Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 2011.  Kaynağa atıfta bulunmak zorunludur fakat sadece kaynağa atıfta bulunmak yeterli değildir.  [Atıfta bulunma şunları içerir: Görüntünün/videonun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 2011.  Kaynağa atıfta bulunmak zorunludur fakat sadece kaynağa atıfta bulunmak yeterli değildir.  [Atıfta bulunma şunları içerir: Görüntünün/videonun."— Sunum transkripti:

1  2011

2  Kaynağa atıfta bulunmak zorunludur fakat sadece kaynağa atıfta bulunmak yeterli değildir.  [Atıfta bulunma şunları içerir: Görüntünün/videonun altında telif hakkı sahiplik bilgisi (örneğin, © 2001 telif hakkı sahibinin adı) ve, mevcut bilgilerle, sonunda tam bir bibliyografik tanım (yazar, başlık, yayınevi, ve yayının/web adresinin yeri ve tarihi dahil)].

3  Öğretmenlerin, materyalin kullanımıyla ilgili kısıtlamaların olup olmadığını görmek için alınan materyalin web sitesini kontrol etmeleri gerekir. Eğer görüntülerin (ya da diğer ögelerin) izinsiz kullanılabileceğine ilişkin belli yönergeler yoksa öğretmenlerin izin istemek için web sorumlusuna e- posta iletisi göndermeleri gerekmektedir (Eğer mümkünse web sorumlusu bu iletiyi genellikle telif hakkı sahibine iletmelidir).

4  Gerçek öğrenci çalışmaları ve resimleri için aile izni gerekmektedir.  Telif hakkı sahibi web sitesinde kullanımın izin gerektirmediğini belirtirse, materyali kuralları çerçevesinde ve kaynağa atıfta bulunarak kullanın

5  Madde 7:  Hak sahibinin rızasıyla umuma arz edilen bir eser alenileşmiş sayılır.  Bir eserin aslından çoğaltma ile elde nüshaları hak sahibinin rızasıyla satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arz edilirse o eser yayımlanmış sayılır.

6  Madde 33 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/17. md.)  Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.

7  Madde 34 - (Değişik fıkra: 07/06/1995 - 4110/13 md.) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktisablar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir. 2 nci maddenin üçüncü bendinde ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde gösterilen neviden eserler, ancak seçme ve toplama eserin münderecatını aydınlatmak üzere iktibas edilebilir. Ancak bu serbestlik, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz.  Münhasıran okullara mahsus olarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onanan (okulradyo) yayımları için de birinci fıkra hükümleri uygulanır.

8  (Ek fıkra: 03/03/2001 - 4630/18. md.) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yapılmak suretiyle eğitim ve öğretim gayesi dışında seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür.  Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı mutat şekilde zikredilmek icap eder.

9  Creative Commons (kısaca CC) kâr amacı gütmeyen, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir düşünce hareketi ve organizasyonudur.telif hakları  Creative Commons, 2001 yılında Center for the Public Domain[1] kuruluşunun desteğiyle başlayan ve aralarında fikri mülkiyet konusunda uzman James Boyle, Michael Carroll, Molly Shaffer Van Houweling ve Lawrence Lessig, MIT’de bilgisayar bilimleri profesörü Hal Abelson, hukuk kökenli belgesel filmci ve siber hukuk uzmanı Eric Saltzman gibi sanatçı ve entelektüellerin bulunduğu bir grup tarafından kurulmuştur. Creative Commons amacına ulaşmak için sanatçılara ve genel olarak tüm eser sahiplerine, yasanın kendilerine tanıdığı kimi hakları kamuyla paylaşabilmelerine imkân verecek, özel olarak hazırlanmış telif lisansı sözleşmeleri önermektedir.James BoyleMichael CarrollMolly Shaffer Van Houweling Lawrence LessigMIT  Özgür Yazılım Vakfı tarafından daha önce meydana getirilen GNU Genel Kamu Lisansı (GNU GPL) metinlerini temel alan bu sözleşmelerin özelliği, yaratıcı kişilere, telif hakkından tamamen feragat etmeksizin eserlerini paylaşıma açmalarına imkân tanımasıdır. Özgür Yazılım VakfıGNU Genel Kamu Lisansı

10  Creative Commons'ın ürettiği lisanslar ile eserlerinizi "bazı hakları saklı" olarak dağıtmanız ve yayınlamanız mümkündür. Böylece bunu kullanmak isteyenlere, onunla neler yapıp yapamayacaklarını belirten, anında görebilecekleri ve anlayabilecekleri bir lisansla karşılık verebilirsiniz. Creative Commons lisanslarının dört ana koşulu ve bunlardan türetilmiş altı farklı lisans türü mevcuttur.

11

12

13

14

15  GNU Genel Kamu Lisansı (GNU GPL ya da GPL) birçok yerde kullanılan ücretsiz yazılım lisansıdır ve özgün hali Richard Stallman tarafından GNU projesi için yazılmıştır. Üçüncü ve son sürüm ise Richard Stallman'ın yöneticisi olduğu Özgür Yazılım Vakfı (FSF), Eben Moglen ve Yazılım Özgürlüğü Hukuk Merkezi tarafından kaleme alındı ve özgür yazılım camiasının çeşitli itiraz ve katkılarıyla son halini aldı.GNURichard StallmanEben Moglen  Bu lisansın güncel sürümü (GPLv3), Özgür Yazılım Vakfı (FSF) tarafından 29 Haziran 2007'de yayınlandı. GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı yani LGPL ise GPL'in bazı yazılım kütüphaneleri için yazılmış sürümüdür.GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı  Copyleft esaslı lisansların en güçlü ve en yaygın örneği olan GNU GPL, günümüzde milyonlarca yazılım bileşeni tarafından kullanılmaktadır. Copyleft

16  Dört temel özgürlük  Özgür Yazılım Vakfı (FSF) tarafından kaleme alınan GNU Genel Kamu Lisansı, dört temel özgürlüğü güvence altına almayı amaçlar. Bu dört temel özgürlük sırasıyla şunlardır:  Özgürlük 0: Programı sınırsız kullanma özgürlüğü.  Özgürlük 1: Programın nasıl çalıştığını inceleme ve amaçlara uygun değiştirme özgürlüğü.  Özgürlük 2: Programın kopyalarını sınırsız dağıtma özgürlüğü.  Özgürlük 3: Programın değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğü.


" 2011.  Kaynağa atıfta bulunmak zorunludur fakat sadece kaynağa atıfta bulunmak yeterli değildir.  [Atıfta bulunma şunları içerir: Görüntünün/videonun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları