Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa‘da YERLEŞİK TÜRKLERE YÖNELİK SAĞLIK EYLEM PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa‘da YERLEŞİK TÜRKLERE YÖNELİK SAĞLIK EYLEM PLANI."— Sunum transkripti:

1 Avrupa‘da YERLEŞİK TÜRKLERE YÖNELİK SAĞLIK EYLEM PLANI

2 Türklerin genel olarak sağlık konusunda gerekli temel bilgilerinin yeterli olmamasi; Avusturyada yaşıyan Türkler arasında eğitim ve kültür seviyesinin istenen düzeyde olmaması, sağlık sorunlarının çözümünüde olumsuz yönde etkilemektedir.Bu sorun aslında Avusturya toplumu ile birlikte ve uyum içinde yaşamayi engelleyen temel etkenler arasinda da yer almaktadir.Kendi içine kapanik bir şekilde yaşıyan Türkler,bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarinda nereye başvuracaklarını ve ne gibi haklarının olduğunu bilmemektedirler.Iş yerinden başka Avusturyalı larla kontağı olmıyan bu insanlara yardımcı olunmalıdır. çünkü birinci ve ikinci nesil insanlar artık gençlik dönemlerini geride bırakmış ve sağlıksal yöndende güçlü olmıyan insanlardır.

3 Dil sorunu ;  Bu konu en çok konuşulan konudur.Sadece sağlık alaninda değil, her konuda Türk toplumunun yeterli Almanca konuşamamasi sorunlar yaratmaktadır.Yeterli dil bilmeyen hastalar hekim ile dialog kuramadıkları için,teşhiste ve tedavide gereksiz bir takım araştırmalara ve sağlık sigortalarina pahalıya mal olmaktadırlar. Dil sorunu aynı zamanda bir integrasyon sorunu olduğu için, Viyana belediyesi bu konuda.çalışmalarını ve yardımlarını sürdürmektedir. Dil sorunu aynı zamanda yalnış tedavilere ve sağlığın geri dönülmeyecek şekilde kaybına sebeb olabilir.Hastalar bazen dil bilmedikleri için çocuklari alarak hekime gidiyorlar ve o çocuğun yaptığı tercüme ile tedavi olmaya çalışıyorlar.  Özellikle sağlık alanında dil sorununun ortadan kaldırılması, pek çok sorunun çözümü olacaktır.Sağlık konusunda tercümeler, kişiler değil, kurumlaşmış organizasyonlar aracilığı ile daha bilimsel yapılmalıdır.

4 Avusturya Devleti’ nin Sağlık Mevzuatı, hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak ;  Avusturya sağlık hizmetleri ve olanakları ve de organizasyonu bakımından en ileri düzeydeki ülkelerden birisidir. Buradaki yerleşik Türkler genellikle bu gelişmiş sağlık sistemine ilişkin mevzuat ve sahip oldukları haklar konusunda temel bilgilerden yoksundurlar.

5 Psikolojik sorunlar  Avusturya da yerleşik Türklerin en önemli sorunlarından birisi psikolojik sorunlarıdır.  Bu sorunlar, yabancı bir ülke ve kültür içinde yaşamaktan ve çalışmaktan kaynaklanan sorunlardır. Ayrıca mentalite farkından doğan ve genellıkle çocukları tehdıt eden psikolojik bozukluklarda vardır. Psikolojik bozukluklar pek çok hastalığın da nedenleri arasında yer almaktadır. Tedavileri uzun süren ve kalıcı izler bırakan bu hastalıkların tedavisinde hastanın en iyi anladığı dilde yapılan tedaviler daha başarılı olmaktadırlar. Psıkolojik veya Psikiatrik tedavi yapan uzmanların sayısı ihtiyacın çok çok altındadır. Bu sayı mutlaka arttırılmalıdır. Psikolojik tedavi konusunda yapılan çalışmalarda yetersiz kalmaktadır.

6 Türk gençlerinin sağlık sorunları  Avusturya’ daki Türk gençlerinin sorunları birinci kuşaktan farklıdır. Gençlerin büyük bir çoğunluğu ilk ve ortaokuldan sonra okumamakta,meslek okuluna gitmekte ve vasıfsız işci olmaktadırlar. Bu gençlerimiz kendilerini ifade etmekte, dil açısından bir zorluk yaşamamaktadırlar. Ancak eğitim seviyesinin düşüklüğü sağlık konusunda da bilgisizliği getirmektedir. Bu sebeble, sağlık sorunları ile karşılaştıklarında dil sorunu yaşamasalar da hangi uzmana gıdecekleri konusunda, konulan teşhisin ne anlama geldiğinin anlaşılması konusunda bilgi eksiklikleri içindedirler. Ayrıca Türk gençleri arasında da diğer gençlerde olduğu gibi, uyuşturucu bağımlılığı yaygın ve tehdit edici büyük bir tehlikedir.

7 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE İSTEKLERİMİZ  Yukarıdakı sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Avusturya ve Türk makamlarından Avusturya’dakı Türk sivil toplum kuruluşları,olarak bazı isteklerde bulunmaya karar verdik.Kısa,orta ve uzun vadeli cözümler için bir sivil girişim hareketının başlamasının gerekli olduğuna karar verdik.Bu amaçla sorunların çözümü için Avusturya devleti, Türk devleti ve Türk sivil toplum kuruluşlarından, tesbit ettiğimiz, isteklerimizi kısaca şöyle özetleyebiliriz :

8 AVRUPA DEVLETLETLERINDEN İSTEKLERİMIZ  Bu ülkede yıllardır yaşıyan Türkler,ülkeye ekonomik,sosyal ve kültürel önemli katkılarda bulunmuş bir toplumdur.Dünyanın ileri, sosyal refah devletlerinden biri olan Avusturya’nin,bu ülkenin yerleşik bir parçası haline gelmis bu topluluğa verdiği sağlık hizmetlerinde bazi yetersiz kalınan konularda birlikte çözüm bulmak istiyoruz.  Bu nedenle Avusturya’nin ilgili Federal ve eyalet düzeyindeki makamlarından bazı taleplerde bulunacağız.

9 - Türklere, özellikle yatan hastalara sunulan sağlık hizmetlerinde, Türkçe tercüman kullanımının kurumsallaştırılması.  Genelde pek çok hastahanede Türkçe konuşan tercümanlar bulunsa da, bunlar hasta sayısının çokluğu nedeniyle yetersiz kalmaktadırlar.Ayrıca genellikle part time çalışan bu hastahane personelinin görev Almanca öğrenmeyi önermek gerçekci bir yaklaşım değildir. Bu sebeble hastanelerde full-time görevli Türk tercümanlarının bulunmasını sağlamak gereklidir. Organize olmuş bir Türkçe tercüman sistemiyle hastaların tedavileri daha kısa sürecek, hasta hastalığını tanıyıp ona göre tedbirler alacak ve tedavi sağlık kurumlarına daha ucuza malolacaktırTedavide hasta- hekim dialogu da çok önemlidir.Bazen günlük yaşama yetecek kadar Almanca bilen Türkler, hekimlerin anlattıkları bazı bilimsel terimleri sürelerinin kısalığı verilen hizmetin istenilen düzeyde olmamasina nedendir.Özellikle birinci kuşak ve aile birleşimi ile Avusturya’ya gelerek yerleşen Türklerin büyük coğunluğunun hastanelerde tercümana gereksinimleri olmaktadır.Yeni gelenlerin Almanca öğrenmelerini sağlamak ve olanaklar vermek dogru bir harekettir,ama 50-60 yaş larındaki insanlar tedavi metodlari anlamamakta veya yalnış anlamakta ve bu da tedavi sürecini olumsuz etkilemek tedir. Yine yurt dışında yapilan tedaviler ve onlar ile ilgili yazılı dökümanların da kolayca ve uzmanlar tarafından tercüme edileceği,güvenilir kurumlar oluşturulması faydalıdır.Yine son zamanlarda gelişen sağlık turizmi açısındanda Avusturya ’da tedavi olmak isteyen zengin hastalar için, sağlık kurumunun içindeki tıpla ilgili bir tercüman sistemi bir güvence olabilir,.

10 A.T.S.D.,olarak biz bundan bir süre önce Tıp öğrencilerinin tıbbi tercüman olarak çalısmaları konusunda bir proje hazırladık.Fakat olanakların gerçekleşmemesi nedeniyle yarım kaldı.Tıp öğrencilerini seçmemizin amacı, gençlerimizin daha çok vaka görüp bilgilerini arttırmaları ve hastalığı hastaya anlatırken daha sağlıklı ve bilinçli açıklayabilmeleridir. Ayrıca bu vakalar öğrencilere ilerideki hekimlik mesleklerinde, faydalı olacak deneyim ve bilgi de kazandıracaktırlar

11 -Sağlık konusunda Türkçe yayınların arttırılmasına olanak sağlanması ;  Sağlık konusunda çeşitli kurumların çıkarttığı broşür, ilan gibi yazılı materyalin Türkçeye çevrilmesi,bilgilenme yönünden faydalı olacaktır.Ayrıca Türklere yol gösterecek Avusturya sağlık hizmetleri ve kurumlarını daha çok tanıtan bilgi broşürlerininde tercüme edilmeleri yarar sağlayacaktır.Türk sivil toplum kuruluşları kendilerine ulaşan sağlıkla ilgili broşürleri ve yazılı bilgileri daha geniş bir yelpaze içine yayacaklardır.  Özellikle son zamanlarda artan bulaşıcı ve tehlikeli hastalıklar ile,bazı kronik ve önemli hastalıklarla ilgili,Türkçe bilgilendirici ve koruyucu broşürlerin basılması ve dağıtılması önemli bir hizmet olacaktır.

12 Yabancılara yönelik olarak sürdürülen Sağlık projelerinin sürdürülmelerine, yardımcı ve destek olunması ;  Avusturya Federal ve yerel yönetimlerinin sağladığı mali kaynaklarla sürdürülen bir çok sağlık projesi başarılı bir şekilde yürümektedir.Bu projelerde Türk uzmanlarda görev almaktadırlar. Pek çok hasta bu projelerden faydalanıyor.Bu tür projelerin sayılarının arttırılması,kapsam ve sürelerinin geniş tutulmasi gerekli ve faydalıdır. Yine bu projeler arasında ülkeler arası bilimsel çalışmalarında olacaği projeler geliştirilmelidir.

13 TÜRK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERINDEN İSTEKLERİMİZ  Taleplerin Avusturya ve Türk resmi makamlarina iletilmesi ve takibi ;  Bu konuda her Türk derneği kendi bölgesindeki yerel Avusturya ve Türk makamları ile temasa geçerek, Türk topluluğunun bu taleplerini kendilerine iletmeli ve gerçekleşmesi için temaslarini sürdürmelidir. Önce kendi olanaklari ile toplumu bilgilendirmeye başlıyan sivil toplum örgütlerine,üst düzey sağlık makamları tarafindan da, desteğin sağlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve diplomatlarından yardim istenecektir.  Bu bildiri 14 Mart. Tarihinde ki tip bayraminda, ATSD yönetim kurulu tarafindan Avusturya ve Türk makamlarina iletilecektir.

14 Türk Sağlık Uzmanlari ağı ;  T.C. Viyana Büyükelçiliği’nin Türk dernekleri ile işbirliği halinde Avusturya genelinde tesbit ettiği Türk hekim, eczaci ve diğer uzmanlardan bir ağ oluşturulacaktir.Sağlik konusunda sorunlari olanlar bu rehber bilgiler doğrultusunda yaşadığı bölgeye en yakın uzmana başvurabileceklerdir.  Bu ağdan Türkler iki şekilde faydalanacaklardir. Birincisi ; hastaliklari ile ilgili ve Avusturya Devleti’nin, muayene ve tedavi etme yetkisi olan,Türk hekim ve uzmanlarina gidebilme ve bunlarin çalıştıklari sağlık kurumlarindan faydalanabilme olanaklari olacak.  Ikincisi ise, bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarinin organizasyonu ile oluşturulacak sağlık danışma merkezleri ve toplantilarda sağlik sorunlarina uzmanlar tarafindan cevap verilebilecektir.Sağlik danışma hizmetleri ile, muayene ve tedavi hizmetleri, birbirini tamamlayici ama iki ayri sağlik hizmetidir birbirine karıştırılmamalıdır.Sadece uzmanlari tarafindan verilecek bu hizmeti tüm Avusturya ‘ya yaymak icin,Türk sivil toplum kuruluşlarinin bunu toplumsal bir olay olarak değerlendirmeleri ve hangi görüş ve gruba yakın olursa olsun birlikte hareket etmeleri gerekir.

15 Gönüllü Sağlık Tercümanlarının bulunması ;  Bu amaçla gençler arasinda tıp eğitimi yapan veya tıp’a ilgi duyan cok iyi Almanca bilen gençler,tıbbı tercümanlara yardimci olmak üzere eğitilebilir  Bilgilendirme toplantilarinin sürdürülmesi  Avusturya Türkiye Sağlik Derneği tarafindan bir süredir çeşitli Türk derneklerinde yapilmakta olan sağlik konusundaki bilgilendirme toplantılarinin sürdürülmesi yararli olacaktir. Bu toplantilardan azami sayida Türkün faydalanabilmesi icin gerekli duyuru ve düzenlemelerin gerceklestirilmesinin sağlik acisindan faydali olacağı gerçektir.

16 Avusturya Türkiye Sağlık Derneğinin desteklenmesi ;  Avusturya Türkiye Sağlik Derneği yillardan beri Türkleri sağlik konusunda bilgilendirmek için etkinliklerini sürdürmektedir.Derneğin aslinda yoğun bir çalışma icindeki Türk hekimlerinin ve diğer sağlik uzmanlarinin gönüllü çabalari ile gerçekleştirdiği bu calışmalarin diğer Türk derneklerince desteklenmesi yerinde olacaktir.Bu desteklerin arasinda danisma hizmeti verecek olan uzmanlarin zamanlarinin değerlendirilmesi de olmalidir.

17 TÜRK DEVLETİNDEN İSTEKLERİMİZ

18 Fahri sağlık danışmanlığı için mekan temin edilmesi ;  Avusturya Türkiye Sağlık Derneği, bünyesindeki hekimler ile Türklere sağlık konusunda düzenli aralıklarla ve belirli bir mekanda fahri danışmanlık hizmetini vermeye hazırdır.Türk doktorlari rotasyon usulü ile fahri sağlık danışmanı görevini üstleneceklerdir.Bu danışmanlık hizmeti için uygun bir mekanın ve olanakların, T.C. Viyana Büyükelçiliği tarafından temini beklenmektedir.

19 Avusturya’ da yerleşik Türk Sağlık Uzmanlarının tesbiti.  Avusturya’da yerleşik Türk uzmanlar, sağlık sorununun çözümünde en etkin ve rehber rol oynıyabilecek gruptur.Bu alanda gönüllü etkinlikler gösteren Avusturya Türkiye Sağlık Derneği ile dığer sivil toplum kuruluşlarının daha etkin işbirliği yapmaları sağlanmalıdır.  T.C. Sağlık Bakanlığı, Avusturya’ daki Türklerin sağlık sorunlarının çözümü amacıyla Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmalıdır.Bu cerçevede iki ülke makamları ; -ortak projelerin üretilmesi ve uygulanması, -ortak projelerin üretilmesi ve uygulanması, -ortak Türkçe sağlık ile ilgili brosürlerin hazırlanıp,dağıtılması, -ortak Türkçe sağlık ile ilgili brosürlerin hazırlanıp,dağıtılması, -iki ülke arasında uzman değişimi, -iki ülke arasında uzman değişimi, gibi konular da işbirligi gerçekleştirebilirler.

20 Türk gençlerine sağlık sektöründe görev almak üzere eğitim için teşvik ve Avusturya’da yapılan eğitimin Türkiye’de tanınmasının kolaylaştırılması ;  Avusturya’daki Türk gençlerinin sağlık sektöründe görev almaya teşvik edilmesi özellikle dil eksikliğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi için, uzun vadeli bir tedbir olarak düşünülebilir. Bunun için gençler, üniversite düzeyinde tıp eczacılık ve diğer uzmanlık alanlarında veya yardımcı sağlık hizmetleri alanında meslek eğitimine yönlendirilebilirler.Bu meslek gruplarının gençlerimiz veAvusturya da yaşıyan Türk toplumu tarafından daha iyi tanınması amacıyla tanitıcı ve bilgilendirici çalışmaların yapılıbilmesi yararlı olacaktır.Bu mesleki eğitim kampanyalarını T.C. Viyana Büyükelçiliği, ilgili Avusturya makamları ile işbirliğinde düzenleyecektir.

21 Dr. Beklen Serdar Avusturya Türk Saglik Dernegi Baskani Avrupa Türkiye saglik Tutizmi Dernek Baskani President of Austira-Turkey Health Association President of Europe-Turkey Health Tourism Association


"Avrupa‘da YERLEŞİK TÜRKLERE YÖNELİK SAĞLIK EYLEM PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları