Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kronik Miyeloid Lösemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kronik Miyeloid Lösemi"— Sunum transkripti:

1 Kronik Miyeloid Lösemi

2 Kronik Lösemiler Kronik myeloid lösemi Kronik lenfositik lösemi
vd kronik lenfoid lösemiler

3 Miyeloid Neoplaziler WHO Sınıflaması
Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) Miyelodisplastik sendromlar (MDS) Miyelodisplastik /Miyeloproliferatif neoplaziler Kronik miyelomonositik lösemi(KMML) Juvenil miyelomonositik lösemi(JMML) Atipik Kr. Miyeloid Lösemi (BCR/ABL -) Eozinofili ve PDGFRA/PDGFRB veya FGFR1 mutasyonlu miyeloid veya lenfoid neoplaziler Akut miyeloid neoplaziler

4 Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler(MPN)
Kronik Miyeloid Lösemi (Bcr-abl +) Kronik Nötrofilik Lösemi Polisitemia Vera Primer Miyelofibrozis Esansiyel Trombositemi Kronik Eozinofilik Lösemi Mastositoz Tanımlanamayan Miyeloproliferatif Hastalıklar

5 Tüm lösemilerin yaklaşık %20’sini oluşturur.
Kronik Myeloid Lösemi (KML) Epidemiyoloji: Tüm lösemilerin yaklaşık %20’sini oluşturur. ≤ 2 / yıl sıklıkta görülür. Görülme yaşı: Medyan yaş Olguların < %10’u 5-25 yaş Erkek / Kadın oranı : 3 / 2

6 Etyoloji Radyasyon Benzen ? DNA Topoisomeraz II inhibitörleri
HLA - Cw 3 , Cw 4 t(9:22) (Sigara : hastalık seyrine etkili )

7 KML Klinik Gidişi İleri Evreler Kronik faz Akselere faz Blastik faz

8 Klinik Tablo I- Kronik dönem Semptomlar :
Hastalık seyri üç dönem içerir. Kronik / Hızlanmış / Akut I- Kronik dönem Semptomlar : Semptomsuz* : % 20-45 Halsizlik * : % 33-68 Kilo kaybı * : % 17-24 Karın dolgunluğu* : % 28-36 Karın ağrısı : % 33 Kolay morarma /kanama : % 21-35 Diğer belirtiler : Kemik ağrıları , artralji , *Clinical Features of CMLMira Farquharson and Pat Shepherd in J.V. Melo · J.M. Goldman Hematologic Malignancies: Myeloproliferative Disorders Springer Berlin Heidelberg 2007

9 I- Kronik dönem Muayene bulguları
Splenomegali : % (70) Hepatomegali : % 45-50 Sternal duyarlılık : % 78 Purpura : % 27 Retinal kanama : % 21 1 cm’nin üzerinde lenfadenomegali : % 8 Olguların ≥ % 40’ında splenomegali alt kosta sınırını 10 cm’den daha fazla aşacak düzeydedir. Dalak lojunda ağrı dalak infarktını akla getirmelidir.

10 Daha nadir olarak Trombotik olaylar veya
Yüksek lökosit sayısına bağlı olarak “Lökostaz” belirtileri görülebilir. Ör : akut MI , priapismus , görme bozuklukları , venöz trombozlar, serebrovasküler olaylar, solunum güçlüğü , göz dibi bulguları Granülositik Sarkom : Ekstrameduller lösemik yerleşimler

11 Kronik Dönem Laboratuar Bulguları
Lökositoz : Artan hücreler myeloid dizi hücreleridir. (Nötrofilik lökositoz) Anemi : Bazı olgularda orta düzeyde veya hafiftir. İleri evrelerde daha derin anemi olabilir. Trombositler : Normal veya artmış Fonksiyonel defektler gösterebilirler. P Yayma: Myeloid dizinin tüm gelişme evreleri görülebilir,eritroblastlar sayıca az veya yoktur.

12 Kemik iliği : Hücreden zengin , myeloid dizi aktivitesi artmış ,
megakaryositler normal/artmış, eritroid dizide görece azalma , Myelofibroz (akselere evrede)

13 Kronik Dönem Laboratuar Bulguları
Lökosit alkalen fosfataz aktivitesi : O veya Ph kromozomu + BCR/ABL + Serum ; Potasyum, ürik asid , LDH ,TCI: şeker :

14 Ayırıcı Tanı Lökemoid reaksiyonlar Polisitemia vera Myelofibrozis
Kronik myelomonositik lösemi

15 Hastalık seyri Kronik dönem yıl sürer ve klinik tablo giderek hızlanarak (hızlanmış dönem) akut blastik döneme geçer. Kronik Hızlanmış Blastik dönemler Hızlı dönemle birlikte sağkalım süresi 18 ay civarına iner. Giderek akut lösemiye dönüşür. Bu dönemde yaşam süresi < 3 ay. Tedavinin etkisi ile hastalık seyri değişir.

16 Hızlanmış (akselere) dönem ve akut blastik dönem
Genel özellikler : Ateş , kilo kaybı , kemik ağrıları , halsizlik ön plana çıkar Tedaviye yanıt azalır , Organomegali boyutları artar , LAP belirginleşebilir

17 Hızlanmış (akselere) dönem ve akut blastik dönem
Lökosit sayıları hızla artar, Trombositopeni ya da trombositoz oluşur, Yaymada daha fazla blast , bazofil ve eozinofil granülosit görülür. Kemik iliğinde fibrozis ve/veya blast sayısında artış gözlenir. İlave kromozom anomalileri saptanabilir. Blast> %20

18 Hızlanmış (akselere) dönem ve akut blastik dönem
Akselere dönemde ( Kemik iliği / kan ) Blast sayısı : > % 15 , Blast + promyelosit sayısı : ≥ % 30 Bazofil sayısı : ≥ % 20 Akut blastik dönemde ( Kemik iliği / kan ) Blast sayısı ≥ % 30? (WHO > %20) Blastlar myeloid ( % 50 ), lenfoblastik ( % ) eritroid ( % 10 ), veya indiferansiye tipte olabilir.

19 KML: TEDAVİ HEDEFLERİ Normal KAN DEĞERLERİ ve Dalak Hematolojik Yanıt
MRD İyileşmiş / Normal Kİ Sitogenetiği Sitogenetik Yanıt Azalmış / Yokolmuş p210 Moleküler Yanıt

20 KML - Tedavi Kronik dönem : 1- Spesifik tedavi 2- Destek tedavisi
tirozin kinaz inhibitörleri İmatinib Allopurinol Dasatinib,Nilotinib H.Kök hücre nakli Hidratasyon İnterferon ( IFN ) IFN + ARA-C veya Hydroxyurea(HU) Busulfan Radyoterapi Lökoferez (lökostaz var ise) Akut blastik dönem : İmatinib veya Dasatinib -/+ Kemoterapi


"Kronik Miyeloid Lösemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları