Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAHİY Allah’ın peygamberlerine gönderdiği bilgilere ve mesajlara vahiy denir. Vahiy meleği Cebrail’dir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAHİY Allah’ın peygamberlerine gönderdiği bilgilere ve mesajlara vahiy denir. Vahiy meleği Cebrail’dir."— Sunum transkripti:

1 VAHİY Allah’ın peygamberlerine gönderdiği bilgilere ve mesajlara vahiy denir. Vahiy meleği Cebrail’dir.

2 1. Adem (A.S.) 2. İdris (A.S.) 3. Nuh (A.S.) 4. Hûd (A.S.) 5. Salih (A.S.) 6. İbrahim (A.S.) 7. Lût (A.S.) 8. İsmail (A.S.) 9. İshak (A.S.) 10. Yâkup (A.S.) 11. Yûsuf (A.S.) 12. Eyyup (A.S.) 13. Şuayb (A.S.) 14. Musa (A.S.) 15. Harun (A.S.) 16. Dâvud (A.S.) 17. Süleyman (A.S.) 18. İlyas (A.S.) 19. Elyasa (A.S.) 20. Zülkifl (A.S.) 21. Yûnus (A.S.) 22. Zekeriya (A.S.) 23. Yahya (A.S.) 24. İsa (A.S.) 25. Muhammed (A.S.)

3 1.TEVRAT : HZ.MUSA (as)

4 2.ZEBUR: HZ.DAVUT (as)

5 3.İNCİL: HZ.İSA(as)

6 4.KURAN-I KERİM: HZ.MUHAMMED (SAV)

7 Kuran-ı Kerim evrensel bir kitaptır
Başka kitap gelmeyecektir Renk,dil,ırk ayrımı yapmadan bütün insanlara seslenir Her bölgedeki insanlara hitap eder

8 Nur Dağı

9 Hira Mağarası

10 İlk inen ayetler Alak Suresinin ilk 5 ayetidir.

11 96-ALAK 1 - Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2 - O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı. 3 - Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 4 - O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. 5 - İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

12 Kur’an-ı Kerim: Allah’ın yaklaşık 23 yılda peygamberimiz Hz.Muhammed’e gönderdiği kutsal kitaba denir.

13

14 Vahiy Katibi Kur’an ayetleri peygamberimize gönderildiğinde O bunları sahabilerine yazdırıyordu.Bu yazıcı sahabilere vahiy katibi denir. Vahiy katiplerinin başkanı: Zeyd b. Sabit

15 Hafız:Kur’an’ın tamamını ezbere bilenlere hafız denir
Hafız:Kur’an’ın tamamını ezbere bilenlere hafız denir. Hatim:Kur’an’ı baştan sona kadar okuyup bitirmeye hatim denir.

16 Kur’an halife Hz.Ebubekir zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir.

17 Toplanan bu ilk Kur’an’a Mushaf adı verilmiştir.

18

19 Kur’an Halife Hz.Osman zamanında 7 nüsha olarak çoğaltılmış ve değişik bölgelere gönderilmiştir.

20 Ayet: Kur’an’daki vahiy ifadelerine ayet denir.
Kur’an’da 6666 ayet vardır

21 Sure: Ayetlerden oluşan Kur’an bölümlerine sure denir.
Kur’an’da 114 tane sure vardır. En uzun sure 286 ayetle Bakara suresidir. En kısası ise 3 ayetle Kevser suresidir.

22 Besmele Tövbe suresi hariç bütün surelerin başında besmele vardır.
Kur’an’da 114 tane besmele vardır. Neml suresinin başında ve ortasında olmak üzere 2 tane besmele vardır.

23 Normal olarak basılmış bir Kur’an’ın her sayfası 15 satırdan oluşur

24 Kur’an’ın ilk suresi Fatiha suresidir.

25 Kur’an’ın son suresi Nas suresidir.

26 En uzun sure 286 ayetle Bakara suresidir.

27 En kısa sure 3 ayetle Kevser suresidir.

28 Cüz: Kur’an’ın 20 sayfalık bölümlerine cüz denir.
Kur’an’da 30 tane cüz vardır.

29 Mekke’de ve Medine’de inen ayetler
Allah’a iman Ahierete iman vb İnançla ilgili konular İnsanlar arası ilişkiler Helal ve haramlar Aile vb konular

30 Hazırlayan ŞEYHMUS ŞAHİN ERTUĞRULGAZİ ORTAOKULU DKAB ÖĞRETMENİ


"VAHİY Allah’ın peygamberlerine gönderdiği bilgilere ve mesajlara vahiy denir. Vahiy meleği Cebrail’dir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları