Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması"— Sunum transkripti:

1 Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması Şimdi Tanrı egemenliğinin temasını, Kutsal Yazılardaki gerçekliği ayırt edebileceğimiz gerçeği temeline dayalı olarak birlikte inceleyelim. Bu egemenlik üç temel yönü içerir: 1. Egemenliğe bağlı olanlar. Bu Tanrının halkıdır Egemenliğin kapsadığı alandır. Burası Tanrı’yla başka tanrıların Rab olamadığı halkının ortasıdır/arasıdır. 3. Egemen olanın ilişkisi. Bu Tanrı’nın kurduğu O’nun egemenliğinin doğası ve ona bağlı olanların O’nun sonsuz ve değişmeyen karakteridir. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın krallığının görülen kavramlarını, şu öğeleri yazarak özetleyebiliriz: Tanrı halkı, Tanrı’nın yeri(nde), Tanrı’nın krallığı(nda).

2 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır, Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
2 Tanrı Kraldır Başlangıçta Tanrı… Yaratılış 1:1 Dağlar var olmadan,daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Mezmur 90:2 RAB egemenlik sürüyor… tahtın öteden beri kurulmuş; Varlığın öncesizliğe uzanır . Mezmur 93:1-2 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır, Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. Mezmur 95:3

3 3 Tanrı Yaratandır Söz “Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın, Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.” Esinleme 4:11

4 Tanrı’nın Krallığı Yasa Bereket Halk Yer = Tanrı’nın Huzuru 4
4 Tanrı’nın Krallığı Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun." Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı … Yaratılış 1:26-28 RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu Yaratılış 2:15 Ve ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu “. Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Yaratılış 2:16-17 Yer = Tanrı’nın Huzuru Halk Bereket Yasa

5 Tanrı’nın yerinde, Tanrı’nın yasası ve bereketi altında yaşıyor
5 Tanrı’nın Krallığı Tanrı’nın halkı Tanrı’nın yerinde, Tanrı’nın yasası ve bereketi altında yaşıyor

6 Yıkılan Tanrı’nın Krallığı
6 Yıkılan Tanrı’nın Krallığı Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. Kocası da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar Yaratılış 3:6-7 Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı Yaratılış 3:23

7 Krallığı yeniden inşa etme vaadi
7 Krallığı yeniden inşa etme vaadi Vaat Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim nun soyu senin başını ezecek Sen onun topuğuna saldıracaksın. Yaratılış 3:15

8 İnsanın isyanı ve Ölümün İlerleyişi
8 İnsanın isyanı ve Ölümün İlerleyişi Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi . Romalılar 5:12

9 Vaat Edilen Krallık Vaat Yer / Toprak İ B R A H Halk M Bereket 9
9 Vaat Edilen Krallık Vaat Yer / Toprak İ B R A H M Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım. Yaratılış 17:7 Halk Bereket RAB Avram'a, "Ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git" dedi, "Seni büyük bir ulus yapacağım seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi Senin aracılığınla kutsanacak." Yaratılış 12:1-3

10 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım.
10 Kölelikten Cennete RAB Avram'a şöyle dedi: "Şunu iyi bil ki, soyun yabancı bir ülkede garipler gibi yaşayacak. Dört yüz yıl kölelik edip baskı görecek... Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek” Yaratılış 15:13-16 Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlılar'ın elinden kurtaracağım, o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine,Kenanlılar'ın, Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in,Yevuslular'ın topraklarına götüreceğim Mısırdan Çıkış 3:8 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. Mısırdan Çıkış 6:7a

11 11 Kralın Yasası Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. RAB dağdan kendisine seslendi: "Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılar'a ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için bir kâhinler krallığı, kutsal bir ulus olacaksınız. İsrailliler'e böyle söyleyeceksin.” Mısırdan Çıkış 19:3-6 Yasa Tanrı şöyle konuştu: "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim. Benden başka tanrın olmayacak ……….. Mısırdan Çıkış 20:1-3

12 Tanrı’nın Yeri (konutu)
12 Tanrı’nın Yeri (konutu) Tanrı’nın Huzuru Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB benim. Mısırdan Çıkış 29:46

13 O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu.
13 H A K İ M L E R Hakimlerin... zamanı RAB onlar için ne zaman bir hakim çıkardıysa, onunla birlikte oldu; hakim yaşadığı sürece onları düşmanlarının elinden kurtardı. Baskı ve zulüm altında inledikleri zaman RAB onlara acıyordu. Ne var ki, hakimleri ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapınıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler. Hakimler 2:18-19 ‘…Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki, Tanrınız RAB'bin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı; hepsi gerçekleşti, boş çıkan olmadı.’ Yeşu 23:14 O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu. Hakimler 21:25

14 Tanrı’nın Krallığı için Bir Kral
14 Tanrı’nın Krallığı için Bir Kral K R A L A R Yasa Tanrı’nın Krallığı "Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde ve, 'Çevremizdeki ulusların tümü gibi biz de başımıza bir kral atayalım' dediğinizde atayacağınız kral Tanrınız RAB'bin seçtiği kişi olmalıdır“...Kral tahtına oturunca, Levili kâhinlerin koruması altındaki Kutsal Yasa'nın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak...Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Tanrısı RAB'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin. Yasa Kitabı 17:14-15, 18-20 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 2. Samuel 7:13-14

15 Krallık Neredeyse Kuruldu
15 Krallık Neredeyse Kuruldu Bereket Tanrı’nın Krallığı Yer veya Konut Tanrı’nın Krallığı Yasa Tanrı’nın Krallığı "RAB verdiği sözü yerine getirdi. RAB'bin sözü uyarınca, babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail'in Tanrısı RAB'bin adına tapınağı ben yaptırdım. Ayrıca, RAB'bin atalarımızı Mısır'dan çıkardığında onlarla yaptığı antlaşmanın içinde korunduğu sandık için tapınakta bir yer hazırladım.” 1. Krallar 8:20-21 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedin ve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun… ya Rab Yahve, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak” 2. Samuel 7:24,29b Halk Tanrı’nın Krallığı

16 Tanrı’nın Krallığı geldi…
16 Tanrı’nın Krallığı geldi… Tanrı’nın Halkı Yahuda ve İsrail halkı kıyılardaki kum kadar kalabalıktı 1. Krallar 4:20 Tanrı’nın Yasası Tanrı’nın Yerinde Süleyman, Fırat Irmağı'ndan Filist'e, oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi Krallar 4:21 Tanrı’nın Bereketi Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içinde yaşadı 1. Krallar 4:25 Tanrı vaatlerini tutar "Sözünü tutup halkı İsrail'e esenlik veren RAB'be övgüler olsun. Kulu Musa aracılığıyla verdiği iyi sözlerin hiçbiri boşa çıkmadı. 1. Krallar 8:56

17 RAB Yeruşalim ve Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı
17 Krallık çabucak geriler... İsrailliler Yarovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. Sonunda RAB kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi, onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi topraklarından Asur'a sürüldüler. Hâlâ orada yaşıyorlar. 2. Krallar 17:22-23 RAB Yeruşalim ve Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı 2. Krallar 24:20

18 18 Yeni bir vaat – Kısım 1 "'Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Hezekiel 36:24-28

19 Yeni bir Vaat - Kısım 2 19 Eski Antlaşma
Yeni bir Vaat - Kısım 2 19 Eski Antlaşma İtaat Tanrı’yla ilişki içinde olanlar için yaşamın bir parçasıdır. Yasa dışsaldır, taşa yazılmıştır. İnsanın yüreği, Adem’in ki gibi Tanrı’nın yasalarına itaatsizlik etmeye meyillidir. Kurbanlar ve bir kahin aracılığıyla yılda bir kez günahların bağışı mümkündür. Tanrı’yla ilişki lütufla kurulur Yeni Antlaşma İtaat Tanrı’yla ilişki içinde olanlar için yaşamın bir parçasıdır. Yasa içseldir, insan yüreğine yazılmıştır.Tanrı’nın ruhu insanın yüreğinde yaşacak ve Tanrı’nın yasasına itaat etmesine yardımcı olacaktır. Tanrı onların günahlarını artık hatırlamayacaktır. Mükemmel bir kahin ve -birkez ve sonsuza dek- mükemmel kurban günah problemini sonsuza dek çözecektir. Tanrı’yla ilişki lütufla kurulur "İsrail ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB, Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün, onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı" diyor RAB. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB, "Yasamı içlerine yerleştirecek, Yüreklerine yazacağım. Onların Tanrısı ben olacağım, Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, 'RAB'bi tanıyın' diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni" diyor RAB. "Çünkü suçlarını bağışlayacak, Günahlarını artık anmayacağım.” Yeremya 31:31-34

20 20 Hala bekleniyor "İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB. Malaki 3:1

21 21 Yeni Mısırdan Çıkış İBRAHİM İshak Yakup Yahuda Peres Hesron Ram Aminadab Nahşon Salmon Boaz Obed İşay KRAL DAVUT Süleyman Şaltiyel Rehavam Zerubabel Abiya Abihud Asa Elyakim Yehoşafat Azor Yoram Sadok Uziya Ahim Yotam Elihud Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti. Matta 1:17 Ahaz Elazar Hizkiya Matan Manaşe Yakup Amon Yusuf + Meryem Yoşiya YEKONYA (SÜRGÜN) İSA MESİH

22 Tanrı’nın Huzuru Tanrı’nın Krallığı Huzur İ S A 22
22 Tanrı’nın Huzuru Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, ‘Tanrı bizimle’ demektir. Matta 1:22-23 İ S A Huzur Tanrı’nın Krallığı

23 Tanrı’nın Yasası Tanrı’nın Krallığı Yasa İ S A 23
23 Tanrı’nın Yasası İ S A “Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem; Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü benim halkım İsrail’i güdecek olan önder senden çıkacaktır.” Matta 2:6 Yasa Tanrı’nın Krallığı

24 Tanrı’nın Halkı Tanrı’nın Krallığı Halk İ S A 24
24 Tanrı’nın Halkı İ S A Sonra Firavun'a de ki, 'RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur. Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.” Mısırdan Çıkış 4:22-23 Halk Tanrı’nın Krallığı Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım.» Matta 2:14-15

25 25 İsa - suçsuz bedel Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. 1 Peter 3:18a İ S A

26 26 İsa dirildi İ S A İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Romalılar 4:25 Tanrı, bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. Elçilerin İşleri 2:32

27 Tanrı’nın Yüce Kralı Cennet Tanrı’nın Krallığı Yasa Öğrencileri 27
27 Tanrı’nın Yüce Kralı Cennet İ S A Yasa Tanrı’nın Krallığı O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür. “Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.” Elçilerin İşleri 2:33,36 İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. Elçilerin İşleri 1:9 İ S A Öğrencileri

28 Tanrı’nın Huzuru Halkıyla Birlikte
28 Tanrı’nın Huzuru Halkıyla Birlikte İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı. 1. Korintliler 12:13 Huzur Tanrı’nın Krallığı Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Efesliler 1:13-14

29 Tanrı’nın Krallığını Bildirme
29 Tanrı’nın Krallığını Bildirme İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” Matta 28:18-20 İ S A Tanrı’nın Krallığı Yasa Kutsal Ruh O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. Koloseliler 1:13 İsa Rabdir İsa Rabdir İsa Rabdir İsa Rabdir

30 Tanrı’nın Huzuruna Kabul Edilme
30 Tanrı’nın Huzuruna Kabul Edilme Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi. Başkâhinin yıldan yıla kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer'e girişinin tersine, Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi. Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. İbraniler 9:24-26 İ S A Huzur Tanrı’nın Krallığı Kutsallar Kutsalı Kutsal Yer

31 Tanrı’nın Bereketi Tanrı’nın Krallığı Bereket 31
31 Tanrı’nın Bereketi Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Romalılar 5:17 İ S A Bereket Tanrı’nın Krallığı Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! 1. Yuhanna 3:1 Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. Efesliler 1:3

32 İsa’nın Krallığı İlerliyor
32 İsa’nın Krallığı İlerliyor Vaat Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: «Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesihinin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan, aşağı atıldı. Kardeşlerimiz, Kuzu'nun kanıyla ve ettikleri tanıklığın bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar can sevgisinden vazgeçmişlerdi. Esinleme 12:10-11 İ S A Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu, birbirinize düşman edeceğim; Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.” Yaratılış 3:14-15

33 33 Kralın Dönüşü Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Yuhanna 14:3 İ S A “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” diye sordular. “Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.” Elçilerin İşleri 1:11

34 Tanrı’nın Atadığı Yargıç
34 Tanrı’nın Atadığı Yargıç Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın, insanları gizli suçlarından ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Romalılar 2:16 İ S A “Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Elçilerin İşleri 17:31

35 Yargı Günü Cennet İ S A Cehennem 35
35 Yargı Günü “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.” Matta 25:31-33 Cennet İ S A Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri, O'nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Tüm bunlar, Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacaktır. 2. Selanikliler 1:8-10 Cehennem

36 Tanrı’nın Krallığı Tamamlandı
36 Tanrı’nın Krallığı Tamamlandı Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.” Esinleme 21:1-3 Yeni Gök İ S A Huzur/Konut Halk Bereket Yasa Yeni Yeryüzü

37 37 Tanrı’nın Krallığı Detaylı bilgi için tıklayın: Tanrı’nın Krallığı (Egemenliği) ve Eski Antlaşma

38 Hristiyan Yaşamı Aklanma Yüceltilme Kutsallaşma 38
38 Hristiyan Yaşamı Ben henüz mükemmel değilim, ...fakat bu amaca ulaşmak için çabalıyorum Aklanma İsa’ya iman aracılığıyla Tanrı’yla doğru ilişki içinde olma Yüceltilme Ölümden sonra İsa gibi mükemmel olmak Kutsallaşma Kutsallaştırma süreci (İsa’ya benzeme) yaşam boyunca devam eder Şimdiyse günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız, kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:22

39 Hepimizin yüzleştiği Seçim
39 Hepimizin yüzleştiği Seçim Tanrı’yı Kralınız olmasını reddedin ve kendi yaşamınızı yönetin Ölüm, yargı ve Tanrı tarafından sonsuza dek cezalandırma Tanrı’yla doğru ilişkiye girme ve sonsuz yaşam İsyanınızı, itaatsizliğinizi itiraf edin, İsa’ya yaşamlarımızın Kralına boyun eğin, onun yaşamına, ölümüne ve dirilişine güvenin. Seçiminiz nedir?

40 Kendini reddeden bir yaşam
40 Bedeli Düşünün Canını kurtarmak isteyen, onu yitirecek; canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Matta 16:25 Hristiyan olmadan önce bedelini düşünmelisiniz. Kendini reddeden bir yaşam Yaşam amacımız, hırsımız ve arzumuz artık bize ait değildir, fakat Kral İsa’ya aittir. Artık kendimiz için yaşamayız, İsa’ya aitiz. Tanrı ve O’nun Krallığı için yaşarız. 2. Acı veren bir yaşamdır Bir Hristiyan için acı çekmek seçenek değildir. Biz Rabbimiz İsa acı çektiği için acı çekiyoruz. Bu Hristiyanların yaşamdan zevk almadığı ve eğlenmedikleri anlamına gelmez. Hristiyalar yaşamları boyunca inançlarından dolayı zorluklarla karşılaşacaklardır.

41 http://www.isamesih.org 41
41 Eğer bu mesajımız size faydalı olduysa lütfen başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Aşağıdaki iletişim yollarından biriyle bize rahatça ulaşabilirsiniz: MSN: Yahoo ID: webservant_g ICQ: Ücretsiz İncil: Ücretsiz İsa VCD: Bu PowerPoint ve PDF dosyasının içeriğini değiştirmeksizin dilediğiniz gibi dağıtabilirsiniz, her türlü medya formatına çevirebilirsiniz. Bu dosyanın Türkçesinin Her hakkı İsaMesih.Org’a aittir. İngilizcesi ismi ‘Story of A Kingdom’dır ve adresinden alınmıştır İsaMesih.Org


"Tanrı’nın Krallığı Tanrı Krallığının Birleştirici Teması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları