Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

2 İZOHİPS METODU Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri,bu yöntemle çizilen haritalara da izohips haritası denir.

3 İZOHİPS METODU

4 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

5 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
İç içe kapalı eğrilerdir ve her izohips eğrisi kendinden yüksek olanı çevreler.

6 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
En geniş izohips halkası en alçak noktayı gösterirken en dar olanı en yüksek gösterir.

7 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
“0”m izohipsi kıyı çizgisidir. Kıyı çizgisi deniz ile karanın birleştiği yerdir.

8 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
İzohipslerin birbirlerine yaklaştığı yerlerde eğim fazla iken ,izohipslerin birbirinden uzaklaştığı yerlerde eğim azdır.

9 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
İzohips haritalarında izohipslerin “V” şeklini aldığı yerler bir akarsu vadisini gösterir. ”V” sivri ucu ise akarsuyun kaynağını gösterir.

10 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
Bir akarsu vadisinin iki tarafındaki izohipslerin yükseltileri eşittir. 25 50 25 50

11 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri eşittir.

12 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
İzohips haritalarında kalın düz çizgiler akarsuyu gösterirken,kesik çizgiler kuru vadiyi veya mevsimlik akarsuyu gösterir.

13 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
İzohips haritalarında çukur yerler “Ok” işareti ile gösterilir.

14 İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında “Kıta sahanlığı “ dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir.

15 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

16 ZİRVE Dağ veya tepelerin en yüksek kısımlarına denir ve nokta ile gösterilir.

17 TEPE

18 TEPE Belli bir yükseltide yer alan ve yamaçlarla zirveden oluşan şekillerdir.

19 BOYUN Tepe ve sırtlar arasında kalan geniş düzlüklerdir

20 ÇANAK Etrafı kapalı geniş çukurluklardır Ok işareti ile gösterilir.

21 ÇANAK

22 SIRT İki yamacın birleştiği ,su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır.

23 VADİ İzohips haritalarında kalın düz çizgiler akarsu vadisini gösterirken,kesik çizgiler mevsimlik akarsuyu veya kuru vadiyi gösterir.

24 KURU VADİ

25 AKARSU VADİSİ

26 DELTA Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde oluşan şekillerdir.

27 YAMAÇ Sırtların her iki yanında kalan kısımlardır.

28 HARİTALARDAN YARARLANMA
İzohipslerden profil çıkarma Profilden izohips çıkarma

29 İZOHİPSLERDEN PROFİL ÇIKARMA
Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne “profil” denir. Profil çıkarırken şu özelliklere dikkat edilir. Tepe sayısı Eğim Yükselti

30 İZOHİPSLERDEN PROFİL ÇIKARMA

31 İZOHİPSLERDEN PROFİL ÇIKARMA

32 PROFİLDEN İZOHİPS ÇIKARMA

33 PROFİLDEN İZOHİPS ÇIKARMA

34 ÖRNEKLER

35 ÖRNEK SORU

36 ÖRNEK SORU

37 ÖRNEK SORU

38 ÖRNEK SORU

39 ÖRNEK SORU

40 ÖRNEK SORU

41 ÖRNEK SORU

42 ÖRNEK SORU

43 RENKLENDİRME METODU

44 Renklendirme Metodu 0-200 m………………...Yeşil 200-500 m…………………..Açık Yeşil
m………………….Sarı m……………………Turuncu m……………………Açık Kahverengi 2000 m ve yukarısı………...Koyu Kahverengi

45 Renklendirme Metodu Bu metotta yükselti basamakları çeşitli renklerle gösterilir. Ovalar her zaman yeşil renkle gösterilmez. Yüksekte yer alan ovaların renkleri farklıdır. Denizler ve göller ise mavi renkle gösterilirken derinliğin az olduğu yerler açık mavi, fazla olduğu yerler ise koyu mavi ile gösterilir.

46 RENKLENDİRME METODU

47 RENKLENDİRME METODU

48 KABARTMA METODU

49 KABARTMA METODU Maket türü haritalarda yeryüzü şekilleri ölçekli olarak gerçeğe uygun kabartmaları yapılır ve boyanır.

50 KABARTMA METODU Bu metot,yer şekillerinin gerçeğe en uygun gösterilmesini sağlar.

51 KABARTMA METODU Kabartma haritaları gerçeğe en uygun haritalar olmasına rağmen taşınması zor ve maliyeti pahalı olduğundan fazla kullanılmaz.

52 TARAMA METODU

53 TARAMA METODU Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yer şekilleri gösterilir.

54 TARAMA METODU Eğimi fazla olan terlerde çizgiler kalın sık ve kısa olurken,eğimi az olan yerlerde çizgiler ince,uzun ve seyrek olur.

55 TARAMA METODU Taranmayarak boş bırakılan yerler düz alanları gösterir.

56 ÖRNEK

57 GÖLGELENDİRME METODU

58 GÖLGELENDİRME METODU Güneş ışınlarının yer şekilleri üzerine 45 açı ile geldiği kabul edilerek gölgeleme yapılır.

59 GÖLGELENDİRME METODU Bu yöntemde gölgelerin açık veya koyu oluşu arazının eğimi hakkında bilgi verir.

60 GÖLGELENDİRME METODU Gölgelerin koyulaştığı yerlerde eğim artar, gölgelerin açık olduğu yerlerde eğim azalır.


"HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları