Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KIYI MEVZUATI VE UYGULAMALARI İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A.Gözde ÖZBEY (Şehir Plancısı) Özlem DİLSİZ (Şehir Plancısı)

2 KIYI MEVZUATI Anayasa’nın 43. Maddesi 3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

3 KIYI ALANLARI İLE İLGİLİ KULLANIM ESASLARI NELERDİR?
Anayasa’nın 43. maddesi: “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.” Kıyılar, herkesin eşit ve serbest kullanımına açık alanlardır. Kıyılar, kamu yararına kullanılması zorunlu olan alanlardır.

4 KIYI VE DOLGU ALANLARINDA PLANLAMA VE YAPILANMADA ÖNKOŞULLAR NELERDİR?
Koruma-kullanma dengesi Sürdürülebilirlik Kamu Yararı: Toplumun varlığını sürdürmesine ilişkin çıkar.

5 KIYI VE DOLGU ALANLARINDA NE TÜR YAPILAR YAPILIR?
Kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı koruma amacına yönelik alt yapı ve tesisler Faaliyet özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılması mümkün olmayan yapı ve tesisler

6 KIYI ALANLARINDA YAPILABİLECEK YAPILAR
Kıyının Kamu Yararına Kullanımına ve Kıyıyı Koruma Amacına Yönelik Altyapı ve Tesisleri İskele, Liman, Barınak, Yanaşma Yeri (bu yapıların zorunlu alt rıhtım ve üstyapı tesisleri) Dalgakıran, Çekek Yeri, Kayıkhane, Tasfiye İstasyonu, Pompaj İstasyonu, Tuzla, Köprü, Dalyan, İstinat Duvarı, Fener, Menfez Faaliyetlerinin Özelliği Gereği Kıyıdan Başka Yerde Yapılması Mümkün Olmayan Yapılar Tersane, Gemi Söküm Yeri, Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisleri ve bu yapılaşmalara ait Zorunlu Üstyapı ve Altyapı Tesisleri Plansız Yapılabilecek Yapılar Duş, Gölgelik, Soyunma Kabini, Büfe (max:6m²), WC (seyyar, fosseptik gerektirmeyen), ahşap iskele (max.5mX20m ölçülerinde)en az 150 m ara ile

7 DOLDURMA VE KURUTMA SURETİYLE KAZANILAN ALANLARDA YAPILABİLECEK YAPILAR
Kıyıya Dönük Yapılar Ulaşıma Dönük Yapılar Rekreasyon Alanı Düzenlemeleri (Park, Çocuk Bahçesi, Açık Spor Alanları) Fuar, Piknik, Eğlence Alanları, Lokanta, Gazino, Çay Bahçesi, Sergi Üniteleri,

8 ÖZELLİĞİ OLAN KIYI YAPILARI
Liman Yat Limanı Tersane Çekek Yeri

9 KIYIDA PLANLARIN HAZIRLANMASI VE ONAYINDA NELER DİKKATE ALINMALIDIR?
Kanun ve Yönetmelik hükümleri Kıyı Kenar Çizgisi Mevcut planlar Koruma ilkeleri Tesisin gerekliliği

10 HANGİ DURUMLARDA DOLGU AMAÇLI İMAR PLANI
Yapılabilir? Kamu Yararı Gereklilik veya zorunluluk oluşması Daha uygun bir seçeneğin olmaması Yapılamaz? Sürekli depolama ve sanayi faaliyetini genişletmek Turizm tesislerini genişletmek Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olmayan yerleşim alanı oluşturmak

11 DOLGU VE KURUTMA SURETİYLE KAZANILAN ALANLARLA İLGİLİ İMAR PLANLARI NASIL HAZIRLANIR VE ONAYLANIR?
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi ile, Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddeleri 6 Temmuz 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğ

12 DOLGU PLANLARININ HAZIRLANMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kıyı Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine uygunluk Onaylı kıyı kenar çizgisi Güncel onaylı halihazır harita Mevcut planlarla irtibatlandırılması

13 KIYI VE DOLGU ALANLARINDA RUHSAT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Dolgu alanlarına ait uygulama imar planının onaylı olması zorunludur. Ruhsat düzenlenebilmesi için mülkiyetin belgelenmesi gereklidir. (kira, irtifak hakkı veya tahsis belgesi) Yapı ruhsatı, ilgili belediye veya valilikçe düzenlenir.

14 KIYI İÇEREN ALANLARDA DENETİM YETKİSİ KİME AİTTİR?
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler Belediye ve mücavir alan sınırları dışında Valilikler Bakanlığımız görev alanlarında kalan hususlarda birinci derecede müdahale yetkisine sahip değildir.

15 KIYI İÇEREN ALANLARDA HANGİ FAALİYETLERE CEZAİ YAPTIRIM UYGULANIR?
Duvar, çift, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engel oluşturmak, İzinsiz veya izin şartlarına aykırı olarak kum, çakıl, vs. almak, Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artık dökmek, Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapmak, kum, çakıl, vs. almak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapmak, Kanuna aykırı olarak doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanmak.

16 SONUÇ OLARAK: Kıyıların herkesin eşit ve serbest kullanımına açık ve kamu yararına kullanımının zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır. Kıyı alanlarının planlanmasında koruma-kullanma dengesinin, sürdürülebilirlik ve kamu yararının sağlanması temel prensiptir. Planların yapımı konusunda ilgili idareler, mevcut planlarla bağlantıları kurmak, ilgili tüm mevzuatı irdelemek ve tesisin gerekliliğini araştırmakla yükümlüdür.

17 TEŞEKKÜRLER.


"İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları