Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AK PARTİ GENEL MERKEZ HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AK PARTİ GENEL MERKEZ HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 AK PARTİ GENEL MERKEZ HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI
Dr. Şükrü AYALAN Genel Başkan Yardımcısı Halkla İlişkiler Başkanı

2 HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI -1
AK Parti Halkla İlişkiler Başkanlığı, Tüzük ve Programımızda yer alan ilkeler doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatı ve yerel yöneticileri halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek; bu amaçla belirli günlerde kamuya dönük etkinliklerde bulunmak, sendikalar ve mesleki kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle diyalog içine girmek, vatandaşın sesini duyurmak istediği yere ulaşmasına yardımcı olmak, Partinin yapacağı açık hava toplantılarını organize etmek üzere oluşturulmuştur.

3 HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI -2
Bu çerçevede, Partimizin misyonu, vizyonu, temel amaç ve ilkelerine uygun olarak halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ve kalıcı ilişkiler kurmak ve geliştirmek, Belirli günlerde ve uygun zamanlarda halka dönük dinlendirici ve katılımcı etkinlikler düzenlemek Partimizin Genel Merkez ve alt kademe birimlerinde çalışan personelini ve alt kademe teşkilat mensuplarımızı, ilgili birimlerle koordineli olarak, halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla rehber, broşür, el kitabı vb. yayınlar hazırlamak, Sessiz yığınların sesi olmak üzere, vatandaşın sesinin duyurulmasının yardımcısı ve takipçisi olmak, Genel Merkez tarafından yapılması kararlaştırılan, açık hava toplantılarının hazırlık, organizasyon ve icrasını Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, Taşra teşkilatlarımızın vakfı, dernek, birlik, kahvehane, iş yeri ve esnafa yönelik ziyaret programı yapmalarını takip etmek,

4 HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI -3
Halkımızın yoğun olarak katıldığı festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerde Partimizin halkla birlikte olmasını ve temsilini sağlamak, AK PARTİ İletişim Merkezi’ni (AKİM) uygun ve gerekli olan yerde kurmak, merkeze ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırmak, geri dönüşümlerini takip etmek, Dini ve resmi bayramların Genel Merkez ve alt kademe teşkilatlarımızda kutlanmasını sağlamak, dini bayramlarda geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşma heyetlerinin oluşturulmasını takip etmek, yoksul ve kimsesizlerle ilgili bayram ziyaretlerini Sosyal İşler Başkanlığı ile koordineli olarak planlamak ve gerçekleştirmek, İlgili birimlerle koordineli biçimde hükümet uygulamaları ve Parti politikalarıyla ilgili beklenti, etki ve kanaatlerin ölçümünü yapmak, Partimizin geniş halk kesimleri ile meslek kuruluşları nezdinde tanıtım çalışmalarını, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, Ve Genel Başkan ile MYK tarafından verilecek görevleri icra etmek Başkanlığın görev alanındadır.

5 HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞININ FAALİYETLERİ

6 AK Parti İletişim Merkezi(AKİM)
6 Mart 2003 tarihinde Türkiye’de siyasal iletişim alanında “dönüm noktası” olarak nitelenebilecek bir ilk gerçekleştirilmiş ve AK Parti İletişim Merkezi faaliyete geçmiştir. Kurulduğu günden bu yana sistemimize ’in üzerinde başvuru yapılmıştır. Değerlendirilen başvuruların tümü üzerinde çalışılmakta olup, %84’üne geri dönülmüş ve %62’si olumlu sonuçlandırılmıştır.

7 AKİM’in İşleyişi AKİM, ülkemizde bugüne değin hiçbir siyasi parti tarafından uygulanmayan bir halkla ilişkiler modelidir, Vatandaşlarımız merkezi yönetim ve parti ile ilgili dilek/şikayet, talep veya önerilerini, web sitemizden başvuru formunu doldurarak yahut telefon, mektup, faks veya bürolarımıza kişisel başvuru ile AKİM’e iletmekte ve tüm başvurular bu amaçla geliştirilen özel bir yazılım üzerinde çalışan veritabanına kaydedilmektedir, AKİM aracılığıyla vatandaşlarımız tüm dilek, şikayet, öneri, talep ve eleştirilerini, ilgili kamu kurumlarına, seçtikleri milletvekillerine, T.B.M.M.’deki ilgili komisyona veya AK Parti Genel Merkez yöneticilerine iletebilmektedir, Başvurular ilgili kurum/kişiler nezdinde görevlilerimizce takip edilip, başvuru sahibine alınan sonuç iletilmektedir, Böylelikle AK Parti ile tüm vatandaşlarımızın doğru ve eşit şartlarda ve çift yönlü iletişim kurması sağlanmaktadır.

8 Neden AKİM? Türkiye’de siyasi partiler, ağırlıklı olarak seçim dönemlerinde toplumla yoğun iletişim kurmaktadır, Seçmenlerin herhangi bir gerekçeyle siyasi partilere rahatça ulaşması için parti teşkilat mensupları ile kişisel tanışıklığının bulunmasının yararlı olduğu kanaati yaygındır. Bu kanaat, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı düşüncesine sebep olmaktadır, Her iki durum da bir partinin halkla ilişkileri açısından yanlıştır ve seçmen sadakatini zayıflatmaktadır, Bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla, parti ve mensuplarıyla doğrudan bir ilişkisi olmasa da “bütün” vatandaşların her istedikleri zaman partiye ve hükümete yönelik dilek/şikayet, talep veya önerilerini iletebilecekleri bir kanal olarak AKİM kurulmuştur.

9 AKİM’in Partimize Kazandırdığı Avantajlar
Vatandaşlarla simetrik iletişim kurulabilmesi Vatandaşların parti bağlılığını arttırması ve/veya yeni parti taraftarları elde edilmesini motive etmesi Ulusal ölçekte uygulanan bir sistem olduğu için düşük maliyet ile vatandaş memnuniyetinin sağlanması Elde edilen istatistiki bilgilerle vatandaş beklentilerinin analiz edilerek periyodik olarak parti üst yönetiminin ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi İstatistiki bilgiler çerçevesinde parti politikalarının değerlendirilebilmesi

10 AKİM’in Vatandaşlarımıza Kazandırdığı Avantajlar
Vatandaşların talep/şikayet v.s. için her an ulaşabilecekleri bir kanala sahip olmaları Başvuruların sonuçsuz ve cevapsız kalmaması Tüm vatandaşların eşit muameleye tabii tutulması Ücretsiz, özel ilişki gerektirmeksizin hizmet alımı yapılabilmesi

11 AKİM Altın Pusula Ödülünü Kazandı.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi parti halkla ilişkiler alanındaki başarılı çalışmalarından ötürü ödüle layık görülmüştür. AKİM, İletişimin “Oscar”ı sayılan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından verilen “Altın Pusula” ödülünü kazanmıştır. Bu ödül aynı zamanda AK Parti’nin de kurumsal olarak kazandığı ilk ödül olma özelliği taşımaktadır. Bu başarı, hepimizin ortak başarısıdır.

12

13

14 İlçe AKİM’ler Açıldı. AKİM 81 ilde örgütlenmesini tamamladıktan sonra il düzeyinde sınırlı kalmayarak ilçe düzeyinde de faaliyete geçti. İlk olarak 3 seçim çevresinden oluşan İstanbul ilinde her seçim bölgesinden birer ilçe seçilerek; Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu ve Ümraniye AKİM Açılışları 12 Mayıs 2005 tarihinde coşkulu bir törenle açıldı.

15

16 HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI “EĞİTİM SEMİNERİ” YAPILDI
İllerdeki halkla ilişkiler başkanlarımız ve AKİM görevlilerine Mayıs 2005 tarihlerinde Halkla İlişkiler, Siyaset ve İletişim, Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu Oluşturma İmaj Değerlendirme, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler AKİM konularında eğitim verildi. 2 gün süren toplantılara 72 il halkla ilişkiler başkanı, 72 akim görevlisi katıldı.

17 İL YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ “DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI” YAPILDI
İl başkanları ve yürütme kurulu üyelerimize ilişkin bilgilerin güncel olarak yeniden derlenebilmesi, sosyo-demografik özelliklerini de içeren detaylı bir veri tabanı oluşturulabilmesi ve birimlerindeki çalışmalara ilişkin görüşlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla “Anket Formları” oluşturularak illere gönderildi. İllerden gelen sonuçlar derlenerek tüm illerdeki yürütme kurulu üyelerine ilişkin değerlendirmeleri içeren kitapçıklar hazırlandı.

18 İLLERDEKİ AKİM GÖREVLİLERİ “DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI” YAPILDI
AKİM Görevlilerine İlişkin Bilgilerin hem güncel olarak yeniden derlenebilmesi, soyo-demografik özelliklerini de içeren detaylı bir veri tabanı oluşturulması hem de Memnuniyet ve Beklentilerinin ölçülebilmesi amacıyla “anket formları” oluşturularak illere gönderildi Tüm illerdeki akim görevlilerine ilişkin bilgilerin geri dönüşümü tamamlandıktan sonra sonuçlar derlenerek tüm illerdeki AKiM görevlilerine ilişkin değerlendirmeler kitapçığı hazırlandı.

19 YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ağustos ve Eylül aylarında milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızın katılımıyla, Partimiz ve halkımızın daha sıkı ilişkiler kurmasını sağlayan ve hükümet icraatlarının halka doğrudan anlatıldığı “yaz tatili çalışma programı” gerçekleştirildi. Bu program tatil süresinin de teşkilatlarımızın dinamizmini arttırması, milletvekillerimizin halkla bütünleşmesini sağlamasına olanak sağlamıştır. Program çerçevesinde il başkanları ve milletvekillerimiz tarafından doldurulması için bir değerlendirme hazırlanmıştır. İl Başkanlarımızdan ve milletvekillerimizden gelen formların değerlendirmesi devam etmektedir.

20 HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI “YAZILIM PROGRAMI” OLUŞTURULDU
İl ve ilçelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin Genel Merkez takip edilmesini sağlayacak, bu faaliyetlere süreklilik kazandıracak AKİM sistemine benzer bir program yazılımı tamamlandı. Yazılım programı deneme amaçlı olarak, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Erzurum illerinin yanısıra 5 ilçede de kullanıma başlanmıştır. Yazılım programı ile ülke genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Genel Merkez tarafından daha etkin bir şekilde takip edilebilmesi amaçlanmaktadır. Yazılım programının deneme aşaması tamamlandıktan sonra, programın amaçları ve içeriği hakkında bilgi, il halkla ilişkiler başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza bildirilecektir.

21 MİLLETVEKİLLERİMİZİN ÖZEL GÜNLERİNE İLİŞKİN KUTLAMALARA BAŞLANDI
“Milletvekilleri Özel Bilgi Formu” Oluşturuldu Milletvekillerimize ilişkin hazırlanan bilgi formları iki amaca hizmet etmektedir. 1. Milletvekillerimizin ve ailelerinin özel günlerini öğrenerek Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak yapacağımız etkinliklerde değerlendirmek, 2. Formlardan elde edilecek bilgilerin; Halkla İlişkiler Başkanlığı biriminin çalışmalarına Milletvekillerimizin katılımını sağlamak amacıyla komiteler oluştururken kullanılmasıdır. Formlar milletvekillerimize gönderilmiş, geri dönüşümleri tamamladıktan sonra; Milletvekillerimizin ve ailelerinin özel günlerinde tebrik mesajları gönderilmeye başlanmıştır.

22 MİLLETVEKİLLERİ YEMEKLİ TOPLANTI ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Partimizin Genel Merkezinde ve ev sahipliğini üstlenen milletvekillerimizin evlerinde, milletvekillerimizin 10-15’er kişilik gruplar halinde bir araya gelmelerini sağlayan yemekli toplantılar yapılmaya başlandı.

23 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLER YOĞUNLAŞTIRILDI
Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak halkla ilişkilerin en önemli süreçlerinden biri olarak gördüğümüz Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler konusunda büyük özen gösterilmiş ve ilişkilerin arttırılmasına, sürekli görüş alışverişinde bulunmaya özen gösterilmiştir. Bugüne kadar; Memur – Sen Konfederasyonu, Hak – İş Konfederasyonu, Türkiye Kamu –Sen Konfederasyonu, Türk - İş Konfederasyonu, Teksif Sendikası, Büro-Memur Sen, Eğtim Bir- Sen, TOÇ Bir-Sen, Türk Telekom Teknik Elemanları Derneği, Türkiye Sağır Kulüpleri Federasyonu, Un Sanayicileri Federasyonu, AKDER (Ayrımcılara Karşı Kadın Hakları Derneği), Tüm Muhtar Derneği, Hukukçular Derneği Ve Hukukçu Hanımlar Derneği, SESOB ( Sakarya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği), Derneği gibi birçok STK ile genel başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle pek çok kereler bir araya gelinerek üyelerinin sorun ve beklentilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

24 AVRUPA’DAKİ TÜRK PARLAMENTERLERLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Proje” kapsamında, tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa’daki ulusal parlamentolarda görev yapan Türk asıllı 13 milletvekili ülkemize gelmişlerdir.  Türkiye’ye gelen milletvekilleri, İstanbul ve Ankara’da çeşitli temaslarda bulundular. İstanbul’da ki programlarını tamamladıktan sonra Ankara’ya gelen milletvekilleri, AK Parti Genel Merkezi’nde de temaslarda bulundular. Genel Merkez’deki görüşmelerden sonra TBMM’yi de ziyaret eden milletvekilleri, daha sonra Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiler. Milletvekilleri, bu organizasyonu gerçekleştirmesinden dolayı parti yöneticilerine teşekkür ederken, hem Türkiye’de bulunmaktan hem de Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki parlamentolarda görev yapan arkadaşları ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

25 TEŞKİLAT GEZİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli bölgelere teşkilat gezileri yapıldı. Teşkilat gezilerinde, teşkilatların halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin bilgiler alındı, sorunları dinlendi. Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak teşkilatlarımıza yapılan konuşmalarda ise; Ak Parti iktidarının 2.5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki çalışmaların halka anlatılması gereği üzerinde önemle duruldu ve halkla ilişkiler çalışmalarında yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

26 İstişare Toplantısında Bilgilendirici Dökümanlar Dağıtıldı
1-3 Ekim 2005 tarihinde Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti V. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan milletvekillerimize Halkla İlişkiler Başkanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgilendirici dökümanlar dağıtıldı.

27 Milletvekillerimizle İftar Programları Gerçekleşti
Milletvekillerimizle İftar Programları Yapıldı. Ramazan ayı boyunca milletvekillerimizin Genel Merkez’de gruplar halinde ve önem arz eden belirli yerlerde iftar programları gerçekleştirildi.

28 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN FAALİYETLER-1
1- BÖLGE DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI PLANLANDI Teşkilat mensuplarına yönelik; yöre milletvekillerimizin de katılımıyla genel ve yöreye özel parti politikalarının anlatılacağı, 2.5 yıldır partimizin yaptıklarının değerlendirileceği bölge değerlendirme toplantıları yapılması planlanmıştır. Bu amaçla Türkiye 11 bölgeye ayrılarak illerin bölgesel dağılımı yapılmıştır. Bu toplantılarda kullanılmak üzere standart hale getirilmiş eğitim materyalleri hazırlanarak kitapçık ve CD haline getirilecektir. Eğitim seminerlerinde şu konu başlıkları olacaktır: Partimizin ve Hükümetin İcraatları : Siyasi kimliği olan bir kişi tarafından (Milletvekillerimiz)gerçekleştirilecek olan konuşma da, Partimizin iktidarı döneminde yaptığı çalışmalar anlatılacaktır. Konuşmacı standart bir konu üzerinde durmayacak, zaman ve zemine uygun anlatıma dikkat edilecektir. Dünya ve Türkiye Siyaseti Kapsamında AK Parti Halkla İlişkiler : Bu konuda kitapçık ve CD olarak hazırlanacak olan halkla ilişkiler rehberi temel materyal olacaktır. Bu materyaller her il ve ilçeye önceden gönderilecektir. Halkla İlişkiler ile AKİM Çalışmalarının Değerlendirilmesi

29 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN FAALİYETLER-2
2- “Özel Günler Rehberi” Hazırlanması Çalışmaları Devam Etmektedir Tüm teşkilatlara gönderilmek üzere; özel gün ve haftalara ilişkin bir taslak rehber hazırlanmıştır yılı için illere gönderilecek olan rehber ulaştıktan sonra her ay düzenli olarak teşkilatlarımızdan özel günlerde yapılan faaliyetlere ilişkin rapor istenecektir. 3- “Halkla İlişkiler Kitapçığı” Hazırlanmaktadır Partimiz teşkilatlarına gönderilmek üzere hazırlanan halkla ilişkiler kitapçığı için bilgi notları hazırlanmaktadır. Halkla İlişkiler kitapçığıyla teşkilatlarımız öncelikle bilgilendirilecek, yapılması gerekenler belirlenecek ve ardından Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak kendilerinden her ay düzenli olarak rapor istenecektir.

30 DEĞERLİ İL BAŞKANLARIMIZ
Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak siz değerli İl Başkanlarımıza, milletvekillerimize, halkımıza ve teşkilatlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımı faaliyetlerimizi arz ettik. Katkı ve katılımınız yapılacak çalışmalarımız açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Düşünce ve önerilerinizi beklediğimizi ifade ederken, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.


"AK PARTİ GENEL MERKEZ HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları