Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi (Hepatosplenik Kandidiyazis)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi (Hepatosplenik Kandidiyazis)"— Sunum transkripti:

1 Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi (Hepatosplenik Kandidiyazis)
Dr.Halis Akalın

2 Kronik Dissemine Kandidiyazis
Kandidemi, lösemik ve nötropenik hastaların çoğunda yaygın organ enfeksiyonuna neden olur Genellikle karaciğer, dalak ve bazen de böbrekler ve diğer organlarda tutulum meydana gelir Kontoyiannis DP. Infect Dis Clin North Am 2000;14:721 Masood A. Leukemia Research 2005;29:493

3

4 Kronik Dissemine Kandidiyazis
İlk olarak Bodey ve ark. tarafından 37 yıl önce tanımlanmıştır Kemoterapi sonrası tam remisyona giren lösemili hastada splenomegali ve hipersplenizm Hastada refrakter ateş, kemik iliği normal olmasına karşın pansitopeni Splenektomi ve dalaktan yapılan incelemede Candida spp içeren abseler Amfoterisin B tedavisi sonrası iyileşme Bodey GP. Cancer 1969;26:417

5 İnsidens ve Risk Faktörleri
Akut lösemili hastalarda bildirilen insidens %3-29 arasında Kronik Dissemine Kandidiyazis için risk faktörleri(akut lösemili hastalarda): -Nötropeni(<500 µl, 15 günden uzun) -Genç yaşta olmak -Kinolon profilaksisi Masood A. Leukemia Research 2005;29: Sallah S. Cancer 2001;92:1349

6 Klinik Antibiyotik tedavisi ile düşmeyen ateş(>38 0C, günde birden fazla yükselme, üşüme-titreme, bazen >40 0C)(%85-100) Nötropeniden çıkarken semptomlarda belirginleşme Sağ üst kadranda ağrı Karın ağrısı(yaygın)(%60) Bulantı/Kusma(%30) Hepatosplenomegali(%30-50) Alkalen fosfataz yüksekliği(%60-91) ALT/AST yüksekliği(%30) Lökositoz(%30) Masood A. Leukemia Research 2005;29:493

7 Tanı Kan kültürleri Karaciğer biyopsisi MRG BT
Ultrasonografi Kontoyiannis DP. Infect Dis Clin North Am 2000;14:721 Masood A. Leukemia Research 2005;29:493

8 Antifungaller-Doku Düzeyleri
Kümülatif doz(mg) Karaciğer ,µg/1g doku, (% kümülatif doz) Dalak ,µg/1g doku, (% kümülatif doz) Böbrek ,µg/1g doku, (% kümülatif doz) Amfoterisin B 93.2(26.2) 59.2(1) 18.9(0.8) ABLC 196 290 6.9 Lipo-AmB 175.7(18.3) 201.5(3) 22.8(0.3) Wong-Beringer A. Clin Infect Dis 1998;27:603

9 Flukonazol ve Vorikonazol
Flukonazol Tüm dokulara iyi dağılır (karaciğerde yüksek düzey) -Az miktarda karaciğerde metabolize edilir -İdrarla atılır Vorikonazol Vd 4.6 L/kg Karaciğerde metabolize edilir -Böbreklerden atılır Ashley ESD. Clin Infect Dis 2006;43:S28 Johnson LB. Clin Infect Dis 2003;36:630

10 Kaspofungin Karaciğerde metabolize edilir İdrarla atılır
Farelerde periton içine 1 mg/kg uygulama sonrası: Dağılım hacmi L/kg -Doku / plazma oranları: Karaciğer 16, Böbrekler 2.9, Dalak Keating GM. Drugs 2001;61:1121

11 Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi Alman Hematoloji ve Onkoloji Klavuzu
Flukonazol mg/gün(stabil, nötropenik olmayan)(B-III) Yanıt verenlerde: 400 mg/gün ile devam(B-III) -Başarısız veya stabil olmayan hastada: Amfoterisin B(0.7-1 mg/kg/gün(B-III) Kaspofungin(B-III) Vorikonazol(B-III) Lipozomal Amfoterisin B(B-III)* Böhme A. Ann Hematol 2003;82:S133(DGHO) *Almanya’da lipozomal amfoterisin B mevcut

12 Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi IDSA Klavuzu
Amfoterisin B Flukonazol(PO veya IV) Tedaviye çok dirençli olgularda Amfoterisin B + Flusitozin Flukonazol + Flusitozin Klinik olarak stabil hastalarda: Flukonazol (6 mg/kg)(B-III) Akut hastalarda veya tedaviye dirençli hastalarda: Amfoterisin B( mg/kg) veya lipid amfoterisin B(3-5 mg/kg) Amfoterisin B(1-2 hafta)-Flukonazol Pappas PG. Clin Infect Dis 2004;38:161

13 Amfoterisin-B 23 hepatosplenik kandidiyazis(15 AML, 8 ALL) MRG(+) %100
Kan kültürü(+) %22 Karaciğer biyopsisi %83(+) AmB mg/kg MRG ile takip(lezyonların kaybolması veya iyileşmesi) Tedavinin sonlandırılması: Semptom ve bulguların kaybolması + negatif kan kültürü + MRG Antifungal tedavi: median 112 gün(42-175) Ateşin düşmesi: median 19 gün(9-72) Tedavi oranı: % Sallah S. British J Haematol 1999;106:697

14 Flukonazol (100-400 mg). -Median tedavi süresi 26. 5-30 hafta
Flukonazol ( mg) -Median tedavi süresi hafta -Klinik yanıt oranı %88-100 Lipozomal Amfoterisin B(5 mg/kg) mg/kg(kümülatif) -Klinik yanıt oranı % Masood A.Leukemia Research 2005;29:493

15 ABLC: HSC’de etkili(10 hasta). Walsh T. AAC 1997;41:1944. Sallah S
ABLC: HSC’de etkili(10 hasta) Walsh T. AAC 1997;41: Sallah S. British J Haematol 1999;106:697 ABLC 5 mg/kg(5 hasta,1 hastada 11 mg/kg’a çıkılmış) Ateşin düşmesi için geçen süre 9-16 gün -Median toplam doz: 18.8g(6-31) -Median tedavi süresi 4.3 ay -Klinik yanıt % Sallah S. Leukemia Research 1999;23:995

16 Takip Ateşin düşmesi en erken 15 gün(median)
Ateşin düşmesi için 4 aydan uzun süre gerekebilir Klinik bulgular tek başına tedaviyi kesmek için kullanılmamalı(ateş, karın ağrısı) Alkalen fosfataz: Dalgalanmalar olabilir ve klinik-radyolojik iyileşmeye paralel gitmez 2-3 ayda bir radyolojik inceleme(MRG):Lezyonların stabil olması, kaybolması veya iyileşmesi Antifungal tedavi sırasında kemoterapi verilebilir Masood A.Leukemia Research 2005;29:493


"Kronik Dissemine Kandidiyazis Tedavisi (Hepatosplenik Kandidiyazis)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları