Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATAKÖY SAHİLİ Tarihi açıdan Planlama ve Mimari açıdan Jeolojik açıdan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATAKÖY SAHİLİ Tarihi açıdan Planlama ve Mimari açıdan Jeolojik açıdan"— Sunum transkripti:

1 ATAKÖY SAHİLİ Tarihi açıdan Planlama ve Mimari açıdan Jeolojik açıdan
Hukuki açıdan Çevre Toplum ve İstanbul açısından

2 ATAKÖY SAHİLİ Tarihi Açıdan

3

4

5 Türkiye’nin ilk Modern Konut Ütopyası
Bu proje, bir yarışma sonucu seçilmiş olup, Ertuğrul Menteşe –Luici Piccinato nun içinde oluğu değerli bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir 5

6

7 Ressam Şefik Bursalı Ataköy Plajı

8 Le Corbusier 20YY Şehir Plancısı, Edebiyatçı BilimAdamı
‘’ Silüet öğrenmek için İstanbul’a gidiniz’’

9

10 Islam Hukukunda “...anlaşmazlık çıktığında, anlaşmazlığı kendi aralarında çözemedikleri zaman mahkemeye müracaat ederek durumun keşfedilip olayın aydınlatılmasını sağlamışlardır. Bazen bir komşu, diğer bir komşusunun kendisinin güneş ve rüzgârını keseceğini iddia ederek ev yapılmasına mani olmaktadır.” (Colin Imber / Şeriattan Kanuna, Ebussuud ve Osmanlıda İslâm Hukuku / Çev. Murteza Bedir / İstanbul 2004 / s. 243)

11 ANAYASA MADDE 17 Her vatandaş yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir Madde 43 Sahil şeritlerinden yararlanma konusunda öncelikle halkın yararı gözetilir Madde 54 Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir

12 ANAYASA Madde 56 Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir. Madde 63 Devlet Tarih kültür tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar.

13 KIYI KANUNU Madde 1 – Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

14 KIYI KANUNU Kıyı çizgisi, deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, Kıyı Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını, Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,

15 KIYI KANUNU Genel Esaslar Madde 5 – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

16

17 Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar
özel mülkiyet konusu olamaz. Bu alanlar üzerinde 6 ncı maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir.

18

19

20 JEOLOJİK AÇIDAN ATAKÖY KIYI KENAR ÇİZGİSİ

21 KIYI KENAR ÇİZGİSİ Ataköy sahil kesimlerinde çesitli amaçlar ile yapılan sondajlar, yaklasık 0,5 metre kalınlıgında toprak örtüsü veya dolgu altında, kalınlıgı 5 ile 10 metre arasında degisen dogal plaj kumu çökellerini, onlarında altında yaklasık 6 – 12 metre kalınlıgında bataklık çökellerini kesmektedir (Sekil. 2). Bu istif, Galeria’nın batısında yer alan, 564 ada, 162. parsel olarak bilinen arazinin denizden yaklasık 150 metre içeride en kuzey kesiminden yapılan altı adet sondajın (Sekil. 7) tümünde kesilmektedir. Bu durum, bataklık çökellerinin ve dogal plaj kumu çökellerinin en azından Sirkeci-Yesilyurt sahil yoluna kadar uzandıgını göstermektedir. Tüm bu veriler, Zemin etüd arastırması amacıyla stanbul Teknik Üniversitesi’ne hazırlatılmıs ve Bakırköy Belediyesi mar sleri Müdürlügü’ne verilmis olan raporda mevcuttur. Dolayısıyla; bahsi geçen alanda yapılan sondajlarda elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, Marmara Denizi’nin kuzey kenarında Ayamama Vadisi boyunca kara içerisine sokulan körfez alanına ait çökeller, mevcut haritalarda belirtildigi gibi güneydeki kıyı çizgisinin yakınında degil, bu kıyı çizgisinden oldukça uzakta daha kuzeyde yer almakta ve en azından Sirkeci-Yesilyurt sahil yoluna (Sekil. 7) kadar uzanmaktadır. Diger bir deyisle TOK tarafından Özyazıcılar Sirketine satılan 564 ada, 162 parsel nolu arazinin tamamı Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalmaktadır.

22 Sekil 1. Haliç – Küçükçekmece Gölü arasının jeoloji haritası (Sayar, 1989).


"ATAKÖY SAHİLİ Tarihi açıdan Planlama ve Mimari açıdan Jeolojik açıdan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları