy Yönetimi tarafından geliştirilen model kapsamında hayat boyu planlanmasıdır. Bu fonksiyonu, fon dağılım seçeneği konusunda tercihi uzmanlara bırakmak isteyenler için tasarladık.

34 Yatırım danışmanlığı Özel müşteri temsilciliği İş Kültür Yayınları’ndan indirim Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti (eş ve çocuklar dahil) Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim

35 TSK Mensupları Emeklilik Planı
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyet gösteren vakıfların personeli, Bu vakıfların iştirak ve dolaylı ortaklıklarında görev yapan personel ile eş, 18 yaş ve üstündeki çocukları da faydalanabiliyor.

36 TSK Mensupları Emeklilik Planı’na aylık en az 123 TL katkı payı ödeyerek dâhil olabilirsiniz.
YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ: 9.999 TL ve altında % 2 9.999 TL – (dahil) arası % 1 TL üzerinde Alınmaz

37 AVANTAJLAR Ferdi kaza teminatı: TSK Mensupları Emeklilik Planı’na dâhil olduğunuzda, yıllık grup ferdi kaza poliçesinden, düzenli katkı paylarınızı ödemeniz koşuluyla yararlanırsınız. Teminat tutarı, aylık düzenli katkı payınızın 150 katı olarak hesaplanır.

38 Yatırım danışmanlığı Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim


"BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları