Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALKOL KULLANIMININ FİZİKSEL, RUHSAL VE TOPLUMSAL SONUÇLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALKOL KULLANIMININ FİZİKSEL, RUHSAL VE TOPLUMSAL SONUÇLARI"— Sunum transkripti:

1 ALKOL KULLANIMININ FİZİKSEL, RUHSAL VE TOPLUMSAL SONUÇLARI

2 ALKOLÜN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sindirim sisteminden kan dolaşımı içine emilimi - Hem yağda hem de suda çözünebilir olduğu için sindirim sisteminden kolaylıkla kana geçer. - Boş mideye alkol alındığında %20’si mideden, %80’ni oniki parmak bağırsağından kana geçer. - Kandaki maksimum konsantrasyonuna ulaşması için gereken süre dakikadır.

3 ALKOLÜN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kan dolaşımı yoluyla tüm organlara dağıtılması - Kan dolaşımı içine emildikten sonra kısa sürede tüm organlara ulaşır. - Kan-beyin engelini kolaylıkla geçerek beyne ulaşır.

4 ALKOLÜN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Vücuttan atılması - Alınan alkolün yaklaşık %95’i mide ve karaciğerde bulunan “alcohol dehydrogenase” enzimi tarafından metabolik reaksiyonlar aracılığıyla ortadan kaldırılır. • Bu oranın %15’i midede, %85’i karaciğerde metabolik yıkıma uğrar.

5 ALKOLÜN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Vücuttan atılması - Alınan alkolün %5’i, herhangi bir değişime uğramadan akciğerler aracılığıyla vücuttan atılır.

6 ALKOLÜN FARMAKOLOJİK ETKİLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Alkol alındıktan sonra kandaki alkol miktarını ve alkolün vücuttan atılmasını belirleyen çeşitli faktörler vardır. - Alınan alkolün miktarı - Alkolü alma hızı - Açlık / tokluk durumu - Vücut ağırlığı - Vücudun kimyasal durumu - Yaş - Cinsiyet - Irk

7 ALKOLÜN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
 Cinsiyete bağlı olarak alkolün etkisi neden değişir? Aynı miktarda alınan alkolün kadınlardaki etkisi erkeklere oranla daha fazladır. Bunun nedenleri: 1) Midedeki “Alcohol dehydrogenase” enziminin oranı kadınlarda erkeklere göre daha azdır. Bu nedenle, alkolün midedeki metabolik reaksiyonu kadınlarda erkeklere oranla %50 daha azdır. Alınan alkolün %15’nin midede yıkıma uğradığı dikkate alınırsa, aynı miktar alkolün kadınlarda kana geçme oranı erkeklere göre yaklaşık %7-8 daha fazla olacaktır. 2) Alkolün suda çözülme oranı yağda çözülme oranına göre daha fazladır. Kadınlarda yağ dokusu fazla olduğu ve alkolün yağda çözülme oranının düşük olmasından dolayı yağ dokusu daha az alkol içerdiği için, aynı miktar alkolün kandaki konsantrasyonu kadınlarda erkeklere göre daha fazladır.

8 ALKOLÜN FİZYOLOJİK ETKİLERİ
 Alkolün doza bağlı olarak farklı fizyolojik sistemler üzerinde farklı etkileri vardır. 1) Sinir sistemi: 2) Solunum sistemi: 3) Kalp ve dolaşım sistemi: 4) Karaciğer: 5) Sindirim sistemi: 6) Kanser: 7) Cinsel davranışlar: 8) Bağışıklık sistemi:

9 SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Merkezi sinir sistemi etkileri: Alkolün davranışsal ve solunumla ilgili etkileri vardır. Alkol solunum merkezi üzerinde doğrudan baskılayıcı etki yapar.

10 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDE İKİ TİP HÜCRE VARDIR:
NÖRONLAR VE GLİAL HÜCRELER. SİNİR DOKUSU NÖRON ADI VERİLEN SİNİR HÜCRELERİNDEN KURULMUŞTUR. NÖRONLARIN ARASINI DESTEK ÖDEVİ GÖRMEK ÜZERE GLİA DENİLEN KÜÇÜK SİNİR HÜCRELERİ DOLDURUR. NÖRONLARIN GENELLİKLE BİR AKSON VE BİR VEYA BİR ÇOK DENDRİTİ VARDIR. DENDRİT KISA OLAN UZANTILARDIR.BİR VEYA ÇOK SAYIDA OLABİLİR, İÇ YAPILARI HÜCRE GÖVDESİNİN AYNIDIR. NÖRONUN BAŞKA NÖRONLARDAN VEYA RESEPTÖRDEN GELEN SİNYALİ ALAN (KABUL EDEN) BÖLGESİDİR. AKSON NÖRONUN ALDIĞI SİNYALİ DENDRİT BÖLGESİNDEN UZAĞA DOĞRU İLETEN KISMIDIR.

11 SİNİR HÜCRESİ İMPULS (UYARTI) ADI VERİLEN ELEKTRİKSEL (FİZİKO-KİMYASAL) BİR DEĞİŞİKLİĞİ İLETMEK İÇİN İYİCE ÖZELLEŞMİŞ BİR HÜCREDİR. SİNİR HÜCRESİNİN MEMBRANININ İSTİRAHAT HALİNDE İÇ VE DIŞ YÜZEYLERİ ARASINDA BELLİ BİR ELEKTRİKSEL DENGE VARDIR.İSTİRAHAT HALİNDEKİ BİR SİNİRDE İÇERİDEKİ milivolt KADAR OLAN POTANSİYEL FARKINA “ DENGE POTANSİYELİ” DENİR.

12 HÜCRELERİN ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN BİR DEĞİŞME, BİR STİMULUS İLE MEMBRANIN BİR NOKTASINDA Na+ İYONLARINA KARŞI MEMBRANIN GEÇİRGENLİĞİ ARTAR VE SODYUMUN İÇERİ AKIŞI İLE İSTİRAHAT POLARİZASYONU BOZULUR VE BÖYLECE MEMBRAN DEPOLARİZE OLMUŞ OLUR., Na+ İÇERİ GİRERKEN K+ VE Cl- İYONLARININ DIŞARI AKIMI SÖZ KONUSU OLUR, BU Na+ GİRİŞİNİ ARTIRIR VE DEPOLARİZASYON ARTARAK BİR AKSİYON POTANSİYELİ OLUŞMASINA YOL AÇAR.

13 SİNAPSLAR NÖRONLAR ARASINDA VE NÖRONLARLA KAS VE SALGI BEZLERİ ARASINDAKİ İLETİMİ SAĞLAYAN KAVŞAK NOKTALARIDIR.

14 NÖROTRANSMİTTER NÖRON AKSONU UÇLARINDAN SALINAN BİR MADDEDİR
NÖROTRANSMİTTER NÖRON AKSONU UÇLARINDAN SALINAN BİR MADDEDİR. SİNAPS YERİNDE PRESİNAPTİK NÖRONUN AKSON UCUNDAN SALINAN BU MADDE SİNAPS SONRASINDAKİ NÖRON VEYA EFEKTÖR HÜCRENİN YÜZEYİNDE BULUNAN BİR RESEPTÖR TARAFINDAN TANINIR.VE BU HÜCREYİ UYARIR YAHUT HÜCRENİN AKTİVİTESİNİ ÖNLER. TRANSMİTTERLERE ÖRNEK OLARAK ASETİLKOLİN, GLUTAMAT,NORADRENALİN, ADRENALİN, DOPAMİN, SEROTONİN, GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT ( GABA) , GLİSİN GİBİ MADDELER VERİLEBİLİR.

15 ALKOL KULLANIMINA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN RUHSALVE DAVRANIŞSAL DEĞİŞMELER
ALKOL KAN SEVİYESİ %30mg OLDUĞUNDA SARHOŞLUK BELİRTİLERİ BAŞLAR. SARHOŞLUK ALKOL ALIMI SIRASINDA YA DA SONRASINDA GELİŞEN UYGUNSUZ PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLER OLMASIDIR.

16

17

18

19

20

21

22 DSC00125.JPG

23

24 ALKOLÜN KANDAKİ DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER (I)
Kan alkol düzeyi mg/dl olduğunda bu belirtiler gözlenir: KENDİNE GÜVEN, ATILGANLIK, AŞIRI NEŞE, KONUŞKANLIK, BAŞ DÖNMESİ, SICAKLIK HİSSİ, KIZARMA,TERLEME KAN ALKOL DÜZEYİ 10 – 50mg/dl OLDUĞUNDA SÖZ EDİLEN BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR.ARAŞTIRMALAR ALKOLÜN 0.20 PROMİL DÜZEYİNDEN İTİBAREN SÜRÜCÜLÜK YETENEĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR. BU DÜZEYDE DAHİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK TEHLİKELİ OLABİLİR. GEREKSİZ YERE KENDİNE GÜVEN RİSKLİ DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR

25 ALKOLÜN KANDAKİ DÜZEYİNİN ARTMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER( III)
Kan alkol düzeyi mg/dl olduğunda aşağıdaki belirtiler görülür SALDIRGAN BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR. KAVGALARA KARIŞMA, BIÇAKLANMALAR, KARAKOLA DÜŞMELER, ADLİ SORUNLAR Kan alkol düzeyi mg/dl ise bu belirtiler görülmektedir.

26 ALKOLÜN KANDAKİ DÜZEYİNİN ARTMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER (IV)
Kan alkol düzeyi mg/dl olduğunda aşağıdaki belirtiler görülür KONUŞMA, YÜRÜME, GÖRME GÜÇLÜĞÜ, DENGESİZ YALPALAYARAK YÜRÜME, BULANTI, KUSMA Kan alkol düzeyi mg/dl ise sözü edilen belirtiler ortaya çıkar.

27 ALKOLÜN KANDAKİ DÜZEYİNİN ARTMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER (V)
Kan alkol düzeyi mg/dl olduğunda aşağıdaki belirtiler görülür BİLİNÇ BULANIKLIĞI, AĞIR VE DERİN UYKU DÖNEMİ, TANSİYONDA DÜŞME, SOLUNUMDA BOZULMA, Kan alkol düzeyi mg/dl ise yukarıdaki belirtiler görülür.

28 ALKOLÜN KANDAKİ DÜZEYİNİN ARTMASI İLE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER (VI)
Kan alkol düzeyi mg/dl olduğunda aşağıdaki belirtiler görülür BİLİNÇ KAPANIR, İLERİ DERECEDE SOLUNUM BOZUKLUĞU, DERİN KOMA VE Kan alkol düzeyi mg/dl ise söz konusu belirtiler gözlenir.

29 (SOLUNUM FELCİNE BAĞLI)
ÖLÜM (SOLUNUM FELCİNE BAĞLI)

30 ALKOL KULLANIMININ VÜCUDA ETKİLERİ
SİNİR SİSTEMİ Sindirim sisteminde gastrit,mide ülseri,yemek borusu iltihabı,pankreas iltihabına neden olur. Alkolün % 90’ı karaciğerde parçalandığı için karaciğer hücreleri üzerinde doğrudan etkisi vardır.Karaciğerde büyümeye ve yağlanmaya alkolik hepatite,alkolik siroza ve karaciğer yetmezliğine yol açar. Periferik sinirlerin işlevlerinin bozulması sonucu ellerde, ayaklarda ve bacaklarda ağrılar,uyuşmalar ve karıncalanmalar,kas güçsüzlüğü olur. Alkolün etkisi nedeniyle beyinde geçici ya da kalıcı demans,unutkanlık,denge bozuklukları ve ayakta durma güçlüğü,görme sinirlerinde hasar sonucu görme bulanıklığı olabilir. Çevresel kan damarlarını genişlettiği için yüzde ve boyunda kızarmalar,kalp atım hızında artış,yüksek tansiyon,kalp yetmezliği,damarlarda tıkanmalar ve yoğun alkol kullananların beyin damarlarında kanamalar görülür.

31 BEYNİN BAZI BÖLGELERİNDEKİ BOZUKLUKLARIN BELİRTİLERİ:
FRONTAL LOB BOZUKLUKLARINDA MOTOR BOZUKLUKLAR , KOGNİTİF (BİLİŞSEL) FONKSİYON BOZUKLUKLARI VE DİĞER KİŞİLİK BOZUKLARI , SPASTİK HEMİPLEJİ , MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI GİBİ PEK ÇOK BOZUKLUKLAR ORTAYA ÇIKAR.

32 TEMPORAL LOB, KOKU, TAD, VİSÜEL İNTEGRASYON, ZAMAN ALGISI,BELLEK, HEYECANLAR, UYANIKLIK VE BİLİNÇ DURUMU BÜTÜNLEŞMESİ İLE İLGİLİDİR. BOZUKLUKLARINDA, GÖRSEL ALAN KUSURLARI, KORTİKAL SAĞIRLIK, KELİME SAĞIRLIĞI , İŞİTSEL HALÜSİNASYONLAR GİBİ PEK ÇOK BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR.

33 PARİETAL LOB DUYUMLARIN KORTİKAL BÜTÜNLEŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR
PARİETAL LOB DUYUMLARIN KORTİKAL BÜTÜNLEŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR. ÖRNEĞİN SAĞ PARİETAL LOB LEZYONLARINDA YOĞUN BİR SOL HEMİPLEJİ İLE BİRLİKTE HASTA TUTULMUŞ BEDEN YARISI YOKMUŞ GİBİ HAREKET EDER, BU , LEZYON VE LEZYONUN OLDUĞU TARAFTAN HABERDAR OLMAMASI DURUMUDUR.

34 OKSİPİTAL LOB, VİSÜEL BÜTÜNLEŞMENİN YAPILDIĞI BİR LOBDUR
OKSİPİTAL LOB, VİSÜEL BÜTÜNLEŞMENİN YAPILDIĞI BİR LOBDUR. LEZYONLARINDA VİSÜEL ALAN KUSURLARI , KORTİKAL KÖRLÜK, GÖRSEL İLLÜZYON, HALÜSİNASYONLAR GİBİ PEK ÇOK DURUM ORTAYA ÇIKAR.

35 BEYİNCİK HAREKETLERİN KOORDİNASYONUNU, DENGEYİ, KAS TONÜSÜNÜ SAĞLAR
BEYİNCİK HAREKETLERİN KOORDİNASYONUNU, DENGEYİ, KAS TONÜSÜNÜ SAĞLAR.AYRICA, ÖĞRENİLMİŞ HAREKET KALIPLARINA İŞTİRAK EDER.BOZUKLUKLARINDA, HİPOTONİ, KOL GÖVDE VE BACAKLARDA KOORDİNASYON BOZUKLUĞU, NİSTAGMUS, DİSARTRİ BULUNUR. YÜRÜME BOZULMUŞTUR.

36 ALKOL KULLANIMININ VÜCUDA ETKİLERİ
SİNDİRİM SİSTEMİ KARACİĞER KALP VE DAMARLAR Sindirim sisteminde gastrit,mide ülseri,yemek borusu iltihabı,pankreas iltihabına neden olur. Alkolün % 90’ı karaciğerde parçalandığı için karaciğer hücreleri üzerinde doğrudan etkisi vardır.Karaciğerde büyümeye ve yağlanmaya alkolik hepatite,alkolik siroza ve karaciğer yetmezliğine yol açar. Periferik sinirlerin işlevlerinin bozulması sonucu ellerde, ayaklarda ve bacaklarda ağrılar,uyuşmalar ve karıncalanmalar,kas güçsüzlüğü olur. Alkolün etkisi nedeniyle beyinde geçici ya da kalıcı demans,unutkanlık,denge bozuklukları ve ayakta durma güçlüğü,görme sinirlerinde hasar sonucu görme bulanıklığı olabilir. Çevresel kan damarlarını genişlettiği için yüzde ve boyunda kızarmalar,kalp atım hızında artış,yüksek tansiyon,kalp yetmezliği,damarlarda tıkanmalar ve yoğun alkol kullananların beyin damarlarında kanamalar görülür.

37 SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
İştahı artırır. Güçlü bir irrite edici madde olduğundan mide mukozasının koruyucu etkisini bozar. Gastirit, mide ülseri, yemek borusu iltihabına neden olur. Pankreasın iltihabına neden olur. Bulantıya neden olur. Uzun süreli kullanımda barsak hareketlerini bozabilir.

38

39

40 Karaciğer üzerine etkileri
Alkolün % 90’ı karaciğerde parçalandığı için karaciğer hücreleri üzerinde doğrudan etkisi vardır.Karaciğerde büyümeye ve yağlanmaya alkolik hepatite,alkolik siroza ve karaciğer yetmezliğine yol açar.

41 KARACİĞER PARANKİM HÜCRELERİ , SAFRA ÜRETİMİ VE SALGILANMASI, KARBOHİDRAT DENGESİNİN DÜZENLENMESİ, LİPİD SENTEZİ VE PLASMA LİPOPROTEİNLERİNİN SEKRESYONU, KOLESTEROL METABOLİZMASININ KONTROLÜ, ÜRENİN, SERUM ALBUMİNİNİN , PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİNİN , ENZİMLERİN VE PEK ÇOK DİĞER PROTEİNLERİN OLUŞUMU, VE İLAÇLAR VEYA DİĞER YABANCI MADDELERİN(ÖRNEĞİN ALKOL GİBİ) METABOLİZMASI VEYA DETOKSİFİKASYONU GİBİ PEK ÇOK HAYATİ VE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER YAPAR. KARACİĞER HÜCRELERİNİN BOZULMASI TÜM VÜCUDU HAYATİ TEHLİKE ALTINDA BIRAKIR.

42

43 Kalp ve damarlar üzerine etkileri
Çevresel kan damarlarını genişlettiği için yüzde ve boyunda kızarmalar,kalp atım hızında artış,yüksek tansiyon,kalp yetmezliği,damarlarda tıkanmalar ve yoğun alkol kullananların beyin damarlarında kanamalar görülür.

44 ALKOL KULLANIMININ VÜCUDA ZARARLARI
KAS İSKELET SİSTEMİ CİNSEL FONKSİYONLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ Kas iskelet sisteminde ağrılar,kaslarda güçsüzlük,kas erimesi ve kemik erimesi görülür. Alkol başlangıçta uyarıcı ve baskıyı kaldırıcı etkisi nedeniyle cinsel isteği artırabilir;ancak uzun süre kullanıldığında cinsel işlevlerde bozulmalara yol açar.Erkeklerde cinsel güçsüzlük testislerin doğrudan etkilenmesi sonucu,sperm üretiminde ve hareketliliğinde azalma olur.Kadınlarda yumurtlama bozukluğu,adet düzensizlikleri,cinsel işlev bozuklukları ve erken menapoza yol açar. Bağışıklık sistemini zayıflatır,lökosit sayısında ve etkinliğinde azalma sonucu enfeksiyonlara yatkınlık görülür.

45 Kas İskelet sistemi üzerine etkileri
Kas iskelet sisteminde ağrılar,kaslarda güçsüzlük,kas erimesi ve kemik erimesi görülür.

46 Üreme sistemi üzerine etkileri
Alkol başlangıçta uyarıcı ve baskıyı kaldırıcı etkisi nedeniyle cinsel isteği artırabilir;ancak uzun süre kullanıldığında cinsel işlevlerde bozulmalara yol açar. Erkeklerde cinsel güçsüzlük testislerin doğrudan etkilenmesi sonucu,sperm üretiminde ve hareketliliğinde azalma olur. Kadınlarda yumurtlama bozukluğu,adet düzensizlikleri,cinsel işlev bozuklukları ve erken menapoza yol açar.

47 Bağışıklık sistemi üzerine etkileri
Bağışıklık sistemini zayıflatır,lökosit sayısında ve etkinliğinde azalma sonucu enfeksiyonlara yatkınlık görülür.

48 ALKOL KULLANIMININ VÜCUDA ETKİLERİ BESLENMEYİ OLUMSUZ ETKİLER
KANSER RİSKİNİ ARTIRIR. KAN DEĞERLERİ DEĞİŞİR Alkolün %90’ı ince bağırsağın üst kısmında emilir bu bölge aynı zamanda B vitamininin emilim bölgesidir bu neden B vitamini eksikliğine bağlı kansızlık,diş eti kanamaları, kalpte büyüme,dolaşım yetersizliği görülür. Alkol bağımlılarında yemek borusu,mide,nefes borusu,karaciğer,prostat kanserleri daha sık görülmektedir.Alkol ile birlikte sigara kullanımı,akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Alkol kemik iliğini doğrudan etkiler anemiye neden olur.Kan değerlerinin(trombosit,lökosit) azalmalar görülür.

49 BESLENMEYİ OLUMSUZ ETKİLER
Alkolün %90’ı ince bağırsağın üst kısmında emilir bu bölge aynı zamanda B vitamininin emilim bölgesidir. B vitamini eksikliğine bağlı kansızlık,diş eti kanamaları, kalpte büyüme,dolaşım yetersizliği görülür.

50 KANSER Alkol bağımlılarında yemek borusu,mide,nefes borusu,karaciğer,prostat kanserleri daha sık görülmektedir. Alkol ile birlikte sigara kullanımı,akciğer kanseri riskini artırmaktadır.

51 KAN DEĞERLERİ Alkol kemik iliğini doğrudan etkiler anemiye neden olur.
Kan değerlerinde (trombosit,lökosit) azalmalar görülür.

52 Trafik kazaları öncelikli sosyal sorunumuzdur.
18-26 yaşındaki erkek sürücüler için birinci ölüm nedeni. Yolda her yıl yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmekte, 100 bin kişi yaralanmaktadır. Kişi başına düşen araç sayısı ve yılda sürülen km dikkate alındığında bu oran Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortalamasından yaklaşık 13 kat daha fazla Araştırmalar kazalarda insan faktörünün % 90’lara varan oranlarda rol oynadığını göstermektedir. Sürücü ihlalleri kazaların en temel nedenidir. Alkollü araç kullanma kazalarda en önemli etkenler arasındadır. Alkollü araç kullanma sürücülük performansını ve kazadan sonra hayatta kalma şansını doğrudan etkileyen bir unsurdur Alkollü araç kullanma Batı ülkelerinde (%40-60) trafik kazaları arasında ilk sıradadır. Özellikle ölümlü kazalarda büyük rolü oynamaktadır. TÜRKİYE’DE HER GÜN YAKLAŞIK 30 KİŞİ BİR ARAÇTA YA DA YAYA OLARAK YOLDA HAYATINI KAYBEDİYOR. KAZALARDA HER GÜN 360 KİŞİ DE YARALANIYOR.

53 TOPLUMSAL SONUÇLARI Trafik kazaları öncelikli sosyal sorunumuzdur.
18-26 yaşındaki erkek sürücüler için birinci ölüm nedeni. Yolda her yıl yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmekte, 100 bin kişi yaralanmaktadır.

54 TOPLUMSAL SONUÇLARI Kişi başına düşen araç sayısı ve yılda sürülen km dikkate alındığında bu oran Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortalamasından yaklaşık 13 kat daha fazla

55 TOPLUMSAL SONUÇLARI Araştırmalar kazalarda insan faktörünün % 90’lara varan oranlarda rol oynadığını göstermektedir. Sürücü ihlalleri kazaların en temel nedenidir.

56 Alkollü araç kullanma kazalarda en önemli etkenler arasındadır.
Alkollü araç kullanma sürücülük performansını ve kazadan sonra hayatta kalma şansını doğrudan etkileyen bir unsurdur

57 TÜRKİYE’DE HER YIL 10000 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBETMEKTEDİR.

58 SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASINI GEREKTİREN TRAFİK KURAL İHLALLERİ (ALKOL)
1.KEZ 2.KEZ 3.KEZ 4.KEZ 5.KEZ TOPLAM 2002 54.132 9.932 1.482 241 103 65.890 ALKOL 2003 63.403 2.194 205 30 19 65.851

59 Alkollü araç kullanma nedeni (n=31)


"ALKOL KULLANIMININ FİZİKSEL, RUHSAL VE TOPLUMSAL SONUÇLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları